Επισυνάπτονται τα αρχεία του όρθρου των Καθημερινών της Τετάρτης μηνός Απριλίου και Μαίου 2019

Επισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία του όρθρου με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

.pdf

19-04-2019 Απόδειπνον & Κανών του Αγίου Λαζάρου.pdf

Ωρες Μ. Τεσσαρακοστής Α΄ Γ΄ & Στ΄. .pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ  ΜΑΙΟΥ 2019

11-05-2019 Κειμ. Όρθρος Σαββάτου μετά του Θωμά .pdf

15-05-2019 Όρθρος Τετάρτης μετά των Μυροφόρων .mel.pdf

17-05-2019 Όρθρος Παρασκευής μετά των Μυροφόρων.pdf

18-05-2019 Όρθρος Σαββάτου μετά την των Μυροφόρων Ήχος Β΄pdf

24-05-2019 Όρθρος Παρασκευής μετά την Μεσοπεντ.pdf

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ   ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

10-04-2019 Όρθρος Τετάρτης E΄ Εβδομάδος Ηχος δ΄.mel

17-04-2019 Όρθρος Τετάρτης ΣΤ΄ Εβδομάδος ήχος πλ. α΄.mel

19-04-2019 Απόδειπνον & Κανών του Αγίου Λαζάρου.mel

 Ωρες Μ. Τεσσαρακοστής.mel

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ  ΜΑΙΟΥ 2019

11-05-2019 Κειμ. Όρθρος Σαββάτου μετά του Θωμά.mel

15-05-2019 Όρθρος Τετάρτης μετά των Μυροφόρων.mel

17-05-2019 Όρθρος Παρασκευής μετά των Μυροφόρων.mel

18-05-2019 Όρθρος Σαββάτου μετά την των Μυροφόρων Ήχος Β΄.mel

24-05-2019 Όρθρος Παρασκευής μετά την Μεσοπεντ.mel

Σημειώνεται πως δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας, και όποιος κάνει χρήση των παρόντων αρχείων

να κάνει προηγουμένως τους ελέγχους και τις σχετικές διορθώσεις.

θα τα διαγράφω τμηματικά διότι όπως έγραψα πιο πάνω δεν έχουν ελεγχθεί.