Επισυνάπτονται τα αρχεία όλης της ερχόμενης εβδομάδος 13-18/11/2017

Επισυνάπτεται δοκιμαστική και προσωρινή  ανάρτηση  σε pdf @ mel  τα αρχεία

14-11-2017 Όρθρος Αγίου Αποστόλου Φιλίππου Εορτάσιμος.pdf

15-11-2017 Όρθρος Τετάρτης ήχος πλ. β΄.pdf

16-11-2017 Όρθρος Ευαγγ. Ματθαίου εορτάσιμος.pdf

17-11-2017 Όρθρος Παρασκευής ήχος πλ. β΄.mel.pdf

 18-11-2017 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος πλ. β΄.pdf

14-11-2017 Όρθρος Αγίου Φιλίππου εορτάσιμος.mel

15-11-2017 Όρθρος Τετάρτης ήχος πλ. β΄.mel

16-11-2017 Όρθρος Ευαγγ. Ματθαίου εορτάσιμος.mel

17-11-2017 Όρθρος Παρασκευής ήχος πλ. β΄.mel

18-11-2017 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος πλ. β΄.mel

Σημειώνεται πως δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας, και όποιος κάνει χρήση των παρόντων αρχείων

να κάνει προηγουμένως τους ελέγχους και τις σχετικές διορθώσεις.

  θα τα διαγράψω στις  18-11-2017 διότι όπως έγραψα πιο πάνω δεν έχουν ελεγχθεί

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=38740 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.