Επισυνάπτονται τα αρχεία του όρθρου της Παρασκευής 20/04/2018 και Σαββάτου 21/04/2018 μετά του Θωμά. Παρασκευής 28/04/2018 και Σαββάτου 29/04/2018 μετά την Κυρ. των Μυροφόρων

Επισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία του όρθρου της

Παρασκευής 20/04/2018

Σαββάτου 21/04/2018 μετά του Θωμά

Παρασκευής 28/04/2018 μετά την Κυρ. των Μυροφόρων &

Σαββάτου 29/04/2018  μετά την Κυρ. των Μυροφόρων

20-04-2018 Όρθρος Παρασκευης μετά του Θωμά.pdf

21-04-2018 Όρθρος Σαββάτου μετά του Θωμά.pdf

Τα αρχεία του Όρθρου της Τετάρτης 25/04/2018 ανέβηκαν εδώ

27-04-2018 Όρθρος Παρασκευής μετά των Μυροφόρων.pdf

28-04-2018Όρθρος Σαββάτου μετά την των Μυροφόρων Ήχος Β΄.pdf

20-04-2018 Όρθρος Παρασκευης μετά του Θωμά.mel

21-04-2018 Όρθρος Σαββάτου μετά του Θωμά.mel

27-04-2018 Όρθρος Παρασκευής μετά των Μυροφόρων.mel

28-04-2018Όρθρος Σαββάτου μετά την των Μυροφόρων Ήχος Β΄.mel

Σημειώνεται πως δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας, και όποιος κάνει χρήση των παρόντων αρχείων

να κάνει προηγουμένως τους ελέγχους και τις σχετικές διορθώσεις.

  θα τα διαγράφω τμηματικά  διότι όπως έγραψα πιο πάνω δεν έχουν ελεγχθεί.

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=38740 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.