Επισυνάπτονται τα αρχεία του όρθρου των Καθημερινών της Δευτέρας, Τετάρτης Παρασκευής και Σαββάτου του ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 Επισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία του όρθρου της

20-06-2018 Όρθρος Τετάρτη πρωί ήχος Β΄.pdf

21-06-2018 Ὀρθρος Πέμπτης Ήχος Β.pdf

22-06-2018 Όρθρος Παρασκευής Δ΄εβδ. Ήχος Β.pdf

23-06-2018 Όρθρος Σάββατο Δ΄ εβδ. με Αλληλούια Ήχος Β΄.pdf

25-06-2018 Όρθρος Δευτέρας Γ΄ Ήχος Αποδ Γεννεσίου & Οσίας Φεβρωνίας.pdf

27-06-2018 Όρθρος Τετάρτης Ε Εβδομ. Ήχος Γ΄ .pdf

20-06-2018 Όρθρος Τετάρτη πρωί ήχος Β΄.mel

 21-06-2018 Όρθρος Πέμπτης Ήχος Β΄.mel

22-06-2018 Όρθρος Παρασκευής Δ΄εβδ. Ήχος Β.mel

23-06-2018 Όρθρος Σάββατο Δ΄ εβδ. με Αλληλούια Ήχος Β΄.mel

25-06-2018 Όρθρος Δευτέρας Ηχος Γ΄ Αγίας Φεβρωνίας.mel

27-06-2018 Όρθρος Τετάρτης Ε Εβδομ. Ήχος Γ΄.mel

 Σημειώνεται πως δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας, και όποιος κάνει χρήση των παρόντων αρχείων

να κάνει προηγουμένως τους ελέγχους και τις σχετικές διορθώσεις.

θα τα διαγράφω τμηματικά διότι όπως έγραψα πιο πάνω δεν έχουν ελεγχθεί.

 

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=38740 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.