Επισυνάπτονται τα αρχεία του όρθρου των Καθημερινών της Δευτέρας, Τετάρτης Παρασκευής και Σαββάτου του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2019

Επισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία του όρθρου της

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

18-02-2019 Όρθρος Δευτέρας πλ. α΄.pdf

20-02-2019 Όρθρος Τετάρτης Ήχος πλ. α΄.pdf

22-02-2019 Όρθρος Παρασκευής Ήχος πλ. α΄.pdf

23-02-2019 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια.pdf

25-02-2019 Όρθρος Δευτέρας Ήχος πλ. β΄.pdf

27-02-2019 Όρθρος Τετάρτης Ήχος Πλ. β ΄ήχου.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

18-02-2019 Όρθρος Δευτέρας πλ. α΄.mel

20-02-2019 Όρθρος Τετάρτης Ήχος πλ. α΄.mel

22-02-2019 Όρθρος Παρασκευής Ήχος πλ. α΄.mel

23-02-2019 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια.mel

25-02-2019 Όρθρος Δευτέρας Ήχος πλ. β΄.mel

27-02-2019 Όρθρος Τετάρτης Ήχος Πλ. β ΄ήχου.mel

Σημειώνεται πως δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας, και όποιος κάνει χρήση των παρόντων αρχείων

να κάνει προηγουμένως τους ελέγχους και τις σχετικές διορθώσεις.

θα τα διαγράφω τμηματικά διότι όπως έγραψα πιο πάνω δεν έχουν ελεγχθεί.