Επισυνάπτονται τα αρχεία του όρθρου των Καθημερινών της Δευτέρας, Τετάρτης Παρασκευής και Σαββάτου του Δεκεμβρίου 2018

Επισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία του όρθρου της

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

10-12-2018 Όρθρος Δευτέρας Ήχος Γ΄.pdf

11-12-2018 Όρθρος Τρίτης Ήχος Γ.pdf

13-12-2018 Όρθρος Πέμπτης Ήχος Γ΄.pdf

14-12-2018 Όρθρος Παρασκευής Ήχος Γ.pdf

18-12-2018 Όρθρος Τρίτης Ήχος Δ.pdf

19-12-2018 Όρθρος Τετάρτης Ήχος Δ.pdf

20-12-2018 Όρθρος Πέμπτης Προεόρτιος.pdf

21-12-2018 Όρθρος Παρασκευής Προεόρτιος.pdf

22-12-2018 Εσπερινός Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.pdf

22-12-2018 Όρθρος Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.pdf

24-12-2018 Όρθρος μόνον εκ του Μηναίου.pdf

28-12-2018 Όρθρος Παρασκευής Μεθέορτος.pdf

29-12-2018 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος Αγίων Νηπίων.pdf

31-12-2018 Όρθρος Δευτέρας Απόδοσης της Εορτῆς.pdf

10-12-2018 Όρθρος Δευτέρας Ήχος Γ΄.mel

11-12-2018 Όρθρος Τρίτης Ήχος Γ΄.mel

13-12-2018 Όρθρος Πέμπτης Ήχος Γ΄.mel

14-12-2018 Όρθρος Παρασκευής Ήχος Γ΄.mel

18-12-2018 Όρθρος Τρίτης Ἠχος Δ΄.mel

19-12-2018 Όρθρος Τετάρτης Ήχος Δ΄.mel

20-12-2018 Όρθρος Τετάρτης Προεόρτιος & Αγίου Ιγνατίου.mel

21-12-2018 Όρθρος Παρασκευής Προεόρτιος.mel

22-12-2018 Εσπερινός Πανηγυρικός.mel

22-12-2018 Όρθρος Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.mel

24-12-2018 Όρθρος μόνον εκ του Μηναίου.mel

28-12-2018 Όρθρος Παρασκευής Μεθέορτος.mel

29-12-2018 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος Αγίων Νηπίων.mel

31-12-2018 Όρθρος Απόδοσις Χριστουγέννων.mel

Σημειώνεται πως δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας, και όποιος κάνει χρήση των παρόντων αρχείων

να κάνει προηγουμένως τους ελέγχους και τις σχετικές διορθώσεις.

θα τα διαγράφω τμηματικά διότι όπως έγραψα πιο πάνω δεν έχουν ελεγχθεί.