Επισυνάπτονται τα αρχεία του όρθρου των Καθημερινών της Δευτέρας, Τετάρτης Παρασκευής και Σαββάτου του Οκτωβρίου 2018

Επισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία του όρθρου της

 

17-10-2018 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Γ.pdf

19-10-2018 Όρθρος Παρασκευής ήχος Γ.pdf

20-10-2018 Εσπερινός Αγίου Γερασίμου Εορτάσιμος .pdf

20-10-2018 Όρθρος Αγίου Γερασίμου Εορτάσιμος  .pdf

20-10-2018 Εσπερινός και Όρθρος Σαββάτου προ του Αγίου Δημητρίου με Θεός Κύριος ήχος Γ΄ βρίσκονται ΕΔΩ

20-10-2018 Όρθρος Αγίου Αρτεμίου και με Δοξολογία βρίσκεται ΕΔΩ

22-10-2018 Όρθρος Δευτέρας Ήχος Δ΄ Αγίου Αβερκίου.pdf

24-10-2018 Όρθρος Τετάρτης ήχος Δ.pdf

27-10-2018 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ήχος Δ΄.mel.pdf

29-10-2018 Όρθρος Δευτέρας Ήχος πλ. Α΄.pdf

31-10-2018 Όρθρος Τετάρτης Ήχος Πλ. Α.pdf

 

17-10-2018 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Γ.mel

19-10-2018 Όρθρος Παρασκευής ήχος Γ.mel

20-10-2018 ΅Εσπερινός Αγίου Γερασίμου.mel

20-10-2018 Όρθρος Αγίου Γερασίμου.mel

22-10-2018 Όρθρος Δευτέρας Ήχος Δ΄.mel

24-10-2018 ΟΡΘΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΗΧΟΣ Δ΄.mel

27-10-2018 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ήχος Δ΄.mel

29-10-2018 Όρθρος Δευτέρας Ηχος πλ. Α΄ Αγ. Αναστασίας της Ρωμαίας.mel

31-10-2018 Όρθρος Τετάρτης Ήχος πλ. α΄.mel

Σημειώνεται πως δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας, και όποιος κάνει χρήση των παρόντων αρχείων

να κάνει προηγουμένως τους ελέγχους και τις σχετικές διορθώσεις.

θα τα διαγράφω τμηματικά διότι όπως έγραψα πιο πάνω δεν έχουν ελεγχθεί.