Επισυνάπτονται τα αρχεία της ερχόμενης εβδομάδος 13-01-2018 19-01-2018 και 20-01-2018

Επισυνάπτεται δοκιμαστική και προσωρινή  ανάρτηση  σε pdf @ mel  τα αρχεία

13-01-2018 Όρθρος Σαββάτου μετά τα Φώτα.pdf

19-01-2018 Όρθρος Παρασκευής ήχος Βαρύς.pdf

20-01-2018 Όρθρος Αγίου Ευθυμίου Σάββατο.pdf

13-01-2018 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.mel

19-01-2018 Όρθρος Παρασκευής ήχος Βαρύς.mel

20-01-2018 Όρθρος Αγίου Ευθυμίου Σάββατο.mel

Σημειώνεται πως δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας, και όποιος κάνει χρήση των παρόντων αρχείων

να κάνει προηγουμένως τους ελέγχους και τις σχετικές διορθώσεις.

  θα τα διαγράψω στις  20-01-2018  διότι όπως έγραψα πιο πάνω δεν έχουν ελεγχθεί

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=38740 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.