11-06-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως

Ἐπισυνάπτονται σε pdf & mel  τα αρχεία της

11-06-2019 Εσπερινός και Όρθρος  Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

11-06-2019 Εσπερινός Αγίου Λουκα Δευτέρας μετά των Πατέρων.pdf

11-06-2019 Όρθρος Αγίου Λουκά Κριμαίας.pdf

11-06-2019 Όρθρος Αγίου Λουκά Κριμαίας.mel

11-06-2019 Όρθρος Αγίου Λουκά Κριμαίας.mel