ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Ακολουθιών Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2023.

Επισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας . 

00 Εξάψαλμος.pdf

00 Εξάψαλμος Πεντηκοσταρίου.pdf

Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου Κείμενα.pdf

Ενημερωτικά!!! Μην μου ζητάτε ακολουθίες πέραν των όσων έχουν αναρτηθεί διότι δεν δύναμαι.

Υπάρχουν στην δ/νση Εδώ  https://melodos.com/akolouthies/ όλες οι ακολουθίες 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

01-10-2023 Εσπερινός ΙΖ΄ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ.pdf

01-10-2023 Όρθρος ΙΖ΄ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ εωθ. στ΄.pdf

08-10-2023 Όθρος ΙΗ΄ Κυριακής Ήχος Α΄ Εωθ. ζ΄.pdf

08-10-2023 Εσπερινός ΙΗ΄ Κυριακής Ήχος Α΄ Εωθ. ζ΄.pdf

07-10-2023 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος πλ. δ΄.pdf

14-10-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος α΄.pdf

15-10-2023 Εσπερινός ΙΘ΄ Κυριακής Των Αγίων Πατέρων Ήχος β΄.pdf

15-10-2023 Όρθρος ΙΘ΄ Κυριακής Των Αγίων Πατέρων Ήχος β΄ Εωθ. η΄.pdf

18-10-2023 Όρθρος Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.pdf

20-10-2023 Εσπερινός Αγίου Γερασίμου Κεφαλληνίας.pdf

20-10-2023 Ορθρος Οσίου Γερασίμου Κεφαληνίας.pdf

20-10-2023 Όρθρος Αγίων Αρτεμίου Γερασίμου & Ματρώνης.pdf

21-10-2023 Όρθρος Σάββατο με Θ.Κ..pdf

22-10-2023 Εσπερινός Κ΄ Κυριακής ήχος γ΄.pdf

22-10-2023 Όρθρος Κ΄ Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. θ΄.pdf

26-10-2023 Εσπερινός Αγίου Δημητρίου.pdf

26-10-2023 Ορθρος Αγίου Δημητρίου.pdf

28-10-2023 Εσπερινός της Αγίας Σκέπης.pdf

28-10-2023 Ορθρος της Αγίας Σκέπης.pdf

29-10-2023 Εσπερινός ΚΑ΄ Κυριακής ήχος δ΄.pdf

29-10-2023 Όρθρος ΚΑ΄ Κυριακής ήχος δ΄ Εωθ. Ι΄.pdf

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

01-11-2023 Ενιαίος Εσπερινός Ἁγίων Ἀναργ. & Οσίου Δαυίδ..pdf

01-11-2023 Ενιαίος Όρθρος Ἁγίων Ἀναργ. & Οσίου Δαυίδ..pdf

04-11-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος Δ΄.pdf

05-11-2023 Εσπερινός ΚΒ΄ Κυριακής ήχος πλ. α΄.pdf

05-11-2023 Όρθρος ΚΒ΄ Κυριακής ήχος πλ. α΄ Εωθ. ια΄.pdf

08-11-2023 Εσπερινός των Αρχιστρατήγων.pdf

08-11-2023 Ορθρος Αρχιστρατήγων.pdf

09-11-2023 Εσπερινός Αγίου Νεκταρίου.pdf

09-11-2023 Ορθρος Αγίου Νεκταρίου.pdf

11-11-2023 Όρθρος Αγίου Μηνά.pdf

12-11-2023 Εσπερινός ΚΓ΄ Κυριακής ήχος πλ. β΄.pdf

12-11-2023 Όρθρος ΚΓ΄ Κυριακής ήχος πλ. β΄ Εωθ. α΄.pdf

14-11-2023 Ορθρος Αγίου Αποστόλου Φιλίππου εορτάσιμος.pdf

18-11-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος πλ. β΄.pdf

19-11-2023 Εσπερινός ΚΔ΄ Κυριακής ήχος Βαρύς.pdf

19-11-2023 Όρθρος ΚΔ΄ Κυριακής ήχος Βαρύς Εωθ. β΄.pdf

21-11-2023 Εσπερινός Εισοδίων της Θεοτόκου.pdf

21-11-2023 Όρθρος των Εισοδίων της Θεοτόκου.pdf

25-11-2023 Μέγας Εσπερινός Αγίας Αικατερίνης.pdf

25-11-2023 Όρθρος Αγίας Αικατερίνης.pdf

26-11-2023 Εσπερινός ΚΕ΄Κυριακής ήχος πλ. δ΄.pdf

26-11-2023 Όρθρος ΚΕ΄Κυριακής ήχος πλ. δ΄ Εωθ. γ΄.pdf

30-11-2023 Εσπερινός Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.pdf

30-11-2023 Όρθρος Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=41318 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.