ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Ακολουθιών Οκτωβρίου Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022

Επισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας . 

00 Εξάψαλμος.pdf

00 Εξάψαλμος Πεντηκοσταρίου.pdf

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

01-09-2022 Όρθρος αρχής της Ινδίκτου.pdf

03-09-2022 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Β΄ κειμ.pdf

04-09-2022 Εσπερινός ΙΒ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος γ΄ Εωθ. α΄ (1).pdf

04-09-2022 Ορθρος ΙΒ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος γ΄ Εωθ. α΄.pdf

06-09-2022 Εσπερινός Δευτέρας του Αρχιστρατήγου Κειμ.pdf

06-09-2022 Όρθρος Αρχιστρατήγου Εορτάσιμος Κειμ..pdf

08-09-2022 Εσπερινός Γεννέσιον της Θεοτόκου.pdf

08-09-2022 Ορθρος Γεννέσιον της Θεοτόκου.pdf

10-09-2022 Όρθρος Σαββάτου προ της υψώσεως.pdf

11-09-2022 Εσπερινός Κυρ. Προ της Υψώσεως Ηχος Δ΄ Εωθ. Β΄.pdf

11-09-2022 Ορθρος Κυρ. Προ της Υψώσεως Ηχος Δ΄ Εωθ. Β΄.pdf

14-09-2022 Εσπερινός της Σταυροπροσκυνήσεως.pdf

14-09-2022 Ορθρος της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.pdf

17-09-2022 Εσπερινός Των Αγίων Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.pdf

17-09-2022 Όρθρος Των Αγίων Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.pdf

18-09-2022 Εσπερινός Κυρ. μετά την Ύψωσιν ήχος πλ. α΄.pdf

18-09-2022 Όρθρος Κυριακής μετά την Ύψωσιν ήχος πλ. α΄ εωθ. γ΄.pdf

23-09-2022 Ορθρος Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.pdf

24-09-2022 Ορθρος Παναγίας της Μυρτιδιωτίσης & Αγίας Θέκλας.pdf

25-09-2022 Εσπερινός ΙΕ΄ Κυριακής ήχος πλ. β΄.pdf

25-09-2022 Ορθρος ΙΕ΄ Κυριακής ήχος πλ. β΄ Εωθ. δ΄.pdf

26-09-2022 Όρθρος Μετάστασης Αποστόλου & Ευαγγελιστού Ιωάννου.pdf

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

01-10-2022 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος πλ. β κειμ.pdf

02-10-2022 Εσπερινός ΙΣΤ΄ ΚΥΡ. (Β΄ Λουκά) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.pdf

02-10-2022 Ορθρος ΙΣΤ΄ ΚΥΡ. (Β΄ Λουκά) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.pdf

08-10-2022 Όρθρος Σαββάτου Βαρέως ήχου με Θ.Κ. Κείμ.pdf

09-10-2022 Εσπερινός ΙΖ΄ Κυρ. (Γ΄ΛΟΥΚΑ) Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. στ.pdf

09-10-2022 Ορθρος ΙΖ΄ Κυρ. (Γ΄ΛΟΥΚΑ) Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. στ (2).pdf

15-10-2022 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος πλ. δ΄ Κειμ.pdf

16-10-2022 Εσπερ. ΙΗ΄Κυρ. Δ΄ Λουκά Αγ. Πατέρων Ηχος Α΄ Εωθ. Ζ Κειμ.pdf

16-10-2022 Ορθρος ΙΗ΄Κυρ. ( Δ΄ Λουκά) Αγ. Πατέρων Ηχος Α΄ Εωθ.pdf

22-10-2022 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Α΄ Κειμ.pdf

23-10-2022 Εσπερ. ΙΘ΄Κυρ. Στ΄ Λουκά Ηχος Β΄ Εωθ. Η΄ κειμ.pdf

23-10-2022 Ορθρος ΙΘ΄Κυρ. Στ΄ Λουκά Ηχος Β΄ Εωθ. Η΄.pdf

26-10-2022 Εσπερινός Αγίου Δημητρίου.pdf

26-10-2022 Ορθρος Αγίου Δημητρίου.pdf

28-10-2022 Εσπερινός της Αγίας Σκέπης.pdf

28-10-2022 Ορθρος της Αγίας Σκέπης.pdf

29-10-2022 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος Β κειμ.pdf

29-10-2022 Εσπερινός Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.pdf

29-10-2022 Όρθρος Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.pdf

30-10-2022 Εσπερ. Κ΄ Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Ηχος Γ΄Εωθ. Θ΄ κειμ.pdf

30-10-2022 Ορθρος Κ΄ Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Ηχος Γ΄Εωθ. Θ΄ κειμ.pdf

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

01-11-2022 Ενιαίος Εσπερινός Ἁγίων Ἀναργ. & Οσίου Δαυίδ..pdf

01-11-2022 Ενιαίος Όρθρος Ἁγίων Ἀναργ. & Οσίου Δαυίδ..pdf

05-11-2022 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ήχος γ Κειμ.pdf

06-11-2022 Εσπερινός ΚΑ΄ Κυρ. Ζ΄Λουκά Ηχος Δ΄Εωθ. Ι.pdf

06-11-2022 Ορθρος ΚΑ΄ Κυρ. Ζ΄Λουκά Ηχος Δ΄Εωθ. Ι Κειμ..pdf

08-11-2022 Εσπερινός των Αρχιστρατήγων.pdf

08-11-2022 Ορθρος Αρχιστρατήγων.pdf

09-11-2022 Εσπερινός Αγίου Νεκταρίου.pdf

09-11-2022 Ορθρος Αγίου Νεκταρίου.pdf

12-11-2022 Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Κειμ.pdf

13-11-2022 Εσπερινός ΚΒ΄ Κυρ. Η΄ Λουκά Ηχος πλ. α΄ Εωθ. ια Κείμ..pdf

13-11-2022 Ορθρος ΚΒ΄ Κυρ. Η΄ Λουκά Ηχος πλ. α΄ Εωθ. ια Κειμ..pdf

19-11-2022 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος πλ.α Κειμ.pdf

20-11-2022 Εσπερ. ΚΓ΄Κυρ. Θ΄ Λουκά Ηχος Πλ. β΄Εωθ. Α΄ Κειμ.pdf

20-11-2022 Ορθρος ΚΓ΄Κυρ. Θ΄ Λουκά Ηχος Πλ. β΄Εωθ. Α΄ Κειμ.pdf

21-11-2022 Εσπερινός Εισοδίων της Θεοτόκου.pdf

21-11-2022 Όρθρος των Εισοδίων της Θεοτόκου.pdf

25-11-2022 Μέγας Εσπερινός Αγίας Αικατερίνης.pdf

25-11-2022 Όρθρος Αγίας Αικατερίνης.pdf

26-11-2022 Εσπερινός Αγίου Στυλιανού.pdf

26-11-2022 Όρθρος Αγίου Στυλιανού εορτάσιμος.pdf

27-11-2022 Εσπερ. ΚΔ Κυρ. ΙΓ ΛΟΥΚΑ Ηχος Βαρύς Εωθ. Β΄.pdf

27-11-2022 Ορθρος ΚΔ Κυρ. ΙΓ ΛΟΥΚΑ Ηχος Βαρύς Εωθ. Β΄.pdf

30-11-2022 Εσπερινός Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.pdf

30-11-2022 Όρθρος Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.pdf

.pdf

 

 

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=41318 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.