ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2019

Επισυνάπτονται σε pdf & doc τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

18-08-2019 Εσπερινός μετά την εορτή Ηχος πλ. δ.pdf

18-08-2019 Ορθρος μετά την εορτή Ηχος πλ. δ Εωθ θ΄.pdf

25-08-2019 Εσπερινός Ι Κυριακής Ηχος Α΄.pdf

25-08-2019 Ορθρος Ι Κυριακής Ηχος Α΄ Εωθ. Ι΄.pdf

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

01-09-2019 Εσπερινός ΙΑ Κυριακής Ήχος Β΄.pdf

01-09-2019 Όρθρος ΙΑ Κυριακής Ήχος Β΄ Εωθ. ΙΑ.pdf

08-09-2019 Εσπερινός Κυριακής Ηχος Γ΄ Γεννέσιον της Θεοτόκου.pdf

08-09-2019 Ορθρος Κυριακής Ηχος Γ΄ Εωθ. Α Γεννέσιον της Θεοτόκου.pdf

15-09-2019 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ.pdf

15-09-2019-1 Ορθρος Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ Εωθ β.pdf

22-09-2019 Εσπερινός ΙΔ΄ Κυριακής Ηχος Πλ. α.pdf

22-09-2019 Ορθρος ΙΔ΄ Κυριακής Ηχος Πλ. α Εωθ. γ.pdf

29-09-2019 Εσπερινός ΙΕ Κυριακής Ηχος πλ. β΄.pdf

29-09-2019 Όρθρος ΙΕ Κυριακής Ηχος πλ. β΄ Εωθ. δ.pdf

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

18-08-2019 Εσπερινός μετά την εορτή Ηχος πλ. δ.docx

18-08-2019 Ορθρος μετά την εορτή Ηχος πλ. δ Εωθ θ΄.docx

25-08-2019 Εσπερινός Ι Κυριακής Ηχος Α΄.docx

25-08-2019 Ορθρος Ι Κυριακής Ηχος Α΄ Εωθ. Ι΄.docx

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

01-09-2019 Εσπερινός ΙΑ Κυριακής Ήχος Β΄.docx

01-09-2019 Όρθρος ΙΑ Κυριακής Ήχος Β΄ Εωθ. ΙΑ.docx

08-09-2019 Εσπερινός Κυριακής Ηχος Γ΄ Γεννέσιον της Θεοτόκου.docx

08-09-2019 Ορθρος Κυριακής Ηχος Γ΄ Εωθ. Α Γεννέσιον της Θεοτόκου.docx

15-09-2019 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ.docx

15-09-2019 Ορθρος Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Δ Εωθ β.docx

22-09-2019 Εσπερινός ΙΔ΄ Κυριακής Ηχος Πλ. α.docx

22-09-2019 Ορθρος ΙΔ΄ Κυριακής Ηχος Πλ. α Εωθ. γ.docx

29-09-2019 Εσπερινός ΙΕ Κυριακής Ηχος πλ. β΄.docx

29-09-2019 Όρθρος ΙΕ Κυριακής Ηχος πλ. β΄ Εωθ. δ.docx

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .