ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Ακολουθιών Φεβρουαρίου Μαρτίου και Απριλίου 2021

Επισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙOY  2021

27-02-2021 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια.pdf

28-02-2021 Εσπερινός Κυρ. του Ασώτου Ηχος πλ. α΄ Εωθ. ε.pdf

28-02-2021 Όρθρος Κυρ. του Ασώτου Ηχος πλ. α΄ Εωθ. ε.pdf 

ΜΑΡΤΙOY  2021

06-03-2021 Εσπερινός Παρασκευής προ της Απόκρεω Ήχος πλ. α΄.pdf

06-03-2021 Όρθρος Ψυχοσάββατου προ της Απόκρεω Ήχος πλ. α΄.pdf

07-03-2021 Εσπερινός Κυρ. Απόκρεω Ηχος πλ. β΄ Εωθ. στ.pdf

07-03-2021 Ορθρος Κυρ. Απόκρεω Ηχος πλ. β΄Εωθ. στ..pdf

14-03-2021 Εσπερινός Κυρ. Τυρινής Ηχος Βαρύς Εωθ Ζ΄.pdf

14-03-2021 Ορθρος Κυρ. Τυρινής Ηχος Βαρύς Εωθ Ζ΄.pdf

01 Ακολουθία Χαιρετισμών Α-Δ Εβδομάδος.pdf

17-03-2021 Κείμενα & μουσική Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Α΄ Εβδομ Δίστηλ.pdf

19-03-2021 Κείμενα & Μουσ Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευής Α΄ Εβδομάδος.pdf

20-03-2021 Σάββατο Αγίου Θεοδώρου ήχος Βαρύς Δίστηλο.pdf

21-03-2021 Εσπερ. Κυρ. Α των Νηστειών Ορθοδοξίας Ηχος πλ. δ Εωθ. Η.pdf

21-03-2021 Ορθρος Κυρ. Α των Νηστειών Ορθοδοξίας Ηχος πλ. δ Εωθ. Η.pdf

25-03-2020 Ἑσπερινὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.pdf

25-03-2021 Όρθρος Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Δίστηλο.pdf

26-03-2021 Κείμ Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευής B΄ Εβδομάδος Δίστηλα.pdf

27-03-2021 Όρθρος Σαββάτου Β΄εβδομάδος ήχος πλ. δ΄ Δίστηλα.pdf

28-03-2021 Εσπερινός Β΄ Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄ Εωθ. Θ΄.pdf

28-03-2021 Ορθρος Β΄ Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄ Εωθ. Θ΄.pdf

31-03-2021 Κείμ Θ΄& Προηγιασμένη Τετάρτη Γ΄ εβδομάδος Δίστηλα.pdf

ΑΠΡΙΛΙOY  2021

03-04-2021 Όρθρος Σαββάτου Γ΄ εβδομάδος ήχος α Δίστηλο.pdf

04-04-2021 Εσπερινός Γ΄ Κυριακής των Νηστειών Ηχος Β Εωθ. ι΄.pdf

04-04-2021 Ορθρος Γ΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Β Εωθ. ι΄.pdf

07-04-2021 Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Δ΄ Εβδομάδος Ήχος Β Δίστηλα.pdf

09-04-2021 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Δ΄ Εβδομάδος ήχος Β Δίστηλη.pdf

10-04-2021Όρθρος Σάββατο Δ΄ Εβδομάδος ήχος Β Δίστηλα.pdf

11-04-2021 Εσπερινός Δ΄ Κυρ. Νηστειών Ηχος Γ΄ Εωθ. ΙΑ.pdf

11-04-2021 Ορθρος Δ΄ Κυρ. Νηστειών Ηχος Γ΄ Εωθ. ΙΑ.pdf

14-04-2021 Κειμ Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης Ε΄ Εβδομάδος Δίστηλα.pdf

16-04-2021 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος Γ ΄Διστ..pdf

16-04-2021 Ακολουθία Ακάθιστου Ε΄ Εβδομάδος.pdf

17-04-2021 Όρθρος Σαββάτου του Ακαθίστου Δίστηλο.pdf

18-04-2021 Εσπερ. Ε΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Δ Εωθ. Α΄.pdf

18-04-2021 Ορθρος Ε΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Δ Εωθ. Α΄.pdf

21-04-2021 Κειμ Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης προ των Βαϊων Δίστηλα.pdf

23-04-2021 Θ΄Προηγιασμένη Παρασκευής Προ Βαίων Διστ.pdf

24-04-2021 Όρθρος Σαββάτου του Λαζάρου Δίστηλα.pdf

25-04-2021 Εσπερινός Κυριακής των Βαϊων.pdf

25-04-2021 Ορθρος Κυριακής των Βαϊων.pdf

 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Διευκρινίζεται πως τα Συναξάρια του Μηναίου δεν προστέθηκαν διότι τα αρχεία αυτά ισχύου »αιωνίως»

01-02 Κυριακή των Βαίων εσπέρας.pdf

02-01 Κείμενα Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Δευτέρας 2021.pdf

02-02 Μεγάλη Δευτέρα εσπέρας..pdf

03-01 Κείμενα Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Τρίτης 2021..pdf

03-02 Μεγάλη Τρίτη Εσπέρας..pdf

04-01 Κείμενα Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Τετάρτης 2021..pdf

04-02 Μεγάλη Τετάρτη Εσπέρας..pdf

05-01 Μεγάλη Πέμπτη πρωί..pdf

05-02 Μεγάλη Πέμπτη Εσπέρας..pdf

06-01 Μεγάλη Παρασκευή πρωί ΜΕΓ. ΩΡΕΣ.pdf

06-02 Μεγάλη Παρασκευή Εσπέρας. .pdf

07-01 Μεγάλο Σάββατο πρωί..pdf

07-02 Πσννυχίς Όρθρος Πάσχα..pdf

08-01α Εσπερινός της Αγάπης και Αγίου Γεωργίου (2021)..pdf

.pdf

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .