ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Ακολουθιών Απριλίου Μαίου Ιουνίου και Ιουλίου 2022

Επισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας . 

00 Εξάψαλμος.pdf

00 Εξάψαλμος Πεντηκοσταρίου.pdf

ΜΑΙΟΥ 2022

01-05-2022 Εσπερινός του Αντίπασχα Β΄ από του Πάσχα του Θωμά Κ.pdf

01-05-2022 Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά) Κείμενα.pdf

02-05-2022 Εσπερινός Κυρ. Θωμά & Αγ. Αθανασίου κειμ

02-05-2022 Όρθρος Δευτέρας του Θωμά & Αγίου Αθανασίου κειμ.pdf

05-05-2022 Εσπερινός Τετάρτης μετά του Θωμά Αγίας Ειρήνης Κειμ..pdf

05-05-2022 Όρθρος Πέμπτης του Θωμά Αγίας Ειρήνης.pdf

05-05-2022 Εσπέρας Τετάρτης μετά του Θωμά του Αγίου Εφραίμ.pdf

05-05-2022 Όρθρος Πέμπτης μετά του Θωμά Οσίου Εφραίμ.pdf

06-05-2022 Εσπερινός Πέμπτης μετά του Θωμά Αγ. Σεραφείμ Κειμ..pdf

06-05-2022 Ορθρος Παρασκευής μετά του Θωμά Οσίου Σεραφείμ.pdf

07-05-2022 Όρθρος Σαββάτου μετά του Θωμά Κειμ.pdf

08-05-2022 Εσπερινός Κυρ. των Μυροφ. Ιωάννου Θεολόγου Ήχος Β΄ Εωθ.pdf

08-05-2022 Όρθρος Κυρ. Μυροφόρων Ιωάννου του Θεολόγου Ήχος Β΄ Εωθ.pdf

14-05-2022 Όρθρος Σαββάτου Απόδ. τω Μυροφόρων Ήχος Β΄ κειμ.pdf

15-05-2022 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄.mel.pdf

15-05-2022 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε Κειμ.pdf

18-05-2022 Εσπερινός Μεσοπεντηκοστής Κειμ.pdf

18-05-2022 Όρθρος Μεσοπεντηκοστής Κείμ.pdf

20-05-2022 Εσπέρας Πέμπτης μετά Μ-Π Αγίου Νικολάου.pdf

20-05-2022 Ορθρος Παρασκευής μετά την Μ-Π Αγίου Νικολάου.pdf

21-05-2022 Εσπερινός των Αγίων Κωνστανίνου & Ελένης Κειμ.pdf

21-05-2022 Ορθρος των Αγίων Κωνστανίνου & Ελένης Κειμ.pdf

22-05-2022 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄ Κειμ.pdf

22-05-2022 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄ Κειμ.pdf

27-05-2022 Εσπερινός Πέμπτης Μ-Π Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου κειμ.pdf

27-05-2022 Όρθρος Παρασκευής μετά την Μ-Π Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.pdf

28-05-2022 Όρθρος Σαββάτου μετά της Σαμαρείτιδος Κειμ.pdf

29-05-2022 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄ Κειμ.pdf

29-05-2022 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄ Κειμ.pdf

ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

01-06-2022 Εσπερινός Απόδοσης του Πάσχα κειμ.pdf

01-06-2022 Ορθρος Απόδοσης του Πάσχα Κειμ..pdf

02-06-2022 Εσπερινός της Αναλήψεως Δίστηλο.pdf

02-06-2022 Ορθρος την Πεμπτη της Αναλήψεως Κειμ..pdf

04-06-2022 Όρθρος Σάββατο μετά την Ανάληψη Κειμ.pdf

05-06-2022 Εσπερινός Κυριακής των Πατέρων Ηχος πλ. β.pdf

05-06-2022 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf

11-06-2022 Κειμ. Ἑσπερινός Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστης Κειμ.pdf

11-06-2022 Όρθρος Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς Κειμ.pdf

12-06-2022 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας Κειμ.pdf

12-06-2022 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας Κειμ.pdf

12-06-2022 Σ Όρθρος Κυρ. Πεντηκ & Εσπ. του Αγίου Πνεύματος Κειμ.pdf

13-06-2022 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος κειμ.pdf

18-06-2022 Όρθρος Σαββάτου απόδοσης της Πεντηκοστής Κειμ.pdf

19-06-2022 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πάντων Κειμ.pdf

19-06-2022 Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. Α΄.pdf

24-06-2022 Μέγας Εσπερινος Γεν. Προδρόμου Κειμ..pdf

24-06-2022 Όρθρος Γεννεσίου του Προδρόμου Κειμ.pdf

25-06-2022 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Απόδ. Προδρόμου & Φεβρωνίας κειμ.pdf

26-06-2022 Εσπερινός Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β΄ Κειμ.pdf

26-06-2022 Ορθρος Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β΄ Κειμ.pdf

29-06-2021 Εσπερινός Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Διστ.pdf

29-06-2022 Ορθρος Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Δισ.pdf

30-06-2022 Εσπερινός των Αγίων Αποστόλων των ΙΒ Διστ.pdf

30-06-2022 Όρθρος των Αγίων Αποστόλων Διστ.pdf

ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

01-07-2022 Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων.pdf

01-07-2022 Όρθρος Αγίων Αναργύρων.pdf

02-07-2022 Εσπερινός Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου.pdf

02-07-2022 Όρθρος Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου Κειμ.pdf

03-07-2022 Εσπερινός Γ΄ Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Γ.pdf

03-07-2022 Ορθρος Γ΄ Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Γ΄.pdf

07-07-2022 Εσπερινός Αγίας Κυριακής.pdf

07-07-2022 Όρθρος Αγίας Κυριακής.pdf

09-07-2022 Όρθρος Σάββατο με Αλληλούια Κειμ.pdf

10-07-2022 Εσπερινός Δ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Γ΄ Εωθ. Δ.pdf

10-07-2022 Ορθρος Δ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Γ΄ Εωθ. Δ.pdf

11-07-2022 Εσπερινός Αγίας Ευφημίας.pdf

11-07-2022 Ορθρος Αγίας Ευφημίας.pdf

12-07-2022  Εσπερινός  Οσίου Παισίου.pdf
12-07-2022 Όρθρος Οσίου Παισίου Κειμ.pdf

16-07-2022 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ήχος γ Κειμ..pdf
17-07-2022 Εσπερινός Ε΄΄ Κυριακής Αγ. Πατέρων & Μαρίνης Μεγαλομ pdf

17-07-2022 Ορθρος Ε ΄Κυριακής Αγ. Πατέρων & Μαρίνης Μεγαλομ.pdf
20-07-2022 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού .pdf

20-07-2022-Όρθρος-Προφήτου-Ηλιού.pdf
23-07-2022 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ήχος δ΄ .pdf

24-07-2022 Εσπερινός Στ΄ Κυριακής Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ.pdf
24-07-2022 Ορθρος Στ΄ Κυριακής Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ.pdf

26-07-2022 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ..pdf

26-07-2022 Όρθρος Αγίας Παρασκευής.pdf

27-07-2022 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος.pdf

27-07-2022 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος.pdf

28-07-2022 Εσπερινός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.pdf

28-07-2022 Ορθρος Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.pdf

30-07-2022 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος πλ. α.pdf

31-07-2022 Εσπερινός Ζ΄ Κυριακής Ηχος πλ. β Εωθ. Ζ΄.pdf

31-07-2022 Ορθρος Ζ΄ Κυριακής Ηχος πλ. β Εωθ. Ζ΄.pdf

.pdf

.pdf

 

 

 

 

 

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=41318 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.