ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Ακολουθιών ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ καὶ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ςΕπισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας . 

00 Εξάψαλμος.pdf

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

02-10-2021 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος πλ. α΄.pdf

03-10-2021 Εσπερ. ΙΕ΄Κυρ. (Β΄Λουκά) Ηχος πλ. β΄Εωθ. δ.pdf

03-10-2021 Ορθρος ΙΕ΄Κυρ. (Β΄Λουκά) Ηχος πλ. β΄Εωθ. δ.pdf

09-10-2021 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος πλ. Β΄.pdf

10-10-2021 Εσπερινός Κυρ. ΙΣΤ΄ Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε.pdf

10-10-2021 Ορθρος Κυρ. ΙΣΤ΄ Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε Δισ.pdf

16-10-2021 Όρθρος Σαββάτου Βαρέως ήχου με Θ.Κ..pdf

17-10-2021 Εσπερινός Κυρ. ΙΖ΄(Δ ΛΟΥΚΑ) Αγίων Πατέρων Ηχος πλ. δ Εωθ.pdf

17-10-2021 Ορθρος Κυρ. ΙΖ΄(Δ ΛΟΥΚΑ) Αγίων Πατέρων Ηχος πλ. δ Εωθ.στ.pdf

23-10-2021 Όρθρος Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.pdf

24-10-2021 Εσπερινός ΙΗ΄ Κυρ. (στ Λουκά) Ηχος Α΄Εωθ. Ζ.pdf

24-10-2021 Ορθρος ΙΗ΄ Κυρ. (στ Λουκά) Ηχος Α΄Εωθ. Ζ.pdf

26-10-2021 Εσπερινός Αγίου Δημητρίου.pdf

26-10-2021 Ορθρος Αγίου Δημητρίου.pdf

28-10-2021 Εσπερινός της Αγίας Σκέπης.pdf

28-10-2021 Ορθρος της Αγίας Σκέπης.pdf

30-10-2021 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος α΄.pdf

31-10-2021 Εσπερινός ΙΘ΄Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Η.pdf

31-10-2021 Ορθρος ΙΘ΄Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Η.pdf

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

06-11-2021 Όρθρος Σάββατο με Θεός Κύριος.pdf

07-11-2021 Εσπερινός Κ΄Κυριακής (Ζ΄ Λουκά ) Ηχος Γ΄ Εωθ. Θ΄.pdf

07-11-2021 Ορθρος Κ΄ Κυριακής (Ζ΄ Λουκά ) Ηχος Γ΄ Εωθ. Θ΄.pdf

08-11-2021 Εσπερινός των Αρχιστρατήγων.pdf

08-11-2021 Ορθρος Αρχιστρατήγων.pdf

09-11-2021 Εσπερινός Αγίου Νεκταρίου.pdf

09-11-2021 Ορθρος Αγίου Νεκταρίου.pdf

13-11-2021 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (1).pdf

13-11-2021 Ορθρος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (2).pdf

14-11-2021 Εσπερινός ΚΑ Κυρ. (Η Λουκά) Ηχος δ΄Εωθ. Ι.pdf

14-11-2021 Ορθρος ΚΑ Κυρ. (Η Λουκά) Ηχος δ΄Εωθ. Ι.pdf

20-11-2021 Όρθρος Σαββάτου προεόρτιος.pdf

21-11-2021 Εσπερινός Κυρ. των Εισοδίων Ηχος Πλ. α΄ Εωθ. ΙΑ.pdf

21-11-2021 Ορθρός Κυρ. των Εισοδίων Ηχος Πλ. α΄ Εωθ. ΙΑ.pdf

25-11-2020 Μέγας Εσπερινός Αγίας Αικατερίνης.pdf

25-11-2020 Όρθρος Αγίας Αικατερίνης.pdf

26-11-2021 Εσπερινός Αγίου Στυλιανού.pdf

26-11-2021 Όρθρος Αγίου Στυλιανού εορτάσιμος.pdf

27-11-2021 Όρθρος Σάββατου με Θ.Κ. Ήχος πλ. α΄.pdf

28-11-2021 Εσπερινός ΚΓ Κυριακής Ηχος πλ. β΄ Εωθ. α.pdf

28-11-2021 Ορθρος ΚΓ Κυριακής Ηχος πλ. β΄ Εωθ. αα.pdf

30-11-2021 Όρθρος Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.pdf

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

04-12-2021 Όρθρος Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.pdf

05-12-2021 Εσπερινός ΚΔ Κυρ. (Ι΄ Λουκᾶ) Ηχος Βαρύς Εωθ. Β.pdf

05-12-2021 Ορθρος ΚΔ Κυρ. (Ι΄ Λουκᾶ) Ηχος Βαρύς Εωθ. Β.pdf

06-12-2021 Εσπερινός Αγίου Νικολάου.pdf

06-12-2021 Όρθρος Αγίου Νικολαου.pdf

11-12-2021 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Βαρύς.pdf

12-12-2021 Εσπερινός ΚΘ Κυρ. (ΙΑ Λουκα) Των Προπατόρων Σπυρίδωνος.pdf

12-12-2021 Ορθρος ΚΘ Κυρ. (ΙΑ Λουκα) Των Προπατόρων Σπυρίδωνος.pdf

15-12-2021 Εσπερινός Αγίου Ελευθερίου.pdf

15-12-2021 Όρθρος Αγίου Ελευθερίου.pdf

18-12-2021 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος πλ. δ΄.pdf

19-12-2021 Εσπερινός Κυρ. Προ Χριστού Γεννήσεως Ηχος Α΄Εωθ. Δ.pdf

19-12-2021 Ορθρος Κυρ. Προ Χριστού Γεννήσεως Ηχος Α΄Εωθ. Δ.pdf

24-12-2021 Όρθρος Αγίας Ευγενείας Εορτάσιμος.pdf

25-12-2021 Μεγάλες Ωρες των Χριστουγέννων.pdf

25-12-2021 Μέγας Εσπερινός & Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου.pdf

25-12-2021 Όρθρος Χριστουγέννων.pdf

26-12-2021 Εσπερ. Κυρ. Μ.Χ, ΓΕΝΝ. Ηχος β΄ Εωθ. Ε.pdf

26-12-2021 Ορθρος . Κυρ. Μ.Χ, ΓΕΝΝ. Ηχος β΄ Εωθ. Ε.pdf

27-12-2021 Όρθρος Αγίου Στεφάνου .pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

 

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=41318 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.