ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών Ιανουαριου και Φεβρουαρίου 2020

Επισυνάπτονται σε pdf & doc τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  και ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

26-01-2020 Εσπερινος ΙΕ Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.pdf

26-01-2020 Όρθρος ΙΕ Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.pdf

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

02-02-2020 Εσπερινός Υπαπαντής Ηχος Πλ.pdf

02-02-2020-Ορθρος-Υπαπαντής-Ηχος-Πλ.-δ΄-Εωθ.pdf

09-02-2020 Εσπερινός Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου & Απόδοσης Υπαπαντής Ηχος Α΄.pdf

09-02-2020-Ορθρος-Κυρ.pdf

16-02-2020 Εσπερινός Κυριακής του Ασώτου Ηχος Β.pdf

16-02-2020 Ορθρος Κυριακής του Ασώτου Ηχος Β Εωθ.pdf

23-02-2020 Εσπερινός Κυρ. Απόκρεω Ηχος Γ΄Εωθ.pdf

23-02-2020 Ορθρος Κυρ. Απόκρεω Ηχος Γ΄Εωθ.pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

26-01-2020 Εσπερινος ΙΕ Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.docx

26-01-2020 Σ Όρθρος ΙΕ Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.docx

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

02-02-2020 Εσπερινός Υπαπαντής Ηχος Πλ. δ΄.docx

02-02-2020-Ορθρος-Υπαπαντής-Ηχος-Πλ.-δ΄-Εωθ.-ΙΑ (1).docx

09-02-2020 Εσπερινός Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου & Απόδοσης Υπαπαντής Ηχος Α΄.docx

09-02-2020-Ορθρος-Κυρ.-Τελώνου-Φαρισαίου-Απόδοσης-Υπαπαντής-Ηχος-Α΄ (1).docx

16-02-2020 Εσπερινός Κυριακής του Ασώτου Ηχος Β.docx

16-02-2020 Ορθρος Κυριακής του Ασώτου Ηχος Β Εωθ. Β΄.docx

23-02-2020 Εσπερινός Κυρ. Απόκρεω Ηχος Γ΄Εωθ. Γ΄.docx

23-02-2020 Ορθρος Κυρ. Απόκρεω Ηχος Γ΄Εωθ. Γ΄.docx

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .