ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Ακολουθιών Αυγούστου Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020

Επισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2020

13-09-2020 Εσπερινός Κυρ. Προ της Υψώσεως Πλ. α Εωθ. Γ΄.pdf

13-09-2020 Ορθρος Κυρ. Προ της Υψώσεως Πλ. α Εωθ. Γ΄.pdf

14-09-2020 Εσπερινός της Σταυροπροσκυνήσεως.pdf

14-09-2020 Ορθρος της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.pdf

19-09-2020 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.pdf

20-09-2020 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Υψωσιν Ηχος πλ. β Εωθ. δ.pdf

20-09-2020 Ορθρος Κυρ. Μετά την Υψωσιν Ηχος πλ. β Εωθ. δ .pdf

23-09-2020 Ορθρος Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.pdf

26-09-2020 Όρθρος Μετάστασης Αποστόλου & Ευαγγελιστού Ιωάννου.pdf

27-09-2020 Εσπερινός ΙΣΤ΄ Κυρ. (Α΄ Λουκά ) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.pdf

 27-09-2020 Ορθρος ΙΣΤ΄ Κυρ. (Α΄ Λουκά ) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄ .pdf

ΟΚΤΩΒΡΙOY  2020

03-10-2020 Ορθρος Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγείτου.pdf

04-10-2020 Εσπερινός ΙΖ΄ ( Β΄ Λουκά ) Ηχος πλ. δ εωθ. στ..pdf

04-10-2020 Ορθρος ΙΖ΄Κυρ. ( Β΄ Λουκά ) Ηχος πλ. δ εωθ. στ..pdf

10-10-2020 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος πλ. δ΄.pdf

11-10-2020 Εσπερ. ΙΗ΄ Κυρ. (Δ΄ Λουκά ) Ηχος α΄ Εωθ. Ζ΄.pdf

11-10-2020 Ορθρος ΙΗ΄ Κυρ. (Δ΄ Λουκά ) Ηχος α΄ Εωθ. Ζ΄.pdf

17-10-2020 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος Α΄.pdf

18-10-2020 Εσπερ. ΙΘ΄Κυρ. Λουκά του Ευαγγελιστού Ηχος Β΄ Εωθ. Η΄.pdf

18-10-2020 Ορθρος ΙΘ΄Κυρ. Λουκά του Ευαγγελιστού Ηχος Β΄ Εωθ Η.pdf

24-10-2020 Όρθρος Σάββατου με Θ.Κ Ηχος β.pdf

25-10-2020 Εσπερ. Κ Κυριακής ( Στ΄ Λουκά) Ηχος Γ΄ Εωθ. Θ.pdf

25-10-2020 Ορθρος Κυριακής ( Στ΄ Λουκά) Ηχος Γ΄ Εωθ. Θ.pdf

26-10-2020 Εσπερινός Αγίου Δημητρίου.pdf

26-10-2020 Ορθρος Αγίου Δημητρίου.pdf

28-10-2020 Εσπερινός της Αγίας Σκέπης.pdf

28-10-2020 Ορθρος της Αγίας Σκέπης.pdf

31-10-2020 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος Γ.pdf

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .