ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών Δεκεμβρίου 2019

Επισυνάπτονται σε pdf & doc τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας . 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

15-12-2019 Εσπερινός ΚΕ Κυρ. Αγ Προπατόρων & Αγίου Ελευθερίου Ηχος α΄.pdf

15-12-2019 Ορθρος ΚΕ Κυρ Αγ. Προπατόρων & Αγίου Ελευθερίου Ηχος α΄ Εωθ. δ.pdf

22-12-2019 Εσπερινός Κυρ Προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β΄.pdf

22-12-2019 Ορθρος Κυρ Προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β΄ Εωθ Ε.pdf

29-12-2019 Εσπερινός Κυρ μετά την Χριστού Γεννησιν Ηχος Γ΄.pdf

29-12-2019 Όρθρος Κυρ. μετά την Χριστού Γεννησιν Ηχος Γ΄ Εωθ. στ.pdf

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

15-12-2019 Εσπερινός ΚΕ Κυρ. Αγ Προπατόρων & Αγίου Ελευθερίου Ηχος α΄.docx

15-12-2019 Ορθρος ΚΕ Κυρ Αγ. Προπατόρων & Αγίου Ελευθερίου Ηχος α΄ Εωθ. δ.docx

22-12-2019 Εσπερινός Κυρ Προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β΄.docx

22-12-2019 Ορθρος Κυρ Προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β΄ Εωθ Ε.docx

29-12-2019 Εσπερινός Κυρ μετά την Χριστού Γεννησιν Ηχος Γ΄.docx

29-12-2019 Όρθρος Κυρ. μετά την Χριστού Γεννησιν Ηχος Γ΄ Εωθ. στ.docx

 

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .