ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών Απριλίου και Μαίου 2020

Επισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

05-04-2020 Εσπερινός Ε΄Κυρ. Των Νηστειών Ήχος α΄.pdf

05-04-2020 Ορθρος Κυρ. Ε΄ Νηστειών Ηχος Α΄ Εωθ Θ.pdf

12-04-2020 Εσπερινός Κυριακής των Βαίων.pdf

12-04-2020 Ορθρος Κυριακής των Βαίων.pdf

19-04-2020 Πσννυχίς Όρθρος Πάσχα.pdf

26-04-2020 Εσπερινός Κυριακής του Θωμά.pdf

26-04-2020 Ορθρος Κυρ. του Θωμά.pdf

ΜΑΙΟΥ 2020 

03-05-2020 Εσπερινός Κυρ. των Μυροφόρων Ηχος Β΄.pdf

03-05-2020 Ορθρος Κυρ. των Μυροφόρων Ηχος Β΄Εωθ. δ.pdf

10-05-2020 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου Ηχος γ΄.pdf

10-05-2020 Ορθρος Κυριακής του Παραλύτου Ηχος γ΄ Εωθ. e.pdf

17-05-2020 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος Ήχος Δ΄.pdf

17-05-2020 Ορθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος Ήχος Δ΄ Εωθ ζ.pdf

24-05-2020 Εσπερινός Κυριακής του Τυφλου Ηχος πλ. α.pdf

24-05-2020 Ορθρος Κυριακής του Τυφλου Πλ. α΄ Εωθ η.pdf

31-05-2020 Εσπερινός Κυριακής των Πατέρων Ηχος πλ. β.pdf

31-05-2020 Όρθρος Κυριακής των Πατέρων Ηχος πλ. β Εωθ Ι.pdf

 

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .