ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών και Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2019

Επισυνάπτονται σε pdf & doc τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019

24-02-2019 Εσπερινός Κυρ. Ασώτου Ιωάννου του Προφ. & Βαπτιστού πλ. Β .pdf

24-02-2019 Όρθρος Κυρ. Ασώτου Ιωάννου του Προφ. & Βαπτιστού πλ. Β.pdf

ΜΑΡΤΙΟΥ  2019

03-03-2019 Εσπερινός Κυριακής της Απόκρεω Ήχος Βαρύς .pdf

03-03-2019 Όρθρος Κυριακής της Απόκρεω Ήχος Βαρύς Εωθ. ζ΄.pdf

10-03-2019 Εσπερινός Κυρ. της Τυρινής Ηχος πλ. δ΄.pdf

10-03-2019 Όρθρος Κυρ. της Τυρινής Ηχος πλ. δ΄ εωθ. η

17-03-2019 Εσπερινός Κυρ. Α΄ των Νηστειών ΄της Ορθοδοξίας Ηχος α΄.pdf

17-03-2019 Όρθος Κυρ. Α΄ των Νηστειών ΄της Ορθοδοξίας Ηχος α Εωθ. Θ΄

24-03-2019 Εσπερινός Β Κυρ. Των Νηστειών Ήχος Β.pdf

24-03-2019 Όρθρος Β Κυρ. Των Νηστειών Ήχος Β΄Εωθ. Ι.pdf

31-03-2019 Εσπερινός Γ΄ Κυρ. Των Νηστειών Ήχος γ΄.pdf

31-03-2019 Όρθρος Γ΄ Κυρ. Των Νηστειών Ήχος γ΄ Εωθ. ια΄

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019

24-02-2019 Εσπερινός Κυρ. Ασώτου Ιωάννου του Προφ. & Βαπτιστού πλ. Β.mel.docx

24-02-2019 Όρθρος Κυρ. Ασώτου Ιωάννου του Προφ. & Βαπτιστού πλ. Β.docx

 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019

03-03-2019 Εσπερινός Κυριακής της Απόκρεω Ήχος Βαρύς .docx

03-03-2019 Όρθρος Κυριακής της Απόκρεω Ήχος Βαρύς Εωθ. ζ΄.docx

10-03-2019 Εσπερινός Κυρ. της Τυρινής Ηχος πλ. δ΄.docx

10-03-2019 Όρθρος Κυρ. της Τυρινής Ηχος πλ. δ΄ εωθ. η.docx

17-03-2019 Εσπερινός Κυρ. Α΄ των Νηστειών ΄της Ορθοδοξίας Ηχος α΄.docx

17-03-2019 Όρθος Κυρ. Α΄ των Νηστειών ΄της Ορθοδοξίας Ηχος α Εωθ. Θ΄.docx

24-03-2019 Εσπερινός Β Κυρ. Των Νηστειών Ήχος Β.pdf

24-03-20191 Όρθρος Β Κυρ. Των Νηστειών Ήχος Β Εωθ. Ι΄.dpck

31-03-2019 Όρθρος Γ΄ Κυρ. Των Νηστειών Ήχος γ΄ Εωθ. ια΄.docx

31-03-2019 Όρθρος Γ΄ Κυρ. Των Νηστειών Ήχος γ΄ Εωθ. ια΄.docx

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .