ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών Απριλίου και Μαίου 2019

Επισυνάπτονται σε pdf & doc τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019

14-04-2019 Εσπερινός Ε΄Κυρ. Των Νηστειών Ήχος πλ.α.pdf

14-04-2019 Ορθρος Ε΄ Κυρ. Των Νηστειών Ήχος πλ.α Εωθ. Β.pdf

21-04-2019 Εσπερινός Κυριακής των Βαίων.pdf

21-04-2019 Ορθρος Κυριακής των Βαίων.pdf

28-04-2019 Πσννυχίς Όρθρος Πάσχα.pdf 

ΜΑΙΟΥ  2019

05-05-2019 Εσπερινός Κυριακής του Θωμά.pdf

05-05-2019 Ορθρος Κυρ. του Θωμά.pdf

12-05-2019 Εσπερινός Κυρ. των Μυροφόρων Ηχος Β΄.pdf

12-05-2019 Ορθρος Κυρ. των Μυροφόρων.pdf

19-05-2019 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου Ηχος γ΄.pdf

19-05-2019 Ορθρος Κυριακής του Παραλύτου Ηχος γ΄ Εωθ. στ.pdf

26-05-2019 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος Ήχος Δ΄.pdf

26-05-2019 Ορθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος Ήχος Δ΄ Εωθ ζ .pdf

 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019

14-04-2019 Εσπερινός Ε΄Κυρ. Των Νηστειών Ήχος πλ.α.docx

14-04-2019 Ορθρος Ε΄ Κυρ. Των Νηστειών Ήχος πλ.α Εωθ. Β.docx

21-04-2019 Εσπερινός Κυριακής των Βαίων.docx

21-04-2019 Ορθρος Κυριακής των Βαίων.docx

28-04-2019 Πσννυχίς Όρθρος Πάσχα.docx

ΜΑΙΟΥ  2019

05-05-2019 Εσπερινός Κυριακής του Θωμά.docx

05-05-2019 Ορθρος Κυρ. του Θωμά.docx

12-05-2019 Εσπερινός Κυρ. των Μυροφόρων Ηχος Β΄.docx

12-05-2019 Ορθρος Κυρ. των Μυροφόρων.docx

19-05-2019 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου Ηχος γ΄.docx

19-05-2019 Ορθρος Κυριακής του Παραλύτου Ηχος γ΄ Εωθ. στ.docx

26-05-2019 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος Ήχος Δ΄.docx

26-05-2019 Ορθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος Ήχος Δ΄ Εωθ ζ.docx

 Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .