ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Ακολουθιών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2024

Επισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας . 

00 Εξάψαλμος.pdf

00 Εξάψαλμος Πεντηκοσταρίου.pdf

Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου Κείμενα.pdf

Ενημερωτικά!!! Μην μου ζητάτε τίποτε πέραν των όσων έχουν αναρτηθεί διότι δεν δύναμαι.

Υπάρχουν στην δ/νση Εδώ  https://melodos.com/akolouthies/ όλες οι ακολουθίες 

 

IOYΛΙΟΣ 2024

01-07-2024 Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων Κειμ.pdf

01-07-2024 Όρθρος Αγίων Αναργύρων Κειμ.pdf

02-07-2024 Όρθρος Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου Κειμ.pdf

04-07-2024 Εσπερινός Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης.pdf

04-07-2024 Ορθρος Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης.pdf

05-07-2024 Όρθρος Οσίου Αθανασίου του εν Άθω Κειμ.pdf

06-07-2024 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος πλ. δ΄ Κειμ.pdf

07-07-2024 Εσπερινός Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β Αγ. Κυριακής Κειμ.pdf

07-07-2024 Ορθρος Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β Αγ. Κυριακής Κειμ.pdf

08-07-2024 Εσπερινός Αγίου Προκοπίου Κειμ.pdf

08-07-2024 Ορθρος Αγίου Προκοπίου Κειμ.pdf

11-07-2024 Εσπερινός Αγίας Ευφημίας Κειμ.pdf

11-07-2024 Ορθρος Αγίας Ευφημίας Κειμ.pdf

12-07-2024 Εσπερινός Οσίου Παισίου Κειμ.pdf

12-07-2024 Όρθρος Οσίου Παισίου Κειμ..pdf

13-07-2024 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Α΄ Κειμ.pdf

14-07-2024 Ορθρος Γ΄ Κυριακής Των Αγίων Πατέρων ήχος β΄ Εωθ. γ Κειμ.pdf

14-07-2024 Εσπερινός Γ΄ Κυριακής Των Αγίων Πατέρων ήχος β΄ Εωθ. γ Κειμ.pdf

16-07-2024 Ορθρος Τρίτης Ηχος Β΄ Κείμ.pdf

17-07-2024 Εσπερινός Αγίας Μαρίνας Κειμ.pdf

17-07-2024 Ορθρος Αγίας Μαρίνας Κειμ.pdf

18-07-2024 Ορθρος Πέμπτης Ηχος β΄.pdf

20-07-2024 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού Κειμ.pdf

20-07-2024-Όρθρος-Προφήτου-Ηλιού Κειμ.pdf

21-07-2024 Εσπερ. Δ΄ Κυριακής Ηχος Γ ΄Εωθ Δ Κειμ.pdf

21-07-2024 Ορθρος Δ΄ Κυριακής Ηχος Γ΄ Εωθ Δ Κειμ.pdf

22-07-2024 Ορθρος Αγίας Μαρίας & της Μαρκέλλης Κειμ.pdf

22-07-2024 Ορθρος Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής Κειμ.pdf

25-07-2024 Εσπερινός Κοιμήσεως της Αγίας Άννης Κειμ.pdf

25-07-2024 Όρθρος Κοιμήσεως της Αγίας Αννης Κειμ.pdf

26-07-2024 Εσπερινός της Αγίας Παρασκευής Κειμ.pdf

26-07-2024 Όρθρος Αγίας Παρασκευής Κειμ.pdf

27-07-2024 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος Κειμ.pdf

27-07-2024 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος Κειμ.pdf

28-07-2024 Εσπερινός Ε΄ Κυριακής Ηχος Δ΄ Εωθ. Ε Κειμ.pdf

28-07-2024 Ορθρος Ε΄ Κυριακής Ηχος Δ΄ Εωθ. Ε Κειμ.pdf

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

03-08-2024 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος Δ΄ Κειμ.pdf

04-08-2024 Εσπερ. Στ΄Κυριακής Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ΄ Κειμ.pdf

04-08-2024 Ορθρος Στ΄Κυριακής Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ΄ Κειμ.pdf

06-08-2024 Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κειμ.pdf

06-08-2024 Όρθρος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κειμ.pdf

10-08-2024 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος Κειμ..pdf

11-08-2024 Εσπερ. Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. Β΄Εωθ. Ζ΄.pdf

11-08-2024 Ορθρος Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. Β΄Εωθ. Ζ΄ Κειμ.pdf

15-08-2024 Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κειμ.pdf

15-08-2024 Ορθρος Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κειμ.pdf

17-08-2024 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος Κειμ.pdf

18-08-2024 Εσπερ. Κυρ μετά την εορτή Ηχος Βαρύς Εωθ. Η Κειμ.pdf

18-08-2024 Ορθρος Κυρ μετά την εορτή Ηχος Βαρύς Εωθ. Η Κειμ..pdf

23-08-2024 Εσπερ Απόδ. εορτής της Κοιμ. της Θεοτόκου.pdf

23-08-2024 Ορθρος Απόδ της εορτής Κοιμ.pdf

24-08-2024 Εσπερινός Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Κειμ.pdf

24-08-2024 Όρθρος Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Κειμ.pdf

25-08-2024 Εσπερινός Θ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος πλ. δ Εωθ Θ Κειμ.pdf

25-08-2024 Ορθρος Θ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος πλ. δ Εωθ Θ Κειμ..pdf

26-08-2024 Όρθρος Αγίων Ανδριανού & Ναταλίας Κειμ.pdf

27-08-2024 Εσπερινός Αγίου Φανουρίου Κειμ.pdf

27-08-2024 Όρθρος Αγίου Φανουρίου Κειμ.pdf

29-08-2024 Εσπερινός Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου Κ.pdf

29-08-2024 Ορθρος Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου Κειμ.pdf

30-08-2024 Εσπερινός Αγίου Αλεξάνδρου Κειμ.pdf

30-08-2024 Όρθρος Αγίου Αλεξάνδρου Κειμ.pdf

31-08-2024 Όρθρος Αγίας Ζώνης Κείμ.pdf

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

01-09-2024 Εσπερ. Ι Κυριακής Ηχος Α΄ Εωθ. Ι΄ Κειμ.pdf

01-09-2024 Όρθρος Ι Κυριακής Ήχος Α΄ Εωθ. Ι Κειμ.pdf

06-09-2024 Εσπερινός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Κειμ.pdf

06-09-2024 Όρθρος Αρχαγγέλου Μιχαήλ Κειμ.pdf

07-09-2024 Όρθρος Σαββάτου προ της Υψώσεως Κειμ.pdf

08-09-2024 Εσπερινός Κυριακής Ηχος B΄ Γεννέσιον της Θεοτόκου Κειμ.pdf

08-09-2024 Ορθρος Κυριακής Ηχος B΄ Εωθ.pdf

09-09-2024 Ορθρος Μεθέορτος των Ἅγίων Θεοπατόρων Κειμ.pdf

14-09-2024 Εσπερινός της Σταυροπροσκυνήσεως.pdf

14-09-2024 Ορθρος της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.pdf

15-09-2024 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Γ.pdf

15-09-2024 Ορθρος Κυρ. Μετά την Υψωση Ηχος Γ Κειμ.pdf

16-09-2024 Όρθρος Αγίας Ευφημίας Εορτάσιμος Κειμ.pdf

17-09-2024 Εσπερ Αγ Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης Κει.pdf

17-09-2024 Όρθρος Αγ Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης Κει.pdf

21-09-2024 Ορθρος Σαββάτου Αποδ. της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Κειμ.pdf

22-09-2024 Εσπερινός ΙΓ΄ Κυριακής Ηχος Δ Κειμ.pdf

22-09-2024 Ορθρος ΙΓ΄ Κυριακής Ηχος Δ Εωθ. Β Κειμ.pdf

23-09-2024 Ορθρος Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου Κειμ.pdf

24-09-2024 Ορθρος Παν της Μυρτιδιωτίσης & Αγίας Θέκλας Κ.pdf

26-09-2024 Όρθρος Μετ Αποστόλου & Ευαγγελιστού Ιωάννου Κ.pdf

28-09-2024 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Δ΄ Κειμ.pdf

29-09-2024 Εσπερινός ΙΔ Κυριακής Ηχος πλ. α΄ Κειμ.pdf

29-09-2024 Ορθρος ΙΔ Κυριακής Ηχος πλ. α΄ Εωθ. γ Κειμ..pdf

 

 

 

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=41318 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.