ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Ακολουθιών Ιανουαρίου 2023 Φεβρουαρίου 2023 και Μαρτίου 2023.

Επισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας . 

00 Εξάψαλμος.pdf

00 Εξάψαλμος Πεντηκοσταρίου.pdf

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

27-12-2020 Εσπερινός Αγίου Στεφάνου Κειμ.pdf

27-12-2022 Όρθρος Αγίου Στεφάνου D.pdf

31-12-2022 Όρθρος Σαββάτου Απόδοσις Χριστουγέννων Κειμ.pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

01-01-2023 Εσπερινός Ηχος Δ΄Εωθ. Ζ Κειμ.pdf

01-01-2023 Ορθρος Ηχος Δ΄Εωθ. Ζ Κειμ.pdf

02-01-2023 Όρθρος Δευτέρας προεόρτιος.pdf

04-01-2023 Όρθρος Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού.pdf

05-01-2023 Όρθρος Πέμπτης Προεόρτιος.pdf

06-01-2023 Μεγάλες Ωρες των Θεοφανείων.pdf

06-01-2023 Μέγας Εσπερινός μετά Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου Κειμ.pdf

06-01-2023 Όρθρος Θεοφανείων & Μέγας Αγιασμός Κειμ.pdf

07-01-2023 Εσπερινός Προφήτου Προδρόμου & Βαπτιστού Ιωάννου Κειμ.pdf

07-01-2023 Ορθρος Προφήτου Προδρόμου & Βαπτιστού Ιωάννου Κειμ.pdf

08-01-2023 Εσπερινός Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος πλ.α Εωθ. Η΄ Κειμ.pdf

08-01-2023 Ορθρος Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος πλ.α Εωθ. Η Κειμ.pdf

14-01-2023 Όρθρος Απόδοσης εορτής Θεοφανείων Κειμ.pdf

15-01-2023 Εσπερινός ΙΒ Κυρ. Λουκά (10 Λεπρών) Ηχος πλ. β Εωθ. Θ Κειμ.pdf

15-01-2023 Ορθρος ΙΒ Κυρ. Λουκά (10 Λεπρών) Ηχος πλ. β Εωθ. Θ Κειμ.pdf

17-01-2023 Εσπερινός Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου Κειμ.pdf

17-01-2023 Όρθρος Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου Κειμ.pdf

18-01-2023 Εσπερινός Αγίου Αθανασίου Keim.pdf

18-01-2023 Όρθρος Αγίου Αθανασίου Κειμ.pdf

20-01-2023 Εσπερινός Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου Κειμ..pdf

20-01-2023 Όρθρος Οαίου Ευθυμίου του Μεγάλου.pdf

21-01-2023 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Πλ. β΄.pdf

22-01-2023 Εσπερινός ΙΕ΄Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι Κειμ.pdf

22-01-2023 Ορθρος ΙΕ΄Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι΄ Κειμ.pdf

25-01-2023 Εσπερινός Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Κειμ.pdf

25-01-2023 Όρθρος Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Κειμ.pdf

27-01-2023 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Κειμ.pdf

27-01-2023 Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Κειμ.pdf

28-01-2023 Όρθρος Σαββάτου Βαρέως ήχου με Θ.Κ Κειμ.pdf

29-01-2023 Εσπερινός ΙΖ΄ Κυρ. (Χαναναίας) Ηχος πλ. δ΄Εωθ. ΙΑ Κείμ.pdf

29-01-2023 Ορθρος ΙΖ΄ Κυρ. (Χαναναίας) Ηχος πλ. δ΄Εωθ. ΙΑ Κειμ.pdf

30-01-2023 Εσπερινός Τριών Ιεραρχών Κειμ.pdf

30-01-2023 Όρθρος Τριών Ιεραρχών Κειμ.pdf

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

01-02-2022 Ορθρος Αγίου Τρύφωνος Εορτ.pdf

02-02-2023 Εσπερινός Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf

02-02-2023 Ορθρος Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf

04-02-2023 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος Κειμ.pdf

05-02-2023 Εσπερ. ΙΣΤ Κυριακής Λουκά Τελ. & Φαρισαίου Ηχος Α΄.pdf

05-02-2023 Ορθρος ΙΣΤ Κυριακής Λουκά Τελ. & Φαρισαίου Ηχος Α΄ Εωθ.pdf

06-02-2023 Εσπερινός Αγίου Φωτίου Εορτάσιμος Κειμ.pdf

06-02-2023 Όρθρος Αγίου Φωτίου Εορτάσιμος Κειμ.pdf

07-02-2023 Εσπερινός Αγίου Παρθενίου.pdf

07-02-2023 Όρθρος Αγίου Παρθενίου εορτάσιμος.pdf

10-02-2023 Εσπερινός Αγίου Χαραλάμπους.pdf

10-02-2022 Όρθρος Αγίου Χαραλάμπους.pdf

11-02-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος α΄ Αγ. Βλασίου Κειμ.pdf

12-02-2023 Εσπερινός Κυρ. του Ασώτου Ηχος Β΄Εωθ. Β΄ Κείμ.pdf

12-02-2023 Ορθρος Κυρ. του Ασώτου Ηχος Β΄Εωθ. Β΄ Κειμ.pdf

17-02-2023 Εσπερινος Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Εορτ.pdf

17-02-2023 Όρθρος Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος.pdf

18-02-2023 Εσπερινός Παρασκευής προ της Απόκρεω Ήχος β΄ Κειμ.pdf

18-02-2023 Όρθρος Ψυχοσάββατου προ της Απόκρεω Ήχος β΄.pdf

19-02-2023 Εσπερ. Κυρ. της Απόκρεω Ηχος Γ΄ Εωθ. Γ΄ Κειμ.pdf

19-02-2023 Ορθρος Κυρ. της Απόκρεω Ηχος Γ΄ Εωθ. Γ΄ Κειμ.pdf

24-02-2023 Εσπερινός του Προφήτου Προδρόμου Κειμ.pdf

24-02-2023 Όρθρος του Προφήτου Προδρόμου Δίστηλο.pdf

25-02-2023 Ορθρος Σαββάτου προ τῆς Τυρινής Κειμ.pdf

26-02-2023 Εσπερινός Κυριακής της Τυρινής Ηχος Δ΄ Εωθ. Δ΄ Κειμ.pdf

26-02-2023 Ορθρος Κυριακής της Τυρινής Ηχος Δ΄ Εωθ. Δ΄ Κειμ.pdf

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

01-03-2023 Κείμενα & μουσική Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Α΄ Εβδομ. Κειμ.pdf

03-03-2023 Εννάτη΄& Προηγ. Παρασκευής Α΄ Εβδομάδος Ηχος Δ΄ Κειμ.pdf

04-03-2023 Σάββατο Αγίου Θεοδώρου ήχος Δ Κειμ.pdf

05-03-2023 Εσπερ. Α΄ Κυρ. Νηστειών Ορθοδοξίας Ηχος πλ. α΄ Κειμ.pdf

05-03-2023 Ορθρος Α΄ Κυρ. Νηστειών Ορθοδοξίας Ηχος πλ. α΄ Εωθ. Ε Κείμ.pdf

05-03-2023 Καταν. Εσπερινός Α΄ Κυριακής Ήχος Πλ. α΄ Κειμ.pdf

08-03-2023 Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης Β΄ Εβδομάδος Κειμ.pdf

09-03-2023 Όρθρος Ωρες Εσπερινός με Προηγιασμένη Πέμπτης Ηχος πλ. α.pdf

10-03-2023 Εννάτη & Προηγιασμένη Παρασκευής B΄ Εβδομάδος Πλ. α΄ Κειμ.pdf

11-03-2023 Όρθρος Σαββάτου Β΄εβδομάδος ήχος πλ. α Κειμ.pdf

12-03-2023 Εσπερ. Β΄ Κυρ. των Νηστειών Ηχος πλ. β΄ Εωθ. στ Κειμ.pdf

12-03-2023 Ορθρος Β΄ Κυρ. των Νηστειών Ηχος πλ. β΄ Εωθ. στ Κειμ.pdf

12-03-2023 Καταν. Εσπερ. Β΄ Κυριακής των Νηστειών Πλ. β΄ Κειμ.pdf

15-03-2023 Κείμ Θ΄& Προηγιασμένη Τετάρτη Γ΄ εβδομάδος. Ηχος πλ.β.pdf

17-03-2023 Εννάτη & Προηγιασμένη Παρασκευής Γ΄ Εβδομάδος Ήχος πλ.pdf

18-03-2023 Όρθρος Σαββάτου Γ΄Νηστειών με Αλληλούια ήχος πλ. Β΄ κειμ.pdf

΄19-03-2023 Εσπερ. Γ΄ Κυρ. Νηστειών Ηχος Βαρύς Εωθ. Ζ Κειμ.pdf

19-03-2023 Ορθρος Γ΄ Κυρ. Νηστειών Ηχος Βαρύς Εωθ. Ζ΄.pdf

19-03-2023 Καταν. Εσπερ. Κυριακής Γ΄ Νηστειών Ηχος Βαρύς.pdf

22-03-2023 Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Δ΄ Εβδομάδος Ήχος Βαρύς Κειμ.pdf

25-03-2023 Εσπερινός της Θεοτόκου & η Δ΄ στάσις των Χαιρετισμών Κειμ.pdf

25-03-2023 Όρθρος Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κειμ..pdf

26-03-2023 Εσπερ. Δ΄ Κυρ. Νηστειών Ηχος Πλ. δ΄ Σύναξις Αρχαγγ.pdf

26-03-2023 Όρθρος Δ΄ Κυριακής των Νηστειών ήχος Πλ. δ εωθ. Η΄ Κειμ.pdf

26-03-2023 Καταν. Εσπερινός Δ΄ Κυριακής Ήχος πλ. δ΄ Κειμ.pdf

29-03-2023 Κειμενα Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης Ε΄ Εβδομάδος Κειμ..pdf

31-03-2023 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος Πλ. δ κειμ.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

 

 

 

 

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=41318 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.