ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2019

Επισυνάπτονται σε pdf & doc τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

06-10-2019 Εσπερινός ΙΣΤ ΚΥΡ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΩΘ Ε.pdf

06-10-2019 Όρθρος ΙΣΤ ΚΥΡ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΩΘ Ε.pdf

13-10-2019 Εσπερινός ΙΖ Κυριακης Ηχος Πλ. Δ Εωθ ΣΤ.pdf

13-10-2019 Ορθρος ΙΖ Κυριακης Ηχος Πλ. Δ Εωθ ΣΤ Αγίων Πατέρων.pdf

20-10-2019 Εσπερινός ΙΗ΄ Κυριακής Ηχος Α Εωθ. Ζ.pdf

20-10-2019 Όρθρος ΙΗ΄ Κυριακής Ηχος Α Εωθ. Ζ.pdf

27-10-2019 Εσπερινός ΙΘ Κυριακής Ήχος Β΄ Εωθ. Η.pdf

27-10-2019 Όρθροςς ΙΘ Κυριακής Ήχος Β΄ Εωθ. Η.pdf

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

03-11-2019 Εσπερινός Κ Κυριακής Ηχος Γ Εωθ. Θ.pdf

03-11-2019 Ορθρος Κ Κυριακής Ηχος Γ Εωθ. Θ΄.pdf

10-11-2019 Εσπερινός ΚΑ Κυριακής Ηχος Δ.pdf

10-11-2019 Ορθρος ΚΑ Κυριακής Ηχος Δ Εωθ Ι..pdf

17-11-2019 Εσπερινός ΚΒ΄Κυρ. Ηχος πλ. α΄ Εωθ. ΙΑ.pdf

17-11-2019 Ορθρος ΚΒ Κυριακής Ηχος πλ. α Εωθ. ΙΑ.pdf

24-11-2019 Εσπερινός ΚΓ Κυρ. Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Α.pdf

24-11-2019 Ορθρος ΚΓ Κυρ. Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Α.pdf

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

06-10-2019 Εσπερινός ΙΣΤ ΚΥΡ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΩΘ Ε.docx

06-10-2019 Όρθρος ΙΣΤ ΚΥΡ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΕΩΘ Ε.docx

13-10-2019 Εσπερινός ΙΖ Κυριακης Ηχος Πλ. Δ Εωθ ΣΤ.mel.docx

13-10-2019 Ορθρος ΙΖ Κυριακης Ηχος Πλ. Δ Εωθ ΣΤ Αγίων Πατέρων.docx

20-10-2019 Εσπερινός ΙΗ΄ Κυριακής Ηχος Α Εωθ. Ζ.docx

20-10-2019 Όρθρος ΙΗ΄ Κυριακής Ηχος Α Εωθ. Ζ.docx

27-10-2019 Εσπερινός ΙΘ Κυριακής Ήχος Β΄ .docx

27-10-2019 Όρθρος ΙΘ Κυριακής Ήχος Β΄ Εωθ. Η .docx

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .