ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Ακολουθιών Ιουλίου Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020

Επισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

IOYΛIOY  2020 

04-07-2020 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος Β΄.pdf

05-07-2020 Εσπερ. Δ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος γ΄ Εωθ. δ.pdf

05-07-2020 Ορθρος Δ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος γ΄ Εωθ. δ.pdf

07-07-2020 Εσπερινός Αγίας Κυριακής.pdf

07-07-2020 Όρθρος Αγίας Κυριακής.pdf

11-07-2020 Ορθρος  Σαββάτου Αγίας Ευφημίας.pdf

12-07-2020 Εσπερινός Ε΄Κυρ. Ματθαίου Ηχος Δ Εωθ. Ε.pdf

12-07-2020 Ορθρος Ε΄Κυρ. Ματθαίου Ηχος Δ Εωθ. Ε.pdf

17-07-2020 Εσπερινός Αγίας Μαρίνας.pdf

17-07-2020 Ορθρος Αγίας Μαρίνας.pdf

18-07-2020 Ορθρος Σαββάτου Ηχος Δ με Αλληλούια.pdf

19-07-2020 Εσπ. Στ. Κυρ. Των Πατέρων Ηχος πλ. α΄ Εωθ. Στ΄.pdf

19-07-2020 Ορθρος Στ. Κυρ Των Πατέρων Ηχος πλ. α Εωθ. στ.pdf

20-07-2020 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.pdf

20-07-2020-Όρθρος-Προφήτου-Ηλιού.pdf

26-07-2020 Εσπερ. Ζ΄Κυρ. Ματθαίου Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Ζ΄ Αγίας Παρασκευής.pdf

26-07-2020 Ορθρος Ζ΄Κυρ. Ματθαίου Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Ζ΄ Αγίας Παρασκευής.pdf

27-07-2020 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος.pdf

27-07-2020 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος.pdf

ΑΥΓΟΥΣΤOY  2020

01-08-2020 Όρθρος Σαββάτου Εορτάσιμος.pdf

02-08-2020 Εσπερινός Η Κυριακής Ηχος Βαρύς Εωθ. Η.pdf

02-08-2020 Ορθρος Η Κυριακής Ηχος Βαρύς Εωθ. Η.pdf

06-08-2020 Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.pdf

06-08-2020 Όρθρος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.pdf

08-08-2020 ΟΡΘΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΜΕΘΕΟΡΤΟΣ.pdf

09-08-2020 Εσπερινός Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄Εωθ. Θ.pdf

09-08-2020 Ορθρος Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄Εωθ. Θ.pdf

15-08-2020 Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου.pdf

15-08-2020 Ορθρος Κοιμήσεως της Θεοτόκου.pdf

16-08-2020 Εσπερινός μετά την εορτή Ηχος Α΄Εωθ. Ι.pdf

16-08-2020 Ορθρος μετά την εορτή Ηχος Α΄Εωθ. Ι.pdf

22-08-2020 Ορθρος Σαββάτου Μεθέορτος.pdf

23-08-2020 Εσπερινός ΙΑ Κυριακής Απόδοσης της εορτπης Ηχος Β Εωθ ΙΑ.pdf

23-08-2020 Ορθρος ΙΑ Κυριακής Απόδοσης της εορτης Ηχος Β Εωθ ΙΑ.pdf

29-08-2020 Εσπερινός Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου.pdf

29-08-2020 Ορθρος Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου.pdf

30-08-2020 Εσπερινός ΙΒ Κυριακής Ηχος Γ Εωθ. Α.pdf

30-08-2020 Ορθρος ΙΒ Κυριακής Ηχος Γ Εωθ. Α.pdf

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2020

05-09-2020 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Γ.pdf

06-09-2020 Εσπερινός ΙΓ΄Κυριακής Ηχος δ΄ Εωθ. β.pdf

08-09-2020 Εσπερινός Γεννέσιον της Θεοτόκου.pdf

08-09-2020 Ορθρος Γεννέσιον της Θεοτόκου.pdf

12-09-2020 Ορθρος αποδοσης του Γεννέσιον της Θεοτόκου.pdf

13-09-2020 Εσπερινός Κυρ. Προ της Υψώσεως Πλ. α Εωθ. Γ΄.pdf

13-09-2020 Ορθρος Κυρ. Προ της Υψώσεως Πλ. α Εωθ. Γ΄.pdf

14-09-2020 Εσπερινός της Σταυροπροσκυνήσεως.pdf

14-09-2020 Ορθρος της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.pdf

19-09-2020 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.pdf

20-09-2020 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Υψωσιν Ηχος πλ. β Εωθ. δ.pdf

20-09-2020 Ορθρος Κυρ. Μετά την Υψωσιν Ηχος πλ. β Εωθ. δ .pdf

27-09-2020 Εσπερινός ΙΣΤ΄ Κυρ. (Α΄ Λουκά ) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.pdf

 27-09-2020 Ορθρος ΙΣΤ΄ Κυρ. (Α΄ Λουκά ) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄ .pdf

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .