ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Ακολουθιών ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας . 

00 Εξάψαλμος.pdf

ΙΟΥΛΙOY  2021

17-07-2021 Εσπερινός Αγίας Μαρίνας Διστηλ.pdf

17-07-2021 Ορθρος Αγίας Μαρίνας Δίστ.pdf

18-07-2021 Εσπερινός Δ΄Κυρ. Των Αγίων Πατέρων Ηχος Γ΄ Εωθ. Δ Δίστ.pdf

18-07-2021 Ορθρος Δ΄ Κυρ. Των Αγίων Πατέρων Ηχος Γ΄ Εωθ. Δ Διστ.pdf

20-07-2021 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.pdf

20-07-2021-Όρθρος-Προφήτου-Ηλιού Δίστηλα.pdf

24-07-2021 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ήχος γ Διστ..pdf

25-07-2021 Εσπερινός Ε΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Δ΄Εωθ. Ε Διστ.pdf

25-07-2021 Ορθρος Ε΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Δ΄Εωθ. Ε Διστ.pdf

26-07-2021 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Δίστηλο.pdf

26-07-2021 Όρθρος Αγίας Παρασκευής Δίστηλο.pdf

27-07-2021 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος Δίστηλ.pdf

27-07-2021 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος Δίστ.pdf

28-07-2021 Εσπερινός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.pdf

28-07-2021 Ορθρος Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.pdf

31-07-2021 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Δ Δίστη.pdf

ΑΥΓΟΥΣΤOY  2021

000 Μεγάλη Παράκληση15-08.pdf

00 Μικρά Παράκληση 15-08.pdf

01-08-2021 Εσπερινός ΣΤ Κυρ. Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ.mel.pdf

01-08-2021 Ορθρος ΣΤ Κυρ. Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ.pdf

06-08-2021 Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.pdf

06-08-2021 Όρθρος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.pdf

07-08-2021 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος Δ.pdf

08-08-2021 Εσπερ. Κυρ. Μετά την εορτή Ηχος Πλ. β΄ Εωθ. Ζ΄ Δ.pdf

08-08-2021 Ορθρος Κυρ. Μετά την εορτή Ηχος Πλ. β΄ Εωθ. Ζ΄ Δ.pdf

14-08-2021 Προεόρτιος Όρθρος Σαββάτου.pdf

15-08-2021 Εσπερινός Η Κυρ. Κοίμησις της Θεοτόκου Ηχος Βαρύς.pdf

15-08-2021 Ορθρος Η Κυρ. Κοίμησις της Θεοτόκου Ηχος Βαρύς Εωθ Η Δ.pdf

21-08-2020 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.pdf

22-08-2021 Εσπερινός Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄ Εωθ.Θ Δ.pdf

22-08-2021 Ορθρος Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄ Εωθ.Θ Δ.pdf

24-08-2021 Όρθρος Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Δ.pdf

27-08-2021 Όρθρος Αγίου Φανουρίου.pdf

28-08-2021 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος πλ. δ΄ D.pdf

29-08-2021 Εσπερινός Ι΄ Κυρ. Του Τιμίου Προδρόμου Ηχος Α΄ Εωθ Ι΄ Δ.pdf

29-08-2021 Ορθρος Ι΄ Κυρ. Του Τιμίου Προδρόμου Ηχος Α΄ Εωθ Ι.pdf

30-08-2021 Όρθρος Αγίου Αλεξάνδρου Δ.pdf

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2021

04-09-2021 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος α΄.pdf

05-09-2021 Εσπερινός ΙΑ Κυρ. Ηχος Β΄Εωθ. ΙΑ.pdf

05-09-2021 Ορθρος ΙΑ Κυρ. Ηχος Β΄Εωθ. ΙΑ.pdf

08-09-2021 Εσπερινός Γεννέσιον της Θεοτόκου.pdf

08-09-2021 Ορθρος Γεννέσιον της Θεοτόκου.pdf

11-09-2021 Όρθρος Σαββάτου προ της Υψώσεως.pdf

12-09-2021 Εσπερινός Κυρ. προ της Υψώσεως Ηχος Γ΄ Εωθ. Α.pdf

12-09-2021 Ορθρος Κυρ. προ της Υψώσεως Ηχος Γ΄ Εωθ. Α.pdf

14-09-2021 Εσπερινός της Σταυροπροσκυνήσεως.pdf

14-09-2021 Ορθρος της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.pdf

18-09-2021 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.pdf

19-09-2021 Εσπερινός Κυρ. μετά την Ύψωσιν Ηχος Δ΄ Εωθ. Β΄.pdf

19-09-2021 Ορθρος Κυρ. μετά την Ύψωσιν Ηχος Δ΄ Εωθ. Β΄.pdf

25-09-2021 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ήχος δ΄.pdf

26-09-2021 Εσπερινός ΙΔ Κυριακής Ηχος πλ. Α Εωθ. Γ΄.pdf

26-09-2021 Ορθρος ΙΔ Κυριακής Ηχος πλ. Α Εωθ. Γ΄.pdf

29-09-2021 Όρθρος Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού.pdf

.pdf

 

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=41318 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.