ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Ακολουθιών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020

Επισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 ΝΟΕΜΒΡΙOY  2020

25-11-2020 Μέγας Εσπερινός Αγίας Αικατερίνης.pdf

25-11-2020 Όρθρος Αγίας Αικατερίνης.pdf

26-11-2020 Εσπερινός Αγίου Στυλιανού.pdf

26-11-2020 Όρθρος Αγίου Στυλιανού εορτάσιμος.pdf

28-11-2020 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Βαρύς.pdf

29-11-2020 Εσπερινός ΚΕ Κυριακής Ηχος πλ. δ Εωθ. γ.pdf

29-11-2020 Ορθρος ΚΕ Κυριακής Ηχος πλ. δ Εωθ. γ.pdf

30-11-2020 Εσπερινός Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.pdf

30-11-2020 Όρθρος Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.pdf

ΔΕΚΕΜΒΡΙOY  2020

05-12-2020 Όρθρος Αγίου Σάββα.pdf

06-12-2020 Εσπερινός ΚΣΤ Κυρ. Ηχος Α Εωθ. δ.pdf

06-12-2020 Ορθρος ΚΣΤ Κυρ. Ηχος Α Εωθ. δ.pdf

12-12-2020 Εσπερινός Αγίου Σπυρίδωνος.pdf

12-12-2020 Όρθρος Αγίου Σπυρίδωνος.pdf

13-12-2020 Εσπερινός ΚΖ Κυρ. Ηχος Β΄ Των Αγίων Προπατόρων.pdf

13-12-2020 Ορθρος ΚΖ Κυρ. Ηχος Β΄ Των Αγίων Προπατόρων.pdf

15-12-2020 Εσπερινός Αγίου Ελευθερίου.pdf

15-12-2020 Κείμενα Όρθρος Αγίου Ελευθερίου.pdf

19-12-2020 Ορθρος Σαββάτου προ των Χριστουγέννων & Αγίου Ιγνατίου.pdf

20-12-2020 Εσπερ. Κυρ Προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β.pdf

20-12-2020 Ορθρος Κυρ Προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β Εωθ. στ.pdf

25-12-2020 Όρθρος Χριστουγέννων .pdf

26-12-2020 Όρθρος Β΄ ημέρας των Χριστουγέννων.pdf

27-12-2020 Εσπερ. Κυρ. μετά την Χριστού Γέννησιν Ηχος δ..pdf

27-12-2020 Ορθρος Κυρ. μετά την Χριστού Γέννησιν Ηχος δ Εωθ. ζ.pdf

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .