ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Ακολουθιών Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου, και Μεγάλης Εβδομάδος 2024

Επισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας . 

00 Εξάψαλμος.pdf

00 Εξάψαλμος Πεντηκοσταρίου.pdf

Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου Κείμενα.pdf

Ενημερωτικά!!! Μην μου ζητάτε τίποτε πέραν των όσων έχουν αναρτηθεί διότι δεν δύναμαι.

Υπάρχουν στην δ/νση Εδώ  https://melodos.com/akolouthies/ όλες οι ακολουθίες 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

03-04-2024 Κείμ. Θ΄ & Προηγιασμένη Τετάρτης Γ΄ εβδομάδος. Ηχος Β΄.pdf

05-03-2024 Εννάτη & Προηγιασμένη Παρασκευής Γ΄ Εβδομάδος Ήχος Β.pdf

06-04-2024 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Γ΄Νηστειών Ηχος Β΄.pdf

07-04-2024 Εσπερ. Κυριακής Γ΄ Νηστειών Ηχος Γ.pdf

07-04-2024 Ορθρος Γ΄ Κυριακής Νηστειών Ηχος Γ Εωθ. ΙΑ Κειμ.pdf

07-04-2024 Καταν. Εσπερ. Κυριακής Γ΄ Νηστειών εσπέρας Ηχος Γ Κειμ.pdf

10-04-2024 Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Δ΄ Εβδομάδος Ήχος Γ΄ Κειμ.pdf

12-04-2024 Θ΄Ωρα & Προγ. Παρασκευής Δ΄ Εβδομάδος Ηχος Βαρύς.pdf

13-04-2024 Όρθρος Σαββάτου με Αλλ. Δ΄ των Νηστειών Ήχος Γ΄.pdf

14-04-2024 Εσπερινός Δ΄ Κυριακής Ήχος δ΄ Κειμ.pdf

14-04-2024 Ορθρος Δ΄ Κυριακής των Νηστειών Ήχος δ΄Εωθ. Α Κειμ.pdf

14-04-2024 Καταν. Εσπερινός Δ΄ Κυριακής Ήχος δ΄ Κειμ.pdf

17-04-2024 Κειμενα Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης Ε΄ Εβδομάδος Κειμ.pdf

17-04-2024 Μέγας Κανών Κειμ.pdf

19-04-2024 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος δ ΄.pdf

19-04-2024 Ακολουθία Ακάθιστου Ε΄ Εβδομάδος.pdf

20-04-2024 Όρθρος Σαββάτου του Ακαθίστου Κ.pdf

21-04-2024 Εσπερ. Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος πλ. α΄ Κειμ.pdf

21-04-2024 Ορθρος Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Β΄ Κειμ.pdf

21-04-2024 Καταν. Εσπερ. Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος πλ. α΄ Κειμ.pdf

24-04-2024 Κειμ Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης προ των Βαϊων Κειμ.pdf

27-04-2024 Ορθρος Σαββάτου του Λαζάρου Κείμ.pdf

28-04-2024 Εσπερινός Κυριακής των Βαϊων Κειμ.pdf

28-04-2024 Ορθρος Κυριακής των Βαίων Κειμ.pdf

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2024

01-02 Κυριακή των Βαίων εσπέρας.pdf

02-01 Κείμενα Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Δευτέρας.pdf

02-02 Μεγάλη Δευτέρα εσπέρας..pdf

03-01 Κείμενα Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Τρίτης.pdf

03-02 Μεγάλη Τρίτη Εσπέρας..pdf

04-01 Κείμενα Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Τετάρτης.pdf

04-02 Μεγάλη Τετάρτη Εσπέρας..pdf

05-01 Μεγάλη Πέμπτη πρωί..pdf

05-02 Μεγάλη Πέμπτη Εσπέρας..pdf

06-01 Μεγάλη Παρασκευή πρωί ΜΕΓ. ΩΡΕΣ.pdf

06-02 Μεγάλη Παρασκευή Εσπέρας..pdf

07-01 Μεγάλο Σάββατο πρωί..pdf

07-02 Πσννυχίς Όρθρος Πάσχα..pdf

08-01α Εσπερινός της Αγάπης και Αγίου Γεωργίου ..pdf

ΜΑΙΟΣ 2024

06-05-2024 Εσπερινός 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.pdf

06-05-2024 Ορθρος 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.pdf

07-05-2024 Όρθρος Τρίτης Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης.pdf

08-05-2024 Όρθρος Τετάρτης Διακαιν Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Κείμ.pdf

09-05-2024 Όρθρος 5ης ημέρας του Πάσχα Κειμ.pdf

10-05-2024 Εσπερινός Ζωοδόχου Πηγής Κειμ.pdf

10-05-2024 Όρθρος Ζωοδόχου Πηγής Κειμ.pdf

11-05-2024 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου Κειμ.pdf

12-05-2024 Εσπερινός του Αντίπασχα Β΄ από του Πάσχα του Θωμά Κειμ.pdf

12-05-2024 Ορθρος του Αντίπασχα Β΄ από του Πάσχα του Θωμά Κειμ.pdf

18-05-2024 Όρθρος Σαββάτου μετά του Θωμά.pdf

19-05-2024 Εσπερινός Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄ Κείμ.pdf

19-05-2024 Όρθρος Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄ Κειμ.pdf

20-05-2024 Εσπέρας Κυριακής των Μυροφόρων Α.Λ. Αγίου Νικολάου Κειμ..pdf

20-05-2024 Ορθρος Δευτέρας των Μυροφόρων Α.Λ. Αγίου Νικολάου Κειμ.pdf

21-05-2024 Εσπερινός των Αγίων Κωνστανίνου & Ελένης Δευτ.pdf

21-05-2024 Ορθρος των Αγίων Κωνστανίνου & Ελένης Κειμ.pdf

25-05-2024 Όρθρος Σαββάτου Απόδ. τω Μυροφόρων & Προδρόμου κειμ.pdf

26-05-2024 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Κειμ.pdf

26-05-2024 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε Κειμ.pdf

27-05-2024 Εσπερι26-05-2024 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε Κειμνός Κυρ μετά Παραλύτου Αγ. Ιωάννου Ρωσσου Κειμ.pdf

27-05-2024 Ορθρος Δευτέρας μετά του Παρ Αγ. Ιωάννου του Ρώσσου.pdf

29-05-2024 Εσπερινός Μεσοπεντηκοστής Κειμ.pdf

29-05-2024 Όρθρος Μεσοπεντηκοστής Κείμ.pdf

 

IOYNΙΟΣ 2024

01-06-2024 Ορθρος Σαββάτου μετά τηνΜεσοπεντηκοπστή Κειμ.pdf

02-06-2024 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄ Κειμ.pdf

02-06-2024 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄ Κειμ.pdf

08-06-2024 Όρθρος Σαββάτου μετά της Σαμαρείτιδος Κειμ.pdf

09-06-2024 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄ Κειμ.pdf

09-06-2024 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄ Κειμ.pdf

12-06-2024 Εσπερινός Απόδοσης του Πάσχα κειμ.pdf

12-06-2024 Ορθρος Απόδοσης του Πάσχα Κειμ..pdf

13-06-2024 Εσπερινός της Αναλήψεως Κειμ.pdf

13-06-2024 Ορθρος την Πεμπτη της Αναλήψεως Κειμ..pdf

15-06-2024 Όρθρος Σάββατο μετά την Ανάληψη Κειμ.pdf

16-06-2024 Εσπερινός Κυριακής των Πατέρων Ηχος πλ. β.pdf

16-06-2024 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι.pdf

22-06-2024 Όρθρος Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς Κειμ.pdf

23-06-2024 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας Κειμ.pdf

23-06-2024 Όρθρος Κυρ. Πεντηκ & Εσπ. του Αγίου Πνεύματος Κειμ.pdf

24-06-2024 Ορθρος Αγίου Πνεύματος & Γενέθλιον του Προδρόμου Κειμ.pdf

29-06-2024 Εσπερ Παρ μετά την Πεντηκ Πέτρου & Παύλου Κειμ.pdf

29-06-2024 Όρθρος απόδοσης της Πεντηκοστής & Πέτρου & Παύλου Κειμ.pdf

30-06-2024 Εσπερ. Κυριακής των Αγίων Πάντων & 12 Αποστόλων Κειμ.pdf

30-06-2024 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων & 12 Αποστόλων Κειμ.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

 

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=41318 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.