ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Ακολουθιών Μαΐου Ιουνίου και Ιουλίου 2023.

Επισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας . 

00 Εξάψαλμος.pdf

00 Εξάψαλμος Πεντηκοσταρίου.pdf

Ενημερωτικά!!! Μην μου ζητάτε ακολουθίες πέραν των όσων έχουν αναρτηθεί διότι δεν δύναμαι.

Υπάρχουν στην δ/νση Εδώ  https://melodos.com/akolouthies/ όλες οι ακολουθίες 

ΜΑΙΟΣ 2023

 

20-05-2023 Εσπέρας Παρασκευής μετά της Σαμαρείτιδος & Αγίου Νικολάου.pdf

20-05-2023 Ορθρος Σαββάτου μετά της Σαμαρείτιδος & Αγίου Νικολάου.pdf

21-05-2023 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄ Κειμ.pdf

21-05-2023 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄ Κειμ.pdf

24-05-2023 Εσπερινός Απόδοσης του Πάσχα κειμ.pdf

24-05-2023 Κείμενα και μουσική Απόδοσης του Πάσχα Κειμ..pdf

25-05-2023 Εσπερινός της Αναλήψεως Κειμ.pdf

25-05-2023 Ορθρος την Πεμπτη της Αναλήψεως Κειμ.pdf

26-05-2023 Εσπερινός Πέμπτης της Αναλήψεως & Προδρόμου Κειμ..pdf

26-05-2023 Ορθρος Παρασκευής μετά την Ανάληψη & Προδρόμου .mel.pdf

27-05-2023 Όρθρος Σαββάτου μετά την Ανάληψη Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.pdf

27-05-2023 Εσπερινός Παρασκ. μετά Ανάλ Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου Κειμ.pdf

28-05-2023 Εσπερινός Κυριακής των Πατέρων Ηχος πλ. β.pdf

28-05-2023 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf΄.pdf

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

03-06-2023 Κειμ. Ἑσπερινός Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστης Κειμ.pdf

03-06-2023 Όρθρος Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς Κειμ.pdf

04-06-2023 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας Κειμ.pdf

04-06-2023 Όρθρος Κυρ. Πεντηκ & Εσπ. του Αγίου Πνεύματος Κειμ.pdf

05-06-2023 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος κειμ.pdf

10-06-2023 Όρθρος Σαββάτου απόδοσης της Πεντηκοστής Κειμ.pdf

11-06-2023 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πάντων Κειμ.pdf

11-06-2023 Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. Α΄.pdf

17-06-2023 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος πλ. δ΄.pdf

18-06-2023 Εσπερινός Β΄Κυρ Ματθαίου Ηχος Α Εωθ. Β Κειμ.pdf

18-06-2023 Ορθρος Β΄Κυρ Ματθαίου Ηχος Α Εωθ. Β Κειμ.pdf

19-06-2023 Εσπερινός Αγίου Ιούδα του Θαδαίου Χ. Μπούσια.pdf

19-06-2023 Ορθρος Αγίου Ιούδα του Θαδαίου Χ. Μπούσια.pdf

24-06-2023 Μέγας Εσπερινος Γεν. Προδρόμου Κειμ..pdf

24-06-2023 Όρθρος Γεννεσίου του Προδρόμου Κειμ.pdf

25-06-2023 Εσπερινός Γ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Β΄ Εωθ. Γ΄ Κειμ.pdf

25-06-2023 Όρθρος Γ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Β΄ Εωθ. Γ΄ Κειμ.pdf

29-06-2023 Εσπερινός Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Διστ.pdf

29-06-2023 Ορθρος Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Δισ.pdf

30-06-2023 Εσπερινός των Αγίων Αποστόλων των ΙΒ Διστ.pdf

30-06-2023 Όρθρος των Αγίων Αποστόλων Διστ.pdf

ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

01-07-2023 Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων.pdf

01-07-2023 Όρθρος Αγίων Αναργύρων Κειμ.pdf

02-07-2023 Εσπερινός Δ΄Κυριακής Ηχος Γ ΄Εωθ. Δ΄ Κειμ.pdf

02-07-2023 Ορθρος Δ΄Κυριακής Ηχος Γ ΄Εωθ. Δ΄ Κειμ.pdf

07-07-2023 Εσπερινός Αγίας Κυριακής.pdf

07-07-2023 Όρθρος Αγίας Κυριακής.pdf

08-07-2022 Ορθρος Αγίου Προκοπίου Κειμ.pdf

09-07-2013 Εσπερινός Ε΄ Κυριακής Ήχος Δ΄ Κειμ.pdf

09-07-2023 Όρθρος Ε΄ Κυριακής Ήχος Δ΄ Εωθ. Ε΄ Κειμ.pdf

11-07-2023 Εσπερινός Αγίας Ευφημίας.pdf

11-07-2023 Ορθρος Αγίας Ευφημίας.pdf

12-07-2023 Εσπερινός Αρχιερατικός Οσίου Παισίου.pdf

12-07-2022 Όρθρος Οσίου Παισίου Κειμ..pdf

15-07-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ήχος δ΄ Κειμ.pdf

16-07-2023 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄.pdf

16-07-2023 Ορθρος Κυρ. Αγίων Πατέρων Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ pdf.pdf

17-07-2023 Εσπερινός Αγίας Μαρίνας.pdf

17-07-2023 Ορθρος Αγίας Μαρίνας.pdf

20-07-2023 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.pdf

20-07-2023-Όρθρος-Προφήτου-Ηλιού.pdf

22-07-2023 Ορθρος Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής & Μαρκέλλης.pdf

22-07-2023 Ορθρος Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής.pdf

22-07-2023 Όρθρος Σάββατου με Θ.Κ. Ήχος πλ. α΄ Κειμ.pdf

23-07-2023 Εσπερινός Ζ΄ Κυριακής Ήχος πλ. β Εωθ. Ζ΄ Κειμ.pdf

23-07-2023 Όρθρος Ζ΄ Κυριακής Ήχος πλ. β Εωθ. ζ΄ κΕΙΜ.pdf

25-07-2023 Εσπερινός Κοιμήσεως της Αγίας Άννης.pdf

25-07-2023 Όρθρος Κοιμήσεως της Αγίας Αννης.pdf

26-07-2023 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.pdf

26-07-2023 Όρθρος Αγίας Παρασκευής.pdf

27-07-2023 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος.pdf

27-07-2023 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος.pdf

28-07-2023 Εσπερινός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.pdf

28-07-2023 Ορθρος Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.pdf

29-07-2023 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια ήχος πλ. Β΄ Κειμ.pdf

30-07-2023 Εσπερινός Η΄ Κυριακής Ήχος Βαρύς Εωθ. Η Κειμ.pdf

30-07-2023 Ορθρος Η΄ Κυριακής Ήχος Βαρύς Εωθ. Η Κειμ..pdf

.pdf

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=41318 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.