ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών Δεκεμβρίου 2018

Επισυνάπτονται σε pdf & doc τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 

  Δεκεμβρίου 2018

16-12-2018 Εσπερινός Κθ΄ Κυριακής ήχος δ΄ Των Αγίων Προπατόρων.pdf

16-12-2018 Όρθρος Κθ΄ Κυριακής ήχος δ΄ Εωθ. ζ. Των Αγίων Προπατόρων.pdf

23-12-20182 Εσπερινός Κυρ. Προ της Χριστού Γεννήσεως Ήχος πλ. Α΄.pdf

23-12-2018 Όρθρος Κυρ. Προ της Χριστού Γεννήσεως Ήχος πλ. Α΄Εωθ. Η΄.pdf

30-12-2018 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Χριστού Γέννησιν Ήχος πλ. β΄.pdf

30-12-2018 Όρθρος Κυρ. Μετά την Χριστού Γέννησιν Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Θ.pdf

 

Δεκεμβρίου 2018

16-12-2018 Εσπερινός Κθ΄ Κυριακής ήχος δ΄ Των Αγίων Προπατόρων.docx

16-12-2018 Όρθρος Κθ΄ Κυριακής ήχος δ΄ Εωθ. ζ. Των Αγίων Προπατόρων.docx

23-12-2018 Εσπερινός Κυρ. Προ της Χριστού Γεννήσεως Ήχος πλ. Α΄.docx

23-12-2018 Όρθρος Κυρ. Προ της Χριστού Γεννήσεως Ήχος πλ. Α΄Εωθ. Η΄.docx

30-12-2018 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Χριστού Γέννησιν Ήχος πλ. β΄.docx

30-12-2018 Όρθρος Κυρ. Μετά την Χριστού Γέννησιν Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Θ.docx

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .