ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΣ Ακολουθιών Μαίου και Ιουνίου 2021

Επισυνάπτονται σε pdf  τα παρακάτω αρχεία

ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΔΙΣΤΗΛΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ   ΟΡΘΡΟΣ Κυριακών

και σε μέγεθος Α4

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε Α4

για τυχόν ενδιαφερόμενους συναδέλφους

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας . 

MAΙOY  2021

07-05-2021 Κειμ Εσπερινός Ζωοδόχου Πηγής.pdf

07-05-2021 Όρθρος Ζωοδόχου Πηγής.pdf

08-05-2021 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.pdf

08-05-2021 Όρθρος Σαββάτου Διακαιν Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Δίστηλο.pdf

09-05-2021 Εσπερινός του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά Δίστηλ.pdf

09-05-2021 Ορθρος Κυρ. του Θωμά Δίστηλο.pdf

15-05-2021 Κειμ. Όρθρος Σαββάτου μετά του Θωμά Δίστηλο.pdf

16-05-2021 Εσπερινός Κυρ. των Μυροφόρων Ηχος Β΄ Δίστηλα.pdf

16-05-2021 Όρθρος Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄ Δίστηλα.pdf

20-05-2021 Εσπέρας Τετάρτης των Μυροφόρων Α.Λ. Αγίου Νικολάου.pdf

20-05-2021 Ορθρος Πέμπτης των Μυροφόρων  Αγίου Νικολάου.pdf

21-05-2021 Εσπερινός των Αγίων Κωνστανίνου & Ελένης Δίστηλο.pdf

21-05-2021 Ορθρος των Αγίων Κωνστανίνου & Ελένης Δίστηλο.pdf

22-05-2021 Όρθρος Σαββάτου Απόδ. τω Μυροφόρων Ήχος Β΄ Δίστηλο.pdf

23-05-2021 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Δίστηλο.pdf

23-05-2021 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε Δίστηλο.pdf

26-05-20211 Εσπερινός Μεσοπεντηκοπστής Δίστηλο.pdf

26-05-20211 Ορθρος Μεσοπεντηκοπστής Δίστηλο.pdf

27-05-2021 Όρθρος Πέμπτης μετά την Μ-Π Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου Δ.pdf

29-05-20211 Ορθρος Σαββάτου μετά τηνΜεσοπεντηκοπστή Δίστηλο.pdf

30-05-2021 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος Ήχος Δ΄ Δίστηλο.pdf

30-05-2021 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄ Δίστηλο.pdf

ΙΟΥΝΙOY  2021

05-06-2021 Όρθρος Σαββάτου μετά της Σαμαρείτιδος Δίστηλο.pdf

06-06-2021 Εσπερινός Κυριακής του Τυφλου Ηχος πλ. α.pdf

06-06-2021 Ορθρος Κυριακής του Τυφλου Πλ. α΄ Εωθ η.pdf

10-06-2021 Εσπερινός της Αναλήψεως Δίστηλο.pdf

10-06-2021 Ορθρος της Αναλήψεως Διστ.pdf

12-06-2021 Όρθρος Σάββατο μετά την Ανάληψη Δίστηλο.pdf

13-06-2021 Εσπερινός Κυριακής των Πατέρων Ηχος πλ. β.pdf

13-06-2021 Ορθρος Κυριακής των Πατέρων Ηχος πλ. β.pdf

19-06-2021 Εσπερινός Ψυχοσαββάτου Προ της Πεντηκοστής Δίσ.pdf

19-06-2021 Ορθρος Ψυχοσάββατο προ της Πεντηκοστής Διστηλ.pdf

20-06-2021 Εσπερινός της Πεντηκοστής Διστηλο.pdf

20-06-2021Όρθρος Πεντηκοστής & Εσπερινός Αγίου Πνεύματος Δίστηλο.pdf

21-06-2021 Όρθρος Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος Διστηλ.pdf

24-06-2021 Μέγας Εσπερινος Γεν. Προδρόμου Δίστηλο.pdf

24-06-2021 Ορθρος Παρ. μετά την Πεντηκ. Γεν. Προδρόμου Δίστηλο.pdf

26-06-2021 Όρθρος Σαββάτου απόδ Πεντηκοστής.pdf

27-06-2021 Εσπερινός τω Αγίων Πάντων Ηχος πλ. δ Διστηλ΄.pdf

27-06-2021 Ορθρος των Αγίων Πάντων Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Α΄ Δ.pdf

29-06-2021 Εσπερινός Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Διστ.pdf

29-06-2021 Ορθρος Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Δισ.pdf

30-06-2021 Εσπερινός των Αγίων Αποστόλων των ΙΒ Διστ.pdf

30-06-2021 Όρθρος των Αγίων Αποστόλων Διστ.pdf

 

 

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά, ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=41318 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.