Μετατροπή μουσικών εγγράφων από pdf ή Word σε έγγραφα Μελωδού

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα γραφής Βυζαντινής μουσικής κυρίως με το Word όπου τελικά αποθηκεύουν σε μορφή pdf ή και doc.

Επειδή αρκετοί που παλαιότερα χρησιμοποιούσαν αυτά τα προγράμματα θέλουν να μετατρέψουν αυτά τα μουσικά κείμενα σε μορφή κειμένων Μελωδού, περιγράφεται εδώ ο τρόπος.

Αρχικά αν το έγγραφο είναι σε μορφή doc πρέπει να το μετατρέψεις σε μορφή pdf. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στο άρθρο Εξαγωγή εγγράφων (Μελωδού ή άλλων) σε μορφή pdf στην ίδια ενότητα της Βιβλιοθήκης.

Τώρα, γα να μετατραπεί ένα μουσικό έγγραφο από μορφή pdf σε Μελωδό, πρέπει πρώτα να μετατραπούν όλες οι σελίδες του σε εικόνες και κατόπιν να τροφοδοτηθεί το OCR του Μελωδού με αυτές τις εικόνες μία-μία ώστε να τις αναγνώσει και να τις μετατρέψει σε κείμενο του Μελωδού.

Αυτό λοιπόν που χρειάζεται κάποιος για να κάνει αυτή την δουλειά είναι ένα πρόγραμμα μετατροπής του pdf σε εικόνες.

Υπάρχουν αρκετά δωρεάν τέτοια προγράμματα όπως πχ το PDF-XChange Viewer που μπορεί κάποιος να το κατεβάσει από την σελίδα http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer  ή το πολύ καλό επίσης pdFill και για πολλές άλλες δουλειές με τα εργαλεία που παρέχει από την σελίδα http://www.pdfill.com/. Το κατεβάζεις και το εγκαθιστάς στον υπολογιστή σου.

Αν δουλέψεις με το PDF-XChange, ανοίγεις όποιο έγγραφο pdf θέλεις να μετατρέψεις σε εικόνες και από το μενού File -> Export -> Export to Image στην φόρμα που ανοίγει επιλέγεις 1)  για Image Τype το PNG (είναι η καλύτερη συμπιεσμένη μορφή γιατί δεν έχει απώλειες όπως έχει το jpeg).   2)  Ορίζεις την θέση προορισμού το pdf από το Destination Folder και  3)  Στο Resolution επιλέγεις 300 dpi περίπου που είναι το ποιό κατάληλο για το OCR (αυτό θα το βρείς πειραματιζόμενος σύμφωνα με τις οδηγίες του Βοηθήματος του Μελωδού για το OCR).

Αν δουλέψεις με το pdFill, μετά την εγκατάσταση ανοίγεις το pdFill PDF Tools (βγάζει εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας), και επιλέγεις το 10.Convert PDF to Images, επιλέγεις το αρχείο pdf, το resolution στα 300 dpi, μορφή αρχείου εικόνας το PNG, χρώμα 24 bit ή 1 bit αν δέχεται το έγγραφο (ανάλογα μετά από δοκιμή).

Έτσι μετατρέπεις το pdf σε εικόνες με τις οποίες θα τροφοδοτήσεις το OCR του Μελωδού μία-μία ώστε να τις μετατρέψει σε κείμενο Μελωδού.

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=689 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.