05-07-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

της 05-07-2019 Εσπερινός και Όρθρος  Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

05-07-2019 Εσπερινός Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.pdf

05-07-2019 Όρθρος Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.pdf

05-07-2019 Εσπερινός Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.mel

05-07-2019 Όρθρος Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.mel