Ακολουθία Μικρού Αγιασμού, Γάμου Βαπτίσεως Νεκρώσιμος καὶ Ευχελαίου Α.Δ.

Επισυνάπτονται σε pdf & mel  τα ως ἄνω αρχεία τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Ακολουθία Μικρού Αγιασμού.pdf

Γάμου Μυστήριον 2018.pdf

Ακολουθία Βαπτίσεως Β.Κ..pdf

Νεκρώσιμος Ακολουθία 2018.pdf

04-02 Ακολουθία Ευχελαίου και με ΜΟΥΣΙΚΑ 2021.pdf

Μικρός Αγιασμός.mel

Μυστήριον Γάμου.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=47698 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.