Ακολουθία Μικρού Αγιασμού.

Επισυνάπτεται σε pdf & mel  το αρχείο του Μικρού Αγιασμοιύ  το οποίο έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες

Ακολουθία Μικρού Αγιασμού.pdf

Μικρός Αγιασμός.mel