Ανάρτηση όλων των Μουσικών αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και Καθημερινών του Μηνός Σεπτεμβρίου 2023 σε μία και μόνον σελίδα.

 

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων του Μηνός Σεπτεμβρίου 2023 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

01-09-2023 Εσπερινός αρχής της Ινδίκτου.pdf

01-09-2023 Όρθρος αρχής της Ινδίκτου.pdf

02-09-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ήχος γ΄.pdf

03-09-2023 Εσπερινός ΙΓ΄ Κυριακής ήχος δ΄ Εωθ. β΄.pdf

03-09-2023 Όρθρος ΙΓ΄ Κυριακής ήχος δ΄ Εωθ. β΄.pdf

05-09-2023 Ορθρος Τρίτης Ηχος Δ΄.pdf

06-09-2023 Εσπερινός Δευτέρας του Αρχιστρατήγου.pdf

06-09-2023 Όρθρος Αρχιστρατήγου Εορτάσιμος.pdf

07-09-2023 Όρθρος Πέμπτης Προεόρτιος.pdf

08-09-2023 Εσπερινός Γενεθλίου της Θεοτόκου.pdf

08-09-2023 Όρθρος & τα της εορτής.pdf

09-09-2023 Εσπερινός των Θεοπατόρων.pdf

09-09-2023 Όρθρος των Θεοπατόρων Εορτάσιμος.pdf

10-09-2023 Εσπ. Κυρ. Προ τῆς Υψώσεως Ηχος πλ. α΄Εωθ. Γ.pdf

10-09-2023 Ορθρος Κυρ. Προ τῆς Υψώσεως Ηχος πλ. α΄Εωθ. Γ.pdf

12-09-2023 Όρθρος Τρίτης απόδοση της εορτής.pdf

13-09-2023 Εσπερινός Τρίτης των εγκαινίων.pdf

13-09-2023 Όρθρος Τετάρτης των Εγκαινίων.pdf

13-09-2023 Ορθρος Αγίου Αριστείδη.pdf

14-09-2023 Εσπερινός Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.pdf

14-09-2023 Όρθρος Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.pdf

15-09-2023 Όρθρος Παρασκευής Μεθέορτος μετά την ύψωσιν.pdf

16-09-2023 Εσπερινός Αγίας Ευφημίας.pdf

16-09-2023 Όρθρος Αγίας Ευφημίας Εορτάσιμος.pdf

17-09-2023 Εσπερ. Κυριακής μετά την Ύψωση Ήχος πλ. β΄. Εωθ. δ.pdf

17-09-2023 Όρθρος Κυριακής μετά την Ύψωση Ήχος πλ. β Εωθ. δ.pdf

20-09-2023 Εσπερινός Αγίου Ευσταθίου Εορτάσιμος.pdf

20-09-2022 Όρθρος Αγίου Ευσταθίου Εορτάσιμος.pdf

21-09-2023 Όρθρος Πέμπτης Απόδοσις Σταυροπροσκυνήσεως.pdf

22-09-2023 Όρθρος Παρασκευής ήχος πλ. β΄.pdf

23-09-2023 Εσπερινός Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.pdf

23-09-2023 Ορθρος Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.pdf

24-09-2023 Εσπερ. ιστ Κυρ. (Α΄ Λουκά) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.pdf

24-09-2023 Ορθρος ιστ Κυρ. (Α΄ Λουκά) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.mel.pdf

26-09-2023 Εσπερινός Η Μετάστασις του Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού.pdf

26-09-2023 Όρθρος της Μετάστασις του Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού.pdf

27-09-2023 Όρθρος Τετάρτης ήχος Βαρύς.pdf

29-09-2023 Όρθρος Παρασκευής ήχος Βαρύς.pdf

30-09-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος Βαρύς.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων του Μηνός Σεπτεμβρίου  2023 σε μία και μόνον σελίδα

01-09-2023 Εσπερινός αρχής της Ινδίκτου.mel

01-09-2023 Όρθρος αρχής της Ινδίκτου.mel

02-09-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ήχος γ΄.mel

03-09-2023 Εσπερινός ΙΓ΄ Κυριακής ήχος δ΄ Εωθ. β΄.mel

03-09-2023 Όρθρος ΙΓ΄ Κυριακής ήχος δ΄ Εωθ. β΄.mel

06-09-2023 Εσπερινός Δευτέρας του Αρχιστρατήγου.mel

06-09-2023 Όρθρος Αρχιστρατήγου Εορτάσιμος.mel

07-09-2023 Όρθρος Πέμπτης Προεόρτιος.mel

08-09-2023 Εσπερινός Γενεθλίου της Θεοτόκου.mel

08-09-2023 Όρθρος & τα της εορτής.mel

09-09-2023 Όρθρος των Θεοπατόρων Εορτάσιμος.mel

10-09-2023 Εσπ. Κυρ. Προ τῆς Υψώσεως Ηχος πλ. α΄Εωθ. Γ.mel

10-09-2023 Ορθρος Κυρ. Προ τῆς Υψώσεως Ηχος πλ. α΄Εωθ. Γ.mel

12-09-2023 Όρθρος Τρίτης απόδοση της εορτής.mel

13-09-2023 Εσπερινός Τρίτης των εγκαινίων.mel

13-09-2023 Όρθρος Τετάρτης των Εγκαινίων.mel

14-09-2023 Εσπερινός Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.mel

14-09-2023 Όρθρος Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.mel

15-09-2023 Εσπερινός Πέμπτης Μεθέορτος.mel

15-09-2023 Όρθρος Παρασκευής Μεθέορτος μετά την ύψωσιν.mel

16-09-2023 Όρθρος Αγίας Ευφημίας Εορτάσιμος.mel

17-09-2023 Εσπερ. Κυριακής μετά την Ύψωση Ήχος πλ. β΄. Εωθ. δ .mel

17-09-2023 Όρθρος Κυριακής μετά την Ύψωση Ήχος πλ. β Εωθ. δ.mel

20-09-2023 Εσπερινός Αγίου Ευσταθίου Εορτάσιμος.mel

20-09-2022 Όρθρος Αγίου Ευσταθίου Εορτάσιμος.mel

21-09-2023 Όρθρος Πέμπτης Απόδοσις Σταυροπροσκυνήσεως.mel

22-09-2023 Όρθρος Παρασκευής ήχος πλ. β΄.mel

23-09-2023 Εσπερινός Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.mel

23-09-2023 Ορθρος Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.mel

24-09-2023 Εσπερ. ιστ Κυρ. (Α΄ Λουκά) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.ΕΛΕΓΜΕΝΗ.mel

24-09-2023 Ορθρος ιστ Κυρ. (Α΄ Λουκά) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.mel

26-09-2023 Εσπερινός Η Μετάστασις του Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού.mel

26-09-2023 Όρθρος της Μετάστασις του Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού.mel

27-09-2023 Όρθρος Τετάρτης ήχος Βαρύς.mel

29-09-2023 Όρθρος Παρασκευής ήχος Βαρύς.mel

30-09-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος Βαρύς.mel

.mel

.mel

 

 

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=48139 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.