Ανάρτηση όλων των Μουσικών αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και Καθημερινών του Μηνός Σεπτεμβρίου 2022 σε μία και μόνον σελίδα.

 

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων του Μηνός Σεπτεμβρίου 2022 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

01-09-2022 Εσπερινός αρχής της Ινδίκτου.pdf

01-09-2022 Όρθρος αρχής της Ινδίκτου.pdf

02-09-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Β.pdf

03-09-2022 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Β΄.pdf

04-09-2022 Εσπερινός ΙΒ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος γ΄ Εωθ. α΄.pdf

04-09-2022 Ορθρος ΙΒ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος γ΄ Εωθ. α΄.pdf

06-09-2022 Εσπερινός Δευτέρας του Αρχιστρατήγου.pdf

06-09-2022 Ορθρος Αρχιστρατήγου εορτάσιμος.pdf

07-09-2022 Όρθρος Τετάρτης Προεόρτιος.pdf

08-09-2022 Εσπερινός Γενεθλίου της Θεοτόκου.pdf

08-09-2022 Όρθρος & τα της εορτής.mel.pdf

09-09-2022 Εσπερινός των Θεοπατόρων.pdf

09-09-2022 Όρθρος των Θεοπατόρων.pdf

10-09-2022 Όρθρος Σαββάτου προ της υψώσεως.pdf

11-09-2022 Εσπερινός Κυρ. Προ της Υψώσεως Ηχος Δ΄ Εωθ. Β΄.pdf

11-09-2022 Ορθρος Κυρ. Προ της Υψώσεως Ηχος Δ΄ Εωθ. Β΄.pdf

12-09-2022 Όρθρος Δευτέρας απόδοση της εορτής.pdf

14-09-2022 Εσπερινός Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.pdf

14-09-2022 Όρθρος Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.pdf

15-09-2022 Εσπερινός Μεθέορτος.pdf

15-09-2022 Όρθρος Πέμπτης Μεθέορτος μετά την ύψωσιν.pdf

16-09-2022 Όρθρος Αγίας Ευφημίας Εορτάσιμος.pdf

17-09-2022 Εσπερινός Των Αγίων Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.pdf

17-09-2022 Όρθρος Των Αγίων Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.pdf

18-09-2022 Εσπερινός Κυρ. μετά την Ύψωσιν ήχος πλ. α΄.pdf

18-09-2022 Ορθρος Κυρ. μετά την Ύψωσιν ήχος πλ. α΄.pdf

20-09-2022 Εσπερινός Αγίου Ευσταθίου Εορτάσιμος.pdf

20-09-2022 Όρθρος Αγίου Ευσταθίου Εορτάσιμος.pdf

21-09-2022 Όρθρος Τετάρτης Απόδοσις Σταυροπροσκυνήσεως.pdf

23-09-2022 Εσπερινός Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.pdf

23-09-2022 Ορθρος Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.pdf

24-09-2022 Εσπερινός Παναγίας Μυρτυδιωτίσσης.pdf

24-09-2022 Ορθρος Παναγίας Μυρτυδιωτίσσης.pdf

24-09-2022 Εσπερινός Αγίας Θέκλας.pdf

24-09-2022 Ορθρος Αγίας Θέκλας.pdf

25-09-2022 Εσπερινός ΙΕ΄ Κυριακής ήχος πλ. β΄.pdf

25-09-2022 Ορθρος ΙΕ΄ Κυριακής ήχος πλ. α΄ Εωθ. δ΄.pdf

26-09-2022 Εσπερινός Η Μετάστασις του Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού.pdf

26-09-2022 Όρθρος της Μετάστασις του Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού.pdf

28-09-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. β΄.pdf

30-09-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος πλ. β΄.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων του Μηνός Σεπτεμβρίου  2022 σε μία και μόνον σελίδα

01-09-2022 Εσπερινός αρχής της Ινδίκτου.mel

01-09-2022 Όρθρος αρχής της Ινδίκτου.mel

02-09-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Β΄.mel

03-09-2022 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Β΄.mel

04-09-2022 Εσπερινός ΙΒ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος γ΄ Εωθ. α΄ 04-09-2022 Ορθρος ΙΒ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος γ΄ Εωθ. α΄.mel

04-09-2022 Ορθρος ΙΒ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος γ΄ Εωθ. α΄.mel

06-09-2022 Εσπερινός Δευτέρας του Αρχιστρατήγου.mel

06-09-2022 Όρθρος Αρχιστρατήγου Εορτάσιμος.mel

07-09-2022 Όρθρος Τετάρτης Προεόρτιος.mel

08-09-2022 Εσπερινός Γενεθλίου της Θεοτόκου.mel

08-09-2022 Όρθρος & τα της εορτής.mel

09-09-2022 Εσπερινός των Θεοπατόρων.mel

09-09-2022 Όρθρος των Θεοπατόρων.mel

10-09-2022 Όρθρος Σαββάτου προ της υψώσεως.mel

11-09-2022 Εσπερινός Κυρ. Προ της Υψώσεως Ηχος Δ΄ Εωθ. Β΄.mel

11-09-2022 Ορθρος Κυρ. Προ της Υψώσεως Ηχος Δ΄ Εωθ. Β΄.mel

12-09-2022 Όρθρος Δευτέρας απόδοση της εορτής.mel

14-09-2022 Εσπερινός Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.mel

14-09-2022 Όρθρος Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.mel

15-09-2022 Εσπερινός Μεθέορτος.mel

15-09-2022 Όρθρος Πέμπτης Μεθέορτος μετά την ύψωσιν.mel

16-09-2022 Όρθρος Αγίας Ευφημίας Εορτάσιμος.mel

17-09-2022 Εσπερινός Των Αγίων Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.mel

17-09-2022 Όρθρος Των Αγίων Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.mel

18-09-2022 Εσπερινός Κυρ. μετά την Ύψωσιν ήχος πλ. α΄.mel

18-09-2022 Όρθρος Κυριακής μετά την Ύψωσιν ήχος πλ. β΄ εωθ. γ΄.mel

20-09-2022 Εσπερινός Αγίου Ευσταθίου Εορτάσιμος.mel

20-09-2022 Όρθρος Αγίου Ευσταθίου Εορτάσιμος.mel

21-09-2022 Όρθρος Τετάρτης Απόδοσις Σταυροπροσκυνήσεως.mel

23-09-2022 Ορθρος Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.mel

24-09-2022 Εσπερινός Παναγίας Μυρτυδιωτίσσης.mel

24-09-2022 Ορθρος Παναγίας Μυρτυδιωτίσσης.mel

24-09-2022 Εσπερινός Αγίας Θέκλας.mel

24-09-2022 Ορθρος Αγίας Θέκλας.mel

25-09-2022 Εσπερινός ΙΕ΄ Κυριακής ήχος πλ. β΄.mel

25-09-2022 Ορθρος ΙΕ΄ Κυριακής ήχος πλ. β΄ Εωθ. δ΄.mel

26-09-2022 Εσπερινός Η Μετάστασις του Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού.mel

26-09-2022 Όρθρος της Μετάστασις του Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού.mel

28-09-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. β΄.mel

30-09-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος πλ. β΄.mel

 

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=48139 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.