01-09-2020 Εσπερινός και ΟΡΘΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά αρχεία του Ἐσπερινού και τοῦ Όρθρου
της 01-09-2020 κατά τα γνωστά.
Ευλογημένο Εκκλησιαστικό και Εκπαιδευτικό έτος στον κόσμο άπαντα.

01-09-2020-Εσπερινός-αρχής-της-Ινδίκτου.pdf

01-09-2020 Όρθρος αρχής της Ινδίκτου.pdf

01-09-2020 Εσπερινός αρχής της Ινδίκτου.mel

01-09-2020 Όρθρος αρχής της Ινδίκτου.mel

 

04-04-2021 Ορθρος Γ΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Β Εωθ. ι΄.pdf

11-04-2021 Ορθρος Δ΄ Κυρ. Νηστειών Ηχος Γ΄ Εωθ. ΙΑ.pdf

18-04-2021 Ορθρος Ε΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Δ Εωθ. Α΄.pdf

25-04-2021 Όρθρος Κυριακής των Βαϊων.pdf

04-04-2021 Ορθρος Γ΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Β Εωθ. ι΄.mel

11-04-2021 Ορθρος Δ΄ Κυρ. Νηστειών Ηχος Γ΄ Εωθ. ΙΑ.mel

18-04-2021 Ορθρος Ε΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Δ Εωθ. Α΄.mel

25-04-2021 Όρθρος Κυριακής των Βαϊων.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=48139 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.