Ανάρτηση όλων των Μουσικών αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Σεπτεμβρίου 2021 σε μία και μόνον σελίδα

Ενημερωτικά!!!!!!  Οι ακολουθίες των καθημερινών του Μηνός Σεπτεμβρίου 2021 αναρτήθηκαν ΕΔΩ

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Σεπτεμβρίου 2021 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

01-09-2021 Εσπερινός αρχής της Ινδίκτου.pdf

01-09-2021 Όρθρος αρχής της Ινδίκτου.pdf

05-09-2021 Εσπερινός ΙΑ Κυρ. Ηχος Β΄Εωθ. ΙΑ.pdf

05-09-2021 Ορθρος ΙΑ Κυρ. Ηχος Β΄Εωθ. ΙΑ.pdf

08-09-2021 Εσπερινός Γενεθλίου της Θεοτόκου.pdf

08-09-2021 Όρθρος & τα της εορτής.mel.pdf

12-09-2021 Εσπερ. Κυρ. προ της Υψώσεως Ηχος Γ΄ Εωθ. Α.pdf

12-09-2021 Ορθρος Κυρ. προ της Υψώσεως Ηχος Γ΄ Εωθ. Α..pdf

14-09-2021 Εσπερινός Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.pdf

14-09-2021 Όρθρος Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.pdf

16-09-2021 Όρθρος Αγίας Ευφημίας Εορτάσιμος.pdf

17-09-2021 Εσπερινός Των Αγίων Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.pdf

17-09-2021 Όρθρος Των Αγίων Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.pdf

19-09-2021 Εσπερινός Κυρ. μετά την Ύψωσιν Ηχος Δ΄ Εωθ. Β΄.pdf

19-09-2021 Ορθρος Κυρ. μετά την Ύψωσιν Ηχος Δ΄ Εωθ. Β΄.pdf

23-09-2021 Εσπερινός Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.pdf

23-09-2021 Ορθρος Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.pdf

24-09-2021 Εσπερινός Παναγίας Μυρτυδιωτίσσης.pdf

24-09-2021 Ορθρος Παναγίας Μυρτυδιωτίσσης.pdf

26-09-2021 Εσπερινός ΙΔ Κυριακής Ηχος πλ. Α Εωθ. Γ΄.pdf

26-09-2021 Ορθρος ΙΔ Κυριακής Ηχος πλ. Α Εωθ. Γ΄.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Σεπτεμβρίου  2021 σε μία και μόνον σελίδα

01-09-2021 Εσπερινός αρχής της Ινδίκτου.mel

01-09-2021 Όρθρος αρχής της Ινδίκτου.mel

05-09-2021 Εσπερινός ΙΑ Κυρ. Ηχος Β΄Εωθ. ΙΑ.mel

05-09-2021 Ορθρος ΙΑ Κυρ. Ηχος Β΄Εωθ. ΙΑ.mel

08-09-2021 Εσπερινός Γενεθλίου της Θεοτόκου.mel

08-09-2021 Όρθρος & τα της εορτής.mel

12-09-2021 Εσπερινός Κυρ. προ της Υψώσεως Ηχος Γ΄ Εωθ. Α.mel

12-09-2021 Ορθρος Κυρ. προ της Υψώσεως Ηχος Γ΄ Εωθ. Α.mel

14-09-2021 Εσπερινός Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.mel

14-09-2021 Όρθρος Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.mel

16-09-2021 Όρθρος Αγίας Ευφημίας Εορτάσιμος.mel

17-09-2021 Εσπερινός Των Αγίων Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.mel

17-09-2021 Όρθρος Των Αγίων Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.mel

19-09-2021 Εσπερινός Κυρ. μετά την Ύψωσιν Ηχος Δ΄ Εωθ. Β΄.mel

19-09-2021 Ορθρος Κυρ. μετά την Ύψωσιν Ηχος Δ΄ Εωθ. Β΄.mel

23-09-2021 Εσπερινός Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.mel

23-09-2021 Ορθρος Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.mel

24-09-2021 Εσπερινός Παναγίας Μυρτυδιωτίσσης.mel

24-09-2021 Ορθρος Παναγίας Μυρτυδιωτίσσης.mel

26-09-2021 Εσπερινός ΙΔ Κυριακής Ηχος πλ. Α Εωθ. Γ΄.mel

26-09-2021 Ορθρος ΙΔ Κυριακής Ηχος πλ. Α Εωθ. Γ΄.mel

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=48139 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.