01-09-2020 Εσπερινός και ΟΡΘΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά αρχεία του Ἐσπερινού και τοῦ Όρθρου
της 01-09-2020 κατά τα γνωστά.
Ευλογημένο Εκκλησιαστικό και Εκπαιδευτικό έτος στον κόσμο άπαντα.

01-09-2020-Εσπερινός-αρχής-της-Ινδίκτου.pdf

01-09-2020 Όρθρος αρχής της Ινδίκτου.pdf

01-09-2020 Εσπερινός αρχής της Ινδίκτου.mel

01-09-2020 Όρθρος αρχής της Ινδίκτου.mel

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf