Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Μαίου 2020 σε μία και μόνον σελίδα

Ενημερωτικά!!!!!!  Οι ακολουθίες των καθημερινών του Μηνός Μαίου 2020 αναρτήθηκαν ΕΔΩ

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΜΑΙΟΥ 2020

01-05-2020 Όρθρος Παρασκευής μετά του Θωμά.pdf

02-05-2020 Εσπερινός απόδ. του Θωμά & Αγ. Αθανασίου.pdf

02-05-2020 Κειμ. Όρθρος αποδ. του Θωμά & Αγίου Αθανασίου.pdf

03-05-2020 Εσπερινός Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ.pdf

03-05-2020 Όρθρος Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ.pdf

05-05-2020 Εσπερινός Δευτ. Μετά των Μυροφ. Αγιας Ειρήνης.pdf

05-05-2020 Όρθρος Τρίτηςς των Μυροφόρων Αγίας Ειρήνης.pdf

05-05-2020 Εσπέρας Δευτέρας μετά των Μυροφόρων του Αγίου Εφραίμ.pdf

05-05-2020 Όρθρος Τρίτης μετά των Μυροφόρων Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.pdf

08-05-2020 Ἑσπερινός Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Πέμπτη μετά των Μυροφ.pdf

08-05-2020 Όρθρος Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Παρασκ. μετά των Μυροφ.pdf

10-05-2020 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄.pdf

10-05-2020 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε.pdf

13-05-2020 Εσπερινός Μεσοπεντηκοστής.pdf

13-05-2020 Κειμ. Όρθρος Μεσοπεντηκοστής.pdf

17-05-2020 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ.pdf

17-05-2020 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ.pdf

21-05-2020 Εσπερινός των Αγίων Τετάρτη Εσπέρας μετά της Σαμαρείτιδος.pdf

21-05-2020 Όρθρος των Αγίων Πέμπτη μετά της Σαμαρείτιδος.pdf

24-05-2020 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η.pdf

24-05-2020 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η.pdf

25-05-2020 Εσπερινός Κυρ. μετά του Τυφλού & Προδρόμοu.pdf

25-05-2020 Ορθρος Δευτέρας μετά του Τυφλου & Προδρόμου.pdf

28-05-2020 Εσπερινός Αναλήψεως.pdf

28-05-2020 Όρθρος της Αναλήψεως.pdf

31-05-2020 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf

31-05-2020 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΜΑΙΟΥ 2020

01-05-2020 Όρθρος Παρασκευής μετά του Θωμά.mel

02-05-2020 Εσπερινός απόδ. του Θωμά & Αγ. Αθανασίου.mel

02-05-2020 Κειμ. Όρθρος αποδ. του Θωμά & Αγίου Αθανασίου.mel

03-05-2020 Εσπερινός Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.mel

03-05-2020 Όρθρος Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ .mel

05-05-2020 Εσπερινός Δευτ. Μετά των Μυροφ. Αγιας Ειρήνης.mel

05-05-2020 Όρθρος Τρίτηςς των Μυροφόρων Αγίας Ειρήνης.mel

05-05-2020 Εσπέρας Δευτέρας μετά των Μυροφόρων του Αγίου Εφραίμ.mel

05-05-2020 Όρθρος Τρίτης μετά των Μυροφόρων Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.mel

08-05-2020 Ἑσπερινός Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Πέμπτη μετά των Μυροφ.mel

08-05-2020 Όρθρος Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Παρασκ. μετά των Μυροφ.mel

10-05-2020 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄.mel

10-05-2020 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε.mel

13-05-2020 Κειμ. Όρθρος Μεσοπεντηκοστής.mel

17-05-2020 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.mel

17-05-2020 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.mel

21-05-2020 Εσπερινός των Αγίων Τετάρτη Εσπέρας μετά της Σαμαρείτιδος.mel

21-05-2020 Όρθρος των Αγίων Πέμπτη μετά της Σαμαρείτιδος.mel

24-05-2020 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.mel

24-05-2020 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η.mel

25-05-2020 Εσπερινός Κυρ. μετά του Τυφλού & Προδρόμου.mel

25-05-2020 Ορθρος Δευτέρας μετά της Σαμαρείθτιδος & Προδρόμου .mel

28-05-2020 Εσπερινός Αναλήψεως.mel

28-05-2020 Ορθρος την Πεμπτη της Αναλήψεως.mel

31-05-2020 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.mel

31-05-2020 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι.mel

 

 

 

 

 

 

  Ψήφισες ήδη μία φορά.