Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και Καθημερινών του Μηνός Μαίου 2022 σε μία και μόνον σελίδα.

 

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΜΑΙΟΥ 2022

01-05-2022 Εσπερινός του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).pdf

01-05-2022 Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).pdf

02-05-2022 Εσπερινός Κυρ. Θωμά & Αγ. Αθανασίου.pdf

02-05-2022 Όρθρος Δευτέρας του Θωμά & Αγίου Αθανασίου.pdf

04-05-2022 Όρθρος Τετάρτης μετά του Θωμά.pdf

05-05-2022 Εσπερινός Τετάρτης μετά του Θωμά της Αγίας Ειρήνης.pdf

05-05-2022 Όρθρος Πέμπτης του Θωμά Αγίας Ειρήνης.pdf

05-05-2022 Εσπέρας Τετάρτης μετά του Θωμά του Αγίου Εφραίμ.pdf

05-05-2022 Όρθρος Πέμπτης μετά του Θωμᾶ Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρη.pdf

06-05-2022 Εσπερινός Πέμπτης μετά του Θωμά Οσίας Σοφίας της εν Κλεισρούρα .mel.pdf

06-05-2022 Ορθρος Παρασκευής μετά του Θωμά Οσίας Σοφίας της εν Κλεισρούρα.pdf

06-05-2022 Εσπερινός Πέμπτης μετά του Θωμά Οσίου Σεραφείμ.pdf

06-05-2022 Ορθρος Παρασκευής μετά του Θωμά Οσίας Σοφίας της εν Κλεισρούρα.pdf

06-05-2022 Ορθρος Παρασκευής μετά του Θωμά Οσίου Σεραφείμ.pdf

07-05-2022 Όρθρος Σαββάτου μετά του Θωμά.pdf

08-05-2022 Εσπερινός Κυρ. των Μυροφ. Ιωάννου Θεολόγου Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.pdf

08-05-2022 Όρθρος Κυρ. Μυροφόρων Ιωάννου του Θεολόγου Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.mel.pdf

09-05-2022 Εσπερινός Κυριακής μετά των Μυροφόρων Αγίου Χριστοφόρου.pdf

09-05-2022 Όρθρος Δευτέρας μετά των Μυροφόρων Αγίου Χριστοφόρου.pdf

11-05-2022 Εσπερινός Τρίτης μετά των Μυροφόρων Κυρίλου & Μεθοδίου.pdf

11-05-2022 Ορθρος Αγίων Κυρίλου & Μεθοδίου.pdf

13-05-2022 Όρθρος Παρασκευής μετά των Μυροφόρων.pdf

14-05-2022 Εσπερινός Αγίου Ισιδώρου Παρασκ μετά των Μυροφόρων.pdf

14-05-2022 Όρθρος Αγ. Ισιδώρου Σαββ. αποδ. Μυροφόρων.pdf

14-05-2022 Όρθρος Σαββάτου Απόδ. τω Μυροφόρων Ήχος Β΄.pdf

15-05-2022 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄.pdf

15-05-2022 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε.pdf

18-05-2022 Εσπερινός Μεσοπεντηκοστής.pdf

18-05-2022 Όρθρος Μεσοπεντηκοστής.pdf

20-05-2022 Εσπέρας Πέμπτης μετά την Μ-Π Αγίου Νικολάου.pdf

20-05-2022 Ορθρος Παρασκευής μετά την Μ-Π Αγίου Νικολάου.pdf

20-05-2022 Όρθρος Παρασκευής μετά την Μεσοπεντ.pdf

21-05-2022 Εσπερινός των Αγίων Παρασκευή Εσπέρας Εσπέρας μετά της Μ-Πεντ.pdf

21-05-2022 Όρθρος των Αγίων Σαββάτου μετά την Μεσοπεντηκοστή.pdf

22-05-2022 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.pdf

22-05-2022 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.pdf

25-05-2022 Εσπερινός Αποδ. Μεσοπ. Γ΄ εύρεσις της Τιμίας κεφ. του Προδρόμου.pdf

25-05-2022 Ορθρος Τετάρτης μετά της Σαμαρείτιδος & Προδρόμου.pdf

27-05-2022 Εσπερινός Πέμπτης Μ-Π Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.pdf

27-05-2022 Όρθρος Παρασκευής μετά την Μ-Π Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.pdf

28-05-2022 Όρθρος Σαββάτου μετά της Σαμαρείτιδος.pdf

29-05-2022 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.pdf

29-05-2022 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.pdf

31-05-2022 Όρθρος Τρίτης Αποδ. Εορτῆς του Τυφλού.pdf

.pdf

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και καθημερινών του Μηνός  Μαίου 2022 σε ένα και μόνον Θέμα  σε .mel

01-05-2022 Εσπερινός του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).mel

01-05-2022 Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).mel

02-05-2022 Εσπερινός Κυρ. Θωμά & Αγ. Αθανασίου.mel

02-05-2022 Όρθρος Δευτέρας του Θωμά & Αγίου Αθανασίου.mel

04-05-2022 Όρθρος Τετάρτης μετά του Θωμά.mel

05-05-2022 Εσπερινός Τετάρτης μετά του Θωμά Αγίας Ειρήνης.mel

05-05-2022 Όρθρος Πέμπτης του Θωμά Αγίας Ειρήνης.mel

05-05-2022 Εσπέρας Τετάρτης μετά του Θωμά του Αγίου Εφραίμ.mel

05-05-2022 Όρθρος Πέμπτης μετά του Θωμᾶ Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.mel

06-05-2022 Εσπερινός Πέμπτης μετά του Θωμά Οσίας Σοφίας της εν Κλεισούρα.mel

06-05-2022 Ορθρος Παρασκευής μετά του Θωμά Οσίας Σοφίας της εν Κλεισούρα.mel

06-05-2022 Ορθρος Παρασκευής μετά του Θωμά Οσίου Σεραφείμ.mel

06-05-2022 Ορθρος Παρασκευής μετά του Θωμά Οσίου Σεραφείμ.mel
07-05-2022 Όρθρος Σαββάτου μετά του Θωμά.mel

08-05-2022 Εσπερινός Κυρ. των Μυροφ. Ιωάννου Θεολόγου Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.mel

08-05-2022 Όρθρος Κυρ. Μυροφόρων Ιωάννου του Θεολόγου Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄  .mel

09-05-2022 Εσπερινός Κυριακής μετά των Μυροφόρων Αγίου Χριστοφόρου.mel

09-05-2022 Όρθρος Δευτέρας μετά των Μυροφόρων Αγίου Χριστοφόρου.mel

11-05-2022 Εσπερινός Τρίτης μετά των Μυροφόρων Κυρίλου & Μεθοδίου.mel
11-05-2022 Ορθρος Αγίων Κυρίλου & Μεθοδίου . mel

11-05-2022 Όρθρος Τετάρτης μετά των Μυροφόρων.mel
13-05-2022 Όρθρος Παρασκευής μετά των Μυροφόρων .mel

14-05-2022 Εσπερινός Αγίου Ισιδώρου Παρασκ μετά των Μυροφόρων.mel
14-05-2022 Όρθρος Αγ. Ισιδώρου Σαββ. αποδ. Μυροφόρων.mel

14-05-2022 Όρθρος Σαββάτου Απόδ. τω Μυροφόρων Ήχος Β΄.mel
15-05-2022 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄  .mel

15-05-2022 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε.mel
18-05-2022 Εσπερινός Μεσοπεντηκοστής.mel

18-05-2022 Όρθρος Μεσοπεντηκοστής.mel
20-05-2022 Όρθρος Παρασκευής μετά την Μεσοπεντ.mel

21-05-2022 Εσπερινός των Αγίων Παρασκευή Εσπέρας μετά της Μ-Πεντ.mel
21-05-2022 Όρθρος των Αγίων Σαββάτου μετά την Μεσοπεντηκοστή. mel

22-05-2022 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄. mel

22-05-2022 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.mel
25-05-2022 Εσπερινός Αποδ. Μεσοπ. Γ΄ εύρεσις της Τιμίας κεφ. του Προδρόμου.mel

25-05-2022 Ορθρος Τετάρτης μετά της Σαμαρείτιδος & Προδρόμου.mel

27-05-2022 Εσπερινός Πέμπτης Μ-Π Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.mel

27-05-2022 Όρθρος Παρασκευής μετά την Μ-Π Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.mel

28-05-2022 Όρθρος Σαββάτου μετά της Σαμαρείτιδοςmel

29-05-2022 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.mel

29-05-2022 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄..mel

31-05-2022 Όρθρος Τρίτης Αποδ. Εορτῆς του Τυφλού.mel

.mel

 

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=45738 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.