Ανάρτηση όλων των Μουσικών αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Σεπτεμβρίου 2020 σε μία και μόνον σελίδα

Ενημερωτικά!!!!!!  Οι ακολουθίες των καθημερινών του Μηνός Σεπτεμβρίου 2020 αναρτήθηκαν ΕΔΩ

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Σεπτεμβρίου 2020 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

01-09-2020 Εσπερινός αρχής της Ινδίκτου.pdf

01-09-2020 Όρθρος αρχής της Ινδίκτου.pdf

04-09-2020 Εσπερινός Μωσέως του Προφήτου Εορτάσιμος.pdf

04-09-2020 Όρθρος Μωσέως του Προφήτου Εορτάσιμος.pdf

06-09-2020 Εσπερινός ΙΓ΄Κυριακής Ηχος δ΄ Εωθ. β.pdf

06-09-2020 Ορθρος ΙΓ΄Κυριακής Ηχος δ΄ Εωθ. β.pdf

08-09-2020 Εσπερινός Γενεθλίου της Θεοτόκου.pdf

08-09-2020 Όρθρος & τα της εορτής.pdf

09-09-2020 Εσπερινός των Θεοπατόρων.pdf

09-09-2020 Όρθρος των Θεοπατόρων.pdf

13-09-2020 Εσπερινός Κυρ. Προ της Υψώσεως Πλ. α Εωθ. Γ.pdf

13-09-2020 Ορθρος Κυρ. Προ της Υψώσεως Πλ. α Εωθ. Γ΄.pdf

14-09-2020 Εσπερινός Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.pdf

14-09-2020 Όρθρος Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.pdf

17-09-2020 Εσπερινός Των Αγίων Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.pdf

17-09-2020 Όρθρος Των Αγίων Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.pdf

20-09-2020 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Υψωσιν Ηχος πλ. β Εωθ. δ.pdf

20-09-2020 Ορθρος Κυρ. Μετά την Υψωσιν Ηχος πλ. β Εωθ. δ.pdf

23-09-2020 Εσπερινός Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.pdf

23-09-2020 Ορθρος Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.pdf

24-09-2020 Εσπερινός Παναγίας Μυρτυδιωτίσσης.pdf

24-09-2020 Ορθρος Παναγίας Μυρτυδιωτίσσης.pdf

26-09-2020 Εσπερινός Η Μετάστασις του Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού.pdf

26-09-2020 Όρθρος της Μετάστασις του Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού.pdf

27-09-2020 Εσπερινός ΙΣΤ΄ Κυρ. (Α΄ Λουκά ) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε.pdf

27-09-2020 Ορθρος ΙΣΤ΄ Κυρ. (Α΄ Λουκά ) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Σεπτεμβρίου  2020 σε μία και μόνον σελίδα

01-09-2020 Εσπερινός αρχής της Ινδίκτου.mel

01-09-2020 Όρθρος αρχής της Ινδίκτου.mel

04-09-2020 Εσπερινός Μωσέως του Προφήτου Εορτάσιμος.mel

04-09-2020 Όρθρος Μωσέως του Προφήτου Εορτάσιμος.mel

06-09-2020 Εσπερινός ΙΓ΄Κυριακής Ηχος δ΄ Εωθ. β.mel

06-09-2020 Ορθρος ΙΓ΄Κυριακής Ηχος δ΄ Εωθ. β.mel

08-09-2020 Εσπερινός Γενεθλίου της Θεοτόκου.mel

08-09-2020 Όρθρος & τα της εορτής.mel

09-09-2020 Εσπερινός των Θεοπατόρων.mel

09-09-2020 Όρθρος των Θεοπατόρων.mel

13-09-2020 Εσπερινός Κυρ. Προ της Υψώσεως Πλ. α Εωθ. Γ΄.mel

13-09-2020 Ορθρος Κυρ. Προ της Υψώσεως Πλ. α Εωθ. Γ΄.mel

14-09-2020 Εσπερινός Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.mel

14-09-2020 Όρθρος Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.mel

17-09-2020 Εσπερινός Των Αγίων Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.mel

17-09-2020 Όρθρος Των Αγίων Σοφίας Πίστεως Ελπίδος & Αγάπης.mel

20-09-2020 Εσπερινός Κυρ. Μετά την Υψωσιν Ηχος πλ. β Εωθ. δ.mel

20-09-2020 Ορθρος Κυρ. Μετά την Υψωσιν Ηχος πλ. β Εωθ. δ.mel

23-09-2020 Εσπερινός Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.mel

23-09-2020 Ορθρος Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου.mel

24-09-2020 Εσπερινός Παναγίας Μυρτυδιωτίσσης.mel

24-09-2020 Ορθρος Παναγίας Μυρτυδιωτίσσης.mel

26-09-2020 Εσπερινός Η Μετάστασις του Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού.mel

26-09-2020 Όρθρος της Μετάστασις του Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού.mel

27-09-2020 Εσπερινός ΙΣΤ΄ Κυρ. (Α΄ Λουκά ) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.mel

27-09-2020 Ορθρος ΙΣΤ΄ Κυρ. (Α΄ Λουκά ) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.mel

.mel

 

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=37368 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.