Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών, Μεγάλων εορτών, και των Καθημερινών του Μηνός Ιουνίου 2023 σε μία και μόνον σελίδα

 

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 σε pdf

01-06-2023 Όρθρος Πέμπτης προ της Πεντηκοστής.pdf

02-06-2023 Πέμπτη εσπέρας Απόδοσης της Αναλήψεως.pdf

02-06-2023 Ορθρος Παρασκευής Απόδοσης της Αναλήψεως.pdf

03-06-2023 Ἑσπερινός Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστης.pdf

03-06-2023 Όρθρος Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς.pdf

04-06-2023 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας.pdf

04-06-2023 Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής & Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος.pdf

05-06-2023 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.pdf

07-06-2023 Όρθρος Τετάρτης μετά την Πεντηκοστή.pdf

09-06-2023 Εσπερινός Πέμπτης μετά την Πεντηκοστή.pdf

09-06-2023 Όρθρος Παρασκευής μετά την Πεντηκοστή.pdf

10-06-2023 Όρθρος Σαββάτου απόδοσης της Πεντηκοστής.pdf

11-06-2023 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πάντων.pdf

11-06-2023 Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. α.pdf

14-06-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. δ΄.pdf

16-06-2023 Ορθρος Παρασκευής Ηχος πλ. δ΄.pdf

17-06-2023 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος πλ. δ΄.pdf

18-06-2023 Εσπερινός Β΄Κυρ Ματθαίου Ηχος Α Εωθ. Β.pdf

18-06-2023 Ορθρος Β΄Κυρ Ματθαίου Ηχος Α Εωθ. Β.pdf

19-06-2023 Εσπερινός Αγίου Ιούδα του Θαδαίου.pdf

19-06-2023 Όρθρος Εορτάσιμος Αγίου Ιούδα του Θαδαίου.pdf

21-06-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Α΄.pdf

23-06-2023 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Α΄.pdf

24-06-2023 Μέγας Εσπερινος Γεν. Προδρόμου.pdf

24-06-2023 Όρθρος Γεννεσίου του Προδρόμου.pdf

25-06-2023 Εσπερινός Γ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Β΄ Εωθ. Γ΄.pdf

25-06-2023 Ορθρος Γ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Β΄ Εωθ. Γ΄.pdf

28-06-2023 Εσπερινός Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.pdf

28-06-2023 Όρθρος Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.pdf

29-06-2023 Εσπερινός Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου.pdf

29-06-2023 Όρθρος των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.pdf

30-06-2023 Εσπερινός των Αγίων 12 Αποστόλων.pdf

30-06-2023 Όρθρος των Αγίων 12 Αποστόλων.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL IOYNΙOY 2023

01-06-2023 Όρθρος Πέμπτης προ της Πεντηκοστής.mel

02-06-2023 Ορθρος Παρασκευής Απόδοσης της Αναλήψεως.mel

03-06-2023 Ἑσπερινός Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστης.mel

03-06-2023 Όρθρος Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς.mel

04-06-2023 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας.mel

04-06-2023 Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής & Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος.mel

05-06-2023 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.mel

07-06-2023 Όρθρος Τετάρτης μετά την Πεντηκοστή.mel

09-06-2023 Όρθρος Παρασκευής μετά την Πεντηκοστή.mel

10-06-2023 Όρθρος Σαββάτου απόδοσης της Πεντηκοστής.mel

11-06-2023 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πάντων.mel

11-06-2023 Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. α.mel

14-06-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. δ΄.mel

16-06-2023 Ορθρος Παρασκευής Ηχος πλ. δ΄.mel

17-06-2023 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος πλ. δ΄.mel

18-06-2023 Εσπερινός Β΄Κυρ Ματθαίου Ηχος Α Εωθ. Β.mel

18-06-2023 Ορθρος Β΄Κυρ Ματθαίου Ηχος Α Εωθ. Β.mel

19-06-2023 Εσπερινός Αγίου Ιούδα του Θαδαίου.mel

19-06-2023 Όρθρος Εορτάσιμος Αγίου Ιούδα του Θαδαίου.mel

21-06-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Α΄.mel

23-06-2023 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Α΄.mel

24-06-2023 Μέγας Εσπερινος Γεν. Προδρόμου.mel

24-06-2023 Όρθρος Γεννεσίου του Προδρόμου.mel

25-06-2023 Εσπερινός Γ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Β΄ Εωθ. Γ΄.mel

25-06-2023 Όρθρος Γ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Β΄ Εωθ. Γ΄.mel

28-06-2023 Εσπερινός Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.mel

28-06-2023 Όρθρος Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.mel

29-06-2023 Εσπερινός Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου.mel

29-06-2023 Όρθρος των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.mel

30-06-2023 Εσπερινός των Αγίων 12 Αποστόλων.mel

30-06-2023 Όρθρος των Αγίων 12 Αποστόλων.mel

.mel

.mel

 

Προβολή άρθρου


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=43715 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.