Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών, Μεγάλων εορτών, και των Καθημερινών του Μηνός Ιουνίου 2022 σε μία και μόνον σελίδα

 

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 σε pdf

01-06-2022 Εσπερινός Απόδοσης του Πάσχα.pdf

01-06-2022 Κείμενα και μουσική Απόδοσης του Πάσχα.pdf

02-06-2022 Εσπερινός Αναλήψεως.pdf

02-06-2022 Ορθρος την Πεμπτη της Αναλήψεως.pdf

03-06-2022 Ορθρος την Παρασκευή μετά την Ανάληψιν.pdf

04-06-2022 Όρθρος Σάββατο μετά την Ανάληψη.pdf

05-06-2022 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf

05-06-2022 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf

07-06-2022 Ορθρος Τρίτης μετά την Ανάληψιν.pdf

08-06-2022 Όρθρος Τετάρτης μετά των Πατέρων.pdf

10-06-2022 Πέμπτη εσπέρας Απόδοσης της Αναλήψεως.pdf

10-06-2022 Ορθρος Παρασκευής Απόδοσης της Αναλήψεως.pdf

10-06-2022 Εσπ. Απόδ. της Αναλήψεως & Αγίων Απ. Βαρθολομαίου & Βαρνάβα.pdf

10-06-2022 Ορθρος Απόδ. Αναλήψεως και των Αγίων Αποστόλων.pdf

10-06-2022 Εσπ. Απόδ. της Αναλήψεως & Αγίου Λουκά του Ιατρου.pdf

10-06-2022 Ορθρος Απόδ. Αναλήψεως και του Αγίου Λουκά.pdf

11-06-2022 Κειμ. Ἑσπερινός Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστης.mel.pdf

11-06-2022 Όρθρος Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς.pdf

12-06-2022 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας.pdf

12-06-2022 Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής & Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος.pdf

13-06-2022 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.pdf

15-06-2022 Εσπερινός Αγίου Ιερωνύμου Τρίτη Μετά την Πεντηκοστή.pdf

15-06-2022 Όρθρος Αγίου Ιερωνύμου Τετάρτης μετά την Πεντηκοστή.pdf

15-06-2022 Όρθρος Τετάρτης μετά την Πεντηκοστή.pdf

17-06-2022 Όρθρος Παρασκευής μετά την Πεντηκοστή.pdf

18-06-2022 Όρθρος Σαββάτου απόδοσης της Πεντηκοστής.pdf

19-06-2022 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πάντων.pdf

19-06-2022 Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. α΄.pdf

22-06-2022 Ορθρος Τετάρτης ηχος πλ. δ΄.pdf

24-06-2022 Κείμ Μέγας Εσπερινος Γεν. Προδρόμου.pdf

24-06-2022 Όρθρος Γεννεσίου του Προδρόμου.pdf

25-06-2022 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Απόδ. Προδρόμου & Φεβρωνίας.pdf

26-06-2022 Εσπερινός Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β΄.pdf

26-06-2022 Ορθρος Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β΄.pdf

28-06-2022 Εσπερινός Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.pdf

28-06-2022 Όρθρος Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.pdf

29-06-2022 Εσπερινός Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου.pdf

29-06-2022 Όρθρος των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.pdf

30-06-2022 Εσπερινός των Αγίων 12 Αποστόλων.pdf

30-06-2022 Όρθρος των Αγίων 12 Αποστόλων.pdf

.pdf

.pdf

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL IOYNΙOY 2022

01-06-2022 Εσπερινός Απόδοσης του Πάσχα.mel

01-06-2022 Κείμενα και μουσική Απόδοσης του Πάσχα.mel

02-06-2022 Εσπερινός Αναλήψεως.mel

02-06-2022 Ορθρος την Πεμπτη της Αναλήψεως.mel

03-06-2022 Ορθρος την Παρασκευή μετά την Ανάληψιν.mel

04-06-2022 Όρθρος Σάββατο μετά την Ανάληψη.mel

05-06-2022 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.mel

05-06-2022 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.mel

07-06-2022 Ορθρος Τρίτης μετά την Ανάληψιν.mel

08-06-2022 Όρθρος Τετάρτης μετά των Πατέρων.mel

08-06-2022 Όρθρος Τετάρτης μετά των Πατέρων.mel

10-06-2022 Πέμπτη εσπέρας Απόδοσης της Αναλήψεως.mel

10-06-2022 Ορθρος Παρασκευής Απόδοσης της Αναλήψεως.mel

10-06-2022 Εσπ. Απόδ. της Αναλήψεως & Αγίων Απ. Βαρθολομαίου & Βαρνάβα.mel

10-06-2022 Ορθρος Απόδ. Αναλήψεως και των Αγίων Αποστόλων.mel

10-06-2022 Εσπ. Απόδ. της Αναλήψεως & Αγίου Λουκά του Ιατρου .mel

10-06-2022 Ορθρος Απόδ. Αναλήψεως και του Αγίου Λουκά.mel

11-06-2022 Κειμ. Ἑσπερινός Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστης.mel

11-06-2022 Όρθρος Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς.mel

12-06-2022 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας.mel

12-06-2022 Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής & Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος_.mel

13-06-2022 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.mel

15-06-2022 Εσπερινός Αγίου Ιερωνύμου.mel

15-06-2022 Όρθρος Αγίου Ιερωνύμου Τετάρτης μετά την Πεντηκοστή.mel

15-06-2022 Όρθρος Τετάρτης μετά την Πεντηκοστή.mel

17-06-2022 Εσπερινός Πέμπτης μετά την Πεντηκοστή.mel

17-06-2022 Όρθρος Παρασκευής μετά την Πεντηκοστή.mel

18-06-2022 Όρθρος Σαββάτου απόδοσης της Πεντηκοστής.mel

19-06-2022 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πάντων.mel

19-06-2022 Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. α΄.mel

22-06-2022 Ορθρος Τετάρτης ηχος πλ. δ΄.mel

24-06-2022 Κείμ Μέγας Εσπερινος Γεν. Προδρόμου.mel

24-06-2022 Όρθρος Γεννεσίου του Προδρόμου.mel

25-06-2022 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Απόδ. Προδρόμου & Φεβρωνίας.mel

25-06-2022 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Απόδ. Προδρόμου & Φεβρωνίας.mel

26-06-2022 Εσπερινός Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β΄.mel

26-06-2022 Ορθρος Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β΄.mel

26-06-2022 Ορθρος Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β΄.mel

28-06-2022 Εσπερινός Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.mel

28-06-2022 Όρθρος Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.mel

29-06-2022 Εσπερινός Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου.mel

29-06-2022 Όρθρος των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.mel

30-06-2022 Εσπερινός των Αγίων 12 Αποστόλων.mel

30-06-2022 Όρθρος των Αγίων 12 Αποστόλων.mel

.mel

.mel

Προβολή άρθρου


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=43715 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.