Ενημερωτικά!!!!!!! Ολοκληρώθηκαν οι αναρτήσεις όλων των αρχείων που έκανα του ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ενημερωτικά!!!!!!!

Ολοκληρώθηκαν οι αναρτήσεις όλων των αρχείων που έκανα του
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ στην παρακάτω δ/νση
https://melodos.com/bibliothiki/?cat=32
και του ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
στην παρακάτω δ/νση
https://melodos.com/bibliothiki/?cat=33
Ευλογημένη μας συνέχεια.
Βασίλης Κιαμηλίδης

 

05-01-2020 Όρθρος προ των Φώτων Ηχος δ Εωθ. Ζ.pdf

12-01-2020 Όρθρος Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος Πλ. α΄ Εωθ. Η.pdf

19-01-2020 Ορθρος Κυρ. ΙΒ Λουκά Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Θ.pdf

26-01-2020 Όρθρος ΙΕ Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.pdf

2020 Δίπτυχα (2).pdf