Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών, Μεγάλων εορτών, και των Καθημερινών του Μηνός Ιουνίου 2024 σε μία και μόνον σελίδα

 

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 σε pdf

Με Τρισάγια Χερουβικά Λειτουργικά Κοινωνικά & ψαλμοί σε εναίο αρχείο.pdf

04-ΜΟΥΣΙΚΟΣ-ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ-Δ΄-ΤΟΜΟΣ-με-Σελ- .pdf

01-06-2024 Όρθρος Σαββάτου μετά την Μεσοπεντη.pdf

02-06-2024 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.pdf

02-06-2024 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄ .mel.pdf

04-06-2024 Ορθρος Αγίων Μάρθας & Μαρίας Εορτάσιμος.pdf

05-06-2024 Όρθρος Απόδοσης της Μεσοπεντηκοστής.pdf

07-06-2024 Όρθρος Παρασκευής μετά της Σαμαρείτιδος.pdf

08-06-2024 Όρθρος Σαββάτου μετά της Σαμαρείτιδος.pdf

09-06-2024 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.pdf

09-06-2024 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.pdf

11-06-2024 Εσπερινός Δευτέρας Απο. Τυφλού & Αγίου Λουκά.pdf

11-06-2024 Ορθρος Τριτης Αποδ. Τυφλού & Αγίου Λουκά.pdf

11-06-2024 Εσπερινός Δευτέρας Απο. Τυφλού & Αγίου Βαρθολομαίου.pdf

11-06-2024 Ορθρος Τριτης Αποδ. Τυφλού & Αγίου Βαρθολομαίου.pdf

11-06-2024 Εσπερινός Δευτέρας Απο. Τυφλού & Παναγίας Αξιον Εστίν.pdf

11-06-2024 Ορθρος Τριτης Αποδ. Τυφλού & Παναγίας Αξιον Εστίν.pdf

11-06-2024 Εσπερινός Δευτέρας Απο. Τυφλού & Αγίου Βαρνάβα.pdf

11-06-2024 Ορθρος Τριτης Αποδ. Τυφλού & Αγίου Βαρνάβα.pdf

12-06-2024 Εσπερινός Απόδοσης του Πάσχα.pdf

12-06-2024 Ορθρος Απόδοσης του Πάσχα.pdf

13-06-2024 Εσπερινός Αναλήψεως.pdf

13-06-2024 Ορθρος την Πεμπτη της Αναλήψεως.pdf

14-06-2024 Ορθρος την Παρασκευή μετά την Ανάληψιν.pdf

15-06-2024 Όρθρος Σαββάτου μετά την Ανάληψη Αγίου Αυγουστίνου.pdf

15-06-2024 Όρθρος Σάββατο μετά την Ανάληψη.pdf

15-06-2024 Εσπερινός Παρασκ. μετά Ανάλ Αγίου Ιερωνύμου.pdf

15-06-2024 Όρθρος Σαββάτου μετά την Ανάληψη Αγίου Ιερωνυμου.pdf

16-06-2024 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf

16-06-2024 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf

18-06-2024 Ορθρος Τρίτης μετά των Πατέρων.pdf

19-06-2024 Εσπερινός Αγίου Ιούδα του Θαδαίου Τρίτη μετά των Πατέρων εσπέρας.pdf

19-06-2024 Όρθρος Τετάρτης μετά των Πατέρων Ιούδα του Θαδαίου.pdf

20-06-2024 Εσπερινός Παναγίας της Οδηγήτριας Τετάρτη μετά των Πατέρων εσπέρας.pdf

20-06-2024 Ορθρος Παναγίας της Οδηγήτριας Πέμπτη μετά των Πατέρων.pdf

21-06-2024 Εσπ. Πέμπτης Απόδοσης της Αναλήψεως.pdf

21-06-2024 Ορθρος Παρασκευής Απόδοσης της Αναλήψεως.pdf

22-06-2024 Ἑσπερινός Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστης.pdf

22-06-2024 Όρθρος Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς.pdf

23-06-2024 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας.pdf

23-06-2024 Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής & Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος.pdf

24-06-2024 Ορθρος Αγίου Πνεύματος & Γενέθλιον του Προδρόμου.pdf

26-06-2024 Όρθρος Τετάρτης μετά την Πεντηκοστή.pdf

28-06-2024 Εσπερινός Πέμπτης μετά την Πεντηκοστή & Αγίων Κύρου & Ιωάννου.pdf

28-06-2024 Ορθρος Παρασκ μετά την Πεντηκ Αγίων Κύρου & Ιωάννου.pdf

29-06-2024 Εσπερινός Παρασκευής μετά την Πεντηκοστή Πέτρου & Παύλου εσπέρας.pdf

29-06-2024 Όρθρος απόδοσης της Πεντηκοστής & Πέτρου & Παύλου.pdf

30-06-2024 Εσπερ. Κυριακής των Αγίων Πάντων & 12 Αποστόλων.pdf

30-06-2024 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων & 12 Αποστόλων.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL IOYNΙOY 2024

01-06-2024 Όρθρος Σαββάτου μετά την Μεσοπεντη.mel

02-06-2024 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.mel

02-06-2024 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.mel

05-06-2024 Όρθρος Απόδοσης της Μεσοπεντηκοστής.mel

07-06-2024 Όρθρος Παρασκευής μετά της Σαμαρείτιδος.mel

08-06-2024 Όρθρος Σαββάτου μετά της Σαμαρείτιδος.mel

09-06-2024 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.mel

09-06-2024 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄..mel

11-06-2024 Εσπερινός Δευτέρας Απο. Τυφλού & Αγίου Λουκά.mel

11-06-2024 Ορθρος Τριτης Αποδ. Τυφλού & Αγίου Λουκά.mel

11-06-2024 Εσπερινός Δευτέρας Απο. Τυφλού & Αγίου Βαρθολομαίου.mel

11-06-2024 Ορθρος Τριτης Αποδ. Τυφλού & Αγίου Βαρθολομαίου.mel

11-06-2024 Εσπερινός Δευτέρας Απο. Τυφλού & Παναγίας Αξιον Εστίν.mel

11-06-2024 Ορθρος Τριτης Αποδ. Τυφλού & Παναγίας Αξιον Εστίν.mel

11-06-2024 Εσπερινός Δευτέρας Απο. Τυφλού & Αγίου Βαρνάβα.mel

11-06-2024 Ορθρος Τριτης Αποδ. Τυφλού & Αγίου Βαρνάβα.mel

12-06-2024 Εσπερινός Απόδοσης του Πάσχα.mel

12-06-2024 Ορθρος Απόδοσης του Πάσχα.mel

13-06-2024 Εσπερινός Αναλήψεως.mel

13-06-2024 Ορθρος την Πεμπτη της Αναλήψεως.mel

14-06-2024 Ορθρος την Παρασκευή μετά την Ανάληψιν.mel

15-06-2024 Όρθρος Σαββάτου μετά την Ανάληψη Αγίου Αυγουστίνου.mel

15-06-2024 Όρθρος Σάββατο μετά την Ανάληψη.mel

16-06-2024 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.mel

16-06-2024 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.mel

18-06-2024 Ορθρος Τρίτης μετά των Πατέρων.mel

19-06-2024 Όρθρος Τετάρτης μετά των Πατέρων Ιούδα του Θαδαίου.mel

20-06-2024 Εσπερινός Παναγίας της Οδηγήτριας Τετάρτη μετά των Πατέρων εσπέρας.mel

20-06-2024 Ορθρος Παναγίας της Οδηγήτριας Πέμπτη μετά των Πατέρων.mel

21-06-2024 Εσπ. Πέμπτης Απόδοσης της Αναλήψεως.mel

21-06-2024 Ορθρος Παρασκευής Απόδοσης της Αναλήψεως.mel

22-06-2024 Ἑσπερινός Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστης.mel

22-06-2024 Όρθρος Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς.mel

23-06-2024 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας.mel

23-06-2024 Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής & Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος.mel

24-06-2024 Ορθρος Αγίου Πνεύματος & Γενέθλιον του Προδρόμου.mel

26-06-2024 Όρθρος Τετάρτης μετά την Πεντηκοστή.mel

28-06-2024 Εσπερινός Πέμπτης μετά την Πεντηκοστή & Αγίων Κύρου & Ιωάννου.mel

28-06-2024 Ορθρος Παρασκ μετά την Πεντηκ Αγίων Κύρου & Ιωάννου.mel

29-06-2024 Εσπερινός Παρασκευής μετά την Πεντηκοστή Πέτρου & Παύλου εσπέρας.mel

29-06-2024 Όρθρος απόδοσης της Πεντηκοστής & Πέτρου & Παύλου.mel

30-06-2024 Εσπερ. Κυριακής των Αγίων Πάντων & 12 Αποστόλων.mel

30-06-2024 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων & 12 Αποστόλων.mel

.mel

 

 

 

 

Προβολή άρθρου


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=43715 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.