Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Ιουνίου 2020 σε μία και μόνον σελίδα

Ενημερωτικά!!!!!!  

Οι ακολουθίες των καθημερινών του Μηνός Ιουνίου 2020 αναρτήθηκαν ΕΔΩ

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

06-06-2020 Κειμ. Ἑσπερινός Ψυχοσαββάτου πρo τῆς Πεντηκοστης.pdf

06-06-2020 Όρθρος Ψυχοσαββάτου πρo τῆς Πεντηκοστῆς.pdf

07-06-2020 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας.pdf

07-06-2020 Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής & Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος.pdf

08-06-2020 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.pdf

14-06-2020 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πάντων.pdf

14-06-2020 Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων Ήχος πλ. δ΄ Εωθ Α.pdf

21-06-2020 Εσπερινός Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β.pdf

21-06-2020 Ορθρος Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β..pdf

21-06-2020 Εσπερινός Β΄ Κυρ. Αγιορειτων Πατέρων.pdf

21-06-2020 Ορθρος Β΄ Κυρ. Αγιορειτων Πατέρων.pdf

24-06-2020 Μέγας Εσπερινος Γεν. Προδρόμου.pdf

24-06-2020 Όρθρος Γεννεσίου του Προδρόμου.pdf

28-06-2020 Εσπερινός Γ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Β Εωθ. Γ΄.pdf

28-06-2020 Ορθρος Γ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Β Εωθ. Γ΄.pdf

29-06-2020 Εσπερινός Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου.pdf

29-06-2020 Όρθρος των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.pdf

30-06-2020 Εσπερινός των Αγίων 12 Αποστόλων.pdf

30-06-2020 Όρθρος των Αγίων 12 Αποστόλων.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL IOYNΙOY 2020

06-06-2020 Κειμ. Ἑσπερινός Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστης.mel

06-06-2020 Όρθρος Ψυχοσαββάτου πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς.mel

07-06-2020 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας.mel

07-06-2020Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής & Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος.mel

08-06-2020 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.mel

14-06-2020 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πάντων.mel

14-06-2020 Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. α.mel

21-06-2020 Εσπερινός Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. β.mel

21-06-2020 Ορθρος Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β.Ἐλεγμένη.mel

21-06-2020 Εσπερινός Β΄ Κυρ. Αγιορειτων Πατέρων.mel

21-06-2020 Ορθρος Β΄ Κυρ. Αγιορειτων Πατέρων.mel

24-06-2020 Μέγας Εσπερινος Γεν. Προδρόμου.mel

24-06-2020 Όρθρος Γεννεσίου του Προδρόμου.mel

28-06-2020 Εσπερινός Γ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Β Εωθ. Γ΄.mel

28-06-2020 Ορθρος Γ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Β Εωθ. Γ΄.mel

29-06-2020 Εσπερινός Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου.mel

29-06-2020 Όρθρος των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.mel

30-06-2020 Εσπερινός των Αγίων 12 Αποστόλων.mel

30-06-2020 Όρθρος των Αγίων 12 Αποστόλων.mel

.mel

.mel

.mel

 

 

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=43715 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.