Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Ιουνίου 2021 σε μία και μόνον σελίδα

Ενημερωτικά!!!!!!  

Οι ακολουθίες των καθημερινών του Μηνός Ιουνίου 2021 αναρτήθηκαν ΕΔΩ

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 σε pdf

06-06-2021 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.pdf

06-06-2021 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.pdf

10-06-2021 Εσπερινός Αναλήψεως.pdf

10-06-2021 Ορθρος την Πεμπτη της Αναλήψεως.pdf

11-06-2021 Εσπερινός Αγίου Λουκά Συμφερουπόλεως Πέμπτη της Αναλήψεως.pdf

11-06-2021 Όρθρος Αγίου Λουκά Κριμαίας Παρασκευή μετά την Ανάληψη.pdf

13-06-2021 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf

13-06-2021 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf

20-06-2021 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας.pdf

20-06-2021 Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής & Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος.pdf

21-06-2021 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.pdf

24-06-2021 Μέγας Εσπερινος Γεν. Προδρόμου.pdf

24-06-2021 Ορθρος Παρ. μετά την Πεντηκ. Γεν. Προδρόμου.pdf

27-06-2021 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πάντων.pdf

27-06-2021 Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. α.pdf

28-06-2021 Εσπερινός Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.pdf

28-06-2021 Όρθρος Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.pdf

29-06-2020 Εσπερινός Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου.pdf

29-06-2021 Όρθρος των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.pdf

30-06-2021 Εσπερινός των Αγίων 12 Αποστόλων.pdf

30-06-2021 Όρθρος των Αγίων 12 Αποστόλων.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL IOYNΙOY 2021

06-06-2021 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄mel

06-06-2021 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.mel

10-06-2021 Εσπερινός Αναλήψεως.mel

10-06-2021 Ορθρος την Πεμπτη της Αναλήψεως .mel

11-06-2021 Εσπερινός Αγίου Λουκα Πέμπτης της Αναλήψεως.mel

11-06-2021 Όρθρος Αγίου Λουκά Κριμαίας Παρασκευή μετά την Ανάληψη.mel

13-06-2021 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.mel

13-06-2021 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.mel

20-06-2021 Εσπερινός της Πεντηκοστής. Σαββάτω εσπέρας.mel

20-06-2021 Όρθρος Κυριακής της Πεντηκοστής & Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος_.mel

21-06-2021 Όρθρος της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.mel

24-06-2021 Μέγας Εσπερινος Γεν. Προδρόμου.mel

24-06-2021 Όρθρος Γεννεσίου του Προδρόμου.mel

27-06-2021 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πάντων.mel

27-06-2021 Όρθρος Κυριακής των Αγίων Πάντων Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. α΄.mel

28-06-2021 Εσπερινός Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.mel

28-06-2021 Όρθρος Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.mel

29-06-2021 Εσπερινός Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου.mel

29-06-2021 Όρθρος των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.mel

30-06-2021 Εσπερινός των Αγίων 12 Αποστόλων.mel

30-06-2021 Όρθρος των Αγίων 12 Αποστόλων.mel

 

Προβολή άρθρου


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=43715 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.