Ενημερωτικά!!!!!!! Ολοκληρώθηκαν οι αναρτήσεις όλων των αρχείων που έκανα του ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ενημερωτικά!!!!!!!

Ολοκληρώθηκαν οι αναρτήσεις όλων των αρχείων που έκανα του
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ στην παρακάτω δ/νση
https://melodos.com/bibliothiki/?cat=32
και του ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
στην παρακάτω δ/νση
https://melodos.com/bibliothiki/?cat=33
Ευλογημένη μας συνέχεια.
Βασίλης Κιαμηλίδης