Εξαγωγή εγγράφων Μελωδού σε μορφή doc (Word)

Αφού εξάγεις το έγγραφο σε μορφή pdf  όπως περιγράφει το προηγούμενο άρθρο, μετέτρεψε το pdf σε doc με την βοήθεια ενός προγράμματος μετατροπής pdf σε doc. Υπάρχουν πολλά free στο internet. Αναζήτησε τα με το: pdf   to  doc.