ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ!!!!!! Ολοκληρώθηκαν οι αναρτήσεις του Μηνός Οκτωβρίου 2018.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ!!!!!!

Ολοκληρώθηκαν οι αναρτήσεις του Μηνός Οκτωβρίου 2018. 

Τα υπάρχοντα αρχεία τα οποία αναφέρονται με έτος 2014 -2015  2016 και 2017

  ισχύουν και για το 2018.

Χερουβικά Λειτουργικά & Κοινωνικά σε pdf, mel & mp4  βρίσκονται εδώ