ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ!!!!!! Ολοκληρώθηκαν οι αναρτήσεις του Μηνός Οκτωβρίου 2019.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ!!!!!!

Ολοκληρώθηκαν οι αναρτήσεις του Μηνός Οκτωβρίου 2019. 

Τα υπάρχοντα αρχεία τα οποία αναφέρονται

με έτος 2014 -2015  2016 2017  και 2018

  ισχύουν και για το 2019.

Χερουβικά Λειτουργικά & Κοινωνικά σε pdf, mel & mp4  βρίσκονται εδώ

Οι ακολουθίες των καθημερινών είναι υπό κατασκευή, και σύντομα όταν ολοκληρωθούν θα αναρτηθούν κατά τα γνωστά.