29-09-2014 Εσπερινός και Όρθρος Οσίου Κυριακού σε Α4

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα Εσπερινού καιτου όρθρου της 29-09-2014 σε Α4 , καθώς και το αρχείο σε αναβαθμισμένο Μελωδό κατα τα γνωστά.

29-09-2014 Εσπερινός Οσίου Κυριακού A4.pdf

29-09-2014 Όρθρος Οσίου Κυριακού Α4.pdf

29-09-2014 Εσπερινός Α4.mel

29-09-2014-Όρθρος-Α4.mel