Τρισάγια Ἐλληνοαραβιστί

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqV0yE_jKVIEjFpFzSAT273l1EIyvV_rC

Ἀρχιμανδρίτης Σίμων