Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Οκτωβρίου 2023 σε μία και μόνον σελίδα

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Οκτωβρίου 2023 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

Διευκρινίζεται, διατηρήθηκαν μερικές ακολουθίες του 2021 & 2022 οι οποίες ισχύουν και για το 2023

01-10-2023 Εσπερινός ΙΖ΄ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ.pdf

01-10-2023 Όρθρος ΙΖ΄ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ εωθ. στ΄.pdf

01-10-2023 Εσπερ ΙΖ ΄ΚΥΡ. ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ Πάντων των Κυπρίων Αγίων.pdf

01-10-2023 Ορθρος ΙΖ ΄ΚΥΡ. ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ Πάντων των Κυπρίων Αγίων.pdf

02-10-2023 Εσπερινός Αγ. Κυπριανού και Ιουστίνης.pdf

02-10-2023 Όρθρος Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης.pdf

03-10-2023 Εσπερινός Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.pdf

03-10-2023 Όρθρος Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.pdf

04-10-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. δ.pdf

06-10-2023 Εσπερινός Αγίου Αποστόλου Θωμά.pdf

06-10-2023 Όρθρος Αγίου Αποστόλου Θωμά εορτασιμος.pdf

06-10-2023 Κατά το τυπικό Όρθρος Παρασκευής ήχος πλ. δ΄.pdf

07-10-2023 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος πλ. δ΄.pdf

08-10-2023 Εσπερινός ΙΗ΄ Κυριακής Ήχος Α΄ Εωθ. ζ΄.pdf

08-10-2023 Όθρος ΙΗ΄ Κυριακής Ήχος Α΄ Εωθ. ζ΄.pdf

11-10-2023 Όρθρος Τετάρτης Ήχος α΄.pdf

13-10-2023 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Α΄.pdf

14-10-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος α΄.pdf

15-10-2023 Εσπερινός ΙΘ΄ Κυριακής Των Αγίων Πατέρων Ήχος β΄.pdf

15-10-2023 Όρθρος ΙΘ΄ Κυριακής Των Αγίων Πατέρων Ήχος β΄ Εωθ. η΄.pdf

17-10-2023 Εσπερινός Κ΄ Αγίων Αναργύρων.pdf

17-10-2023 Όρθρος Κ΄ Αγίων Αναργύρων.pdf

18-10-2023 Εσπερινός του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.pdf

18-10-2023 Όρθρος Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.pdf

20-10-2023 ΅Εσπερινός Αγίων Αρτεμίου Γερασίμου & Ματρώνης.pdf

20-10-2023 Όρθρος Αγίων Αρτεμίου Γερασίμου & Ματρώνης.pdf

21-10-2023 Όρθρος Σάββατο με Θ.Κ..pdf

22-10-2023 Εσπερινός Κ΄ Κυριακής ήχος γ΄.pdf

22-10-2023 Όρθρος Κ΄ Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. θ΄.pdf

23-10-2023 Εσπερινός Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.pdf

23-10-2023 Όρθρος Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.pdf

25-10-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Γ΄.pdf

26-10-2023 Εσπερινός Αγίου Δημητρίου.pdf

26-10-2023 Όρθρος Αγίου Δημητρίου.pdf

28-10-2023 Εσπερινός Αγίας Σκέπης.pdf

28-10-2023 Όρθρος Αγίας Σκέπης.pdf

29-10-2023 Εσπερινός ΚΑ΄ Κυριακής ήχος δ΄.pdf

29-10-2023 Όρθρος ΚΑ΄ Κυριακής ήχος δ΄ Εωθ. Ι΄.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Οκτωβρίου  2022 σε μία και μόνον σελίδα.

Διευκρινίζεται, πως διατηρήθηκαν μερικές ακολουθίες του 2021 & 2022 οι οποίες ισχύουν και για το 2023

01-10-2023 Εσπερινός ΙΖ΄ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ.mel

01-10-2023 Όρθρος ΙΖ΄ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ εωθ. στ΄.mel

02-10-2023 Εσπερινός Αγ. Κυπριανού και Ιουστίνης.mel

02-10-2023 Όρθρος Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης.mel

03-10-2023 Εσπερινός Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.mel

03-10-2023 Όρθρος Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.mel

04-10-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. δ.mel

06-10-2023 Εσπερινός Αγίου Αποστόλου Θωμά.mel

06-10-2023 Όρθρος Αγίου Αποστόλου Θωμά εορτασιμος.mel

06-10-2023 Κατά το τυπικό Όρθρος Παρασκευής ήχος πλ. δ΄.mel

07-10-2023 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος πλ. δ΄.mel

08-10-2023 Εσπερινός ΙΗ΄ Κυριακής Ήχος Α΄ Εωθ. ζ΄.mel

08-10-2023 Όθρος ΙΗ΄ Κυριακής Ήχος Α΄ Εωθ. ζ΄.mel

11-10-2023 Όρθρος Τετάρτης Ήχος α΄.mel

13-10-2023 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Α΄.mel

14-10-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος α΄.mel

15-10-2023 Εσπερινός ΙΘ΄ Κυριακής Των Αγίων Πατέρων Ήχος β΄.mel

15-10-2023 Όρθρος ΙΘ΄ Κυριακής Των Αγίων Πατέρων Ήχος β΄ Εωθ. η΄.mel

17-10-2023 Εσπερινός Κ΄ Αγίων Αναργύρων.mel

17-10-2023 Όρθρος Κ΄ Αγίων Αναργύρων.mel

18-10-2023 Εσπερινός του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.mel

18-10-2023 Όρθρος Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.mel

20-10-2023 ΅Εσπερινός Αγίων Αρτεμίου Γερασίμου & Ματρώνης.mel

20-10-2023 Όρθρος Αγίων Αρτεμίου Γερασίμου & Ματρώνης.mel

21-10-2023 Όρθρος Σάββατο με Θ.Κ..mel

22-10-2023 Εσπερινός Κ΄ Κυριακής ήχος γ΄.mel

22-10-2023 Όρθρος Κ΄ Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. θ΄.mel

23-10-2023 Εσπερινός Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.mel

23-10-2023 Όρθρος Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.mel

25-10-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Γ΄.mel

26-10-2023 Εσπερινός Αγίου Δημητρίου.mel

26-10-2023 Όρθρος Αγίου Δημητρίου.mel

27-10-2023 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Γ΄.mel

28-10-2023 Εσπερινός Αγίας Σκέπης.mel

29-10-2023 Εσπερινός ΚΑ΄ Κυριακής ήχος δ΄.mel

29-10-2023 Όρθρος ΚΑ΄ Κυριακής ήχος δ΄ Εωθ. Ι΄.mel

.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=43925 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.