Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Οκτωβρίου 2020 σε μία και μόνον σελίδα

Ενημερωτικά!!!!!!  Οι ακολουθίες των καθημερινών του Μηνός  Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020  αναρτήθηκαν  ΕΔΩ

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Οκτωβρίου 2020 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

01-10-2020 Εσπερινός Γοργοϋπηκόου.pdf

01-10-2020 Όρθρος Γοργοϋπηκόου.pdf

01-10-2020 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλους.pdf

01-10-2020 Ορθρος Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλους.pdf

02-10-2020 Όρθρος Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Γερασίμου.pdf

03-10-2020 Εσπερινός Αγίου Διονυσίου.pdf

03-10-2020 Όρθρος Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.pdf

03-10-2020 Όρθρος Σαββάτου Βαρέως ήχου με Θ.Κ..pdf

04-10-2020 Εσπερινός ΙΖ΄ ( Β΄ Λουκά ) Ηχος πλ. δ εωθ. στ.pdf

04-10-2020 Ορθρος ΙΖ΄Κυρ. ( Β΄ Λουκά ) Ηχος πλ. δ εωθ. στ..pdf

11-10-2020 Εσπερ. ΙΗ΄ Κυρ. (Δ΄ Λουκά ) Ηχος α΄ Εωθ. Ζ.pdf

11-10-2020 Ορθρος ΙΗ΄ Κυρ. (Δ΄ Λουκά ) Ηχος α΄ Εωθ. Ζ΄.pdf

18-10-2020 Εσπερ. ΙΘ΄Κυρ. Λουκά του Ευαγγελιστού Ηχος Β΄ Εωθ. Η΄.pdf

18-10-2020 Ορθρος ΙΘ΄Κυρ. Λουκά του Ευαγγελιστού Ηχος Β΄ Εωθ. Η.pdf

20-10-2020 Όρθρος Αγίου Αρτεμίου Μόνον & Δοξολογία.pdf

20-10-2020 ΅Εσπερινός Αγίου Γερασίμου.pdf

20-10-2020 Όρθρος Αγίου Γερασίμου.pdf

23-10-2020 Εσπερινός Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.pdf

23-10-2020 Όρθρος Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.pdf

25-10-2020 Εσπερ. Κ Κυριακής ( Στ΄ Λουκά) Ηχος Γ΄ Εωθ. Θ.pdf

25-10-2020 Ορθρος Κ Κυριακής ( Στ΄ Λουκά) Ηχος Γ΄ Εωθ. Θ.pdf

26-10-2020 Εσπερινός Αγίου Δημητρίου.pdf

26-10-2020 Όρθρος Αγίου Δημητρίου.pdf

28-10-2020 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ..pdf

28-10-2020 Όρθρος Αγίας Σκέπης.pdf

29-10-2020 Εσπερινός Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.pdf

29-10-2020 Όρθρος Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Οκτωβρίου  2020 σε μία και μόνον σελίδα

01-10-2020 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλους.mel

01-10-2020 Ορθρος Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλους.mel

01-10-2020 Εσπερινός Γοργοϋπηκόου.mel

01-10-2020 Όρθρος Γοργοϋπηκόου.mel

02-10-2020 Όρθρος Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Γερασίμου.mel

03-10-2020 Εσπερινός Αγίου Διονυσίου.mel

03-10-2020 Όρθρος Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.mel

03-10-2020 Όρθρος Σαββάτου Βαρέως ήχου με Θ.Κ..pdf

04-10-2020 Εσπερινός ΙΖ΄ ( Β΄ Λουκά ) Ηχος πλ. δ εωθ. στ.mel

04-10-2020 Ορθρος ΙΖ΄Κυρ. ( Β΄ Λουκά ) Ηχος πλ. δ εωθ. στ..mel

11-10-2020 Εσπερ. ΙΗ΄ Κυρ. (Δ΄ Λουκά ) Ηχος α΄ Εωθ. Ζ΄.mel

11-10-2020 Ορθρος ΙΗ΄ Κυρ. (Δ΄ Λουκά ) Ηχος α΄ Εωθ. Ζ΄..mel

18-10-2020 Εσπερ. ΙΘ΄Κυρ. Λουκά του Ευαγγελιστού Ηχος Β΄ Εωθ. Η΄.mel

18-10-2020 Ορθρος ΙΘ΄Κυρ. Λουκά του Ευαγγελιστού Ηχος Β΄ Εωθ. Η.mel

20-10-2020 ΅Εσπερινός Αγίου Γερασίμου.mel

20-10-2020 Όρθρος Αγίου Γερασίμου.mel

20-10-2020 Όρθρος Αγίου Αρτεμίου Μόνον & Δοξολογία.mel

23-10-2020 Εσπερινός Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.mel

23-10-2020 Νέο Όρθρος Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.mel

25-10-2020 Εσπερ. Κ Κυριακής ( Στ΄ Λουκά) Ηχος Γ΄ Εωθ. Θ.mel

25-10-2020 Ορθρος Κ Κυριακής ( Στ΄ Λουκά) Ηχος Γ΄ Εωθ. Θ.mel

26-10-2020 Εσπερινός Αγίου Δημητρίου και με κείμενα για Ταμπλετ.mel

26-10-2020 Όρθρος Αγίου Δημητρίου.mel

28-10-2020 Εσπερινός.mel

28-10-2020 Όρθρος Αγίας Σκέπης.mel

29-10-2020 Εσπερινός Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.mel

29-10-2020 Όρθρος Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.mel

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=43925 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.