Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Οκτωβρίου 2022 σε μία και μόνον σελίδα

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Οκτωβρίου 2021 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

Διευκρινίζεται, διατηρήθηκαν μερικές ακολουθίες του 2020 & 2021 οι οποίες ισχύουν και για το 2022

01-10-2021 Εσπερινός Γοργοϋπηκόου.pdf

01-10-2021 Εσπερινός Γοργοϋπηκόου κείμενα & μουσικά .pdf

01-10-2021 Όρθρος Γοργοϋπηκόου.pdf

01-10 Παρακληση Κειμ.  & μουσικ΄η εις την Γοργοϋπήκοον Θεοτόκον.pdf

01-10-2020 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλους.pdf

01-10-2020 Ορθρος Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλους.pdf

02-10-2022 Εσπερινός ΙΣΤ΄ ΚΥΡ. (Β΄ Λουκά) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.pdf

02-10-2022 Ορθρος ΙΣΤ΄ ΚΥΡ. (Β΄ Λουκά) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.pdf

02-10- Παράκληση Αγίων Κυπριανού & Ιουστίνης.pdf

03-10-2022 Εσπερινός Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.pdf

03-10-2022 Όρθρος Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.pdf

05-10-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Βαρύς..pdf

06-10-2022 Εσπερινός Αγίου Αποστόλου Θωμά .pdf

06-10-2022 Όρθρος Αγίου Αποστόλου Θωμά εορτασιμος.pdf

07-10-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Βαρύς.pdf

08-10-2022 Όρθρος Σαββάτου Βαρέως ήχου με Θ.Κ..mel.pdf

09-10-2022 Εσπερινός ΙΖ΄ Κυρ. (Γ΄ΛΟΥΚΑ) Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. στ.pdf

09-10-2022 Ορθρος ΙΖ΄ Κυρ. (Γ΄ΛΟΥΚΑ) Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. στ..pdf

11-10-2022 Ορθρος Τρίτης Φιλίππου του Αποστόλου Ηχος πλ. δ΄.pdf

12-10-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. δ.pdf

14-10-2022 Ορθρος Παρασκευης Ηχος Πλ. δ.pdf

14-10-2022 Εσπερινός Οσίας Παρασκευής.pdf

14-10-2022 Ορθρος Οσίας Παρασκευής.pdf

15-10-2022 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος πλ. δ΄.pdf

16-10-2022 Εσπερ. ΙΗ΄Κυρ. ( Δ΄ Λουκά) Αγ. Πατέρων Ηχος Α΄ Εωθ. Ζ.pdf

16-10-2022 Ορθρος ΙΗ΄Κυρ. ( Δ΄ Λουκά) Αγ. Πατέρων Ηχος Α΄ Εωθ. Ζ.pdf

18-10-2022 Εσπερινός του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.pdf

18-10-2022 Όρθρος Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.pdf

20-10-2022 Εσπερινός Αγίου Αρτεμίου Εορτασιμος.pdf

20-10-2022 Όρθρος Αγίου Αρτεμίου Μόνον & Δοξολογία.pdf

20-10-2022 Όρθρος Αγίων Αρτεμίου Γερασίμου & Ματρώνης.pdf

21-10-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος α.pdf

22-10-2022 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Α΄.pdf

23-10-2022 Εσπερ. ΙΘ΄Κυρ. (Στ΄ Λουκά) Ηχος Β΄ Εωθ. Η΄.pdf

23-10-2022 Ορθρος ΙΘ΄Κυρ. (Στ΄ Λουκά) Ηχος Β΄ Εωθ. Η΄.pdf

25-10-2022 Ορθρος Τρίτης Ήχος Β΄.pdf

26-10-2022 Εσπερινός Αγίου Δημητρίου.pdf

26-10-2022 Όρθρος Αγίου Δημητρίου.pdf

28-10-2022 Εσπερινός Αγίας Σκέπης.pdf

28-10-2022 Όρθρος Αγίας Σκέπης.pdf

29-10-2022 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος Β.pdf

29-10-2020 Όρθρος Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.pdf

30-10-2022 Εσπερ. Κ΄ Κυρ. (Ε΄ Λουκᾶ) Ηχος Γ΄Εωθ. Θ΄.pdf

30-10-2022 Ορθρος Κ΄ Κυρ. (Ε΄ Λουκᾶ) Ηχος Γ΄Εωθ. Θ΄.pdf

29-10-2020 Εσπερινός Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.pdf

29-10-2020 Όρθρος Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Οκτωβρίου  2022 σε μία και μόνον σελίδα.

Διευκρινίζεται, πως διατηρήθηκαν μερικές ακολουθίες του 2020 & 2021 οι οποίες ισχύουν και για το 2022

01-10-2020 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλους.mel

01-10-2020 Ορθρος Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλους.mel

01-10-2021 Εσπερινός Γοργοϋπηκόου.mel

01-10-2021 Όρθρος Γοργοϋπηκόου.mel

01-10-2022 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος πλ. β.mel

02-10-2022 Εσπερινός ΙΣΤ΄ ΚΥΡ. (Β΄ Λουκά) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.mel

02-10-2022 Ορθρος ΙΣΤ΄ ΚΥΡ. (Β΄ Λουκά) Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε΄.mel

03-10-2022 Εσπερινός Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.mel

03-10-2022 Όρθρος Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.mel

05-10-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Βαρύς.mel

06-10-2022 Εσπερινός Αγίου Αποστόλου Θωμά.mel

06-10-2022 Όρθρος Αγίου Αποστόλου Θωμά εορτασιμος.mel

07-10-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Βαρύς.mel

08-10-2022 Όρθρος Σαββάτου Βαρέως ήχου με Θ.Κ..mel

09-10-2022 Εσπερινός ΙΖ΄ Κυρ. (Γ΄ΛΟΥΚΑ) Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. στ.mel

09-10-2022 Εσπερινός ΙΖ΄ Κυρ. (Γ΄ΛΟΥΚΑ) Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. στ.mel

09-10-2022 Ορθρος ΙΖ΄ Κυρ. (Γ΄ΛΟΥΚΑ) Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. στ.mel

11-10-2022 Ορθρος Τρίτης Φιλίππου του Αποστόλου Ηχος πλ. δ΄.mel

12-10-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. δ΄.mel

14-10-2022 Ορθρος Παρασκευης Ηχος Πλ. δ΄.mel

14-10-2022 Εσπερινός Οσίας Παρασκευής.mel

14-10-2022 Ορθρος Οσίας Παρασκευής.mel

15-10-2022 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος πλ. δ΄.mel

16-10-2022 Εσπερ. ΙΗ΄Κυρ. ( Δ΄ Λουκά) Αγ. Πατέρων Ηχος Α΄ Εωθ. Ζ.mel

16-10-2022 Ορθρος ΙΗ΄Κυρ. ( Δ΄ Λουκά) Αγ. Πατέρων Ηχος Α΄ Εωθ. Ζ.mel

18-10-2022 Εσπερινός του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.mel

18-10-2022 Όρθρος Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.mel

19-10-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Α΄.mel

19-10-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Α΄.mel

20-10-2022 ΅Εσπερινός Αγίων Αρτεμίου Γερασίμου & Ματρώνης.mel

20-10-2022 Εσπερινός Αγίου Αρτεμίου Εορτασιμος.mel

20-10-2022 Όρθρος Αγίου Αρτεμίου Μόνον & Δοξολογία.mel

20-10-2022 Όρθρος Αγίων Αρτεμίου Γερασίμου & Ματρώνης.mel

21-10-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος α΄.mel

22-10-2022 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Α΄.mel

23-10-2022 Εσπερ. ΙΘ΄Κυρ. (Στ΄ Λουκά) Ηχος Β΄ Εωθ. Η΄.mel

23-10-2022 Ορθρος ΙΘ΄Κυρ. (Στ΄ Λουκά) Ηχος Β΄ Εωθ. Η΄.mel

25-10-2022 Ορθρος Τρίτης Ήχος Β΄.mel

26-10-2022 Εσπερινός Αγίου Δημητρίου.mel

26-10-2022 Όρθρος Αγίου Δημητρίου.mel

28-10-2021 Εσπερινός Αγίας Σκέπης.mel

28-10-2022 Όρθρος Αγίας Σκέπης.mel

29-10-2022 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος Β..mel

29-10-2020 Εσπερινός Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.mel

29-10-2020 Όρθρος Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.mel

30-10-2022 Εσπερ. Κ΄ Κυρ. (Ε΄ Λουκᾶ) Ηχος Γ΄Εωθ. Θ΄.mel

30-10-2022 Ορθρος Κ΄ Κυρ. (Ε΄ Λουκᾶ) Ηχος Γ΄Εωθ. Θ΄.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=43925 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.