Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Οκτωβρίου 2021 σε μία και μόνον σελίδα

Ενημερωτικά!!!!!!  Οι ακολουθίες των καθημερινών του Μηνός Οκτωβρίου Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2021  αναρτήθηκαν  ΕΔΩ

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Οκτωβρίου 2021 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

Διευκρινίζεται διατηρήθηκαν μερικές ακολουθίες του 2020 οι οποίες ισχύουν και για το 2021

01-10-2021 Εσπερινός Γοργοϋπηκόου.pdf

01-10-2021 Εσπερινός Γοργοϋπηκόου κείμενα & μουσικά .pdf

01-10-2021 Όρθρος Γοργοϋπηκόου.pdf

01-10 Παρακληση Κειμ.  & μουσικ΄η εις την Γοργοϋπήκοον Θεοτόκον.mel.pdf

01-10-2020 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλους.pdf

01-10-2020 Ορθρος Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλους.pdf

02-10-2020 Εσπερινός Αγ. Κυπριανού και Ιουστίνης.pdf

02-10-2020 Όρθρος Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Γερασίμου.pdf

02-10- Παράκληση Αγίων Κυπριανού & Ιουστίνης.pdf

03-10-2021 Εσπερ. ΙΕ΄Κυρ. (Β΄Λουκά) Ηχος πλ. β΄Εωθ. δ.pdf

03-10-2021 Ορθρος ΙΕ΄Κυρ. (Β΄Λουκά) Ηχος πλ. β΄Εωθ. δ.pdf

10-10-2021 Εσπερινός Κυρ. ΙΣΤ΄ Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε.pdf

10-10-2021 Ορθρος Κυρ. ΙΣΤ΄ Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε.pdf

17-10-2021 Εσπερινός Κυρ. ΙΖ΄(Δ ΛΟΥΚΑ) Αγίων Πατέρων Ηχος πλ. δ Εωθ.στ.pdf

17-10-2021 Ορθρος Κυρ. ΙΖ΄(Δ ΛΟΥΚΑ) Αγίων Πατέρων Ηχος πλ. δ Εωθ.στ.pdf

24-10-2021 Εσπερινός ΙΗ΄ Κυρ. (στ Λουκά) Ηχος Α΄Εωθ. Ζ.pdf

24-10-2021 Ορθρος ΙΗ΄ Κυρ. (στ Λουκά) Ηχος Α΄Εωθ. Ζ.pdf

20-10-2020 Όρθρος Αγίου Αρτεμίου Μόνον & Δοξολογία.pdf

20-10-2020 ΅Εσπερινός Αγίου Γερασίμου.pdf

20-10-2020 Όρθρος Αγίου Γερασίμου.pdf

23-10-2020 Εσπερινός Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.pdf

23-10-2020 Όρθρος Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.pdf

26-10-2021 Εσπερινός Αγίου Δημητρίου.pdf

26-10-2021 Όρθρος Αγίου Δημητρίου.pdf

28-10-2021 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ..pdf

28-10-2021 Όρθρος Αγίας Σκέπης.pdf

29-10-2020 Εσπερινός Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.pdf

29-10-2020 Όρθρος Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.pdf

31-10-2021 Εσπερινός ΙΘ΄Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Η.pdf

31-10-2021 Ορθρος ΙΘ΄Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Η.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Οκτωβρίου  2021 σε μία και μόνον σελίδα

01-10-2020 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλους.mel

01-10-2020 Ορθρος Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλους.mel

01-10-2021 Εσπερινός Γοργοϋπηκόου.mel

01-10-2021 Όρθρος Γοργοϋπηκόου.mel

02-10-2020 Όρθρος Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Γερασίμου.mel

03-10-2021 Εσπερ. ΙΕ΄Κυρ. (Β΄Λουκά) Ηχος πλ. β΄Εωθ. δ.mel

03-10-2021 Ορθρος ΙΕ΄Κυρ. (Β΄Λουκά) Ηχος πλ. β΄Εωθ. δ.mel

10-10-2021 Εσπερινός Κυρ. ΙΣΤ΄ Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε.mel

10-10-2021 Ορθρος Κυρ. ΙΣΤ΄ Ηχος Βαρύς Εωθ. Ε.mel

17-10-2021 Εσπερινός Κυρ. ΙΖ΄(Δ ΛΟΥΚΑ) Αγίων Πατέρων Ηχος πλ. δ Εωθ.στ.mel

17-10-2021 Ορθρος Κυρ. ΙΖ΄(Δ ΛΟΥΚΑ) Αγίων Πατέρων Ηχος πλ. δ Εωθ.στ.mel

18-10-2020 Εσπερ. ΙΘ΄Κυρ. Λουκά του Ευαγγελιστού Ηχος Β΄ Εωθ. Η΄.mel

18-10-2020 Ορθρος ΙΘ΄Κυρ. Λουκά του Ευαγγελιστού Ηχος Β΄ Εωθ. Η.mel

20-10-2020 ΅Εσπερινός Αγίου Γερασίμου.mel

20-10-2020 Όρθρος Αγίου Γερασίμου.mel

20-10-2020 Όρθρος Αγίου Αρτεμίου Μόνον & Δοξολογία.mel

23-10-2020 Εσπερινός Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.mel

23-10-2020 Νέο Όρθρος Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.mel

24-10-2021 Εσπερινός ΙΗ΄ Κυρ. (στ Λουκά) Ηχος Α΄Εωθ. Ζ.mel

24-10-2021 Ορθρος ΙΗ΄ Κυρ. (στ Λουκά) Ηχος Α΄Εωθ. Ζ.mel

26-10-2021 Εσπερινός Αγίου Δημητρίου.mel

26-10-2021 Όρθρος Αγίου Δημητρίου.mel

28-10-2021 Εσπερινός Αγίας Σκέπης.mel

28-10-2021 Όρθρος Αγίας Σκέπης.mel

29-10-2020 Εσπερινός Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.mel

29-10-2020 Όρθρος Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.mel

31-10-2021 Εσπερινός ΙΘ΄Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Η.mel

31-10-2021 Ορθρος ΙΘ΄Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Η.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=43925 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.