Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και Καθημερινών του Μηνός Δεκεμβρίου 2023 σε μία και μόνον σελίδα

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Δεκεμβρίου 2023 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

0 Λειτουργικά σε εναίο αρχείο.pdf

04-ΜΟΥΣΙΚΟΣ-ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ-Δ΄-ΤΟΜΟΣ-με-Σελ- .pdf

01-12-2023 Όρθρος Παρασκευής ήχος πλ. δ΄ & Αγιασμός.pdf

02-12-2023 Εσπερινός Αγίου Πορφυρίου.pdf

02-12-2023 Όρθρος Αγίου Πορφυρίου.pdf

02-12-2023 Όρθρος Σαββάτου πλ. δ΄ με Αλληλούια.pdf

03-12-2023 Εσπερινός ΚΣΤ΄ Κυριακής Ηχος Α΄ Εωθ. Δ.pdf

03-12-2023 Ορθρος ΚΣΤ΄ Κυριακής Ηχος Α΄ Εωθ. Δ.pdf

04-12-2023 Εσπερινός Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.pdf

04-12-2023 Όρθρος Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.pdf

04-12-2023 Εσπερινός μόνον Αγίας Βαρβάρας Φυλλάδα.pdf

04-12-2023 Όρθρος μόνον Αγίας Βαρβάρας Φυλλάδα.pdf

05-12-2023 Εσπερινός Αγίου Σάββα.pdf

05-12-2023 Όρθρος Αγίου Σάββα.pdf

06-12-2023 Εσπερινός Αγίου Νικολάου.pdf

06-12-2023 Όρθρος Αγίου Νικολάου.pdf

07-12-2023 Όρθρος Πέμπτης Ήχος α.pdf

08-12-2023 Εσπερινός Αγίου Παταπίου.pdf

08-12-2023 Ορθρος Αγίου Παταπίου .mel.pdf

09-12-2023 Εσπερινός Αγίας Αννης.pdf

09-12-2023 Όρθρος Αγίας Άννης.pdf

10-12-2023 Εσπερινός ΚΖ΄Κυριακής Ήχος Β΄.pdf

10-12-2023 Όρθρος ΚΖ΄Κυριακής Ήχος Β΄ Εωθ. ε΄.pdf

11-12-2023 Όρθρος Δευτέρας Ήχος β΄.pdf

12-12-2023 Εσπερινός Αγίου Σπυρίδωνος.pdf

12-12-2023 Όρθρος Αγίου Σπυρίδωνος.pdf

13-12-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Β΄.pdf

14-12-2023 Ορθρος Πέμπτης Ηχος Β΄.pdf

15-12-2023 Εσπερινός Αγίου Ελευθερίου.pdf

15-12-2023 Ορθρος Αγίου Ελευθερίου.pdf

16-12-2023 Όρθρος Σάββατο με Αλληλούια Ηχος Β΄.pdf

17-12-2023 Εσπερινός ΚΗ΄ Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. στ. Των Αγίων Προπατόρων.pdf

17-12-2023 Ορθρος ΚΗ΄ Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. στ. Των Αγίων Προπατόρων.pdf

18-12-2023 Ορθρος Δευτέρας Ηχος Γ.pdf

19-12-2023 Όρθρος Τρίτης Ήχος Γ΄.pdf

20-12-2023 Εορτάσιμος Όρθρος Αγίου Ιγνατίου.pdf

20-12-2023 Ορθρος Τετάρτης Προεόρτιος.pdf

21-12-2023 Όρθρος Προεόρτιος Πέμπτης.pdf

22-12-2023 Όρθρος Παρασκευής Προεόρτιος.pdf

22-12-2023 Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών (Παρασκευή) .pdf

22-12-2023 Εσπερινός Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.pdf

22-12-2023 Όρθρος Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.pdf

23-12-2023 Ορθρος Σαββάτου προ των Χριστουγέννων.pdf

24-12-2023 Εσπερινός Κυριακής προ της Χριστού γεννήσεως.pdf

24-12-2023 Όρθρος Κυριακής προ της Χριστού γεννήσεως Ήχος δ΄εωθ. ζ.pdf

25-12-2023 Εσπερινός Χριστουγέννων.pdf

25-12-2023 Δευτ Όρθρος & Θεία Λειτουργία Χριστουγέννων.pdf

26-12-2023 Ορθρος Θεοτόκου.pdf

27-12-2022 Εσπερινός Αγ. Στεφάνου Εορτάσιμος.pdf

27-12-2023 Όρθρος Αγίου Στεφάνου εορτάσιμος.pdf

28-12-2023 Όρθρος Πέμπτης Μεθέορτος.pdf

29-12-2023 Όρθρος Παρασκευής Μεθέορτος Αγίων Νηπίων.pdf

30-12-2023 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.pdf

31-12-2023 Εσπερινός Κυρ. μετά την Χριστού Γεννησιν Ήχος πλ. α΄.pdf

31-12-2023 Όρθρος Κυρ. μετά την Χριστού Γεννησιν Ήχος πλ. α΄ Εωθ. η΄.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών  Μεγάλων εορτών και Καθημερινών του Μηνός  Δεκεμβρίου  2023 σε μία και μόνον σελίδα

01-12-2023 Όρθρος Παρασκευής ήχος πλ. δ΄ & Αγιασμός.mel

02-12-2023 Εσπερινός Αγίου Πορφυρίου.mel

02-12-2023 Όρθρος Αγίου Πορφυρίου΄.mel

02-12-2023 Όρθρος Σαββάτου πλ. δ΄ με Αλληλούια.mel

03-12-2023 Εσπερινός ΚΣΤ΄ Κυριακής ήχος Α΄.mel

03-12-2023 Ορθρος ΚΣΤ΄ Κυριακής ήχος Α΄.mel

04-12-2023 Εσπερινός Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.mel

04-12-2023 Όρθρος Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.mel

04-12-2023 Εσπερινός μόνον Αγίας Βαρβάρας Φυλλάδα.mel

04-12-2023 Όρθρος μόνον Αγίας Βαρβάρας Φυλλάδα.mel

05-12-2023 Εσπερινός Αγίου Σάββα.mel

05-12-2023 Όρθρος Αγίου Σάββα.mel

06-12-2023 Εσπερινός Αγίου Νικολάου.mel

06-12-2023 Όρθρος Αγίου Νικολάου.mel

07-12-2023 Όρθρος Πέμπτης Ήχος α.mel

08-12-2023 Εσπερινός Αγίου Παταπίου.mel

08-12-2023 Όρθρος Αγίου Παταπίου.mel

09-12-2023 Εσπερινός Αγίας Αννης.mel

09-12-2023 Όρθρος Αγίας Άννης.mel

10-12-2023 Εσπερινός ΚΖ΄Κυριακής Ήχος Β΄.mel

10-12-2023 Όρθρος ΚΖ΄Κυριακής Ήχος Β΄ Εωθ. ε΄.mel

11-12-2023 Όρθρος Δευτέρας Ήχος β΄.mel

12-12-2023 Εσπερινός Αγίου Σπυρίδωνος.mel

12-12-2023 Όρθρος Αγίου Σπυρίδωνος.mel

13-12-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Β΄.mel

14-12-2023 Ορθρος Πέμπτης Ηχος Β΄.mel

15-12-2023 Εσπερινός Αγίου Ελευθερίου.mel

15-12-2023 Όρθρος Αγίου Ελευθερίου.mel

16-12-2023 Όρθρος Σάββατο με Αλληλούια Ηχος Β΄.mel

17-12-2023 Εσπερινός ΚΗ΄ Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. στ. Των Αγίων Προπατόρων.mel

17-12-2023 Όρθρος ΚΗ΄ Κυριακής ήχος γ΄ Εωθ. στ. Των Αγίων Προπατόρων.mel

18-12-2023 Όρθρος Δευτέρας Ήχος Γ΄.mel

19-12-2023 Όρθρος Τρίτης Ήχος Γ΄.mel

20-12-2023 Εορτάσιμος Όρθρος Αγίου Ιγνατίου.mel

20-12-2023 Όρθρος Τετάρτης Προεόρτιος & Αγίου Ιγνατίου.mel

21-12-2023 Όρθρος Προεόρτιος Πέμπτης.mel

22-12-2023 Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών (Παρασκευή) .mel

22-12-2023 Εσπέρας Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.mel

22-12-2023 Όρθρος Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.mel

.mel

23-12-2023 Εσπερινός προεόρτιος.mel

23-12-2023 Όρθρος Σαββάτου προ Χριστουγέννων.mel

24-12-2023 Εσπερινός Κυριακής προ της Χριστού γεννήσεως.mel

24-12-2023 Ορθρος Κυριακής προ της Χριστού γεννήσεως.mel

25-12-2023 Εσπερινός Χριστουγέννων.mel

25-12-2023 Δευτ Όρθρος & Θεία Λειτουργία Χριστουγέννων.mel

26-12-2023 Ορθρος Θεοτόκου.mel

27-12-2023 Εσπερινός Αγ. Στεφάνου Εορτάσιμος.mel

27-12-2023 Όρθρος Αγίου Στεφάνου εορτάσιμος.mel

28-12-2023 Όρθρος Πέμπτης Μεθέορτος.mel

29-12-2023 Όρθρος Παρασκευής Μεθέορτος Αγίων Νηπίων.mel

30-12-2023 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.mel

31-12-2023 Εσπερινός Κυρ. μετά την Χριστού Γεννησιν Ήχος πλ. α΄.mel

31-12-2023 Όρθρος Κυρ. μετά την Χριστού Γεννησιν Ήχος πλ. α΄ Εωθ. η΄.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=47485 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.