Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και Καθημερινών του Μηνός Δεκεμβρίου 2022 σε μία και μόνον σελίδα

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Δεκεμβρίου 2022 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

01-12-2022 Ορθρος Πέμπτης Ηχος Βαρύς.pdf

02-12-2022 Εσπερινός Αγίου Πορφυρίου.pdf

02-12-2022 Όρθρος Αγίου Πορφυρίου.pdf

02-12-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Βαρύς.pdf

03-12-2022 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος Βαρύς.pdf

04-12-2022 Εσπερινός ΚΕ Κυρ. Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Γ΄.pdf

04-12-2022 Ορθρος ΚΕ Κυρ. Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. γ΄Αγίας Βαρβάρας.pdf

05-12-2022 Εσπερινός Αγίου Σάββα.pdf

05-12-2022 Όρθρος Αγίου Σάββα.pdf

06-12-2022 Εσπερινός Αγίου Νικολάου.pdf

06-12-2022 Όρθρος Αγίου Νικολάου_2.pdf

07-12-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. δ΄.pdf

08-12-2022 Εσπερινός Αγίου Παταπίου.pdf

08-12-2022 Όρθρος Αγίου Παταπίου.pdf

09-12-2022 Εσπερινός Αγίας  Άννας.pdf

09-12-2022 Όρθρος Αγίας Άννης .pdf

10-12-2022 Εσπερινός Παρασκευής Ήχος πλ. δ΄.pdf

10-12-2022 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος πλ. δ΄.pdf

11-12-2022 Εσπερινός τω Αγίων Προπατόρων ήχος α΄.pdf

11-12-2022 Ορθρος τω Αγίων Προπατόρων ήχος α Εωθ. δ.pdf

12-12-2020 Εσπερινός Αγίου Σπυρίδωνος.pdf

12-12-2020 Όρθρος Αγίου Σπυρίδωνος.pdf

13-12-2022 Ορθρος Τρίτης Ηχος Α΄.pdf

14-12-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Α΄.pdf

15-12-2022 Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Ελευθερίου.pdf

15-12-2022  Όρθρος Αγίου Ελευθερίου.pdf

16-12-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Α΄.pdf

17-12-2022 Εσπερινός Εορτάσιμος Προφ. Δανιήλ & των Αγίων 3 παίδων.pdf

17-12-2022 Εορτάσιμος Όρθρος Προφ. Δανιήλ & των Αγίων 3 παίδων.pdf

17-12-2022 Εσπερινός Αγίου Διονυσίου.pdf

17-12-2022 Όρθρος Αγίου Διονυσίου.pdf

18-12-2022 Εσπερινός Κυριακής προ Χριστού γεννήσεως Ηχος Β΄.pdf

18-12-2022 Ορθρος Κυρ. προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β΄Εωθ..pdf

19-12-2022 Ορθρος Δευτέρας Ηχος Β.pdf

20-12-2022 Εορτάσιμος Όρθρος Αγίου Ιγνατίου.pdf

20-12-2022 Εσπερινός Αγίου Ιγνατίου εορτάσιμος.pdf

21-12-2022 Όρθρος Τετάρτης Προεόρτιος.pdf

22-12-2022 Εσπερινός Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.pdf

22-12-2022 Όρθρος Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.pdf

23-12-2022 Όρθρος Παρασκευής προεόρτιος.pdf

24-12-2022 Όρθρος Σαββάτου προ των Χριστουγέννων.pdf

24-12-2022 Εσπερινός Αγίας Ευγενίας Εορτάσιμος.pdf

24-12-2022 Όρθρος Αγίας Ευγενίας Εορτάσιμος.pdf

25-12-2022 Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών.pdf

25-12-2022 Εσπερινός Χριστουγέννων.pdf

25-12-2022 Κυρ. & Δευτ Όρθρος & Θεία Λειτουργία Χριστουγέννων .pdf

26-12-2022 Εσπερ. Θεοτόκου & Κυρ. Μ.Χ, ΓΕΝΝ..pdf

26-12-2022 Ορθρος Θεοτόκου & Κυρ. Μ.Χ, ΓΕΝΝ..pdf

27-12-2022 Εσπερινός Αγ. Στεφάνου.pdf

27-12-2022 Όρθρος Αγίου Στεφάνου.pdf

28-12-2022 Όρθρος Τετάρτης Μεθέορτος.pdf

29-12-2022 Όρθρος Πέμπτης Μεθέορτος Αγίων Νηπίων.pdf

30-12-2022 Ορθρος Αγίας Ανυσίας Εορτάσιμος.pdf

30-12-2022 Ορθρος Αγίας Ανυσίας Εορτάσιμος.pdf

31-12-2022 Εσπερινός Απόδοσης Χριστουγέννων.pdf

31-12-2022 Όρθρος Σαββάτου Απόδοσις Χριστουγέννων.pdf

.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών  Μεγάλων εορτών και Καθημερινών του Μηνός  Δεκεμβρίου  2022 σε μία και μόνον σελίδα

01-12-2022 Ορθρος Πέμπτης Ηχος Βαρύς.mel

02-12-2022 Εσπερινός Αγίου Πορφυρίου.mel

02-12-2022 Όρθρος Αγίου Πορφυρίου΄.mel

02-12-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Βαρύς.mel

04-12-2022 Εσπερινός ΚΕ Κυρ. Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Γ΄.mel

04-12-2022 Ορθρος ΚΕ Κυρ. Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. γ΄Αγίας Βαρβάρας.mel

05-12-2022 Εσπερινός Αγίου Σάββα.mel

05-12-2022 Όρθρος Αγίου Σάββα.mel

06-12-2022 Εσπερινός Αγίου Νικολάου.mel

06-12-2022 Όρθρος Αγίου Νικολάου_2.mel

07-12-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. δ΄.mel

08-12-2022 Εσπερινός Αγίου Παταπίου.mel

08-12-2022 Όρθρος Αγίου Παταπίου.mel

09-12-2022 Εσπερινός Βέροια .mel

09-12-2022 Όρθρος Αγίας Άννης Κειμ. & μουσική.mel

10-12-2022 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος πλ. δ΄.mel

11-12-2022 Εσπερινός τω Αγίων Προπατόρων ήχος α΄΄.mel

11-12-2022 Ορθρος τω Αγίων Προπατόρων ήχος α Εωθ. δ.mel

12-12-2022 Εσπερινός Πανυγηρικός.mel

12-12-2022 Όρθρος Αγίου Σπυρίδωνος.mel

13-12-2022 Ορθρος Τρίτης Ηχος Α΄.mel

14-12-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Α΄.mel

15-12-2022 Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Ελευθερίου.mel

15-12-2022 Κείμενα Όρθρος Αγίου Ελευθερίου.mel

16-12-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Α΄.mel

17-12-2022 Εσπερινός Εορτάσιμος Προφ. Δανιήλ & των Αγίων 3 παίδων.mel

17-12-2022 Εορτάσιμος Όρθρος Προφ. Δανιήλ & των Αγίων 3 παίδων.mel

17-12-2022 Εσπερινός Αγίου Διονυσίου.mel

17-12-2022 Όρθρος Αγίου Διονυσίου.mel

18-12-2022 Εσπερινός προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β΄Εωθ. ε.mel

18-12-2022 Ορθρος Κυρ. προ της Χριστού Γεννήσεως Ηχος Β΄Εωθ. ε.mel

19-12-2022 Ορθρος Δευτέρας Ηχος Β.mel

20-12-2022 Εσπερινός Αγίου Ιγνατίου εορτάσιμος.mel

20-12-2022 Εορτάσιμος Όρθρος Αγίου Ιγνατίου.mel

21-12-2022 Όρθρος Τετάρτης Προεόρτιος.mel

22-12-2022 Εσπερινός Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.mel

22-12-2021 Όρθρος Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.mel

23-12-2022 Όρθρος Παρασκευής προεόρτιος.mel

24-12-2022 Όρθρος Σαββάτου προ των Χριστουγέννων.mel

24-12-2022 Εσπερινός Αγίας Ευγενίας Εορτάσιμος.mel

24-12-2022 Όρθρος Αγίας Ευγενίας Εορτάσιμος.mel

25-12-2022 Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών.mel

25-12-2022 Εσπερινός Χριστουγέννων.mel

25-12-2022 Κυρ. & Δευτ Όρθρος & Θεία Λειτουργία Χριστουγέννων.mel

26-12-2022 Εσπερ. Θεοτόκου & Κυρ. Μ.Χ, ΓΕΝΝ..mel

26-12-2022 Ορθρος Θεοτόκου & Κυρ. Μ.Χ, ΓΕΝΝ..mel

27-12-2022 Εσπερινός Αγ. Στεφάνου.mel

27-12-2022 Όρθρος Αγίου Στεφάνου.mel

28-12-2022 Όρθρος Τετάρτης Μεθέορτος.mel

29-12-2022 Όρθρος Πέμπτης Μεθέορτος Αγίων Νηπίων.mel

.mel

30-12-2022 Ορθρος Αγίας Ανυσίας Εορτάσιμος.mel

31-12-2022 Εσπερινός Απόδοσης Χριστουγέννων.mel

31-12-2022 Όρθρος Σαββάτου Απόδοσις Χριστουγέννων.mel

.mel

.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=47485 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.