21-01-2018 Εκλογή στον Μάξιμο τον ομολογητή σε Μουσική Καταγραφή υπό του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη.

Επισυνάπτονται   Η Εκλογή στον Μάξιμο τον ομολογητήσε  pdf  & mel   σε Μουσική Καταγραφή υπό του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη

στον οποίο απευθύνονται οι ευχαριστίες μας για τα Δώρα του μαζί με τα συγχαρητήρια μας  και τις ευχές μας και για άλλα Μέλη βεβαίως βεβαίως.

21-01-2018 Εκλογή στον Αγιο Μάξιμο τον Ομολογητή Υπό Ιωάννου Νέγρη.pdf   με Σελ.pdf

21-01-2018 Εκλογη Μαξίμου του Ομολογητού υπό Ιωάννου Νέγρη.mel

ο.pdf

με Σελ.pdf

05-04-2020 Ορθρος Κυρ. Ε΄ Νηστειών Ηχος Α΄ Εωθ Θ΄.pdf

Θεωρητικό απλό και με ηχητικά.pdf

.pdf

.pdf

.pdf