Ανάρτηση όλων των αρχείων σε ΜΟΥΣΙΚΑ του Μηνός Ιανουαρίου 2023 σε ένα και μόνον άρθρο

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων σε ΜΟΥΣΙΚΑ Μηνός  Ιανουαρίου 2023 σε ένα και μόνον Θέμα  σε pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

01-01-2023 Εσπερινός Ηχος Δ΄Εωθ. Ζ.pdf

01-01-2023 Ορθρος Κυρ. Ηχος Δ΄Εωθ. Ζ.pdf

04-01-2023 Εσπερινός Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού.pdf

04-01-2023 Όρθρος του Αγίου Νικηφόρου του Λ.pdf

04-01-2023 Όρθρος Τετάρτης προεόρτιος.pdf

05-01-2023 Προεόρτιος Ορθρος Πέμπτης.pdf

06-01-2023 Μεγάλες Ωρες Θεοφανείων.pdf

06-01-2023 Μέγας Εσπερινός μετά Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου.pdf

06-01-2023 Όρθρος & Μέγας Αγιασμός.pdf

07-01-2023 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου.pdf

07-01-2022 Όρθρος Αγίου Ιωάννου.pdf

08-01-2023 Εσπερινός Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος πλ.α Εωθ. Η.pdf

08-01-2023 Ορθρος Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος πλ.α Εωθ. Η.pdf

10-01-2023 Όρθρος Τρίτης μεθέορτος.pdf

11-01-2023 Εσπερινός Αγίου Θεοδοσίου.pdf

11-01-2023 Όρθρος Αγίου Θεοδοσίου.pdf

13-01-2023 Ορθρος Παρασκευής Μεθέορτος.pdf

14-01-2023 Εσπερινός Απόδ. Θεοφανείων.pdf

14-01-2023 Όρθρος Απόδοσης Θεοφανείων .pdf

15-01-2023 Εσπερινός ΙΒ Κυρ. Λουκά (10 Λεπρών) Ηχος πλ. β Εωθ. Θ.pdf

15-01-2023 Ορθρος ΙΒ Κυρ. Λουκά (10 Λεπρών) Ηχος πλ. β Εωθ. Θ.pdf

16-01-2023 Προσκ. Αλ. Πέτρου Εορτάσιμος.pdf

17-01-2023 Εσπερινός Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.pdf

17-01-2023 Ορθρος Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.pdf

18-01-2023 Εσπερινός Αγίου Αθανασίου.pdf

18-01-2023 Όρθρος Αγίου Αθανασίου.pdf

19-01-2023 Ορθρος Πέμπτης Ηχος πλ. β΄.pdf

20-01-2023 Εσπερινός Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου.pdf

20-01-2023 Όρθρος Αγίου Ευθυμίου.pdf

21-01-2023 Εσπερινός Αγίου Μαξίμου του Γραικού.pdf

21-01-2022 Όρθρος Αγίου Μαξίμου του Γραικού.pdf

21-01-2023 Εσπερινός Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου.pdf

21-01-2023 Όρθρος Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου.pdf

21-01-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος πλ. Β΄.pdf

22-01-2023 Εσπερινός ΙΕ΄Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.pdf

22-01-2023 Ορθρος ΙΕ΄Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.pdf

25-01-2023 Εσπερινός Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.pdf

25-01-2023 Όρθρος Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.pdf

27-01-2023 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.pdf

27-01-2023 Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.pdf

28-01-2023 Όρθρος Σαββάτου Βαρέως ήχου με Θ.Κ.pdf

29-01-2023 Εσπερινός ΙΖ΄ Κυρ. (Χαναναίας) Ηχος πλ. δ΄Εωθ. ΙΑ.pdf

29-01-2023 Ορθρος ΙΖ΄ Κυρ. (Χαναναίας) Ηχος πλ. δ΄Εωθ. ΙΑ.pdf

30-01-2023 Εσπερινός Τριών Ιεραρχών.pdf

30-01-2023 Όρθρος Τριών Ιεραρχών.pdf

31-01-2023 Εσπερινός Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.pdf

31-01-2023 Όρθρος Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών καθημερινών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Ιανουαρίου 2023 σε ένα και μόνον Θέμα  σε mel

01-01-2023 Εσπερινός Ηχος Δ΄Εωθ. Ζ.mel

01-01-2023 Ορθρος Ηχος Δ΄Εωθ. Ζ.mel

04-01-2023 Εσπερινός Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού.mel

04-01-2023 Όρθρος του Αγίου Νικηφόρου του Λ.mel

04-01-2023 Όρθρος Τετάρτης προεόρτιος.mel

05-01-2023 Όρθρος Πέμπτης.mel

06-01-2023 Μεγάλες Ωρες Θεοφανείων.mel

06-01-2023 Μέγας Εσπερινός μετά Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου.mel

06-01-2023 Μέγας Εσπερινός μετά Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου.mel

06-01-2023 Όρθρος & Μέγας Αγιασμός.mel

07-01-2023 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου.mel

07-01-2023 Όρθρος Αγίου Ιωάννου.mel

08-01-2023 Εσπερινός Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος πλ.α Εωθ. Η.mel

08-01-2023 Ορθρος Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος πλ.α Εωθ. Η.mel

10-01-2023 Όρθρος Τρίτης μεθέορτος.mel

11-01-2023 Εσπερινός Αγίου Θεοδοσίου.mel

11-01-2023 Όρθρος Αγίου Θεοδοσίου.mel

13-01-2023 Ορθρος Παρασκευής Μεθέορτος.mel

14-01-2023 Εσπερινός Απόδ. Θεοφανείων

14-01-2023 Όρθρος Απόδοσης Θεοφανείων.mel

14-01-2023 Όρθρος Απόδοσης Θεοφανείων.mel

15-01-2023 Εσπερινός ΙΒ Κυρ. Λουκά (10 Λεπρών) Ηχος πλ. β Εωθ. Θ.mel

15-01-2023 Ορθρος ΙΒ Κυρ. Λουκά (10 Λεπρών) Ηχος πλ. β Εωθ. Θ.mel

16-01-2023 Προσκ. Αλ. Πέτρου Εορτάσιμος.mel

17-01-2023 Εσπερινός Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.mel

17-01-2023 Όρθρος Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.mel

18-01-2023 Εσπερινός Αγίου Αθανασίου.mel

18-01-2023 Όρθρος Αγίου Αθανασίου.mel

19-01-2023 Ορθρος Πέμπτης Ηχος πλ. β΄.mel

20-01-2023 Εσπερινός Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου.mel

20-01-2023 Όρθρος Αγίου Ευθυμίου.mel

21-01-2023 Εσπερινός Αγίου Μαξίμου του Γραικού.mel

21-01-2023 Όρθρος Αγίου Μαξίμου του Γραικού.mel

21-01-2023 Εσπερινός Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου.mel

21-01-2023 Όρθρος Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου.mel

21-01-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος πλ. Β΄.mel

22-01-2023 Εσπερινός ΙΕ΄Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.mel

22-01-2023 Ορθρος ΙΕ΄Κυρ. Λουκά Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.mel

25-01-2023 Εσπερινός Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.mel

25-01-2023 Όρθρος Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.mel

27-01-2023 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.mel

27-01-2023 Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.mel

28-01-2023 Όρθρος Σαββάτου Βαρέως ήχου με Θ.Κ.mel

29-01-2023 Εσπερινός ΙΖ΄ Κυρ. (Χαναναίας) Ηχος πλ. δ΄Εωθ. ΙΑ.mel

29-01-2023 Ορθρος ΙΖ΄ Κυρ. (Χαναναίας) Ηχος πλ. δ΄Εωθ. ΙΑ.mel

30-01-2023 Εσπερινός Τριών Ιεραρχών.mel

30-01-2023 Όρθρος Τριών Ιεραρχών.mel

31-01-2022 Εσπερινός Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.mel

31-01-2022 Όρθρος Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.mel

.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=39644 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.