Ανάρτηση όλων των αρχείων σε ΜΟΥΣΙΚΑ του Μηνός Ιανουαρίου 2022 σε ένα και μόνον άρθρο

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων σε ΜΟΥΣΙΚΑ Μηνός  Ιανουαρίου 2022 σε ένα και μόνον Θέμα  σε pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

01-01-2022 Εσπερινός.pdf

01-01-2022 Όρθρος Θεία Λειτουργία και Δοξολογία.pdf

02-01-2022 Εσπερινός Κυρ. Προ τν Φώτων Ηχος Γ Εωθ. Στ΄.pdf

02-01-2022 Ορθρος Κυρ. Προ τν Φώτων Ηχος Γ΄Εωθ. Στ΄.pdf

04-01-2022 Εσπερινός Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού.pdf

04-01-2022 Ορθρος Οσίου Νικηφόρου του λεπρου.pdf

05-01-2022 Όρθρος Τεταρτης Προεόρτιος.pdf

06-01-2022 Μεγάλες Ωρες Θεοφανείων.pdf

06-01-2022 Μέγας Εσπερινός μετά Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου.pdf

06-01-2022 Όρθρος & Μέγας Αγιασμός.pdf

07-01-2022 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου.pdf

07-01-2022 Όρθρος Αγίου Ιωάννου.pdf

08-01-2022 Όρθρος Σαββάτου μεθέορτος.pdf

09-01-2022 Εσπερινός Κυρ. μετά τα Φώτα Ηχος Δ΄ Εωθ. Ζ΄.pdf

09-01-2022 Ορθρος Κυρ. μετά τα Φώτα Ηχος Δ΄ Εωθ. Ζ΄.pdf

11-01-2022 Όρθρος Αγίου Θεοδοσίου.pdf

12-01-2022 Όρθρος Τετάρτης μεθέορτος.pdf

14-01-2022 Εσπερινός Απόδ. Θεοφανείων.pdf

14-01-2022 Όρθρος Απόδοσης και με κείμενα.pdf

15-01-2022 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ήχος δ΄.pdf

16-01-2022 Εσπερ. ΙΒ΄ΚΥΡ. ΛΟΥΚΆ 10 Λεπρών Ηχος πλ. Α΄Εωθ Η΄.pdf

16-01-2022 Ορθρος ΙΒ΄ΚΥΡ. ΛΟΥΚΆ 10 Λεπρών Ηχος πλ. Α΄Εωθ H;.pdf

17-01-2022 Εσπερινός Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.pdf

17-01-2022 Όρθρος Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.pdf

18-01-2022 Εσπερινός Αγίου Αθανασίου.pdf

18-01-2022 Όρθρος Αγίου Αθανασίου.pdf

19-01-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. α΄.pdf

20-01-2022 Εσπερινός Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου.pdf

20-01-2022 Όρθρος Αγίου Ευθυμίου.pdf

21-01-2022 Εσπερινός Αγίου Ευγενίου Τραπεζούντος.pdf

21-01-2022 Όρθρος Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου.pdf

21-01-2022 Εσπερινός Αγίου Μαξίμου του Γραικού.pdf

21-01-2022 Όρθρος Αγίου Μαξίμου του Γραικού.pdf

22-01-2022 Όρθρος Σάββατου με Θ.Κ. Ήχος πλ. α΄.pdf

22-01-2022 Εσπερινός Αγίων Τριμοθέου & Αναστασίου του Πέρσου.pdf

22-01-2022 Όρθρος των Αγίων Εορτάσιμος.pdf

23-01-2022 Εσπερινός ΙΔ΄Κυρ. Λουκά Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Θ.pdf

23-01-2022 Ορθρος ΙΔ΄Κυρ. Λουκά Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Θ.pdf

24-01-2022 Όρθρος Οσίας Ξένης Εορτάσιμος.pdf

25-01-2022 Εσπερινός Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.pdf

25-01-2022 Όρθρος Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.pdf

26-01-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. β΄.pdf

27-01-2022 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.pdf

27-01-2022 Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.pdf

28-01-2022 Εσπερινός Οσίου Εφραίμ του Σύρου.pdf

28-01-2022 Όρθρος Οσίου Εφραίμ του Σύρου.pdf

29-01-2022 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. ήχος πλ. Β΄.pdf

30-01-2022 Εσπερ. Κυριακής των Τριών Ιεραρχών Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι..pdf

30-01-2022 Ορθρος Κυριακής των Τριών Ιεραρχών Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι..pdf

31-01-2022 Εσπερινός Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.pdf

31-01-2022 Όρθρος Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.pdf

.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών καθημερινών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Ιανουαρίου 2022 σε ένα και μόνον Θέμα  σε mel

01-01-2022 Εσπερινός.mel

01-01-2022 Όρθρος Θεία Λειτουργία και Δοξολογία.mel

02-01-2022 Εσπερινός Κυρ. Προ τν Φώτων Ηχος Γ΄Εωθ. Στ΄.mel

02-01-2022 Ορθρος Κυρ. Προ τν Φώτων Ηχος Γ΄Εωθ. Στ΄.mel

04-01-2022 Εσπερινός Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού 04-01-2022.mel

Όρθρος του Αγίου Νικηφόρου του Λ.mel

05-01-2022 Όρθρος Τεταρτης Προεόρτιος.mel

06-01-2022 Μεγάλες Ωρες Θεοφανείων.mel

06-01-2022 Μέγας Εσπερινός μετά Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου.mel

07-01-2022 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου.mel

07-01-2022 Όρθρος Αγίου Ιωάννου.mel

08-01-2022 Όρθρος Σαββάτου μεθέορτος.mel

09-01-2022 Εσπερινός Κυρ. μετά τα Φώτα Ηχος Δ΄ Εωθ. Ζ΄.mel

09-01-2022 Ορθρος Κυρ. μετά τα Φώτα Ηχος Δ΄ Εωθ. Ζ΄.mel

11-01-2022 Όρθρος Αγίου Θεοδοσίου.mel

12-01-2022 Όρθρος Τετάρτης μεθέορτος.mel

14-01-2022 Εσπερινός Απόδ. Θεοφανείων.mel

14-01-2022 Όρθρος Απόδοσης και με κείμενα.mel

15-01-2022 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ήχος δ΄.mel

16-01-2022 Εσπερ. ΙΒ΄ΚΥΡ. ΛΟΥΚΆ 10 Λεπρών Ηχος πλ. Α΄Εωθ.mel

16-01-2022 Ορθρος ΙΒ΄ΚΥΡ. ΛΟΥΚΆ 10 Λεπρών Ηχος πλ. Α΄Εωθ.mel

17-01-2022 Εσπερινός Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.mel

17-01-2022 Όρθρος Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.mel

18-01-2022 Εσπερινός Αγίου Αθανασίου.mel

18-01-2022 Όρθρος Αγίου Αθανασίου.mel

19-01-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. α.mel

20-01-2021 Εσπερινός Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου.mel

20-01-2022 Όρθρος Αγίου Ευθυμίου.mel

21-01-2022 Εσπερινός Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου.mel

21-01-2021 Όρθρος Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου.mel

21-01-2022 Εσπερινός Αγίου Μαξίμου του Γραικού.mel

21-01-2022 Όρθρος Αγίου Μαξίμου του Γραικού.mel

22-01-2022 Όρθρος Σάββατου με Θ.Κ. Ήχος πλ. α΄.mel

22-01-2022 Εσπερινός Αγίων Τριμοθέου & Αναστασίου του Πέρσου.mel

22-01-2022 Όρθρος των Αγίων Εορτάσιμος.mel

23-01-2022 Εσπερινός ΙΔ΄Κυρ. Λουκά Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Θ.mel

23-01-2022 Ορθρος ΙΔ΄Κυρ. Λουκά Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Θ.ΕΛΕΓΜΕΝΗ.mel

24-01-2022 Όρθρος Οσίας Ξένης Εορτάσιμος.mel

25-01-2022 Εσπερινός Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.mel

25-01-2022 Όρθρος Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.mel

26-01-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. β΄.mel

27-01-2022 Εσπερινός Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.mel

27-01-2022 Όρθρος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.mel

28-01-2022 Εσπερινός Οσίου Εφραίμ του Σύρου.mel

28-01-2022 Όρθρος Οσίου Εφραίμ του Σύρου.mel

30-01-2022 Εσπερ. Κυριακής των Τριών Ιεραρχών Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.mel

30-01-2022 Ορθρος Κυριακής των Τριών Ιεραρχών Ηχος Βαρύς Εωθ. Ι.mel

31-01-2022 Εσπερινός Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.mel

31-01-2022 Όρθρος Αγίων Αναργύρων Κύρου & Ιωάννου.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=39644 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.