21-01-2018 Εκλογή στον Μάξιμο τον ομολογητή σε Μουσική Καταγραφή υπό του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη.

Επισυνάπτονται   Η Εκλογή στον Μάξιμο τον ομολογητήσε  pdf  & mel   σε Μουσική Καταγραφή υπό του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη

στον οποίο απευθύνονται οι ευχαριστίες μας για τα Δώρα του μαζί με τα συγχαρητήρια μας  και τις ευχές μας και για άλλα Μέλη βεβαίως βεβαίως.

21-01-2018 Εκλογή στον Αγιο Μάξιμο τον Ομολογητή Υπό Ιωάννου Νέγρη.pdf

21-01-2018 Εκλογη Μαξίμου του Ομολογητού υπό Ιωάννου Νέγρη.mel

 

 

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=39644 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.