25-01-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Γρηγορίου

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

της 25-1-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Γρηγορίου,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

25-01-2017 Εσπερινός Αγίου Γρηγορίου.pdf

25-01-2017 Όρθρος Αγίου Γρηγορίου.pdf

25-01-2017 Εσπερινός Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.mel.

25-01-2017 Όρθρος Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγουmel