25-1-2017 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Γρηγορίου για Τάμπλετ

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα της 25-1-2017 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Γρηγορίου για Τάμπλετ τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Επίσης Επισυνάπτω το αρχείο και σε αναβαθμισμένο Μελωδό, για τους έχοντας την 8η αναβάθμιση του Χρυσού Μελωδού 2013

Διευκρινίζεται πως μπορεί να τα κατεβάσει ο κάθε ενδιαφερόμενος με τον γνωστό τρόπο, δεξί κλικ και αποθήκευση, και χωρίς καμμία άλλη προϋπόθεση εγγραφής σύνδεσης κλπ κλπ.
Βασίλης Κιαμηλίδης

25-01-2017 Εσπερινός Αγίου Γρηγορίου.pdf

25-01-2017 Όρθρος Αγίου Γρηγορίου.pdf

25-01-2017 Εσπερινός Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.mel.

25-01-2017 Όρθρος Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγουmel