Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Αυγούστου 2021 σε μία και μόνον σελίδα

Ενημερωτικά!!!!!!  Οι ακολουθίες των καθημερινών του Μηνός Αυγούστου 2021 αναρτήθηκαν ΕΔΩ

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Aυγούστου 2021 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

01-08-2021 Εσπερινός ΣΤ Κυρ. Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ.pdf

01-08-2021 Ορθρος ΣΤ Κυρ. Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ.pdf

06-08-2021 Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.pdf

06-08-2021 Όρθρος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.pdf

08-08-2021 Εσπερ. Κυρ. Μετά την εορτή Ηχος Πλ. β΄ Εωθ. Ζ΄.pdf

08-08-2021 Ορθρος Κυρ. Μετά την εορτή Ηχος Πλ. β΄ Εωθ. Ζ.pdf

15-08-2021 Εσπερινός Η Κυρ. Κοίμησις της Θεοτόκου Ηχος Βαρύς Εωθ. Η.pdf

15-08-2021 Ορθρος Η Κυρ. Κοίμησις της Θεοτόκου Ηχος Βαρύς Εωθ. Η.pdf

15-08 Παράκληση στην Παναγία Σουμελά.pdf

22-08-2021 Εσπερινός Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄ Εωθ.Θ.pdf

22-08-2021 Ορθρος Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄ Εωθ.Θ.pdf

23-08-2021 Εσπερινός Απόδοσης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.pdf

23-08-2021 Ὀρθρος Απόδοσης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.pdf

27-08-2021 Εσπερινός Αγίου Φανουρίου.pdf

27-08-2021 Όρθρος Αγίου Φανουρίου.pdf

29-08-2021 Εσπερινός Ι΄ Κυρ. Του Τιμίου Προδρόμου Ηχος Α΄ Εωθ Ι΄.pdf

29-08-2021 Ορθρος Ι΄ Κυρ. Του Τιμίου Προδρόμου Ηχος Α΄ Εωθ Ι΄.pdf

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Αυγούστου 2021 σε μία και μόνον σελίδα

01-08-2021 Εσπερινός ΣΤ Κυρ. Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ.mel

01-08-2021 Ορθρος ΣΤ Κυρ. Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ.mel

06-08-2021 Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.mel

06-08-2021 Όρθρος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.mel

08-08-2021 Εσπερ. Κυρ. Μετά την εορτή Ηχος Πλ. β΄ Εωθ. Ζ΄.mel

08-08-2021 Ορθρος Κυρ. Μετά την εορτή Ηχος Πλ. β΄ Εωθ. Ζ΄.mel

15-08-2021 Εσπερινός Η Κυρ. Κοίμησις της Θεοτόκου Ηχος Βαρύς Εωθ. Η.mel

15-08-2021 Ορθρος Η Κυρ. Κοίμησις της Θεοτόκου Ηχος Βαρύς Εωθ. Η.mel

15-08 Παράκληση στην Παναγία Σουμελά.mel

22-08-2021 Εσπερινός Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄ Εωθ.Θ.mel

22-08-2021 Ορθρος Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄ Εωθ.Θ.mel

23-08-2021 Εσπερινός Απόδοσης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.mel

23-08-2021 Ὀρθρος Απόδοης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.mel

27-08-2021 Εσπερινός Αγίου Φανουρίου.mel

27-08-2021 Όρθρος Αγίου Φανουρίου.mel

29-08-2021 Εσπερινός Ι΄ Κυρ. Του Τιμίου Προδρόμου Ηχος Α΄ Εωθ Ι΄.mel

29-08-2021 Ορθρος Ι΄ Κυρ. Του Τιμίου Προδρόμου Ηχος Α΄ Εωθ Ι΄.mel

.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=46376 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.