Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και καθημερηνών του Μηνός Αυγούστου 2022 σε μία και μόνον σελίδα

 

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Aυγούστου 2021 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

01-08-2022 Όρθρος Δευτέρας.pdf

02-08-2022 Εσπερινός που ψάλλεται την Δευτέρα 1-8-2022 εσπέρας Μετά Μικράς Παρακλήσεως.pdf

02-08-2022 Ορθρος Τρίτης Ηχος πλ. β.pdf

03-08-2022 Εσπερ. που ψάλλεται την Τρίτη 02-08-2022 Ηχος πλ. β΄ μετἄ Μεγάλης Παρακλήσεως.pdf

03-08-2022 Όρθρος Τετάρτης Ηχος πλ. β΄.pdf

04-08-2022 που Ψάλλεται την Τετάρτη 03-08-2022 Ηχος πλ. β΄μετά μικράς Παρακλήσεω.pdf

04-08-2022 Ορθρος Πέμπτης Ηχος πλ. β΄.pdf

05-08-2022 Εσπερινός που ψάλλεται την Πέμπτη 4-8- & Μεγάλη Παράκλησις .pdf

05-08-2022 Όρθρος Παρασκευής Προεόρτιος.pdf

06-08-2022 Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.pdf

06-08-2022 Ορθρος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.pdf

07-08-2022 Εσπερινός Η΄ Κυρ. Ηχος Βαρύς Εωθ. Η.pdf

07-08-2022 Ορθρος Η΄ Κυρ. Ηχος Βαρύς Εωθ. Η.pdf

08-08-2022 Εσπερινός Κυριακής 7-8-2022 & Μεγάλη Παράκλησις.pdf

08-08-2022 Όρθρος Δευτέρας Μεθέορτος .mel.pdf

09-8-2022 Εσπερινός Δευτέρας 8-8-2022 & Μικρά Παράκλησις.pdf

09-08-2022 Όρθρος Τρίτης Μεθέορτος.pdf

10-08-2022 Εσπερινός Τρίτης 9-08-2022 & Μεγάλη Παράκλησις.pdf

10-08-2022 Όρθρος Τετάρτης Μεθέορτος.pdf

11-8-2022 Εσπερινός Τετάρτης & Μικρά Παράκλησις.pdf

11-08-2022 Ορθρος Πέμπτης Μεθέορτος.pdf

12-08-2022 Εσπερινός Πέμπτης & Μεγάλη Παράκλησις.pdf

12-08-2022 Όρθρος Παρασκευής μεθέορτος.pdf

13-08-2022 Εσπερινός Παρασκευής & Μκρά Παράκλησις.pdf

13-08-2022 Ορθρος Σαββάτου Απόδοσης Μεταμορφώσεως.pdf

14-08-2022 Εσπερινός Θ΄Κυριακής Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Θ.pdf

14-08-2022 Ορθρος Θ΄Κυριακής Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Θ.pdf

15-08 Παράκληση στην Παναγία Σουμελά.pdf

15-08-2022 Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου.pdf

15-08-2022 Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία.pdf

16-08-2022 Εσπερινός Αγίου Γερασίμου.pdf

16-08-2022 Όρθρος Αγίου Γερασίμου.pdf

16-08-2022 Εσπερινός Αγίου Μανδηλίου.pdf

16-08-2022 Όρθρος Αγίου Μανδηλίου.pdf

17-08-2022 Ορθρος Τετάρτης Μεθέορτος.pdf

19-08-2022 Όρθρος Παρασκευής Μεθέορτος.pdf

20-08-2022 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.pdf

21-08-2022 Εσπερινός Ι΄ Κυρ. μετά την εορτή Ηχος Α΄ Εωθ. Ι.pdf

21-08-2022 Ορθρος Κυρ. μετά την εορτή Ηχος Α΄ Εωθ. Ι.pdf

22-08-2022 Εσπερινός Παναγίας Προυσιώτισσας.pdf

22-08-2022 Ορθρος Παναγίας Προυσιώτισσας.pdf

23-08-2022 Εσπερινός Απόδοσης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.pdf

23-08-2022 Ὀρθρος Απόδοης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

24-08-2022 Εσπερινός Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.pdf

24-08-2022 Όρθρος Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.pdf

26-08-2022 Εσπερινός Αγίων Ανδριανού & Ναταλίας.pdf

26-08-2022 Όρθρος Αγίων Ανδριανού & Ναταλίας.pdf

27-08-2022 Εσπερινός Αγίου Φανουρίου.pdf

27-08-2022 Ορθρος Αγίου Φανουρίου.pdf

28-08-2022 Εσπερινός ΙΑ΄ Κυρ. Ηχος Β΄Εωθ. ΙΑ.pdf

28-08-2022 Ορθρος ΙΑ΄ Κυρ. Ηχος Β΄Εωθ. ΙΑ.pdf

29-08-2022 Εσπερινός του Τιμίου Προδρόμου.pdf

29-08-2022 Ορθρος Τιμίου Προδρόμου.pdf

30-08-2022 Εσπερινός Αγίου Αλεξάνδρου.pdf

30-08-2022 Όρθρος Αγίου Αλεξάνδρου.pdf

31-08-2022 Εσπερινός Αγίας Ζώνης.pdf

31-08-2022 Όρθρος Αγίας Ζώνης.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και καθημερινών του Μηνός Αυγούστου 2021 σε μία και μόνον σελίδα

01-08-2022 Όρθρος Δευτέρας.mel

02-08-2022 Εσπερινός που ψάλλεται την Δευτέρα 1-8-2022 εσπέρας Μετά Μικράς Παρακλήσεως.mel

02-08-2022 Ορθρος Τρίτης Ηχος πλ. β΄.mel

03-08-2022 Εσπερ. που ψάλλεται την Τρίτη 02-08-2022 Ηχος πλ. β΄ μετἄ Μεγάλης Παρακλήσεως.mel

04-08-2022 Εσπερ. που Ψάλλεται την Τετάρτη 03-08-2022 Ηχος πλ. β΄μετά μικράς Παρακλήσεως.mel

04-08-2022 Ορθρος Πέμπτης Ηχος πλ. β΄.mel

05-08-2022 Εσπερινός που ψάλλεται την Πέμπτη 4-8- & Μεγάλη Παράκλησιςmel

05-08-2022 Όρθρος Παρασκευής Προεόρτιος.mel

06-08-2022 Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.mel

06-08-2022 Όρθρος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.mel

07-08-2022 Εσπερινός Η΄ Κυρ. Ηχος Βαρύς Εωθ. Η.mel

07-08-2022 Ορθρος Η΄ Κυρ. Ηχος Βαρύς Εωθ. Η.mel

08-08-2022 Εσπερινός Κυριακής 7-8-2022 & Μεγάλη Παράκλησις.mel

08-08-2022 Όρθρος Δευτέρας Μεθέορτος.mel

09-8-2022 Εσπερινός Δευτέρας 8-8-2022 & Μικρά Παράκλησις.mel

09-08-2022 Όρθρος Τρίτης Μεθέορτος.mel

10-08-2022 Εσπερινός Τρίτης 9-08-2022 & Μεγάλη Παράκλησις.mel

10-08-2022 Όρθρος Τετάρτης Μεθέορτος.mel

11-8-2022 Εσπερινός Τετάρτης & Μικρά Παράκλησις.mel

11-08-2022 Ορθρος Πέμπτης Μεθέορτος.mel

12-08-2022 Εσπερινός Πέμπτης & Μεγάλη Παράκλησις.mel

12-08-2022 Όρθρος Παρασκευής μεθέορτος.mel

13-08-2022 Εσπερινός Παρασκευής & Μκρά Παράκλησις.mel

13-08-2022 Όρθρος Απόδοσης της Μεταμορώσεως.mel

14-08-2022 Εσπερινός Θ΄Κυριακής Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Θ.mel

14-08-2022 Ορθρος Θ΄Κυριακής Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. Θ.mel

15-08-2022 Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου.mel

15-08-2022 Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία.mel

16-08-2022 Εσπερινός Αγίου Γερασίμου.mel

16-08-2022 Όρθρος Αγίου Γερασίμου.mel

16-08-2022 Εσπερινός Αγίου Μανδηλίου.mel

16-08-2022 Όρθρος Αγίου Μανδηλίου.mel

17-08-2022 Όρθρος Τετάρτης Μεθέορτος.mel

19-08-2022 Όρθρος Παρασκευής Μεθέορτος.mel

20-08-2022 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.mel

21-08-2022 Εσπερινός Ι΄ Κυρ. μετά την εορτή Ηχος Α΄ Εωθ. Ι.mel

21-08-2022 Ορθρος Ι΄ Κυρ. μετά την εορτή Ηχος Α΄ Εωθ. Ι.mel

22-08-2022 Εσπερινός Παναγίας Προυσιώτισσας.mel

22-08-2022 Ορθρος Παναγίας Προυσιώτισσας.mel

23-08-2022 Εσπερινός Απόδοσης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.mel

23-08-2022 Ὀρθρος Απόδοης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.mel

24-08-2022 Όρθρος Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.mel

24-08-2022 Εσπερινός Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.mel

26-08-2022 Εσπερινός Αγίων Ανδριανού & Ναταλίας.mel

26-08-2022 Όρθρος Αγίων Ανδριανού & Ναταλίας.mel

27-08-2022 Εσπερινός Αγίου Φανουρίου.mel

27-08-2022 Όρθρος Αγίου Φανουρίου.mel

28-08-2022 Εσπερινός ΙΑ΄ Κυρ. Ηχος Β΄Εωθ. ΙΑ.mel

28-08-2022 Ορθρος ΙΑ΄ Κυρ. Ηχος Β΄Εωθ. ΙΑ.mel

29-08-2022 Εσπερινός του Τιμίου Προδρόμου.mel

29-08-2022 Ορθρος Τιμίου Προδρόμου.mel

30-08-2022 Εσπερινός Αγίου Αλεξάνδρου.mel

30-08-2022 Όρθρος Αγίου Αλεξάνδρου.mel

31-08-2022 Εσπερινός Αγίας Ζώνης.mel

31-08-2022 Όρθρος Αγίας Ζώνης.mel

.mel

.mel

.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=46376 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.