Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Αυγούστου 2020 σε μία και μόνον σελίδα

Ενημερωτικά!!!!!!  Οι ακολουθίες των καθημερινών του Μηνός Αυγούστου 2020 θα αναρτηθούν ΕΔΩ

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Aυγούστου 2020 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

02-08-2020 Εσπερινός Η Κυριακής Ηχος Βαρύς Εωθ. Η.pdf

02-08-2020 Ορθρος Η Κυριακής Ηχος Βαρύς Εωθ. Η.pdf

03-08-2020 Εσπερινός που ψάλλεται την Κυριακή 2-8-2020 εσπέρας Μετά Μεγάλης Παρακλήσεως.pdf

04-08-2020 Εσπερινός που ψάλλεται την 3-8 & Μικρή Παράκλησις.pdf

05-08-2020 Εσπερινός που ψάλλεται την Τρίτη 4-8- & Μεγάλη Παράκλησις.pdf

06-08-2020 Κείμενα Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.pdf

06-08-2020 Όρθρος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.pdf

07-08-2020 Εσπερινός που ψάλλεται στις 6-8- εσπέρας & Μεγάλη Παράκληση.pdf

08-08-2020 Εσπερινός Παρασκευής & Μικρά Παράκλησις.pdf

09-08-2020 Εσπερινός Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄Εωθ. Θ.pdf

09-08-2020 Ορθρος Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄Εωθ. Θ.pdf

10-08-2020 Εσπερινός & Μεγάλη Παράκλησιςpdf

11-8-2020 Εσπερινός Δευτέρας & Μικρά Παράκλησις.pdf

12-08-2020 Εσπερινός Τρίτη & Μεγάλη Παράκλησις.pdf

13-08-2020 Εσπερινός Τετάρτη & Μικρή Παράκλησις.pdf

14-08-2020 Εσπερινός Πέμπτης & Μεγαλη Παράκλησις.pdf

15-08-2020 Εσπερινός ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕΛΗ.pdf

15-08-2020 Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία Κοιμήσεως της Θεοτόκου.pdf

16-08-2020 Εσπερινός μετά την εορτή Ηχος Α΄Εωθ. Ι.pdf

16-08-2020 Ορθρος μετά την εορτή Ηχος Α΄Εωθ. Ι.pdf

23-08-2020 Εσπερινός ΙΑ Κυριακής Απόδοσης της εορτπης Ηχος Β Εωθ ΙΑ.pdf

23-08-2020 Ορθρος ΙΑ Κυριακής Απόδοσης της εορτης Ηχος Β Εωθ ΙΑpdf

30-08-2020 Εσπερινός ΙΒ Κυριακής Ηχος Γ Εωθ. Α.pdf

30-08-2020 Ορθρος ΙΒ Κυριακής Ηχος Γ Εωθ. Α.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Ιουλίου 2020 σε μία και μόνον σελίδα

02-08-2020 Εσπερινός Η Κυριακής Ηχος Βαρύς Εωθ. Η.mel

02-08-2020 Ορθρος Η Κυριακής Ηχος Βαρύς Εωθ. Η.mel

03-08-2020 Εσπερινός που ψάλλεται την Κυριακή 2-8-2020 εσπέρας Μετά Μεγάλης Παρακλήσεως.mel

04-08-2020 Εσπερινός που ψάλλεται την 3-8 & Μικρή Παράκλησις.mel

05-08-2020 Εσπερινός που ψάλλεται την Τρίτη 4-8- & Μεγάλη Παράκλησις.mel

06-08-2020 Κείμενα Εσπερινός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.mel

06-08-2020 Όρθρος Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.mel

07-08-2020 Εσπερινός που ψάλλεται στις 6-8- εσπέρας & Μεγάλη Παράκληση.mel

08-08-2020 Εσπερινός Παρασκευής & Μικρά Παράκλησις.mel

09-08-2020 Εσπερινός Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄Εωθ. Θ.mel

09-08-2020 Ορθρος Κυρ. μετά την εορτή Ηχος πλ. δ΄Εωθ. Θ.mel

10-08-2020 Εσπερινός & Μεγάλη Παράκλησις.mel

11-8-2020 Εσπερινός & Μικρά Παράκλησις.mel

12-08-2020 Εσπερινός Τρίτη & Μεγάλη Παράκλησις.mel

13-08-2020 Εσπερινός Τετάρτη & Μικρή Παράκλησις.mel

14-08-2020 Εσπερινός Πέμπτης & Μεγαλη Παράκλησις.mel

15-08-2020 Εσπερινός ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕΛΗ.mel

15-08-2020 Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία.mel

16-08-2020 Εσπερινός μετά την εορτή Ηχος Α΄Εωθ. Ι.mel

16-08-2020 Ορθρος μετά την εορτή Ηχος Α΄Εωθ. Ι.mel

23-08-2020 Εσπερινός ΙΑ Κυριακής Απόδοσης της εορτπης Ηχος Β Εωθ ΙΑ.mel

23-08-2020 Ορθρος ΙΑ Κυριακής Απόδοσης της εορτης Ηχος Β Εωθ ΙΑ.mel

30-08-2020 Εσπερινός ΙΒ Κυριακής Ηχος Γ Εωθ. Α.mel

30-08-2020 Ορθρος ΙΒ Κυριακής Ηχος Γ Εωθ. Α.mel