ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Κατά την Επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Επειδή λαμβάνω μηνύματα για ανάρτηση των Όρθρων των Κυριακών και κατά την τάξιν της Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Ε.Ο.Π.)

επισυνάπτονται  σε pdf &  mel τα αρχεία μόνον των Όρθρων.

Ενημερωτικά!!!!!!!!!  επειδή έλαβα π.μ. πως δεν είναι σωστά τα αρχεία αυτά, διακόπτω την ανάρτησή των.

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά,

ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

Διευκρινιστικά!!!!!  Οι διαφορές είναι οι εξής:

Η Τάξις του Εωθινού Ευαγγελίου είναι μετά τις Καταβασίες. και

Το Υπερευλογημένη και ο ήχος της Δοξολογίας είναι στην ήχο του Δοξαστικού των Αίνων