ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Κατά την Επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΔΩ  ΑΦΟΡΟΥΝ

ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ  ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ

Η Τάξις του Εωθινού Ευαγγελίου είναι μετά τις Καταβασίες. και

Το Υπερευλογημένη και ο ήχος της Δοξολογίας είναι στην ήχο του Δοξαστικού των Αίνων

ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

Επειδή λαμβάνω μηνύματα για ανάρτηση των Όρθρων των Κυριακών και κατά την τάξιν της Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Ε.Ο.Π.)

επισυνάπτονται  σε pdf &  mel τα αρχεία μόνον των Όρθρων.

Ενημερωτικά!!!!!!!!!  επειδή έλαβα π.μ. πως δεν είναι σωστά τα αρχεία αυτά, διακόπτω την ανάρτησή των.

Ενημερωτικά!!!!!  Οι εδώ αναρτήσεις όπως προαναφέρω δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από ότι τα θετικά.

Εάν κάποιοι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται παρά τις υπάρχουσες αδυναμίες ας μου στείλουν email στην δ/νση  

[email protected]

σε απάντηση των οποίων θα  στείλω τα αρχεία του Μαρτίου 2019

Σημειώνεται πως οι αναρτήσεις  αυτές γίνονται προσωρινά και δοκιμαστικά,

ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας .

Διευκρινιστικά!!!!!  Οι διαφορές είναι οι εξής:

Η Τάξις του Εωθινού Ευαγγελίου είναι μετά τις Καταβασίες. και

Το Υπερευλογημένη και ο ήχος της Δοξολογίας είναι στην ήχο του Δοξαστικού των Αίνων