16-08-2017 Εσπερινός & Όρθρος Αγίου Γερασίμου για Τάμπλετ

Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία

της 16-08-2017 Εσπερινός & Όρθρος Αγίου Γερασίμου για Τάμπλετ

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

16-08-2017 Εσπερινός Αγίου Γερασίμου.pdf

16-08-2017 Όρθρος Αγίου Γερασίμου.pdf

16-08-2017 Εσπερινός Αγίου Γερασίμου.mel

16-08-2017 Όρθρος Αγίου Γερασίμου.mel