Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών καὶ Καθημερινών του Μηνός Μαρτίου 2024 σε ένα και μόνον άρθρο

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Μαρτίου 2024 σε ένα και μόνον Θέμα  σε pdf

Ακολουθία Χαιρετισμών & Ακάθιστος για Τάμπλετ.pdf

01-03-2024 Ορθρος Παρασκευής Ηχος πλ. Α.pdf

02-03-2024 Όρθρος Αγίου Νικολάου του Πλανά.pdf

02-03-2024 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος Πλ. Α.pdf

03-03-2024 Εσπερινός Κυρ. του Ασώτου Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Στ΄.pdf

03-03-2024 Ορθρος Κυρ. του Ασώτου Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Στ΄.pdf

06-03-2024 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. β΄.pdf

08-03-2024 της 09-03- Εσπερινός των Αγίων 40 Μεγάλων Μαρτύρων.pdf

08-03-2024 της 09-03 Όρθρος που προψάλλεται των 40 Μαρτύρων.pdf

09-03-2024 Εσπερινός Παρασκευής προ της Απόκρεω Ήχος πλ. β΄.pdf

09-03-2024 Ορθρος Σαββάτου των Ψυχών προ της Απόκρεω Ήχος πλ. β΄.pdf

10-03-2024 Εσπερινός Κυρ. της Απόκρεω Ηχος Βαρύς Εωθ. Ζ΄.pdf

10-03-2024 Ορθρος Κυρ. της Απόκρεω Ηχος Βαρύς Εωθ. Ζ΄.mel.pdf

13-03-2024 Όρθρος Τετάρτης προ της Τυρινης Ήχος Βαρύς.pdf

15-03-2024 Όρθρος Παρασκευής Προ της Τυρινής Ήχος Βαρύς.pdf

16-03-2024 Εσπερινὀς Παρασκευής προ τῆς Τυρινής Ηχος Βαρύς.pdf

16-03-2024 Ορθρος Σαββάτου προ τῆς Τυρινής.pdf

17-03-2024 Εσπερινός Κυρ. της Τυρινής Ηχος πλ. δ Εωθ. Η.pdf

17-03-2024 Ορθρος Κυρ. της Τυρινής Ηχος πλ. δ Εωθ. Η.pdf

17-03-2024 Καταν. Εσπερ. Κυριακής της Τυρινής εσπέρας Ηχος πλ. δ.pdf

18-03-2024 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2024 ΠΡΩΪ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΓΡΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ.pdf

20-03-2024 Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Α΄ Εβδομ..pdf

22-03-2024 Εννάτη΄& Προηγ. Παρασκευής Α΄ Εβδομάδος Ηχος πλ. δ.pdf

23-03-20247 Σάββατο Αγίου Θεοδώρου ήχος Πλ. δ.pdf

24-03-2024 Εσπερινός Α΄ Κυρ. Νηστειών Ορθοδοξίας Ηχος Α΄Εωθ. Θ’.pdf

24-03-2024 Ορθρος Α΄ Κυρ. Νηστειών Ορθοδοξίας Ηχος Α΄Εωθ. Θ’.pdf

25-03-2024 Εσπερινός της Υπεραγίας Θεοτόκου.pdf

25-03-2024 Όρθρος Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.pdf

26-03-2024 Εσπερινός του Αρχιστρατήγου Γαβριήλ.pdf

27-03-2024 Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Β΄ Εβδομάδος.pdf

29-03-2024 Θ & Προηγιασμένη Παρασκευής B΄ Εβδομάδος. α΄.pdf

30-03-2024 Όρθρος Σαββάτου Β΄εβδομάδος ήχος α.pdf

31-03-2024 Εσπερ. Β΄ Κυρ. Νηστειών Ηχος Β΄Εωθ. Ι.pdf

31-03-2024 Ορθρος Β΄ Κυρ. Νηστειών Ηχος Β΄Εωθ. Ι.pdf

31-03-2024 Καταν. Εσπερινός Β΄ Κυριακής Ήχος β΄.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και καθημερινών του Μηνός  Μαρτίου 2023 σε ένα και μόνον Θέμα  σε .mel

Ακολουθία-Χαιρετισμών της Θεοτόκου.mel 

01-03-2024 Ορθρος Παρασκευής Ηχος πλ. Α.mel

02-03-2024 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος Πλ. Α.mel

02-03-2024 Όρθρος Αγίου Νικολάου του Πλανά.mel

03-03-2024 Εσπερινός Κυρ. του Ασώτου Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Στ΄.mel

03-03-2024 Ορθρος Κυρ. του Ασώτου Ηχος πλ. β΄ Εωθ. Στ΄.mel

06-03-2024 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. β΄.mel

08-03-2024 της 09-03- Εσπερινός των Αγίων 40 Μεγάλων Μαρτύρων.mel

08-03-2024 της 09-03 Όρθρος που προψάλλεται των 40 Μαρτύρων.mel

09-03-2024 Εσπερινός Παρασκευής προ της Απόκρεω Ήχος πλ. β΄.mel

09-03-2024 Ορθρος Σαββάτου των Ψυχών προ της Απόκρεω Ήχος πλ. β΄.mel

10-03-2024 Εσπερινός Κυρ. της Απόκρεω Ηχος Βαρύς Εωθ. Ζ΄.mel

10-03-2024 Ορθρος Κυρ. της Απόκρεω Ηχος Βαρύς Εωθ. Ζ΄.mel

13-03-2024 Όρθρος Τετάρτης προ της Τυρινης Ήχος Βαρύς.mel

15-03-2024 Όρθρος Παρασκευής Προ της Τυρινής Ήχος Βαρύς.mel

16-03-2024 Εσπερινὀς Παρασκευής προ τῆς Τυρινής Ηχος Βαρύς.mel

16-03-2024 Ορθρος Σαββάτου προ τῆς Τυρινής.mel

17-03-2024 Εσπερινός Κυρ. της Τυρινής Ηχος πλ. δ Εωθ. Η.mel

17-03-2024 Ορθρος Κυρ. της Τυρινής Ηχος πλ. δ Εωθ. Η.mel

17-03-2024 Καταν. Εσπερ. Κυριακής της Τυρινής εσπέρας Ηχος πλ. δ.mel

18-03-2024 Καθαρά Δευτέρα 2024 πρωΐ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΓΡΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ.mel

20-03-2024 Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Α΄ Εβδομ..mel

22-03-2024 Εννάτη΄& Προηγ. Παρασκευής Α΄ Εβδομάδος Ηχος πλ. δ.mel

23-03-20247 Σάββατο Αγίου Θεοδώρου ήχος Πλ. δ.mel

24-03-2024 Εσπερινός Α΄ Κυρ. Νηστειών Ορθοδοξίας Ηχος Α΄Εωθ. Θ’.mel

24-03-2024 Ορθρος Α΄ Κυρ. Νηστειών Ορθοδοξίας Ηχος Α΄Εωθ. Θ’.mel

25-03-2024 Εσπερινός της Υπεραγίας Θεοτόκου.mel

25-03-2024 Όρθρος Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.mel

26-03-2024 Εσπερινός του Αρχιστρατήγου Γαβριήλ.mel

27-03-2024 Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Β΄ Εβδομάδος Ηχος Α΄.mel

29-03-2024 Θ & Προηγιασμένη Παρασκευής B΄ Εβδομάδος. α΄.mel

30-03-2024 Όρθρος Σαββάτου Β΄εβδομάδος ήχος α.mel

31-03-2024 Εσπερ. Β΄ Κυρ. Νηστειών Ηχος Β΄Εωθ. Ι.mel

31-03-2024 Ορθρος Β΄ Κυρ. Νηστειών Ηχος Β΄Εωθ. Ι.mel

31-03-2024 Καταν. Εσπερινός Β΄ Κυριακής Ήχος β΄.mel

.mel

.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=40006 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.