Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Μαρτίου 2021 σε ένα και μόνον άρθρο

Ενημερωτικά!!!!!!  Οι ακολουθίες των καθημερινών

του  Φεβρουαρίου Μαρτίου & Απριλίου 2021 αναρτήθηκαν  ΕΔΩ

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Μαρτίου 2021 σε ένα και μόνον Θέμα  σε pdf

06-03-2021 Εσπερινός Παρασκευής προ της Απόκρεω Ήχος πλ. α΄.pdf

06-03-2021 Όρθρος Ψυχοσάββατου προ της Απόκρεω Ήχος πλ. α΄..pdf

07-03-2021 Εσπερινός Κυρ. Απόκρεω Ηχος πλ. β΄Εωθ. στ.pdf

07-03-2021 Ορθρος Κυρ. Απόκρεω Ηχος πλ. β΄Εωθ. στ..pdf

09-03-2021 Εσπερινός των Αγίων 40 Μεγάλων Μαρτύρων.pdf

09-03-2021 Όρθρος των Αγίων 40 Μαρτύρων.pdf

13-03-2021 Εσπερινὀς Παρασκευής προ τῆς Τυρινής.pdf

13-03-2021 Ορθρος Σαββάτου προ τῆς Τυρινής.pdf

14-03-2021 Εσπερινός Κυρ. Τυρινής Ηχος Βαρύς Εωθ Ζ΄.pdf

14-03-2021 Ορθρος Κυρ. Τυρινής Ηχος Βαρύς Εωθ Ζ΄.pdf

14-03-2021 Καταν. Εσπερ. Κυρ. της Τυρινής Ηχος Βαρύς.pdf

17-03-2021 Κείμενα & μουσική Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Α΄ Εβδομ. Ηχος βαρύς.mel.pdf

19-03-2021 Κείμενα & Μουσ Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευής Α΄ Εβδομάδος. Ηχος βαρύς.pdf

20-03-2021 Σάββατο Αγίου Θεοδώρου ήχος Βαρύς.pdf

21-03-2021 Εσπερ. Κυρ. Α των Νηστειών Ορθοδοξίας Ηχος πλ. δ Εωθ. Η.pdf

21-03-2021 Ορθρος Κυρ. Α των Νηστειών Ορθοδοξίας Ηχος πλ. δ Εωθ. Η.pdf

21-03,-2021 Καταν. Εσπερινός Α΄ Κυριακής Ήχος Πλ. δ΄.pdf

25-03-2021 Εσπερινός της Υπεραγίας Θεοτόκου.pdf

25-03-2021 Ορθρος της Υπεραγίας Θεοτόκου.pdf

26-03-2021 Κείμ Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευής B΄ Εβδομάδος. Ηχος πλ. δ΄.pdf

27-03-2021 Όρθρος Σαββάτου Β΄εβδομάδος ήχος πλ. δ΄.pdf

28-03-2021 Εσπερινός Β΄ Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄ Εωθ. Θ΄.pdf

28-03-2021 Ορθρος Β΄ Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄ Εωθ. Θ΄.pdf

28-03-2021 Καταν. Εσπερ. B΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος α΄.pdf

31-03-2021 Κείμ Θ΄& Προηγιασμένη Τετάρτη Γ΄ εβδομάδος. Ηχος α ΄.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Μαρτίου 2021 σε ένα και μόνον Θέμα  σε .mel

06-03-2021 Εσπερινός Παρασκευής προ της Απόκρεω Ήχος πλ. α΄.mel

06-03-2021 Όρθρος Ψυχοσάββατου προ της Απόκρεω Ήχος πλ. α΄.mel

07-03-2021 Εσπερινός Κυρ. Απόκρεω Ηχος πλ. β΄Εωθ. στ.mel

07-03-2021 Ορθρος Κυρ. Απόκρεω Ηχος πλ. β΄Εωθ. στ..mel

09-03-2021 Εσπερινός των Αγίων 40 Μεγάλων Μαρτύρων.mel

09-03-2021 Όρθρος των Αγίων 40 Μαρτύρων.mel

13-03-2021 Εσπερινὀς Παρασκευής προ τῆς Τυρινής.mel

13-03-2021 Ορθρος Σαββάτου προ τῆς Τυρινής.mel

14-03-2021 Εσπερινός Κυρ. Τυρινής Ηχος Βαρύς Εωθ Ζ΄.mel

14-03-2021 Ορθρος Κυρ. Τυρινής Ηχος Βαρύς Εωθ Ζ΄.mel

14-03-2021 Καταν. Εσπερ. Κυριακής της Τυρινής εσπέρας Ηχος Βαρύς.mel

17-03-2021 Κείμενα & μουσική Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Α΄ Εβδομ. Ηχος βαρύς.mel

19-03-2021 Κείμενα & Μουσ Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευής Α΄ Εβδομάδος. Ηχος βαρύς.mel

20-03-2021 Σάββατο Αγίου Θεοδώρου ήχος Βαρύς.mel

21-03-2021 Εσπερ. Κυρ. Α των Νηστειών Ορθοδοξίας Ηχος πλ. δ Εωθ. Η.mel

21-03-2021 Ορθρος Κυρ. Α των Νηστειών Ορθοδοξίας Ηχος πλ. δ Εωθ. Η.mel

21-03-2021 Καταν. Εσπερινός Α΄ Κυριακής Ήχος Πλ. δ΄..mel

25-03-2021 Εσπερινός της Υπεραγίας Θεοτόκου.mel

25-03-2021 Όρθρος Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.mel

26-03-2021 Κείμ Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευής B΄ Εβδομάδος. Ηχος πλ. δ΄.mel

27-03-2021 Όρθρος Σαββάτου Β΄εβδομάδος ήχος πλ. δ΄.mel

28-03-2021 Εσπερινός Β΄ Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄ Εωθ. Θ΄.mel

28-03-2021 Ορθρος Β΄ Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄ Εωθ. Θ΄.mel

28-03-2021 Καταν. Εσπερ. B΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος α΄.mel

31-03-2021 Κείμ Θ΄& Προηγιασμένη Τετάρτη Γ΄ εβδομάδος. Ηχος α ΄.mel

.mel

.mel

.mel

.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=40006 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.