10-03-2018 Όρθρος Σαββάτου Γ΄ των Νηστειών ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΓΡΗ

Επισυνάπτεται σε pdf &  mel  η ακολουθία του Όρθρου της

10-03-2018 Όρθρος Σαββάτου Γ΄των Νηστειών για Τάμπλετ

του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη για κάθε ενδιαφερόμενο.

10-03-2018 Όρθρος Σαββάτου Γ΄των Νηστειών  ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΓΡΗ .pdf

10-03-2018 Σάββατον Γ Νηστειών πλ. Β Ιωάννου Νέγρη.mel

Οι ευχαριστίες ανήκουν όλες στην ΔΩΡΗΤΗ μας τον κ. Νέγρη Ιωάννη, τον οποίο συγχαίρουμε και ευχαριστούμε για τα ΕΞΑΙΡΕΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Φίλτατο κ. Ιωάννη Νέγρη, Μουσικοδιδάσκαλο & Εκδότη πολλών βιβλίων Βυζαντινής Μουσικής  εδώ