Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Απριλίου 2021 σε ένα και μόνον άρθρο

Ενημερωτικά!!!!!!  Οι ακολουθίες των καθημερινών

του Μαρτίου και Απριλίου 2021 αναρτήθηκαν  ΕΔΩ

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Απριλίου 2021 σε ένα και μόνον Θέμα  σε pdf

04-04-2021 Εσπερινός Γ΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Β Εωθ. ι΄.pdf

04-04-2021 Ορθρος Γ΄ Κυριακής των Νηστειών Ηχος Β Εωθ. ι΄.pdf

04-04-2021 Καταν. Εσπερ. Κυριακής Γ΄ Νηστειών εσπέρας Ηχος Βl.pdf

10-04-2021 Εσπερινός Αγίου Γρηγορίου του Ε.pdf

10-04-2021 Ορθρος Αγίου Γρηγορίου του Ε.pdf

11-04-2021 Εσπερινός Δ΄Κυρ. Νηστειών Ηχος Γ΄ Εωθ. ΙΑ.pdf

11-04-2021 Ορθρος Δ΄ Κυρ. Νηστειών Ηχος Γ΄ Εωθ. ΙΑ.pdf

11-04-2021 Καταν. Εσπερινός Δ΄Κυριακής Ήχος Γ.pdf

18-04-2021 Εσπερ. Ε΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Δ Εωθ. Α΄.pdf

18-04-2021 Ορθρος Ε΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Δ Εωθ. Α.pdf

18-04-2021 Καταν. Εσπερ. Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος Δ΄.pdf

25-04-2021 Εσπερινός Κυριακής τω Βαίων.pdf

25-04-2021 Ορθρος Κυριακής των Βαίων.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Απριλίου 2021 σε ένα και μόνον Θέμα  σε .mel

04-04-2021 Εσπερινός Γ΄ Κυριακής των Νηστειών Ηχος Β Εωθ. ι΄.mel

04-04-2021 Ορθρος Γ΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Β Εωθ. ι΄.mel

04-04-2021 Καταν. Εσπερ. Κυριακής Γ΄ Νηστειών εσπέρας Ηχος Β.mel

11-04-2021 Εσπερινός Δ΄Κυρ. Νηστειών Ηχος Γ΄ Εωθ. ΙΑ.mel

11-04-2021 Ορθρος Δ΄ Κυρ. Νηστειών Ηχος Γ΄ Εωθ. ΙΑ.mel

11-04-2021 Καταν. Εσπερινός Δ΄Κυριακής Ήχος Γ.mel

18-04-2021 Εσπερ. Ε΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Δ Εωθ. Α΄.mel

18-04-2021 Ορθρος Ε΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Δ Εωθ. Α΄.mel

18-04-2021 Καταν. Εσπερ. Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος Δ΄.mel

25-04-2021 Εσπερινός Κυριακής των Βαϊων.mel

25-04-2021 Όρθρος Κυριακής των Βαϊων.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=40222 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.