Αναρτήθηκαν τα αρχεία του όρθρου της Παρασκευής 20/04/2018 και Σαββάτου 21/04/2018 μετά του Θωμά, και 28 και 29/04/2018

Ενημερωτικά !!!!!!!!!

Αναρτήθηκαν τα αρχεία των καθημερινών της ερχόμενης και της επόμενης  εβδομάδος

του όρθρου Δευτέρας 16/04/2018

της Τετάρτης 18/04/2018, Παρασκευής 20/04/2018 και Σαββάτου 21/04/2018 μετά του Θωμά

Της Παρασκευής 28/04/2018 και του Σαββάτου 29/04/2018 μετά την Κυρ. των Μυροφόρων

  Εδώ