Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών καὶ Καθημερινών του Μηνός Απριλίου 2023 σε ένα και μόνον άρθρο

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Απριλίου 2023 σε ένα και μόνον Θέμα  σε pdf

01-04-2023 Ορθρος Σάββατου του Ακαθίστου.pdf

02-04-2023 Εσπερινός Ε΄Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄ εωθ. Θ΄.pdf

02-04-2023 Ορθρος Ε΄Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄ εωθ. Θ΄.pdf

02-04-2023 Καταν. Εσπερ. Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος Α΄.pdf

05-04-2023 Κειμ Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης προ των Βαϊων.pdf

07-04-2023 Κειμ Θ΄ & Προηγιασμένη Παρασκευής προ των Βαϊων Ηχος Α.pdf

08-04-2023 Εσπερινός Σαββάτου του Λαζάρου.pdf

08–04-2023 Όρθρος Σάββατο του Λαζάρου.pdf

09-04-2023 Εσπερινός Κυριακής των Βαϊων.pdf

09-04-2023 Όρθρος Κυριακής των Βαϊων.pdf

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 2023 

Κυριακή των Βαίων εσπέρας.pdf

01-01 Κυριακή Βαϊων Εσπέρας 2023.pdf

02-01 Kείμενα Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Δευτέρας 2023.pdf

02-02 Μ. Δευτέρα Εσπέρας 2023.pdf

03-01 Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Τρίτης 2023.pdf

03-02 Μ. Τρίτη Εσπέρας 2023.pdf

04-01 Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Τετάρτης 2023.pdf

04-02 Ακολουθία Ευχελαίου και με ΜΟΥΣΙΚΑ.pdf

04-03 Μ. Τετάρτη Εσπέρας 2023.pdf

05-01 Μ. Πέμπτης πρωϊ κείμενα & μουσικά 2023.pdf

05-02 Μ. Πέμπτης Εσπέρας 2023.pdf

06-01 Μ. Παρασκευή πρωί Ωρες & Εσπερινός.pdf

06-02 Μ. Παρασκευή Εσπέρας 2023.pdf

07-01 Μ. Σάββατο πρωί 2023.pdf

07-02 Μ. Σάββατο Βράδυ 2023.pdf

08-00 Μέγας Εσπερινός της Αγάπης 2023.pdf

09 Ενιαίο-αρχείο-Μ-Εβδομάς-2023-Β.-Κιαμηλίδη.pdf

Μεγάλη Εβδομάς 2023 με όλα τα αρχεία σε pdf. .rar

17-04-2023 Όρθρος 2ης ημέρας του Πάσχα.pdf

18-04-2023 Εσπερινός Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης.pdf

18-04-2023 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης.pdf

18-04-2023 Εσπερινός Αγίου Παταπίου.pdf

18-04-2023 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίου Παταπίου.pdf

19-04-2023 Όρθρος Τετάρτης του Πάσχα.pdf

20-04-2023 Όρθρος 5ης ημέρας του Πάσχα.pdf

21-04-2023 Εσπερινός Ζωοδόχου Πηγής.mel.pdf

21-04-2023 Όρθρος Ζωοδόχου Πηγής.pdf

22-04-2023 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου.pdf

22-04-2023 Εσπερινός Σαββάτου της Διακαινησίμου Αγίου Αποστόλου Ναθαναήλpdf

22-04-2023 Όρθρος Σαββάτου Διακαιν Αγ. Αποστόλου Ναθαναήλ.pdf

23-04-2023 Εσπερινός Κυριακής του Θωμά & του Αγίου Γεωργίου.pdf

23-04-2023 Όρθρος Κυριακή του Θωμά του Αγίου Γεωργίου.pdf

25-04-2023 Εσπερινός Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστοῦ Μάρκου.pdf

25-04-2023 Όρθρος Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστοῦ Μάρκου.pdf

26-04-2023 Όρθρος Τετάρτης μετά του Θωμά.pdf

28-04-2023 Όρθρος Παρασκευής μετά του Θωμά.pdf

29-04-2023 Όρθρος Σαββάτου μετά του Θωμά.pdf

30-04-2023 Εσπερινός Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.pdf

30-04-2023 Όρθρος Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Απριλίου 2022 σε ένα και μόνον Θέμα  σε  .mel

01-04-2023 Ορθρος Σάββατου του Ακαθίστου.mel

02-04-2023 Εσπερινός Ε΄Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄ εωθ. Θ΄.mel

02-04-2023 Ορθρος Ε΄Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄ εωθ. Θ΄.mel

02-04-2023 Καταν. Εσπερ. Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος Α΄.mel

05-04-2023 Κειμ Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης προ των Βαϊων.mel

07-04-2023 Κειμ Θ΄ & Προηγιασμένη Παρασκευής προ των Βαϊων Ηχος Α.mel

08-04-2023 Εσπερινός Σαββάτου του Λαζάρου.mel

08–04-2023 Όρθρος Σάββατο του Λαζάρου.mel

09-04-2023 Εσπερινός Κυριακής των Βαϊων.mel

09-04-2023 Όρθρος Κυριακής των Βαϊων.mel

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 2023 σε mel.

Κυριακή των Βαίων εσπέρας εις το Λυχνικόν.mel

01-01 Κυριακή Βαϊων Εσπέρας 2023.mel

02-01 Kείμενα Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Δευτέρας 2023.mel

02-02 Μ. Δευτέρα Εσπέρας 2023.mel

03-01 Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Τρίτης 2023.mel

03-02 Μ. Τρίτη Εσπέρας 2023.mel

04-01 Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Τετάρτης 2023.mel

04-02 Ακολουθία Ευχελαίου και με ΜΟΥΣΙΚΑ.mel

04-03 Μ. Τετάρτη Εσπέρας 2023.mel

05-01 Μ. Πέμπτης πρωϊ κείμενα & μουσικά 2023.mel

05-02 Μ. Πέμπτης Εσπέρας 2023.mel

06-01 Μ. Παρασκευή πρωί Ωρες & Εσπερινός.mel

06-02 Μ. Παρασκευή Εσπέρας 2023.mel

07-01 Μ. Σάββατο πρωί 2023.mel

07-02 Μ. Σάββατο Βράδυ 2023.mel

08-00 Μέγας Εσπερινός της Αγάπης 2023.mel

Μεγάλη Εβδομάς 2023 με όλα τα αρχεία σε mel.rar

17-04-2023 Όρθρος 2ης ημέρας του Πάσχα.mel

18-04-2023 Εσπερινός Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης.mel

18-04-2023 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης.mel

18-04-2023 Εσπερινός Αγίου Παταπίου.mel

18-04-2023 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίου Παταπίου.mel

19-04-2023 Όρθρος Τετάρτης του Πάσχα.mel

20-04-2023 Όρθρος 5ης ημέρας του Πάσχα.mel

21-04-2023 Εσπερινός Ζωοδόχου Πηγής.mel

21-04-2023 Όρθρος Ζωοδόχου Πηγής.mel

22-04-2023 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου.mel

22-04-2023 Εσπερινός Σαββάτου της Διακαινησίμου Αγίου Αποστόλου Ναθαναήλ.mel

22-04-2023 Όρθρος Σαββάτου Διακαιν Αγ. Αποστόλου Ναθαναήλ.mel

23-04-2023 Εσπερινός Κυριακής του Θωμά & του Αγίου Γεωργίου.mel

23-04-2023 Όρθρος Κυριακή του Θωμά του Αγίου Γεωργίου.mel

25-04-2023 Εσπερινός Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστοῦ Μάρκου.mel

25-04-2023 Όρθρος Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστοῦ Μάρκου.mel

26-04-2023 Όρθρος Τετάρτης μετά του Θωμά.mel

28-04-2023 Όρθρος Παρασκευής μετά του Θωμά.mel

29-04-2023 Όρθρος Σαββάτου μετά του Θωμά.mel

30-04-2023 Όρθρος Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄30-04-2023 Εσπερινός Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.mel

.mel

.mel

.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=40222 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.