Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών καὶ Καθημερινών του Μηνός Απριλίου 2024 σε ένα και μόνον άρθρο

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Απριλίου 2024 σε ένα και μόνον Θέμα  σε pdf

Ακολουθία Χαιρετισμών & Ακάθιστος για Τάμπλετ.pdf

03-04-2024 Θ΄ & Προηγιασμένη Τετάρτη Γ΄ εβδομάδος. Ηχος β ΄.pdf

05-04-2024 Εννάτη & Προηγιασμένη Παρασκευής Γ΄ Εβδομάδος Ήχος Β.pdf

06-04-2024 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Γ΄Νηστειών Ηχος Β΄.pdf

07-04-2024 Εσπερ. Κυριακής Γ΄ Νηστειών Ηχος Γ.pdf

07-04-2024 Ορθρος Γ΄ Κυριακής Νηστειών Ηχος Γ Εωθ. ΙΑ.pdf

07-04-2024 Καταν. Εσπερ. Κυριακής Γ΄ Νηστειών εσπέρας Ηχος Γ.pdf

10-04-2024 Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Δ΄ Εβδομάδος Ήχος Γ΄.pdf

12-04-2024 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Δ΄ Εβδομάδος ήχος Γ΄.pdf

13-04-2024 Όρθρος Σαββάτου με Αλλ. Δ΄ των Νηστειών Ήχος Γ.pdf

14-04-2024 Εσπερινός Δ΄ Κυριακής Ήχος δ΄.pdf

14-04-2024 Ορθρος Δ΄ Κυριακής των Νηστειών Ήχος δ΄Εωθ. Α.pdf

14-04-2024 Καταν. Εσπερινός Δ΄ Κυριακής Ήχος δ΄.pdf

17-04-2024 Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης Ε΄ Εβδομάδος Ηχος Δ’.pdf

17-04-2024 Μέγας Κανών.pdf

19-04-2024 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος δ ΄.pdf

20-04-2024 Ορθρος Σάββατου του Ακαθίστου.pdf

21-04-2024 Εσπερ. Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος πλ. α΄.pdf

21-04-2024 Ορθρος Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Β΄.pdf

21-04-2024 Καταν. Εσπερ. Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος πλ. α΄.pdf

24-04-2024 Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης προ των Βαϊων Ηχος πλ. α.pdf

26-04-2024 Θ΄ & Προηγιασμένη Παρασκευής προ των Βαϊων Ηχος πλ. α΄.pdf

27-04-2024 Εσπερινός Σαββάτου του Λαζάρου.pdf

27-04-2024 Ορθρος Σαββάτου του Λαζάρου.pdf

28-04-2024 Εσπερινός Κυριακής των Βαϊων.pdf

28-04-2024 Όρθρος Κυριακής των Βαϊων.pdf

Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος 2024 αναρτήθηκαν  ΕΔΩ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Απριλίου 2024 σε ένα και μόνον Θέμα  σε  .mel

03-04-2024 Θ΄ & Προηγιασμένη Τετάρτη Γ΄ εβδομάδος. Ηχος β ΄.mel

05-04-2024 Εννάτη & Προηγιασμένη Παρασκευής Γ΄ Εβδομάδος Ήχος Β.mel

06-04-2024 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Γ΄Νηστειών Ηχος Β΄.mel

07-04-2024 Εσπερ. Κυριακής Γ΄ Νηστειών Ηχος Γ.mel

07-04-2024 Ορθρος Γ΄ Κυριακής Νηστειών Ηχος Γ Εωθ. ΙΑ.mel

07-04-2024 Καταν. Εσπερ. Κυριακής Γ΄ Νηστειών εσπέρας Ηχος Γ.mel

10-04-2024 Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Δ΄ Εβδομάδος Ήχος Γ΄.mel

12-04-2024 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Δ΄ Εβδομάδος ήχος Γ΄.mel

13-04-2024 Όρθρος Σαββάτου με Αλλ. Δ΄ των Νηστειών Ήχος Γ΄.mel

14-04-2024 Εσπερινός Δ΄ Κυριακής Ήχος δ΄.mel

14-04-2024 Ορθρος Δ΄ Κυριακής των Νηστειών Ήχος δ΄Εωθ. Α.mel

14-04-2024 Καταν. Εσπερινός Δ΄ Κυριακής Ήχος δ΄.mel

17-04-2024 Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης Ε΄ Εβδομάδος Ηχος Δ’.mel

19-04-2024 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος δ ΄.mel

20-04-2024 Ορθρος Σάββατου του Ακαθίστου.mel

21-04-2024 Εσπερ. Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος πλ. α΄.mel

21-04-2024 Ορθρος Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Β΄.mel

21-04-2024 Καταν. Εσπερ. Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος πλ. α΄.mel

24-04-2024 Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης προ των Βαϊων Ηχος πλ. α.mel

26-04-2024 Θ΄ & Προηγιασμένη Παρασκευής προ των Βαϊων Ηχος πλ. α΄.mel

27-04-2024 Εσπερινός Σαββάτου του Λαζάρου.mel

27-04-2024 Ορθρος Σαββάτου του Λαζάρου.mel

28-04-2024 Εσπερινός Κυριακής των Βαϊων.mel

28-04-2024 Όρθρος Κυριακής των Βαϊων.mel

.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=40222 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.