Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών καὶ Καθημερινών του Μηνός Απριλίου 2022 σε ένα και μόνον άρθρο

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Απριλίου 2022 σε ένα και μόνον Θέμα  σε pdf

01-04-2022 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Δ΄ Εβδομάδος ήχος Βαρύς.pdf

02-04-2022 Όρθρος Σάββατο Δ΄ Εβδομάδος ήχος Βαρύς.pdf

02-04-2022 Όρθρος Σάββατο Δ΄ Εβδομάδος ήχος Βαρύς.pdf

03-04-2022 Εσπερ. Δ΄Κυρ. των Νηστειών Ηχος πλ. δ΄Εωθ. Η.pdf

03-04-2022 Ορθρος Δ΄Κυρ. των Νηστειών Ηχος πλ. δ΄Εωθ. Η.pdf

03-04-2022 Καταν. Εσπερινός Δ΄ Κυριακής Ήχος πλ. δ΄.pdf

06-04-2022 Κειμενα Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης Ε΄ Εβδομάδος.pdf

08-04-2022 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος Πλ. δ ΄.pdf

09-04-2022 Σάββατο του Ακαθίστου.pdf

10-04-2022 Εσπερινός Ε΄Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄ εωθ. Θ.pdf

10-04-2022 Ορθρος Ε΄Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄ εωθ. Θ΄.pdf

10-04-2022 Καταν. Εσπερ. Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος Α΄.pdf

13-04-2022 Κειμ Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης προ των Βαϊων.pdf

15-04-2022 Κειμ Θ΄ & Προηγιασμένη Παρασκευής προ των Βαϊων Ηχος Α.pdf

16-04-2022-Εσπερινός Σαββάτου του Λαζάρου.pdf

16-04-2022 Όρθρος Σάββατο του Λαζάρου.pdf

17-04-2022 Εσπερινός Κυριακής των Βαϊων.pdf

17-04-2022 Όρθρος Κυριακής των Βαϊων.pdf

25-04-2022 Εσπερινός 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.pdf

25-04-2022 Όρθρος 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.pdf

26-04-2022 Εσπερινός Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού ΜΑΡΚΟΥ.pdf

26-04-2022 Όρθρος Τρίτης της Διακ. & Μάρκου του Ευαγγελιστού.pdf

26-04-2022 Εσπερινός Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης.pdf

26-04-2022 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης.pdf

26-04-2022 Εσπερινός Αγίου Παταπίου.pdf

26-04-2022 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίου Παταπίου.pdf

27-04-2022 Κείμενα και μουσική Όρθρος Τετάρτης του Πάσχα.pdf

28-04-2022 Όρθρος 5ης ημέρας του Πάσχα.pdf

29-04-2022 Κειμ Εσπερινός Ζωοδόχου Πηγής.pdf

29-04-2022 Κειμ. Όρθρος Ζωοδόχου Πηγής Τάμπλετ.pdf

30-04-2022 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Απριλίου 2022 σε ένα και μόνον Θέμα  σε  .mel

01-04-2022 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Δ΄ Εβδομάδος ήχος Βαρύς.mel

02-04-2022 Όρθρος Σάββατο Δ΄ Εβδομάδος ήχος Βαρύς.mel

03-04-2022 Εσπερ. Δ΄Κυρ. των Νηστειών Ηχος πλ. δ΄Εωθ. Η.mel

03-04-2022 Ορθρος Δ΄Κυρ. των Νηστειών Ηχος πλ. δ΄Εωθ. Η.mel

03-04-2022 Καταν. Εσπερινός Δ΄ Κυριακής Ήχος πλ. δ΄.mel

06-04-2022 Κειμενα Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης Ε΄ Εβδομάδος.mel

08-04-2022 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος Πλ. δ ΄.mel

09-04-2022 Σάββατο του Ακαθίστου.mel

10-04-2022 Εσπερινός Ε΄Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄ εωθ. Θ΄.mel

10-04-2022 Ορθρος Ε΄Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄ εωθ. Θ΄.mel

10-04-2022 Καταν. Εσπερ. Ε΄ Κυρ. των Νηστειών Ήχος Α΄.mel

13-04-2022 Κειμ Θ΄ & Προηγιασμένη Τεταρτης προ των Βαϊων.mel

15-04-2022 Κειμ Θ΄ & Προηγιασμένη Παρασκευής προ των Βαϊων Ηχος Α.mel

16-04-2022-Εσπερινός Σαββάτου του Λαζάρου.mel

16-04-2022 Όρθρος Σάββατο του Λαζάρου.mel

17-04-2022 Εσπερινός Κυριακής των Βαϊων.mel

17-04-2022 Όρθρος Κυριακής των Βαϊων.mel

25-04-2022 Εσπερινός 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.mel

25-04-2022 Όρθρος 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.mel

26-04-2022 Εσπερινός Αγίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού ΜΑΡΚΟΥ.mel

26-04-2022 Όρθρος Τρίτης της Διακ. & Μάρκου του Ευαγγελιστού.mel

26-04-2022 Εσπερινός Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης.mel

26-04-2022 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης.mel

26-04-2022 Εσπερινός Αγίου Παταπίου.mel

26-04-2022 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίου Παταπίου.mel

27-04-2022 Κείμενα και μουσική Όρθρος Τετάρτης του Πάσχα.mel

28-04-2022 Όρθρος 5ης ημέρας του Πάσχα.mel

29-04-2022 Κειμ Εσπερινός Ζωοδόχου Πηγής.mel

30-04-2022 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου.mel

29-04-2022 Κειμ. Όρθρος Ζωοδόχου Πηγής Τάμπλετ.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=40222 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.