Δοξαστάριον Πέτρου του Πελοποννησίου (εκδοθέν υπό Π. Κηλτζανίδη).

ΠΕΡΙΕΧΟΝ

Άπαντα τα Ιδιόμελα και Δοξαστικά του Εσπερινού, της Λιτής, των Αποστίχων και των Αίνων. Τα Απολυτίκια και Κοντάκια πασών των σταθερώνΔεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, των εορταζομένων Αγίων του όλου ενιαυτού.

Μελωδογράφημα Διονύσιου Σταματόπουλου.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Σε pdf για τους μη έχοντες Μελωδό.


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=48894 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.