Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και Καθημερινών του Μηνός Μαίου 2024 σε μία και μόνον σελίδα.

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΜΑΙΟΥ 2024

06-05-2024 Εσπερινός 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.pdf

06-05-2024 Όρθρος 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.pdf

07-05-2024 Εσπερινός Αγίου Παταπίου.pdf

07-05-2024 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίου Παταπίου.pdf

07-05-2024 Εσπερινός Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης.pdf

07-05-2024 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης.pdf

07-05-2024 Εσπερινός Γ΄ του Πάσχα του Αγίου Αθανασίου.pdf

07-05-2024 Όρθρος Γ΄ του Πάσχα του Αγίου Αθανασίου.pdf

07-05-2024 Εσπερινός Τρίτης Διακαιν. Αγίας Ειρήνης.pdf

07-05-2024 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίας Ειρήνης.pdf

07-05-2024 Εσπερινός Τρίτης Διακαιν. Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.pdf

07-05-2024 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.pdf

07-05-2024 Εσπερινός Τρίτης Διακαιν. Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.pdf

07-05-2024 Ορθρος 3ης ημέρας Πάσχα ηχος Γ Οσίου Σεραφείμ.pdf

08-05-2024 Εσπερινός Τετάρτης του Πάσχα Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.pdf

08-05-2024 Όρθρος Τετάρτης του Πάσχα Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.pdf

09-05-2024 Όρθρος 5ης ημέρας του Πάσχα.pdf

09-05-2024 Εσπερινός Τεταρ. Διακαιν. Αγίου Χριστοφόρου ηχος πλ. α.pdf

09-05-2024 Ορθρος Πέμπτης Διακαιν. Αγ. Χριστοφόρου ηχος πλ. α.pdf

10-05-2024 Εσπερινός Ζωοδόχου Πηγής.pdf

10-05-2024 Όρθρος Ζωοδόχου Πηγής.pdf

11-05-2024 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου.pdf

11-05-2024 Εσπερινός Σαββάτου της Διακαινησίμου Αγίων Κυρίλλου & Μεθοδίου.pdf

11-05-2024 Όρθρος Σαββάτου Διακαιν Αγίων Κυρίλλου & Μεθοδίου.pdf

12-05-2024 Εσπερινός του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).pdf

12-05-2024 Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).pdf

15-05-2024 Όρθρος Τετάρτης μετά του Θωμά.pdf

17-05-2024 Όρθρος Παρασκευής μετά του Θωμά.pdf

18-05-2024 Όρθρος Σαββάτου μετά του Θωμά.pdf

19-05-2024 Εσπερινός Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.pdf

19-05-2024 Όρθρος Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.pdf

20-05-2024 Εσπέρας Κυριακής των Μυροφόρων Α.Λ. Αγίου Νικολάου.pdf

20-05-2024 Ορθρος Δευτέρας των Μυροφόρων Α.Λ. Αγίου Νικολάου.pdf

21-05-2024 Εσπερινός των Αγίων Δευτέρα μετά των Μυροφόρων.pdf

21-05-2024 Όρθρος των Αγίων Τρίτη μετά των Μυροφόρων.pdf

22-05-2024 Όρθρος Τετάρτης μετά των Μυροφόρων.pdf

24-05-2024 Όρθρος Παρασκευής μετά των Μυροφόρων.pdf

25-05-2024 Όρθρος Σαββ Απόδ. τω Μυροφόρων & Γ΄ευρ. Τ.Κ. του Προδρόμου.pdf

26-05-2024 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος Γ Εωθ. Ε.pdf

26-05-2024 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε.pdf

27-05-2024 Εσπερινός Κυρ. μετά του Παραλύτου Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.pdf

27-05-2024 Όρθρος Δευτ. μετά του Παραλύτου Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.pdf

29-05-2024 Εσπερινός Μεσοπεντηκοστής.pdf

29-05-2024 Όρθρος Μεσοπεντηκοστής.pdf

31-05-2024 Όρθρος Παρασκευής μετά την Μεσοπεντ.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και καθημερινών του Μηνός  Μαίου 2023 σε ένα και μόνον Θέμα  σε .mel

06-05-2024 Εσπερινός 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.mel

06-05-2024 Όρθρος 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.mel

07-05-2024 Εσπερινός Αγίου Παταπίου.mel

07-05-2024 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίου Παταπίου.mel

07-05-2024 Εσπερινός Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης.mel

07-05-2024 Όρθρος Λαμπροτρίτης Αγίων Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης.mel

07-05-2024 Εσπερινός Γ΄ του Πάσχα του Αγίου Αθανασίου.mel

07-05-2024 Όρθρος Γ΄ του Πάσχα του Αγίου Αθανασίου.mel

08-05-2024 Εσπερινός Τετάρτης του Πάσχα Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.mel

08-05-2024 Όρθρος Τετάρτης του Πάσχα Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.mel

09-05-2024 Όρθρος 5ης ημέρας του Πάσχα.mel

10-05-2024 Εσπερινός Ζωοδόχου Πηγής.mel

10-05-2024 Όρθρος Ζωοδόχου Πηγής.mel

11-05-2024 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου.mel

12-05-2024 Εσπερινός του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).mel

12-05-2024 Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).mel

15-05-2024 Όρθρος Τετάρτης μετά του Θωμά.mel

17-05-2024 Όρθρος Παρασκευής μετά του Θωμά.mel

18-05-2024 Όρθρος Σαββάτου μετά του Θωμά.mel

19-05-2024 Εσπερινός Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.mel

19-05-2024 Όρθρος Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.mel

21-05-2024 Εσπερινός των Αγίων Δευτέρα μετά των Μυροφόρων.mel

21-05-2024 Όρθρος των Αγίων Τρίτη μετά των Μυροφόρων.mel

22-05-2024 Όρθρος Τετάρτης μετά των Μυροφόρων.mel

24-05-2024 Όρθρος Παρασκευής μετά των Μυροφόρων.mel

25-05-2024 Όρθρος Σαββ Απόδ. τω Μυροφόρων & Γ΄ευρ. Τ.Κ. του Προδρόμου.mel

26-05-2024 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος Γ Εωθ. Ε΄.mel

26-05-2024 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε.mel

27-05-2024 Εσπερινός Κυρ. μετά του Παραλύτου Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.mel

27-05-2024 Όρθρος Δευτ. μετά του Παραλύτου Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.mel

29-05-2024 Εσπερινός Μεσοπεντηκοστής.mel

29-05-2024 Όρθρος Μεσοπεντηκοστής.mel

31-05-2024 Όρθρος Παρασκευής μετά την Μεσοπεντ.mel

.mel

.mel

 

 

 

Προβολή άρθρου


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=45872 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.