Ενημερωτικά!!!!!!!! Αναρτήθηκαν όλα τα αρχεία σε μουσική Κυριακών & καθημερινών, καθώς και σε κείμενα του Μαίου και Ιουνίου 2020

Ενημερωτικά!!!!!!!!

Αναρτήθηκαν όλα τα αρχεία pdf & mel  ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 σε μουσική Κυριακών & Μεγάλων εορτῶν στην παρακάτω δ/νση

https://melodos.com/bibliothiki/?p=43715

Αναρτήθηκαν όλα τα αρχεία pdf & mel  Μαίου και Ιουνίου 2020 σε μουσική των καθημερινών στην παρακάτω δ/νση

https://melodos.com/bibliothiki/?p=38740

καθώς και  σε κείμενα  pdf του Μαίου και Ιουνίου 2020  στην παρακάτω δ/νση

https://melodos.com/bibliothiki/?p=41318

Για τυχόν  διορθωτικές προτάσεις  τα στοιχεία μου βρίσκονται στην παρακάτω δ/νση

https://melodos.com/bibliothiki/?p=44873

 

  Ψήφισες ήδη μία φορά.