Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και Καθημερινών του Μηνός Μαίου 2023 σε μία και μόνον σελίδα.

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΜΑΙΟΥ 2023

01-05-2023 Όρθρος Δευτέρας μετά των Μυροφόρων Εορτάσιμος.pdf

02-05-2023 Εσπερινός Δευτέρας Μυροφόρων & Αγ. Αθανασίου.pdf

02-05-2023 Όρθρος Τρίτης μετά των Μυροφόρων & Αγίου Αθανασίου.pdf

03-05-2023 Όρθρος Τετάρτης μετά των Μυροφόρων.pdf

05-05-2023 Εσπερινός Πέμπτης μετά των Μυροφ. Αγίας Ειρήνης.pdf

05-05-2023 Όρθρος Παρασκευής μετά των Μυροφόρων Αγίας Ειρήνης.pdf

05-05-2023 Εσπερινός Πέμπτης μετά Μυροφόρων Αγίου Εφραίμ.pdf

05-05-2023 Όρθρος Παρασκευής μετά των Μυροφόρων Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.pdf

06-05-2023 Εσπερινός Παρασκευής μετά Μυροφ Οσίας Σοφίας της εν Κλεισρούρα.pdf

06-05-2023 Ορθρος Σαββάτου μετά Μυροφ Οσίας Σοφίας της εν Κλεισρούρα.pdf

06-05-2023 Εσπερινός Παρασκευής μετά των Μυροφ. Οσίου Σεραφείμ.pdf

06-05-2023 Ορθρος Σαββάτου μετά των Μυροφόρων Οσίου Σεραφείμ.pdf

06-05-2023 Όρθρος Σαββάτου Απόδ. τω Μυροφόρων Ήχος Β΄.pdf

07-05-2023 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄.pdf

07-05-2023 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε.pdf

08-05-2023 Ἑσπερινός Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Κυρ. Παραλύτου.pdf

08-05-2023 Όρθρος Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Κυρ. Μετά Παραλύτου.pdf

09-05-2023 Εσπερινός Δευτέρας μετά του Παραλύτου Αγίου Χριστοφόρου.pdf

09-05-2023 Όρθρος Τρίτης μετά του Παραλύτου Αγίου Χριστοφόρου.pdf

10-05-2023 Εσπερινός Μεσοπεντηκοστής.pdf

10-05-2023 Όρθρος Μεσοπεντηκοστής.pdf

11-05-2023 Ορθρος Αγίων Κυρίλου & Μεθοδίου11-05-2023 Εσπερινός Τετάρτης μετά της Μ-Π & Κυρίλου & Μεθοδίου.pdf

12-05-2023 Όρθρος Παρασκευής μετά την Μεσοπεντ.pdf

13-05-2023 Όρθρος Σαββάτου μετά την Μεσοπεντη.pdf

14-05-2023 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.pdf

14-05-2023 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.pdf

17-05-2023 Όρθρος Απόδοσης της Μεσοπεντηκοστής.pdf

19-05-2023 Όρθρος Παρασκευής μετά της Σαμαρείτιδος.pdf

20-05-2023 Όρθρος Σαββάτου μετά της Σαμαρείτιδος.pdf

20-05-2023 Εσπέρας Παρασκευής Αγίου Νικολάου.pdf

20-05-2023 Ορθρος Σαββάτου μετά της Σαμαρείτιδος Αγίου Νικολάου.pdf

21-05-2023 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.pdf

21-05-2023 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.pdf

22-05-2023 Ορθρος Δευτέρας μετά του Τυφλου.pdf

24-05-2023 Εσπερινός Απόδοσης του Πάσχα.pdf

24-05-2023 Ορθρος Απόδοσης του Πάσχα.pdf

25-05-2023 Θ΄ Ωρα του πάσχα.pdf

25-05-2023 Εσπερινός Αναλήψεως.pdf

25-05-2023 Ορθρος την Πεμπτη της Αναλήψεως.pdf

26-05-2023 Εσπερινός Πέμπτης της Αναλήψεως & Προδρόμου.pdf

26-05-2023 Ορθρος Παρασκευής μετά την Ανάληψη & Προδρόμου.pdf

27-05-2023 Εσπερινός Παρασκ. μετά Ανάλ Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.pdf

27-05-2023 Όρθρος Σαββάτου μετά την Ανάληψη Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.pdf

28-05-2023 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf

28-05-2023 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.pdf

31-05-2023 Όρθρος Τετάρτης μετά των Πατέρων.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και καθημερινών του Μηνός  Μαίου 2023 σε ένα και μόνον Θέμα  σε .mel

01-05-2023 Όρθρος Δευτέρας μετά των Μυροφόρων Εορτάσιμος.mel

02-05-2023 Εσπερινός Δευτέρας Μυροφόρων & Αγ. Αθανασίου.mel

02-05-2023 Όρθρος Τρίτης μετά των Μυροφόρων & Αγίου Αθανασίου.mel

03-05-2023 Όρθρος Τετάρτης μετά των Μυροφόρων.mel

05-05-2023 Εσπερινός Πέμπτης μετά των Μυροφ. Αγίας Ειρήνης.mel

05-05-2023 Όρθρος Παρασκευής μετά των Μυροφόρων Αγίας Ειρήνης.mel

05-05-2023 Εσπερινός Πέμπτης μετά Μυροφόρων Αγίου Εφραίμ.mel

05-05-2023 Όρθρος Παρασκευής μετά των Μυροφόρων Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.mel

06-05-2023 Εσπερινός Παρασκευής μετά Μυροφ Οσίας Σοφίας της εν Κλεισρούρα.mel

06-05-2023 Ορθρος Σαββάτου μετά Μυροφ Οσίας Σοφίας της εν Κλεισρούρα.mel

06-05-2023 Εσπερινός Παρασκευής μετά των Μυροφ. Οσίου Σεραφείμ.mel

06-05-2023 Ορθρος Σαββάτου μετά των Μυροφόρων Οσίου Σεραφείμ.mel

06-05-2023 Όρθρος Σαββάτου Απόδ. τω Μυροφόρων Ήχος Β΄.mel

07-05-2023 Εσπερινός Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄.mel

07-05-2023 Όρθρος Κυριακής του Παραλύτου ήχος γ΄ Εωθ. Ε.mel

08-05-2023 Ἑσπερινός Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Κυρ. Παραλύτου.mel

08-05-2023 Όρθρος Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Κυρ. Μετά Παραλύτου.mel

09-05-2023 Εσπερινός Δευτέρας μετά του Παραλύτου Αγίου Χριστοφόρου.mel

09-05-2023 Όρθρος Τρίτης μετά του Παραλύτου Αγίου Χριστοφόρου.mel

10-05-2023 Εσπερινός Μεσοπεντηκοστής.mel

10-05-2023 Όρθρος Μεσοπεντηκοστής.mel

11-05-2023 Εσπερινός Τετάρτης μετά της Μ-Π & Κυρίλου & Μεθοδίου.mel

11-05-2023 Ορθρος Αγίων Κυρίλου & Μεθοδίου.mel

12-05-2023 Όρθρος Παρασκευής μετά την Μεσοπεντ.mel

13-05-2023 Όρθρος Σαββάτου μετά την Μεσοπεντη.mel

14-05-2023 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.mel

14-05-2023 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.mel

17-05-2023 Όρθρος Απόδοσης της Μεσοπεντηκοστής.mel

19-05-2023 Όρθρος Παρασκευής μετά της Σαμαρείτιδος.mel

20-05-2023 Όρθρος Σαββάτου μετά της Σαμαρείτιδος.mel

20-05-2023 Εσπέρας Παρασκευής Αγίου Νικολάου.mel

20-05-2023 Ορθρος Σαββάτου μετά της Σαμαρείτιδος Αγίου Νικολάου.mel

21-05-2023 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.mel

21-05-2023 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.mel

24-05-2023 Εσπερινός Απόδοσης του Πάσχα.mel

24-05-2023 Ορθρος Απόδοσης του Πάσχα.mel

25-05-2023 Εσπερινός Αναλήψεως.mel

25-05-2023 Ορθρος την Πεμπτη της Αναλήψεως.mel

26-05-2023 Εσπερινός Πέμπτης της Αναλήψεως & Προδρόμου.mel

26-05-2023 Ορθρος Παρασκευής μετά την Ανάληψη & Προδρόμου.mel

27-05-2023 Εσπερινός Παρασκ. μετά Ανάλ Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου (2).mel

27-05-2023 Όρθρος Σαββάτου μετά την Ανάληψη Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.mel

28-05-2023 Εσπερινός Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.mel

28-05-2023 Ορθρος Κυριακής των Αγίων Πατέρων Ήχος πλ. β΄ Εωθ. Ι΄.mel

31-05-2023 Όρθρος Τετάρτης μετά των Πατέρων.mel

.mel

 

 

Προβολή άρθρου


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=45872 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.