«ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Η πρώτη φωτογραφία στην γη τραβήχτηκε χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση περί το 33 μ.Χ. και απεικονίζει το πρόσωπο του Χριστού την στιγμή της Ανάστασης του, δηλαδή την στιγμή που επανήλθε στην ζωή το σώμα του και ταυτόχρονα έγινε η μεταβολή στο σώμα του από φθαρτό άφθαρτο και από υλικό σε αιθέριο.
Η αποτύπωση έγινε χρησιμοποιώντας σαν φωτογραφικό φίλμ την σινδόνη με την οποία είχε τυλίξει ο Ιωσήφ το σώμα του Χριστού.
Την στιγμή εκείνη επέτρεψε, για το πολύ του έλεος, να βγει μια φυσική αλλά και υπερφυσική ακτινοβολία από το σώμα του που η ισχύς της ήταν τέτοια ώστε αφενός μεν διαπέρασε τα δύο μεταλικά νομίσματα που κάλυπταν τα μάτια του Χριστού και τα αποτύπωσε όπως ήταν ανοιχτά πάνω στη σινδόνη, αφετέρου δε χωρίς να κατακαύσει την σινδόνη.
Το ότι τα μάτια είναι ανοιχτά και όχι κλειστά, δείχνει ότι η αποτύπωση έγινε την στιγμή της Ανάστασης.
Τα νομίσματα διακρίνονται σαν 2 αμυδροί κύκλοι γύρω από τα μάτια Του.
Διακρίνονται στο πρόσωπο οι πληγές από το ακάνθινο στεφάνι, τα ραπίσματα και τους προπηλακισμούς.
Ασφαλώς όλο αυτό έγινε για να αφήσει την εικόνα του στους πιστούς του όλων των αιώνων.
Η χάρη Του ευδοκεί να την βλέπουμε και εμείς σήμερα.
Αυτή η Σινδόνη διπλωμένη έτσι ώστε να φαίνεται μόνο το πρόσωπο ήταν τα πολύ παλιά χρόνια αναρτημένη στην είσοδο της πόλης Έδεσσας (σημερινή Urfa Τουρκίας). Το 638μ.Χ. η πόλη κυριεύεται από τους Πέρσες. Λίγο αργότερα οι Βυζαντινοί εισβάλουν στην πόλη και παίρνουν την Σινδόνη στην Κωνσταντινούπολη. Το 1204 λεηλατείται η Κωνσταντινούπόλη από τους Φράγκους που την μεταφέρουν στο Παρίσι και χάνονται τα ίχνη της μέχρι το 1353 που εμφανίζεται στη Liery της Γαλλίας. Το 1578 μεταφέρεται στο Τορίνο Ιταλίας.
Είναι η Σινδόνη που σήμερα βρίσκεται στον Καθολικό καθεδρικό ναό στο Τορίνο της Ιταλίας, πολυπραγμονούμενη, αμφισβητούμενη, συνεχώς ερευνώμενη και κάθε χρόνο γινόμενη σημείον αντιλεγόμενον.
Υπάρχει και το Άγιον Μανδήλιον, αλλά όπως φαίνεται είναι η ίδια η Σινδόνη διπλωμένη ώστε να φαίνεται μόνο το πρόσωπο του Χριστού και δεν υπάρχει άλλη αποτύπωση.
Η αγία του Χριστού Εκκλησία από αρχαίων χρόνων καθιέρωσε ειδική εορτἠ για τιμή αυτού του Μανδηλίου που εορτάζεται στις 16 Αυγούστου και έχει ωραιότατο κανόνα του Γερμανού Πατριάρχου (7ου αιώνα). Στα δεξιά της αποτύπωσης είναι μία εικόνα του 6ου αιώνα που φαίνεται ξεκάθαρα ότι αγιογραφήθηκε έχοντας ως πρότυπο το αποτύπωμα της σινδόνης. Εκτός των ανωτέρω υπάρχουν δεκάδες άλλα ιστορικά ντοκουμέντα για την ύπαρξη της Σινδόνης ή του Μανδηλίου. Και δεν είναι δημιούργημα κανενός μεσαιωνικού καλλιτέχνη. Εξάλου φαίνεται και μπορεί να το καταλάβει και ο πιό αδαής ότι είναι φωτογραφία και όχι προσωπογραφία, αφού είναι ολοζώντανη και μιλάει.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Βρίσκεστε στο σπίτι του "Μελωδού"

Επιλέξτε θέμα:

1. Μελωδός

Πρόγραμμα γραφής και εκτέλεσης βυζαντινής μουσικής

2.

Ηλεκτρονικό Κατάστημα για αγορά του Μελωδού

3. /

Πλήρεις Ακολουθίες όλες τις ημέρες του έτους και Δυναμικό Ημερολόγιο, νέο και παλαιό με πλούσια γραφικά

4. Βιβλιοθήκη

Μουσικά κείμενα για το Μελωδό και σε PDF

5.

Θησαυρός των γραφών προ και μετά Χριστόν

6. Έρευνα

Έλεγχος της σύγχρονης ψεύτικης γνώσης

7. π. Ανάργυρος

Γνωριμία με ένα αγωνιστή του καλού αγώνα της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης.

Επικοινωνία: [email protected]

Κατασκευή και επιμέλεια
Σάββας Παπαδόπουλος

Γλυκότερον πράμα δεν είναι άλλο από την πατρίδα και θρησκεία. Όταν δι' αυτά τον άνθρωπον δεν τον τύπτει η συνείδηση του, αλλά τα δουλεύει ως τίμιος και τα προσκυνεί, είναι ο πλέον ευτυχής και πλέον πλούσιος. (Στρατηγός Μακρυγιάννης ~1829μ.Χ.)

Οὐκέτι ματαιότητι προσφέρω μου τοὺς καμάτους, ἀλλὰ προσφέρω μου τοὺς καρποὺς τῷ ἀγαθῷ καὶ ἐλεήμονι Θεῷ, τῷ παρέχοντι μετὰ θάνατον ζωήν, καὶ ἑτοιμάζοντι τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη. (Άγιος Εφραίμ ο Σύρος ~350μ.Χ.)

Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. (Απόστολος Παύλος προς Εφεσίους ~60μ.Χ.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~