"Ούτος εστίν ο υιός μου ο αγαπητός εν ώ ευδόκησα."

Σήμερα δεικνύεται περίτρανα ποιός είναι ο πραγματικός κλειδοκράτωρ της Εκκλησίας.
Αυτός αν κλείσει, κανείς δεν μπορεί να ανοίξει.
Και αν ανοίξει Αυτός, κανείς δεν μπορεί να κλείσει.
Γι΄αυτό, με χαρά ας αγωνιστούμε και ειλικρίνεια και λίγο φόβο (όχι προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό), μηδέν μεριμνώντες, ότι Αυτός μεριμνά περί ημών.

Βρίσκεστε στο σπίτι του "Μελωδού"

ὅπερ Σάββας πεποίηκεν
ου χωρίς τη δυνάμει, θελήσει και επευλογία
του Πάνσοφου και Παντοδύναμου και Αιώνιου, Πανυπεράγαθου Τρισηλίου Μάκαρος.
δημιουργού του αχανούς σύμπαντος, και εμού!
Ω και ανατίθημι.

Οὐκέτι ματαιότητι προσφέρω μου τοὺς καμάτους, ἀλλὰ προσφέρω μου τοὺς καρποὺς τῷ ἀγαθῷ καὶ ἐλεήμονι Θεῷ, τῷ παρέχοντι μετὰ θάνατον ζωήν, καὶ ἑτοιμάζοντι τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη.
(Άγιος Εφραίμ ο Σύρος 350μ.Χ.)


Επιλέξτε θέμα:

1. Μελωδός

Πρόγραμμα γραφής και εκτέλεσης βυζαντινής μουσικής

2.

Ηλεκτρονικό Κατάστημα για αγορά του Μελωδού

3.

Πλήρεις Ακολουθίες όλες τις ημέρες του έτους

4. Βιβλιοθήκη

Μουσικά κείμενα για το Μελωδό και σε PDF

5.

Θησαυρός των γραφών προ και μετά Χριστόν

6. Έρευνα

Έλεγχος της σύγχρονης ψεύτικης γνώσης

7.

Δυναμικό Ημερολόγιο, νέο και παλαιό με πλούσια γραφικά

8. π. Ανάργυρος

Γνωριμία με ένα αγωνιστή του καλού αγώνα της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης.

Επικοινωνία: [email protected]