"Ούτος εστίν ο υιός μου ο αγαπητός εν ώ ευδόκησα."

Βρίσκεστε στο σπίτι του "Μελωδού"

ὅπερ, Σάββας πεποίηκεν
ου χωρίς τη δυνάμει, θελήσει και επευλογία
του Πάνσοφου και Παντοδύναμου, Αφθάρτου, Αιωνίου, Αϊδίου, Πανυπεραγάθου Τρισηλίου Μάκαρος.
δημιουργού του αχανούς σύμπαντος, και εμού!
Ω και ανατίθημι.

Επιλέξτε θέμα:

1. Μελωδός

Πρόγραμμα γραφής και εκτέλεσης βυζαντινής μουσικής

2.

Πλήρεις Ακολουθίες όλες τις ημέρες του έτους

3. Βιβλιοθήκη

Μουσικά κείμενα για το Μελωδό και σε PDF

4.

Θησαυρός των γραφών προ και μετά Χριστόν

5. Έρευνα

Έλεγχος της σύγχρονης ψεύτικης γνώσης

6.

Δυναμικό Ημερολόγιο, νέο και παλαιό με πλούσια γραφικά

7. π. Ανάργυρος

Γνωριμία με ένα αγωνιστή του καλού αγώνα της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης.

Επικοινωνία: info@melodos.com