Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και καθημερηνών του Μηνός Ιουλίου 2024 σε μία και μόνον σελίδα.

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών, Μεγάλων εορτών και καθημερηνών του Μηνός Ιουλίου 2024 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

Με Τρισάγια Χερουβικά Λειτουργικά Κοινωνικά & ψαλμοί σε εναίο αρχείο.pdf

04-ΜΟΥΣΙΚΟΣ-ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ-Δ΄-ΤΟΜΟΣ-με-Σελ- .pdf

01-07-2024 Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων.pdf

01-07-2024 Όρθρος Αγίων Αναργύρων Κειμ.pdf

02-07-2024 Εσπερινός Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις.pdf

02-07-2024 Όρθρος Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις.pdf

03-07-2024 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. δ΄.pdf

04-07-2024 ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΟΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ.pdf

04-07-2024 Όρθρος Αγίου Ανδρέου Κρήτης.pdf

05-07-2024 Εσπερινός Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.pdf

05-07-2024 Ορθρος Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.pdf

06-07-2024 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος πλ. δ΄.pdf

07-07-2024 Εσπερινός Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β Αγ. Κυριακής.pdf

07-07-2024 Ορθρος Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β Αγ. Κυριακής.pdf

08-07-2024 Εσπερινός Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος.pdf

08-07-2024 Ορθρος Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος.pdf

10-07-2024 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Α΄.pdf

11-07-2024 Εσπερινός Αγίας Ευφημίας.pdf

11-07-2024 Όρθρος Αγίας Ευφημίας.pdf

12-07-2024 Εσπερινός Αρχιερατικός Οσίου Παισίου.pdf

12-07-2024 Ορθρος Οσίου Παισίου.pdf

13-07-2024 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Α΄.pdf

14-07-2024 Εσπερινός Γ΄ Κυριακής Των Αγίων Πατέρων ήχος β΄ Εωθ. γ.pdf

14-07-2024 Ορθρος Γ΄ Κυριακής Των Αγίων Πατέρων ήχος β΄ Εωθ. γ.pdf

17-07-2024 Εσπερινός Αγίας Μαρίνας.pdf

17-07-2024 Όρθρος Αγίας Μαρίνας.pdf

19-07-2024 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Β΄.pdf

20-07-2024 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.pdf

20-07-2024 Ορθρος Προφήτου Ηλιού.pdf

21-07-2024 Εσπερ. Δ΄Κυριακής Ηχος Γ΄Εωθ Δ.pdf

21-07-2024 Ορθρος Δ΄ Κυριακής Ηχος Γ΄ Εωθ Δ.pdf

22-07-2024 Εσπερινός Αγίας Μαρκέλλης.pdf

22-07-2024 Ορθρος Αγίας Μαρκέλλης.pdf

22-07-2024 Εσπερινός Αγίας Μαγδαληνής & Αγίας Μαρκέλλης.pdf

22-07-2024 Ορθρος Αγίας Μαρκέλλης & Μαγδαλινής.pdf

22-07-2024 Εσπερινός Αγίας Μαγδαληνής.pdf

22-07-2024 Όρθρος Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής.pdf

24-07-2024 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Γ΄.pdf

25-07-2024 Εσπερινός Κοιμήσεως της Αγίας Άννης.pdf

25-07-2024 Όρθρος Κοιμήσεως της Αγίας Αννης.pdf

26-07-2024 Εσπερινός Αγίας Παρασκευής.pdf

26-07-2024 Όρθρος Αγίας Παρασκευής.pdf

27-07-2024 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος.pdf

27-07-2024 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος.pdf

28-07-2024 Εσπερινός Ε΄Κυριακής Ηχος Δ΄ Εωθ. Ε.pdf

28-07-2024 Ορθρος Ε΄ Κυριακής Ηχος Δ΄ Εωθ. Ε.pdf

31-07-2024 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Δ.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Ιουλίου 2024 σε μία και μόνον σελίδα

01-07-2024 Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων.mel

01-07-2024 Όρθρος Αγίων Αναργύρων.mel

02-07-2024 Εσπερινός Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις.mel

02-07-2024 Όρθρος Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις,.mel

03-07-2024 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Πλ. δ΄.mel

04-07-2024 ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΟΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ.mel

04-07-2024 Όρθρος Αγίου Ανδρέου Κρήτης.mel

05-07-2024 Εσπερινός Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.mel

05-07-2024 Όρθρος Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.mel

06-07-2024 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος πλ. δ΄.mel

07-07-2024 Εσπερινός Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β Αγ. Κυριακής.mel

07-07-2024 Ορθρος Β΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Β Αγ. Κυριακής.mel

08-07-2024 Εσπερινός Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος.mel

08-07-2024 Ορθρος Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος ΄.mel

10-07-2024 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Α΄.mel

11-07-2024 Εσπερινός Αγίας Ευφημίας.mel

11-07-2024 Όρθρος Αγίας Ευφημίας.mel

12-07-2024 Εσπερινός Αρχιερατικός Οσίου Παισίου.mel

12-07-2024-Όρθρος Οσίου Παισίου.mel

13-07-2024 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος Α΄.mel

14-07-2024 Εσπερινός Γ΄ Κυριακής Των Αγίων Πατέρων ήχος β΄ Εωθ. γ.mel

14-07-2024 Ορθρος Γ΄ Κυριακής Των Αγίων Πατέρων ήχος β΄ Εωθ. γ.mel

17-07-2024 Εσπερινός Αγίας Μαρίνας.mel

17-07-2024 Όρθρος Αγίας Μαρίνας.mel

19-07-2024 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Β΄.mel

20-07-2024 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.mel

20-07-2024 Όρθρος Προφήτου Ηλιού.mel

21-07-2024 Εσπερ. Δ΄Κυριακής Ηχος Γ΄Εωθ Δ.mel

21-07-2024 Ορθρος Δ΄ Κυριακής Ηχος Γ΄ Εωθ Δ.mel

22-07-2024 Εσπερινός Αγίας Μαγδαληνής & Αγίας Μαρκέλλης.mel

22-07-2024 Ορθρος Αγίας Μαρκέλλης & Μαγδαλινής.mel

22-07-2021 Εσπερινός Αγίας Μαρκέλλης.mel

22-07-2024 Ορθρος Αγίας Μαρκέλλης.mel

22-07-2024 Εσπερινός Αγίας Μαγδαληνής.mel

22-07-2024 Όρθρος Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής.mel

24-07-2024 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Γ΄.mel

25-07-2024 Εσπερινός Κοιμήσεως της Αγίας Άννης.mel

25-07-2024 Όρθρος Κοιμήσεως της Αγίας Αννης.mel

26-07-2024 Εσπερινός Αγίας Παρασκευής.mel

26-07-2024 Όρθρος Αγίας Παρασκευής.mel

27-07-2024 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος.mel

27-07-2024 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος.mel

28-07-2024 Εσπερινός Ε΄Κυριακής Ηχος Δ΄ Εωθ. Ε.mel

28-07-2024 Ορθρος Ε΄ Κυριακής Ηχος Δ΄ Εωθ. Ε.mel

31-07-2024 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Δ.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=43718 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.