Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και καθημερηνών του Μηνός Ιουλίου 2022 σε μία και μόνον σελίδα.

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών, Μεγάλων εορτών και καθημερηνών του Μηνός Ιουλίου 2022 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

01-07-2022 Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων.pdf

01-07-2022 Όρθρος Αγίων Αναργύρων.pdf

02-07-2022 Εσπερινός Κατάθεσης Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου.pdf

02-07-2022 Ορθρος Κατάθεσης Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου.pdf

03-07-2022 Εσπερινός Γ΄ Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Γ.pdf

03-07-2022 Ορθρος Γ΄ Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Γ.pdf

05-07-2022 Εσπερινός Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.pdf

05-07-2022 Όρθρος Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.pdf

06-07-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Β΄.pdf

07-07-2022 Εσπερινός Αγίας Κυριακής.pdf

07-07-2022 Όρθρος Αγίας Κυριακής.pdf

08-07-2022 Εσπερινός Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος.pdf

08-07-2022 Ορθρος Αγίου Προκοπίου εορτάσιμος.pdf

09-07-2022 Όρθρος Σάββατο με Αλληλούια.pdf

10-07-2022 Εσπερινός Δ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Γ΄ Εωθ. Δ.pdf

10-07-2022 Ορθρος Δ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Γ΄ Εωθ. Δ.pdf

11-07-2022 Εσπερινός Αγίας Ευφημίας.pdf

11-07-2022 Όρθρος Αγίας Ευφημίας.pdf

12-07-2022 Εσπερινός Αρχιερατικός Οσίου Παισίου.pdf

12-07-2022 Όρθρος Οσίου Παισίου.pdf

13-07-2022 Ορθρος Τετάρτης των Αρχαγγέλων Ηχος Γ.pdf

14-07-2022 Εσπερινός Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.pdf

14-07-2022 Όρθρος Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.pdf

15-07-2022 Εσπερινός των Αγίων Κηρύκου & Ιουλίτης.pdf

15-07-2022 Όρθρος των Αγίων Κηρύκου & Ιουλίτης.pdf

16-07-2022 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ήχος γ.pdf

17-07-2022 Εσπερινός Ε΄Κυριακής Αγ. Πατέρων & Μαρίνης Μεγαλομ. Ήχος Δ΄.pdf

17-07-2022 Ορθρος Ε΄Κυριακής Αγ. Πατέρων & Μαρίνης Μεγαλομ. Ήχος Δ΄.pdf

19-07-2022 Ορθρος Τρίτης Ηχος Δ΄΄.pdf

20-07-2022 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.pdf

20-07-2022 Όρθρος Προφήτου Ηλιού.pdf

22-07-2022 Εσπερινός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής.pdf

22-07-2022 Όρθρος Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής.pdf

23-07-2022 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ήχος δ΄.pdf

24-07-2022 Εσπερινός Στ΄ Κυριακής Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ.pdf

24-07-2022 Ορθρος Στ΄ Κυριακής Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ.pdf

25-07-2022 Εσπερινός Κοιμήσεως της Αγίας Άννης.pdf

25-07-2022 Ορθρος Κοιμήσεως της Αγίας Άννης.pdf

26-07-2022 Εσπερινός Αγίας Παρασκευής.pdf

26-07-2022 Όρθρος Αγίας Παρασκευής.pdf

27-07-2022 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος.pdf

27-07-2022 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος.pdf

28-07-2022 Εσπερινός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.pdf

28-07-2022 Όρθρος Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.pdf

29-07-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος πλ. α΄.pdf

29-07-2022 Εσπερινός Αγίου Καλλινικου εορτάσιμος.pdf

29-07-2022 Ορθρος Αγίου Καλλινίκου εορτάσιμος.pdf

30-07-2022 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια.pdf

31-07-2022 Εσπερινός Ζ΄ Κυριακής Ηχος πλ. β Εωθ. Ζ΄.pdf

31-07-2022 Ορθρος Ζ΄ Κυριακής Ηχος πλ. β Εωθ. Ζ΄.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Ιουλίου 2022 σε μία και μόνον σελίδα

01-07-2022 Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων.mel

01-07-2022 Όρθρος Αγίων Αναργύρων.mel

02-07-2022 Εσπερινός Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις,.mel

02-07-2022 Όρθρος Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις,.mel

03-07-2022 Εσπερινός Γ΄ Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Γ.mel

03-07-2022 Ορθρος Γ΄ Κυρ. Ηχος Β΄ Εωθ. Γ.mel

05-07-2022 Εσπερινός Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.mel

05-07-2022 Όρθρος Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.mel

06-07-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Β΄.mel

07-07-2022 Εσπερινός Αγίας Κυριακής.mel

07-07-2022 Όρθρος Αγίας Κυριακής.mel

08-07-2022 Εσπερινός Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος.mel

08-07-2022 Ορθρος Αγίου Προκοπίου εορτάσιμος.mel

09-07-2022 Όρθρος Σάββατο με Αλληλούια.mel

10-07-2022 Εσπερινός Δ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Γ΄ Εωθ. Δ.mel

10-07-2022 Ορθρος Δ΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Γ΄ Εωθ. Δ.mel

11-07-2022 Εσπερινός Αγίας Ευφημίας.mel

11-07-2022 Όρθρος Αγίας Ευφημίας.mel

12-07-2022 Εσπερινός Αρχιερατικός Οσίου Παισίου.mel

12-07-2022 Όρθρος Οσίου Παισίου.mel

13-07-2022 Ορθρος Τετάρτης των Αρχαγγέλων Ηχος Γ.mel

14-07-2022 Εσπερινός Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.mel

14-07-2022 Όρθρος Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.mel

15-07-2022 Εσπερινός των Αγίων Κηρύκου & Ιουλίτης.mel

15-07-2022 Όρθρος των Αγίων Κηρύκου & Ιουλίτης.mel

16-07-2022 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ήχος γ.mel

17-07-2022 Εσπερινός Ε΄Κυριακής Αγ. Πατέρων & Μαρίνης Μεγαλομ. Ήχος Δ΄.mel

17-07-2022 Ορθρος Ε ΄Κυριακής Αγ. Πατέρων & Μαρίνης Μεγαλομ. Ήχος Δ΄.mel

19-07-2022 Ορθρος Τρίτης Ηχος Δ΄.mel

20-07-2022 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.mel

20-07-2022 Όρθρος Προφήτου Ηλιού.mel

22-07-2022 Εσπερινός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής.mel

22-07-2022 Όρθρος Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής.mel
23-07-2022 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ήχος δ΄.mel

24-07-2022 Εσπερινός Στ΄ Κυριακής Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ.mel

24-07-2022 Ορθρος Στ΄ Κυριακής Ηχος πλ. α΄ Εωθ. στ.mel
25-07-2022 Εσπερινός Κοιμήσεως της Αγίας Άννης.mel

25-07-2022 Όρθρος Κοιμήσεως της Αγίας Αννης.mel
26-07-2022 Εσπερινός Αγίας Παρασκευής.mel

26-07-2022 Όρθρος Αγίας Παρασκευής . mel

27-07-2022 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος.mel

27-07-2022 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος.mel
28-07-2022 Εσπερινός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.mel

28-07-2022 Όρθρος Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.mel
29-07-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος πλ. α΄.mel

29-07-2022 Εσπερινός Αγίου Καλλινικου εορτάσιμος.mel

29-07-2022 Ορθρος Αγίου Καλλινίκου εορτάσιμος.mel

30-07-2022 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια .mel

31-07-2022 Εσπερινός Ζ΄ Κυριακής Ηχος πλ. β Εωθ. Ζ΄.mel
31-07-2022 Ορθρος Ζ΄ Κυριακής Ηχος πλ. β Εωθ. Ζ΄.mel
.mel
.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=43718 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.