08-07-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος

Επισυνάπτονται τα αρχεία σε pdf & mel

της 08-07-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

08-07-2019 Εσπερινός Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος.pdf

08-07-2019 Όρθρος Αγίου Προκοπίου εορτάσιμος.pdf

08-07-2019 Εσπερινός Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος.mel

08-07-2019 Όρθρος Αγίου Προκοπίου εορτάσιμος.mel