Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Ιουλίου 2021 σε μία και μόνον σελίδα

Ενημερωτικά!!!!!!  Οι ακολουθίες των καθημερινών του Μηνός Ιουλίου 2021 αναρτήθηκαν ΕΔΩ

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Ιουλίου 2021 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

01-07-2021 Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων.pdf

01-07-2021 Ορθρος των Αγίων Αναργύρων.pdf

01-07-2021 Παράκληση των Αγίων Αναργύρων.pdf

02-07-2021 Εσπερινός Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις,.pdf

02-07-2021 Όρθρος Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις,.pdf

04-07-2021 Εσπερινός Β΄Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄Εωθ. Β.pdf

04-07-2021 Ορθρος Β΄Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄Εωθ. Β.pdf

05-07-2021 Εσπερινός Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.pdf

05-07-2021 Όρθρος Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.pdf

07-07-2021 Εσπερινός Αγίας Κυριακής.pdf

07-07-2021 Οεθρο;; Αγίας Κυριακής.pdf

08-07-2021 Εσπερινός Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος.pdf

08-07-2021 Όρθρος Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος.pdf

09-07-2021 Εσπερινός Αρχιερατικός Αγ. Μητροφάνους.pdf

09-07-2021 Όρθρος Αγίου Μητροφάνους.pdf

11-07-2021 Εσπερινός Γ΄Κυρ. Ματθαίου Ηχος Β΄Εωθ. Γ.pdf

11-07-2021 Ορθρος Γ΄Κυρ. Ματθαίου Ηχος Β΄Εωθ. Γ.pdf

12-07-2021 Αρχιερατικός Εσπερινός Οσίου Παισίου.pdf

12-07-2021 Όρθρος Οσίου Παισίου.pdf

14-07-2021 Εσπερινός Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.pdf

14-07-2021 Όρθρος Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.pdf

17-07-2021 Εσπερινός Αγίας Μαρίνας.pdf

17-07-2021 Ορθρος Αγίας Μαρίνας.pdf

18-07-2021 Εσπερινός Δ΄Κυρ. Των Αγίων Πατέρων Ηχος Γ΄ Εωθ. Δ.pdf

18-07-2021 Ορθρος Δ΄ Κυρ. Των Αγίων Πατέρων Ηχος Γ΄ Εωθ. Δ.pdf

20-07-2021 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.pdf

20-07-2021 Όρθρος Προφήτου Ηλιού.pdf

22-07-2021 Εσπερινός Αγίας Μαρκέλλης.pdf

22-07-2021 Ορθρος Αγίας Μαρκέλλης.pdf

22-07-2021 Εσπερινός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής.pdf

22-07-2021 Όρθρος Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής.pdf

25-07-2021 Εσπερινός Ε΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Δ΄Εωθ. Ε.pdf

25-07-2021 Ορθρος Ε΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Δ΄Εωθ. Ε.pdf

26-07-2021 Εσπερινός Αγίας Παρασκευής.pdf

26-07-2021 Όρθρος Αγίας Παρασκευής.pdf

27-07-2021 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος.pdf

27-07-2021 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος.pdf

28-07-2021 Εσπερινός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.pdf

28-07-2021 Ορθρος Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Ιουλίου 2021 σε μία και μόνον σελίδα

01-07-2021 Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων.mel

01-07-2021 Όρθρος Αγίων Αναργύρων.mel

01-07-2022 Παρακληση Αγίων Αναργύρων Κείμενα & Μουσική.mel

02-07-2021 Εσπερινός Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις,.mel

02-07-2021 Όρθρος Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις,.mel

04-07-2021 Εσπερινός Β΄Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄Εωθ. Β.mel

04-07-2021 Ορθρος Β΄Κυρ. Ματθαίου Ηχος Α΄Εωθ. Β.mel

05-07-2021 Εσπερινός Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.mel

05-07-2021 Όρθρος Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.mel

07-07-2021 Εσπερινός Αγίας Κυριακής .mel

07-07-2021 Όρθρος Αγίας Κυριακής  .mel

08-07-2021 Εσπερινός Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος.mel

08-07-2021 Όρθρος Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος mel

09-07-2021 Εσπερινός Αρχιερατικός Αγ. Μητροφάνους. mel

09-07-2021 Όρθρος Αγίου Μητροφάνους,mel

11-07-2021 Εσπερινός Γ΄Κυρ. Ματθαίου Ηχος Β΄Εωθ. Γ.mel

11-07-2021 Ορθρος Γ΄Κυρ. Ματθαίου Ηχος Β΄Εωθ. Γ .mel

12-07-2021 Εσπερινός Αρχιερατικός Οσίου Παισίου.mel

12-07-2021 Όρθρος Οσίου Παισίου.mel

14-07-2021 Εσπερινός Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.mel

14-07-2021 Όρθρος Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.mel

17-07-2021 Εσπερινός Αγίας Μαρίνας.mel

17-07-2021 Όρθρος Αγίας Μαρίνας.mel

18-07-2021 Εσπερινός Δ΄Κυρ. Των Αγίων Πατέρων Ηχος Γ΄ Εωθ. Δ.mel

18-07-2021 Ορθρος Δ΄ Κυρ. Των Αγίων Πατέρων Ηχος Γ΄ Εωθ. Δ.mel

20-07-2021 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.mel

20-07-2021 Όρθρος Προφήτου Ηλιού.mel

22-07-2021 Εσπερινός Αγίας Μαρκέλλης. mel

22-07-2021 Εσπερινός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής. mel

22-07-2021 Όρθρος Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής.mel

22-07-2021 Ορθρος Αγίας Μαρκέλλης

25-07-2021 Εσπερινός Ε΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Δ΄Εωθ. Ε.mel

25-07-2021 Ορθρος Ε΄ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Δ΄Εωθ. Ε.mel

26-07-2021 Εσπερινός Αγίας Παρασκευής

26-07-2021 Όρθρος Αγίας Παρασκευής.mel

27-07-2021 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος.mel

27-07-2021 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος.mel

28-07-2021 Εσπερινός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.mel

28-07-2021 Όρθρος Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=43718 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.