Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών και καθημερηνών του Μηνός Ιουλίου 2023 σε μία και μόνον σελίδα.

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών, Μεγάλων εορτών και καθημερηνών του Μηνός Ιουλίου 2023 σε μία και μόνον σελίδα  σε pdf

01-07-2023 Εσπερινός Παρασκευής των Αγίων Αναργύρων.pdf

01-07-2023 Όρθρος Αγίων Αναργύρων.pdf

02-07-2023 Εσπερινός Δ΄Κυριακής Ηχος Γ ΄Εωθ. Δ΄.pdf

02-07-2023 Ορθρος Δ΄Κυριακής Ηχος Γ ΄Εωθ. Δ΄΄.pdf

04-07-2023 Όρθρος Αγίου Ανδρέου Κρήτης.pdf

05-07-2023 Εσπερινός Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.pdf

05-07-2023 Όρθρος Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.pdf

07-07-2023 Εσπερινός Αγίας Κυριακής.pdf

07-07-2023 Όρθρος Αγίας Κυριακής.pdf

08-07-2023 Εσπερινός Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος.pdf

08-07-2023 Ορθρος Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος.pdf

09-07-2023 Εσπερινός Ε΄ Κυριακής Ήχος Δ΄.pdf

09-07-2023 Όρθρος Ε΄ Κυριακής Ήχος Δ΄ Εωθ. Ε΄.pdf

10-07-2023 Εσπερινός Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Ασσου.pdf

10-07-2023 Ορθρος Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Ασσου.pdf

11-07-2023 Εσπερινός Αγίας Ευφημίας.pdf

11-07-2023 Όρθρος Αγίας Ευφημίας.pdf

12-07-2023 Εσπερινός Αρχιερατικός Οσίου Παισίου.pdf

12-07-2023 Όρθρος Οσίου Παισίου.pdf

13-07-2023 Ορθρος Πέμπτης Ηχος Δ.pdf

14-07-2023 Εσπερινός Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.pdf

14-07-2023 Όρθρος Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.pdf

15-07-2023 Εορτάσιμος Όρθρος των Αγίων Κηρύκου & Ιουλίτης.pdf

15-07-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ήχος δ΄.pdf

16-07-2023 Εσπερινός ΣΤ΄Κυριακής Των Αγίων Πατέρων ήχος πλ. α΄.pdf

16-07-2023 Όρθρος ΣΤ΄Κυριακής Των Αγίων Πατέρων ήχος πλ. α΄ Εωθ. στ΄.pdf

17-07-2023 Εσπερινός Αγίας Μαρίνας.pdf

17-07-2023 Όρθρος Αγίας Μαρίνας.pdf

19-07-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Πλ. α΄.pdf

20-07-2023 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.pdf

20-07-2023 Όρθρος Προφήτου Ηλιού.pdf

21-07-2023 Ορθρος Παρασκευής Ηχος πλ.α΄.pdf

22-07-2023 Εσπερινός Αγίας Μαγδαληνής.pdf

22-07-2023 Ορθρος Αγίας Μαρκέλλης & Μαγδαλινής.pdf

22-07-2023 Όρθρος Σάββατου με Θ.Κ. Ήχος πλ. α΄.pdf

23-07-2023 Εσπερινός Ζ΄ Κυριακής Ήχος πλ. β Εωθ. Ζ΄.pdf

23-07-2023 Όρθρος Ζ΄ Κυριακής Ήχος πλ. β Εωθ. ζ΄.pdf

25-07-2023 Εσπερινός Κοιμήσεως της Αγίας Άννης.pdf

25-07-2023 Όρθρος Κοιμήσεως της Αγίας Αννης.pdf

26-07-2023 Εσπερινός Αγίας Παρασκευής.pdf

26-07-2023 Όρθρος Αγίας Παρασκευή.pdf

27-07-2023 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος.pdf

27-07-2023 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος.pdf

28-07-2023 Εσπερινός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.pdf

28-07-2023 Όρθρος Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.pdf

29-07-2023 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια ήχος πλ. Β΄.pdf

29-07-2023 Εσπερινός Αγίου Καλλινικου εορτάσιμος.pdf

29-07-2023 Ορθρος Αγίου Καλλινίκου εορτάσιμος.pdf

30-07-2023 Ορθρος Η΄ Κυριακής Ήχος Βαρύς Εωθ. Η.pdf

30-07-2023 Εσπερινός Η΄ Κυριακής Ήχος Βαρύς Εωθ. Η.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΣΕ MEL όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Ιουλίου 2022 σε μία και μόνον σελίδα

01-07-2023 Εσπερινός Παρασκευής των Αγίων Αναργύρων.mel

01-07-2023 Όρθρος Αγίων Αναργύρων.mel
02-07-2023 Εσπερινός Δ΄Κυριακής Ηχος Γ

΄02-07-2023 Ορθρος Δ΄Κυριακής Ηχος Γ ΄Εωθ. Δ΄.mel

04-07-2023 Όρθρος Αγίου Ανδρέου Κρήτης.mel

05-07-2023 Εσπερινός Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.mel

05-07-2023 Όρθρος Οσίου Αθανασίου του εν Άθω.mel

07-07-2023 Εσπερινός Αγίας Κυριακής.mel

07-07-2023 Όρθρος Αγίας Κυριακής.mel
08-07-2023 Εσπερινός Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος.mel

08-07-2023 Ορθρος Αγίου Προκοπίου Εορτάσιμος ΄.mel
09-07-2023 Εσπερινός Ε΄ Κυριακής Ήχος Δ΄.mel

09-07-2023 Όρθρος Ε΄ Κυριακής Ήχος Δ΄ Εωθ. Ε΄.mel

10-07-2023 Εσπερινός Αγίου Γρηγορίου του Ασσου.mel

10-07-2023 Ορθρος Αγίου Γρηγορίου του Ασσου.mel

11-07-2023 Εσπερινός Αγίας Ευφημίας.mel

11-07-2023 Όρθρος Αγίας Ευφημίας.mel

12-07-2023 Εσπερινός Αρχιερατικός Οσίου Παισίου.mel

12-07-2023 Όρθρος Οσίου Παισίου.mel

13-07-2023 Ορθρος Πέμπτης Ηχος Δ.mel

14-07-2023 Εσπερινός Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.mel

14-07-2023 Όρθρος Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.mel

15-07-2023 Όρθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ήχος δ΄15-07-2023 Εορτάσιμος Όρθρος των Αγίων Κηρύκου & Ιουλίτης.mel

16-07-2023 Εσπερινός ΣΤ΄Κυριακής Των Αγίων Πατέρων ήχος πλ. α΄.mel

16-07-2023 Όρθρος ΣΤ΄Κυριακής Των Αγίων Πατέρων ήχος πλ. α΄ Εωθ. στ΄.mel

17-07-2023 Εσπερινός Αγίας Μαρίνας.mel

17-07-2023 Όρθρος Αγίας Μαρίνας.mel

20-07-2023 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.mel

20-07-2023 Όρθρος Προφήτου Ηλιού.mel

21-07-2023 Ορθρος Παρασκευής Ηχος πλ.α΄.mel

22-07-2023 Εσπερινός Αγίας Μαγδαληνής.mel

22-07-2023 Ορθρος Αγίας Μαρκέλλης & Μαγδαλινής.mel

22-07-2023 Όρθρος Σάββατου με Θ.Κ. Ήχος πλ. α΄.mel

23-07-2023 Εσπερινός Ζ΄ Κυριακής Ήχος πλ. β Εωθ. Ζ΄.mel

23-07-2023 Όρθρος Ζ΄ Κυριακής Ήχος πλ. β Εωθ. ζ΄.mel

25-07-2023 Εσπερινός Κοιμήσεως της Αγίας Άννης.mel

25-07-2023 Όρθρος Κοιμήσεως της Αγίας Αννης.mel

26-07-2023 Εσπερινός Αγίας Παρασκευής.mel

26-07-2023 Όρθρος Αγίας Παρασκευής.mel

27-07-2023 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος.mel

27-07-2023 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος.mel

28-07-2023 Εσπερινός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.mel

28-07-2023 Όρθρος Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.mel

29-07-2023 Όρθρος Σαββάτου με Αλληλούια ήχος πλ. Β΄.mel

30-07-2023 Εσπερινός Η΄ Κυριακής Ήχος Βαρύς Εωθ. Η.mel

30-07-2023 Ορθρος Η΄ Κυριακής Ήχος Βαρύς Εωθ. Η.mel

.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=43718 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.