Η΄ έκδοση Μεγάλης Εβδομάδος 2024 σε PDF (Βελτιωμένη, διορθωμένη και συμπληρωμένη)

Συν Θεώ, και του Φιλτάτου Συνεργάτου Γεωργίου , ολοκληρώθηκε η Η΄   έκδοση της Μεγάλης Εβδομάδος 2024 για Τάμπλετ, με Βελτιωμένη, διορθωμένη και συμπληρωμένη και με τις 3 Προηγιασμένες της Μ. Δευτέρας, Μ. Τρίτης & Μ. Τετάρτης και τους γνωστούς σελιδοδείκτες, και με τα συναξάρια του 2024
Τα Συναξάρια 2024 τα έβαλα σε ξεχωριστές σελίδες ώστε να είναι δυνατή η αντικατάστασή των τα επόμενα χρόνια
Διευκρινίζεται, ότι τα μουσικά κείμενα είναι 99% σχεδόν τα ίδια με τα περυσινά.
Οι διορθώσεις συμπληρώσεις Βελτιώσεις είναι κυρίως στον μουσικά σωστό τονισμό όπως τονίζεται και στα κείμενα, ώστε να ψάλλονται οι ύμνοι μελωδικά και με ελαχιστοποίηση των παρατονισμών που παραμένουν  διότι χαρακτηρίζονται… 

Εύχομαι στον κόσμο άπαντα  καλή Υγεία και καλή Δύναμη και με τις Ευχές και τις Προσευχές και όλων των Πατέρων  βεβαίως.
Βασίλης Κιαμηλίδης

Μεγάλη Εβδομάς 2024

00-01 Κυριακή των Βαίων εσπέρας εις το Λυχνικόν.pdf

01-01 Κυριακή Βαϊων Εσπέρας 2024.pdf

02-01 Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Δευτέρας.pdf

02-02 Μ. Δευτέρα Εσπέρας 2024.pdf

03-01 Θ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Τρίτης.pdf

03-02 Μ. Τρίτη Εσπέρας 2024.pdf

04-01 Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Τετάρτης.pdf

04-02 Ακολουθία Ευχελαίου και με ΜΟΥΣΙΚΑ.pdf

04-03 Μ. Τετάρτη Εσπέρας 2024.pdf

05-01 Μ. Πέμπτης πρωϊ.pdf

05-02 Μ. Πέμπτης Εσπέρας 2024.pdf

06-01 Μ. Παρασκευή πρωί Ωρες & Εσπερινός.pdf

06-02 Μ. Παρασκευή Εσπέρας 2024.pdf

07-01 Μ. Σάββατο πρωί.pdf

07-02 Μ. Σάββατο Βράδυ 2024.pdf

08-00 Εσπερινός 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.pdf

09 Ενιαίο-αρχείο-Μ-Εβδομάς-2024-Β.-Κιαμηλίδη.pdf

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 2024 με όλα τα αρχεία σε pdf .rar.rar

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 2024 σε mel.

Κυριακή των Βαίων εσπέρας εις το Λυχνικόν.mel 

01-01 Κυριακή Βαϊων Εσπέρας.mel

02-01 Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Δευτέρας.mel 

02-02 Μ. Δευτέρα Εσπέρας.mel 

03-01 Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Τρίτης.mel 

04-01 Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Τετάρτης03-02 Μ. Τρίτη Εσπέρας.mel

04-02 Ακολουθία Ευχελαίου και με ΜΟΥΣΙΚΑ.mel

04-03 Μ. Τετάρτη Εσπέρας.mel 

05-01 Μ. Πέμπτης πρωϊ κείμενα & μουσικά.mel 

05-02 Μ. Πέμπτης Εσπέρας.mel 

06-01 Μ. Παρασκευή πρωί Ωρες & Εσπερινός.mel

06-02 Μ. Παρασκευή Εσπέρας.mel 

07-01 Μ. Σάββατο πρωί.mel 

07-02 Μ. Σάββατο Βράδυ.mel 

08 Εσπερινός 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου.mel

.mel 

.mel 

 

Μεγάλη Εβδομάς 2023 με όλα τα αρχεία σε mel.rar 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 2024 ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΝ

Διευκρινίζεται πως στα Συναξάρια του Μηναίου προστέθηκαν του 2024 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2024

01-02 Κυριακή των Βαίων εσπέρας.pdf

02-01 Κείμενα Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Δευτέρας.pdf

02-02 Μεγάλη Δευτέρα εσπέρας..pdf

03-01 Κείμενα Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Τρίτης.pdf

03-02 Μεγάλη Τρίτη Εσπέρας..pdf

04-01 Κείμενα Θ_ ώρα & Προηγ. Θ.Λ. Μ. Τετάρτης.pdf

04-02 Μεγάλη Τετάρτη Εσπέρας..pdf

05-01 Μεγάλη Πέμπτη πρωί..pdf

05-02 Μεγάλη Πέμπτη Εσπέρας..pdf

06-01 Μεγάλη Παρασκευή πρωί ΜΕΓ. ΩΡΕΣ.pdf

06-02 Μεγάλη Παρασκευή Εσπέρας..pdf

07-01 Μεγάλο Σάββατο πρωί..pdf

07-02 Πσννυχίς Όρθρος Πάσχα..pdf

08-01α Εσπερινός της Αγάπης και Αγίου Γεωργίου ..pdf

 
 
 
 
 

 

 

Προβολή άρθρου


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=2898 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.