13-02-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίων Αποστόλων Ακύλα και Πρισκίλλης

Επισυνάπτονται σε pdf mel τα αρχεία

Της 13-02-2019 Εσπερινός και Όρθρος  Αγίων Αποστόλων Ακύλα και Πρισκίλλης

Τα οποία έκανα κατά τα γνωστά.

13-02-2019 Εσπερινός Ακύλλα & Πρισκιλλης.pdf

13-02-2019 Όρθρος Αγίων Ακύλλα & Πρισκιλλης.pdf

13-02-2019 Εσπερινός Ακύλλα & Πρισκιλλης.mel

13-02-2019 Όρθρος Αγίων Ακύλα & Πρισκίλλης.mel