13-02-2020 Εσπερινός και Όρθρος Αγίων Αποστόλων Ακύλα και Πρισκίλλης

Επισυνάπτονται σε pdf mel τα αρχεία

Της 13-02-2019 Εσπερινός και Όρθρος  Αγίων Αποστόλων Ακύλα και Πρισκίλλης

Τα οποία έκανα κατά τα γνωστά.

13-02-2020 Εσπερινός Ακύλλα Πρισκιλλης.pdf

13-02-2020 Όρθρος Αγίων Ακύλα Πρισκίλλης.pdf

13-02-2020 Εσπερινός Ακύλλα Πρισκιλλης.mel

13-02-2020 Όρθρος Αγίων Ακύλα Πρισκίλλης.mel

  Ψήφισες ήδη μία φορά.