Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών & Καθημερινών του Μηνός Φεβρουαρίου 2024 σε ένα και μόνον άρθρο

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Φεβρουαρίου 2023 σε ένα και μόνον Θέμα  σε pdf

01-02-2024 Εσπερινός Αγίου Τρύφωνος Εορτασιμος.pdf

01-02-2024 Όρθρος Αγίου Τρύφωνος Εορτάσιμος.pdf

02-02-2024 Εσπερινός Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf

02 02-2024 Ορθρος Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf

03-02-2024 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.pdf

04-02-2024 Εσπερινός Κυριακής μετά την εορτήν Ηχος Β΄ Εωθ. Β΄.pdf΄.pdf

04-02-2024 Ορθρος Κυρ. Μετά την εορτήν Ηχος Β΄ Εωθ. Β΄.pdf

06-02-2024 Μέγας Εσπερινός Αγίου Φωτίου Εορτάσιμος.pdf

06-02-2024 Όρθρος Αγίου Φωτίου Εορτάσιμος.pdf

07-02-2024 Μέγας Εσπερινός Αγίου Παρθενίου.pdf

07-02-2024 Όρθρος Αγίου Παρθενίου εορτάσιμος.pdf

08-02-2024 Εσπερινός Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου.pdf

08-02-2024 Όρθρος Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου.pdf

09-02-2024 Εσπερινός Απόδ. Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf

09-02-2024 Όρθρος Παρασκευής Απόδοσης της Εορτῆς.pdf

10-02-2024 Εσπερινός Αγίου Χαραλάμπους.pdf

10-02-2024 Ορθρος Αγίου Χαραλάμπους.pdf

11-02-2024 Εσπερινός ΙΣΤ΄ Κυριακής Ηχος Γ΄ Εωθ. Γ΄.pdf

11-02-2024 Ορθρος ΙΣΤ΄ Κυριακής Ηχος Γ΄ Εωθ. Γ΄.pdf

14-02-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Γ΄.pdf

15-02-2024 Εσπερινός Αγίου Ανθίμου.pdf

15-02-2024 Όρθρος Αγίου Ανθίμου του εν Χίω.pdf

16-02-2024 Όρθρος Παρασκευής Ηχος γ΄.pdf

17-02-2024 Εσπερινος Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Εορτάσιμος.pdf

17-02-2024 Όρθρος Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Εορτάσιμος.pdf

17-02-2024 Ορθρος Σαββάτου με Θ.Κ. Ηχος γ΄.pdf

18-02-2024 Εσπερινός ΙΖ΄ Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Ηχος Δ΄ Εωθ. Δ΄.pdf

18-02-2024 Ορθρος ΙΖ΄ Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Ηχος Δ΄ Εωθ. Δ΄.pdf

19-02-2024 Εσπερινός Αγίας Φιλοθέης εορτάσιμος.pdf

19-02-2024 Ορθρος Αγίας Φιλοθέης εορτάσιμος.pdf

21-02-2024 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Δ΄.pdf

23-02-2024 Εσπερινός Αγίου Πολυκάρπου.pdf

23-02-2024 Ορθρος Αγίου Πολυκάρπου.pdf

23-02-2024 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Δ΄.pdf

24-02-2024 Εσπερινός του Προφήτου Προδρόμου.pdf

24-02-2024 Όρθρος του Προφήτου Προδρόμου.pdf

25-02-2024 Εσπερινός ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ηχος πλ. Α΄Εωθ. Ε΄.pdf

25-02-2024 Ορθρος ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ηχος πλ. Α΄Εωθ. Ε΄.pdf

28-02-2024 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. α΄.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών, Μεγάλων εορτών & Καθημερινών του Μηνός  Φεβρουαρίου 2024 σε ένα και μόνον Θέμα  σε .mel

01-02-2024 Εσπερινός Αγίου Τρύφωνος Εορτασιμος.mel

01-02-2024 Όρθρος Αγίου Τρύφωνος Εορτάσιμος.mel

02-02-2024 Εσπερινός Υπαπαντής του Σωτήρος.mel

02-02-2024 Ορθρος Υπαπαντής του Σωτήρος.mel

03-02-2024 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.mel

04-02-2024 Εσπερινός Κυριακής μετά την εορτήν Ηχος Β΄ Εωθ. Β΄.mel

04-02-2024 Ορθρος Κυρ. Μετά την εορτήν Ηχος Β΄ Εωθ. Β΄.mel

06-02-2024 Μέγας Εσπερινός Αγίου Φωτίου Εορτάσιμος.mel

06-02-2024 Όρθρος Αγίου Φωτίου Εορτάσιμος.mel

07-02-2024 Μέγας Εσπερινός Αγίου Παρθενίου.mel

07-02-2024 Όρθρος Αγίου Παρθενίου εορτάσιμος.mel

08-02-2024 Εσπερινός Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου.mel

08-02-2024 Όρθρος Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου.mel

09-02-2024 Όρθρος Παρασκευής Απόδοσης της Εορτῆς.mel

10-02-2024 Εσπερινός Αγίου Χαραλάμπους-.mel

10-02-2024 Ορθρος Αγίου Χαραλάμπους.mel

11-02-2024 Εσπερινός ΙΣΤ΄ Κυριακής Ηχος Γ΄ Εωθ. Γ΄.mel

11-02-2024 Ορθρος ΙΣΤ΄ Κυριακής Ηχος Γ΄ Εωθ. Γ΄.mel

14-02-2023 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Γ΄.mel

16-02-2024 Όρθρος Παρασκευής Ηχος γ΄.mel

17-02-2024 Εσπερινος Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Εορτ.mel

17-02-2024 Όρθρος Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Εορτάσιμος.mel

18-02-2024 Εσπερινός ΙΖ΄ Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Ηχος Δ΄ Εωθ. Δ΄.mel

 18-02-2024 Ορθρος ΙΖ΄ Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Ηχος Δ΄ Εωθ. Δ΄.mel

19-02-2024 Εσπερινός Αγίας Φιλοθέης εορτάσιμος.mel

19-02-2024 Ορθρος Αγίας Φιλοθέης εορτάσιμος

21-02-2024 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Δ΄

23-02-2024 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Δ΄.mel

23-02-2024 Εσπερινός Αγίου Πολυκάρπου.mel

23-02-2024 Ορθρος Αγίου Πολυκάρπου.mel

23-02-2024 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Δ΄.mel

24-02-2024 Εσπερινός του Προφήτου Προδρόμου.mel

24-02-2024 Όρθρος του Προφήτου Προδρόμου.mel

25-02-2024 Εσπερινός ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ηχος πλ. Α΄Εωθ. Ε΄.mel

25-02-2024 Ορθρος ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ηχος πλ. Α΄Εωθ. Ε΄.mel

28-02-2024 Ορθρος Τετάρτης Ηχος πλ. α΄.mel

.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=42462 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.