Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός Φεβρουαρίου 2021 σε ένα και μόνον άρθρο

Ενημερωτικά!!!!!!  Οι ακολουθίες των καθημερινών

του Μηνός  Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 αναρτήθηκαν  ΕΔΩ

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Φεβρουαρίου 2021 σε ένα και μόνον Θέμα  σε pdf

02-02-2021 Εσπερινός Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf

02 02-2021 Ορθρος Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf

07-02-2021 Εσπερινός Κυριακής μετά την Εορτή Ηχος Β΄ Εωθ. Β΄.pdf

07-02-2021 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ. ΗΧΟΣ Β΄. ΕΩΘ. Β΄ .mel.pdf

10-02-2021 Εσπερινός Αγίου Χαραλάμπους.pdf

10-02-2021 Ορθρος Αγίου Χαραλάμπους.pdf

14-02-2021 Εσπερινός ΙΖ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Γ΄ Εωθ. Γ΄.pdf

14-02-2021 Ορθρος ΙΖ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Γ΄ Εωθ. Γ΄.pdf

21-02-2021 Εσπερ. ΙΣΤ΄ Λουκά Τελώνου & Φαρισαίου Ηχος Δ Εωθ. Δ.pdf

21-02-2021 ΟρθροςΤελώνου & Φαρισαίου Ηχος Δ Εωθ. Δ.pdf

24-02-2021 Εσπερινός του Προφήτου Προδρόμου.pdf

24-02-2021 Ορθρος του Προφήτου Προδρόμου.pdf

28-02-2021 Εσπερινός Κυρ. του Ασώτου Ηχος πλ. α΄ Εωθ..pdf

28-02-2021 Όρθρος Κυρ. του Ασώτου Ηχος πλ. α΄ Εωθ. ε.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Φεβρουαρίου 2021 σε ένα και μόνον Θέμα  σε .mel

02 02-2021 Εσπερινός Υπαπαντής του Σωτήρος.mel

02 02-2021 Όρθρος Υπαπαντής του Σωτήρος.mel

07-02-2021 Εσπερινός στ΄ Κυρ. μετά την εορτήν Ηχος Β΄ εωθ. Β.mel

07-02-2021 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ. ΗΧΟΣ Β΄. ΕΩΘ. Β΄.mel

10-02-2021 Εσπερινός Αγίου Χαραλάμπους-.mel

10-02-2021 Ορθρος Αγίου Χαραλάμπους.mel

14-02-2021 Εσπερινός ΙΖ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Γ΄ Εωθ. Γ΄.mel

14-02-2021 Ορθρος ΙΖ Κυρ. Ματθαίου Ηχος Γ΄ Εωθ. Γ΄.mel

21-02-2021 Εσπερ. ΙΣΤ΄ Λουκά Τελώνου & Φαρισαίου Ηχος Δ Εωθ. Δ.mel

21-02-2021 ΟρθροςΤελώνου & Φαρισαίου Ηχος Δ Εωθ. Δ.mel

24-02-2021 Εσπερινός του Προφήτου Προδρόμου.mel

24-02-2021 Όρθρος του Προφήτου Προδρόμου.mel

28-02-2021 Εσπερινός Κυρ. του Ασώτου Ηχος πλ. α΄ Εωθ. ε.mel

28-02-2021 Όρθρος Κυρ. του Ασώτου Ηχος πλ. α΄ Εωθ. ε.mel

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=42462 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.