Ανάρτηση όλων των αρχείων Κυριακών Μεγάλων εορτών & Καθημερινών του Μηνός Φεβρουαρίου 2022 σε ένα και μόνον άρθρο

Ἐπισυνάπτονται σε pdf καί mel τα αρχεία με τις

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών και Μεγάλων εορτών του Μηνός  Φεβρουαρίου 2022 σε ένα και μόνον Θέμα  σε pdf

01-02-2022 Εσπερινός Αγίου Τρύφωνος Φυλλάδα .pdf

01-02-2022 ΟΡΘΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΙΜΟΣ.pdf

01-02-2022 Όρθρος Τρίτης Προεόρτιος Αγίου Τρύφωνος.pdf

02-02-2022 Εσπερινός Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf

02 02-2022 Ορθρος Υπαπαντής του Σωτήρος.pdf

03-02-2022 Όρθρος Πέμπτης Μεθέορτος.pdf

04-02-2022 Όρθρος Παρασκευής Αγίου Ισιδώρου.pdf

05-02-2022 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.pdf

06-02-2022 Εσπερινός ΙΖ΄ Κυρ. της Χαναναίας Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. ΙΑ΄.pdf

06-02-2022 Ορθρος ΙΖ΄ Κυρ. της Χαναναίας Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. ΙΑ΄.pdf

07-02-2022 Μέγας Εσπερινός Αγίου Παρθενίου.pdf

07-02-2022 Όρθρος Αγίου Παρθενίου εορτάσιμος.pdf

08-02-2022 Εσπερινός Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου.pdf

08-02-2022 Όρθρος Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου.pdf

09-02-2022 Τετάρτ Ορθρος Απόδοσης της Υπαπαντής.pdf

10-02-2022 Εσπερινός Αγίου Χαραλάμπους.pdf

10-02-2022 Όρθρος Αγίου Χαραλάμπους.pdf

11-02-2022 Σ Εσπερινός Αγίου Βλασίου εορτάσιμος.pdf

11-02-2022 Σ Όρθρος Αγίου Βλασίου εορτάσιμος.pdf

11-02-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος πλ. δ΄.pdf

12-02-2022 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος πλ. δ΄.pdf

13-02-2022 Εσπερινός Τελώνου & Φαρισαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Α΄.pdf

13-02-2022 Ορθρος Τελώνου & Φαρισαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Α΄.pdf

14-02-2022 Ορθρος Δευτέρας Ηχος Α΄.pdf

16-02-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Α΄.pdf

17-02-2022 Όρθρος Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος.pdf

18-02-2022 Ορθρος Παρασκευης Ηχος α΄.pdf

19-02-2022 Εσπερινός Αγίας Φιλοθέης εορτάσιμος.pdf

19-02-2022 Ορθρος Αγίας Φιλοθέης εορτάσιμος.pdf

19-02-2022 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος Α΄.pdf

20-02-2022 Εσπερινός Κυρ. Λουκά του Ασώτιυ Ηχος Β΄ Εωθ. Β.pdf

20-02-2022 Ορθρος Κυρ. του Ασώτιυ Ηχος Β΄ Εωθ. Β.pdf

23-02-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Β΄.pdf

24-02-2022 Εσπερινός του Προφήτου Προδρόμου.pdf

24-02-2022 Όρθρος του Προφήτου Προδρόμου.pdf

25-02-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Β΄.pdf

26-02-2022 Εσπερινός Παρασκευής προ της Απόκρεω Ήχος β΄.pdf

26-02-2022 Όρθρος Ψυχοσάββατου προ της Απόκρεω Ήχος β΄.pdf

27-02-2022 Εσπερινός Κυρ. της Απόκρεω Ηχος Γ΄ Εωθ. Γ΄.pdf

27-02-2022 Ορθρος Κυρ. της Απόκρεω Ηχος Γ΄ Εωθ. Γ΄.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

.pdf

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ όλων των αρχείων Κυριακών, Μεγάλων εορτών & Καθημερινών του Μηνός  Φεβρουαρίου 2022 σε ένα και μόνον Θέμα  σε .mel

01-02-2022 Εσπερινός Αγίου Τρύφωνος Φυλλάδα.mel

01-02-2022 Όρθρος Αγίου Τρύφωνος Εορτάσιμος.mel

01-02-2022 Όρθρος Τρίτης Προεόρτιος Αγίου Τρύφωνος.mel

02-02-2022 Εσπερινός Υπαπαντής του Σωτήρος.mel

02 02-2022 Ορθρος Υπαπαντής του Σωτήρος.mel

03-02-2022 Όρθρος Πέμπτης Μεθέορτος.mel

04-02-2022 Όρθρος Παρασκευής Αγίου Ισιδώρου.mel

05-02-2022 Όρθρος Σαββάτου Μεθέορτος.mel

06-02-2022 Εσπερινός ΙΖ΄ Κυρ. της Χαναναίας Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. ΙΑ΄.mel

07-02-2022 Μέγας Εσπερινός Αγίου Παρθενίου.mel

07-02-2022 Όρθρος Αγίου Παρθενίου εορτάσιμος.mel

06-02-2022 Ορθρος ΙΖ΄ Κυρ. της Χαναναίας Ηχος πλ. δ΄ Εωθ. ΙΑ΄.mel

08-02-2022 Εσπερινός Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου.mel

08-02-2022 Όρθρος Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου.mel

09-02-2022 Όρθρος Τετάρτης Απόδοσης της Εορτῆς.mel

10-02-2022 Εσπερινός Αγίου Χαραλάμπους-.mel

10-02-2022 Ορθρος Αγίου Χαραλάμπους.mel

11-02-2022 Σ Εσπερινός Αγίου Βλασίου εορτάσιμος.mel

11-02-2022 Σ Όρθρος Αγίου Βλασίου εορτάσιμος.mel

11-02-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος πλ. δ΄.mel

12-02-2022 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος πλ. δ΄.mel

13-02-2022 Εσπερινός Τελώνου & Φαρισαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Α΄.mel

13-02-2022 Ορθρος Τελώνου & Φαρισαίου Ηχος Α΄ Εωθ. Α΄.mel

14-02-2022 Ορθρος Δευτέρας Ηχος Α΄.mel

16-02-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Α΄.mel

17-02-2022 Όρθρος Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος.mel

18-02-2022 Ορθρος Παρασκευης Ηχος α΄.mel

19-02-2022 Εσπερινός Αγίας Φιλοθέης εορτάσιμος.mel

19-02-2022 Ορθρος Αγίας Φιλοθέης εορτάσιμος.mel

19-02-2022 Ορθρος Σαββάτου με Αλληλούια Ηχος Α΄.mel

20-02-2022 Εσπερινός Κυρ. του Ασώτου Ηχος Β΄ Εωθ. Β.mel

20-02-2022 Ορθρος Κυρ. του Ασώτου Ηχος Β΄ Εωθ. Β.mel

23-02-2022 Ορθρος Τετάρτης Ηχος Β΄.mel

24-02-2022 Εσπερινός του Προφήτου Προδρόμου.mel

24-02-2022 Όρθρος του Προφήτου Προδρόμου.mel

25-02-2022 Ορθρος Παρασκευής Ηχος Β΄.mel

26-02-2022 Εσπερινός Παρασκευής προ της Απόκρεω Ήχος β΄.mel

26-02-2022 Όρθρος Ψυχοσάββατου προ της Απόκρεω Ήχος β΄.mel

27-02-2022 Εσπερινός Κυρ. της Απόκρεω Ηχος Γ΄ Εωθ. Γ΄.mel

27-02-2022 Ορθρος Κυρ. της Απόκρεω Ηχος Γ΄ Εωθ. Γ΄.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

.mel

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=42462 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.