Δοξολογία Σύντομος Α΄ ήχου 7φωνος Ιωάννου Νέγρη

Επισυνάπτω  σε pdf  &  mel την Σύντομη Δοξολογία  ας Μουσική καταγραφή  του Φίλτατου Μουσικοδασκάλου Κυρίου Ιωάννη Νέγρη

Δώρα στους Συναδέλφους μαζί με τις ευχές του για Καλή Εκκλησιαστική & Εκπαιδευτική χρονιά.

Οι ευχαριστίες μας  απευθύνονται φυσικά στον Κ. Νέγρη  για τα  όλα του τα Δώρα του μαζί με τα συγχαρητήρια μας  και τις ευχές μας και για άλλα Μέλη βεβαίως βεβαίως.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Φίλτατο κ. Ιωάννη Νέγρη, Μουσικοδιδάσκαλο & Εκδότη πολλών βιβλίων Βυζαντινής Μουσικής  εδώ

Δοξολογία Σύντομος Α΄ ήχου 7φωνος Ιωάννου Νέγρη.pdf

Δοξολογία Σύντολμος Α΄ ήχου 7φωνος Ιωάννου Νέγρη.mel