14-09-2018 Εσπερινός και Όρθρος για τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

του Εσπερινού και του Όρθρου της  14-09-2018   για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

14-09-2018 Εσπερινός του Τιμίου Σταυρού.pdf

14-09-2018 Όρθρος Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού .pdf

14-09-2018 Εσπερινός Αρχιερατικός.mel

14-09-2018 Όρθρος για τάμπλετ .mel