05-05-2019 Εσπερινός και Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά)

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

05-05-2019 Εσπερινός και Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά)

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

05-05-2019 Εσπερινός του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).pdf

05-05-2019 Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).mel.pdf

05-05-2019 Εσπερινός του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).mel

05-05-2019 Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά).pdf

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=1379 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.