05-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής του Θωμά και του Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης

ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑ ΝΑΟ ΤOY ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

05-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής του Θωμά και του Αγίου Εφραίμ  Νέας Μάκρης

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

05-05-2019 Εσπερινός του Θωμά & Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.pdf

05-05-2019 Όρθρος του Θωμά & του Οσίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.pdf

05-05-2019 Εσπερινός του Θωμά & Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.mel

05-05-2019 Όρθρος του Θωμά & του Οσίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.mel