05-05-2018 Εσπερινός & Όρθρος Αγίου Εφραίμ Παρασκευή μετά την Μεσοπεντηκοστή για tablet

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα της

05-05-2018 Εσπερινός Αγίου Εφραίμ  Παρασκευή μετά την Μεσοπεντηκοστή για tablet,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

05-05-2018 Εσπερινός Αγίου Εφραίμ Παρασκευή μετά την Μεσοπεντηκοστή.pdf

05-05-2018 Όρθρος Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης Σάββατο μετά την Μεσοπεντηκοστή.pdf

05-05-2018 Εσπέρας Παρασκευής μετά την Μ-Πεντ. του Αγίου Εφραίμ.mel

05-05-2018 Όρθρος Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.mel