08-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου για Τάμπλετ

Επισυνάπτω  σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα της

 08-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος  Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

08-05-2019 Εσπερινός Τρίτης μετά του Θωμά Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.pdf

08-05-2019 Όρθρος Τετάρτης μετά του Θωμά Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.pdf

08-05-2019 Ἑσπερινός Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.mel

08-05-2019 Όρθρος Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Τετάρτης μετά του Θωμά.mel