13-05-2018 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής του Τυφλού Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄ για τάμπλετ

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα της

13-05-2018 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής του Τυφλού Ήχος πλ. α΄  Εωθ. Η΄ για τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

13-05-2018 Εσπερινός Κυριακής του Τυφλού Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.pdf

13-05-2018 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.pdf

13-05-2018 Εσπερινός Κυρ. του Τυφλου Ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.mel

13-05-2018 Όρθρος Κυριακής του Τυφλού ήχος πλ. α΄ Εωθ. Η΄.mel