12-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

12-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος  Β΄ Εωθ. Δ΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

12-05-2019 Εσπερινός Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.pdf

12-05-2019 Όρθρος Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.pdf

12-05-2019 Εσπερινός Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.mel

12-05-2019 Όρθρος Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.mel

  Ψήφισες ήδη μία φορά.