17-05-2018 Εσπερινός και Όρθρος της Αναλήψεως για Τάμπλετ

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

17-05-2018 Εσπερινός και Όρθρος της  Αναλήψεως για Τάμπλετ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

17-05-2018 Εσπερινός Αναλήψεως.pdf

17-05-2018 Όρθρος Αναλήψεως.pdf

17-05-2018 Εσπερινός Αναλήψεως.mel

17-05-2018 Ορθρος την Πεμπτη της Αναλήψεως.mel