11-08-2017 Εσπερινός και Όρθρος τοῦ Αγίου Σπυρίδωνος για Τάμπλετ

Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία

της 11-08-2017 Εσπερινός & Όρθρος του Αγίου Σπυρίδωνος για Τάμπλετ

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

11-08-2017 Εσπερινός Αγίου Σπυρίδωνος.pdf

11-08-2017 Όρθρος Αγίου Σπυρίδωνος.pdf

11-08-2017 Εσπερινός Αγίου Σπυρίδωνος.mel

11-08-2017 Όρθρος Αγίου Σπυρίδωνος.mel