24-08-2018 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Κοσμά του Αιτωλού για τάμπλετ

Επισυνάπτονται σε pdf & mel  τα αρχείο της

24-08-2018 Εσπερινός και  Όρθρος  Αγίου Κοσμά του Αιτωλού για τάμπλετ

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

24-08-2018 Εσπερινός Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.pdf

24-08-2018 Όρθρος Τετάρτης Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.pdf

24-08-2018 Εσπερινός Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.mel

24-08-2018 Όρθρος  Αγίου Κοσμά του Αιτωλού για τάμπλετ.mel