04-08-2017 Εσπερινός που ψάλλεται στις 3-8 μετά Μικρής Παρακλήσεως

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

04-08-2017 Εσπερινός που ψάλλεται στις 3-8 μετά Μικρής Παρακλήσεως

Το ανωτέρω αρχείο αντικαταστάθηκε τώρα 03/08/2017 ώρα 7:45 με το σωστό.

Παρέλειψα τα απόστιχα του εσπερινού.

Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή  την κατανόηση και την Αγάπη σας

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=38666 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.