25-03-2020 Εσπερινός και Όρθρος Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Επισυνάπτω σε pdf & σε mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα

της 25-03-2020  Εσπερινός και Όρθρος  Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

25-03-2020 Εσπερινός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.pdf

25-03-2020 Ορθρος Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.pdf

25-03-2020 Εσπερινός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.mel

25-03-2019 Όρθρος Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.mel