25-03-2017 Εσπερινός μετά της Δ΄ στάσης των Χαιρετισμών και του Όρθρου του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μετά της Δοξολογίας για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & se mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα της  25-03-2017 Εσπερινός μετά της  Δ΄ στάσης των Χαιρετισμών & του Όρθρου του Ευαγγελισμού της ΘΕοτόκου μετά της Δοξολογίας για Τάμπλετ,  τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ!!!!!!!!  Σήμερα 28-02-2017  Έγινε η διόρθωση  της Δ΄ στάσης αντί  της Γ΄ που εσφαλμένα γράφθηκε εκ παραδρομής στην προηγούμενη ανάρτηση.

Ζητώ συγνώμη, και σας ευχαριστώ πολύ  εκ των προτέρων για την κατανόησή σας

25-03-2017 Εσπερινός μετά της Δ΄στάσης των Χαιρετισμών.pdf

25-03-2017 Όρθρος μετά της Δοξολογίας .pdf

25-03-2017 Εσπερινός μετά της Δ΄στάσης των Χαιρετισμών.mel

25-03-2017 Όρθρος.mel