25-03-2019 Εσπερινός και Όρθρος Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Επισυνάπτω σε pdf & se mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα

της  25-03-2019 Εσπερινός και Όρθρος  Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μετά Δοξολογίας επι τη Εθνικῆ Εορτῆ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

25-03-2019 Εσπερινός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.pdf

25-03-2019 Όρθρος Ευαγγελισμού της Θεοτόκου .pdf

25-03-2019 Εσπερινός.mel

25-03-2019 Όρθρος Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.mel