21-03-2020 Όρθρος Σαββάτου Γ΄ εβδομάδος ήχος πλ. β΄

Επισυνάπτω σε pdf & se mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα

της  21-03-2020 Όρθρος Σαββάτου Γ΄ εβδομάδος ήχος πλ. β΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

21-03-2020 Όρθρος Σαββάτου Γ΄ εβδομάδος ήχος πλ. β΄.pdf

21-03-2020 Όρθρος Σαββάτου Γ΄ εβδομάδος ήχος πλ. β΄.mel