20-10-2015 Εσπερινός και όρθρος των Ἁγίων Αρτεμίου, τοῦ Ὁσίου Γερασίμου, καὶ τῆς Ὁσίας Ματρώνης, τῆς Χιοπολίτιδος.

Επισυνάπτονται κατά τα γνωστά ο Εσπερινός και ο Όρθρος  ων Ἁγίων Αρτεμίου, τοῦ Ὁσίου Γερασίμου, καὶ τῆς Ὁσίας Ματρώνης, τῆς Χιοπολίτιδος.

Χρόνια πολλά και Ευλογημένα  στον κόσμο άπαντα, ιδιαίτερα στις και στους έχοντες τα ονομαστήριά των, καθώς και στους Ιεροψάλτες που διακονούν Ιερούς Ναούς που πανηγυρίζουν.

20-10-2015 Εσπερινός Αγίων Αρτεμίου, Γερασίμου & Ματρώνης .pdf

20-10-2015 Όρθρος Αγίων Αρτεμίου, Γερασίμου & Ματρώνης.pdf

20-20-2015 ΅Εσπερινός Αγίων Αρτεμίου Γερασίμου & Ματρώνης.mel

20-20-2015 Όρθρος Αγίων Αρτεμίου Γερασίμου & Ματρώνης.mel

Μόνον τα ανωτέρω έκανα και δεν μπορώ άλλα.

Επισυνάπτω όμως  αρχείο με τα ιδιόμελα των Αγίων για τις τυχόν ανάγκες  των συναδέλφων Ιεροψαλτών.

Ιδιόμελα των Αγίων της 20 Οκτωβρίου.pdf


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=3547 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.