23-10-2018 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου

Επισυνάπτονται κατά τα γνωστά ο Εσπερινός και ο Όρθρος  .

Χρόνια πολλά και Ευλογημένα  στον κόσμο άπαντα

23-10-2018 Εσπερινός Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.pdf

23-10-2018 Όρθρος Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.pdf

23-10-2018 Εσπερινός Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέουmel

23-10-2018 Όρθρος Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.mel

Τα κείμενα τα έλαβα από εδώ , και συμπληρωματικά για να γίνει εορτάσιμος τα έλαβα από το συν/νο αρχείο

23-10 Ακολουθία πλήρης σε κείμενα μόνον

23-10- Λειτουργία Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.pdf