Μαθήματα και μέλος. Αναστασιματάριο Ήχος Α στα Αραβικά και Ελληνικά

Από M. SIMON PETER

1) Σε έγγραφα Μελωδού

01 ΗΧΟΣ Α – 1 -ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΕΣΠΕΡΑΣ.mel

01 ΗΧΟΣ Α – 2 – ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

01 ΗΧΟΣ Ά – 3 -ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΑΙΝΟΙ.mel

2) Σε pdf

ΗΧΟΣ Α – ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΟΡΘΡΟΣ – اللحن الأول

Τρις κανονικές γραμματοσειρές (όχι μουσικές) με στυλ Βυζαντινό. Αποσυμπιέστε τες απευθείας μέσα στον φάκελλο Fonts των Windows ή αλλού και κάντε εγκατάσταση με δεξί κλικ πάνω τους.

Γραμματοσειρές Βυζαντινές

2) Μαθήματα. Αναστασιματάριο Ήχος Α σε Αραβικά και Ελληνικά.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqV0yE_jKVIESut_kSjC5cY2NmcKevEQ9

3) Μαθήματα Βυζαντινής σε Ελληνικά και Αραβικά