Αναστασιματάριο στα Αραβικά (και Ελληνικά). Ήχοι Α και B. Μαθήματα και μέλος.

Από M. SIMON PETER

1) Σε έγγραφα Μελωδού

01 ΗΧΟΣ Α – 1 -ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΕΣΠΕΡΑΣ.mel

01 ΗΧΟΣ Α – 2 – ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ.mel

01 ΗΧΟΣ Ά – 3 -ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΑΙΝΟΙ.mel

02 ΗΧΟΣ B ΑΡΑΒΙΣΤΙ.mel

02 ΗΧΟΣ Β΄ – ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.mel

Τρις κανονικές γραμματοσειρές με στυλ Βυζαντινό για να εμφανιστεί το έγγραφο Μελωδού στην πρωτότυπη του μορφή. Για να χρησιμοποιηθούν αποσυμπιέστε τες μέσα στον φάκελλο Fonts των Windows: Γραμματοσειρές Βυζαντινές

 

2) Σε pdf

ΗΧΟΣ Α – ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΟΡΘΡΟΣ – اللحن الأول

HXOΣ Β ΑΡΑΒΙΣΤΙ

 

3) Μαθήματα. Αναστασιματάριο Ήχος Α σε Αραβικά (και Ελληνικά).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqV0yE_jKVIESut_kSjC5cY2NmcKevEQ9

4) Μαθήματα. Αναστασιματάριο Ήχος Β σε Αραβικά (και Ελληνικά).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqV0yE_jKVIEkzreOfI_JYQTybwnagUsa

 

5) Μαθήματα Βυζαντινής σε Ελληνικά και Αραβικά


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=3568 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.