04-05-2019 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου

Επισυνάπτω κατά τα γνωστά  σε pdf & mel  τα αρχεία της

04-05-2019 Όρθρος  Σαββάτου της Διακαινησίμου

κατά τα γνωστά

04-05-2019 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου.pdf

04-05-2019 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου.mel