24-03-2018 Σάββατο του Ακαθίστου Για Τάμπλετ για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & σε mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα του όρθρου

της 24-03-2018  Σάββατο του Ακαθίστου  για τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

24-03-2018 Σάββατο του Ακαθίστου Για Τάμπλετ.pdf

24-03-2018 Σάββατο του Ακαθίστου Για Τάμπλετ.mel