23-03-2019 Όρθρος Σαββάτου Β΄εβδομάδος ήχος α΄

Επισυνάπτω σε pdf & σε mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα του όρθρου

της 23-03-2019 Όρθρος Σαββάτου Β΄εβδομάδος ήχος  α΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

23-03-2019 Όρθρος Σαββάτου Β΄ Των Νηστειών Ήχος α΄.pdf

23-03-2019 Όρθρος Σαββάτου Β΄εβδομάδος ήχος α΄.mel