21-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος των Αγίων Τρίτη πρωί μετά του Παραλύτου

Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία της

21-05-2019 Εσπερινός Δευτέρας και Όρθρος  των Αγίων Τρίτη πρωί  μετά του Παραλύτου

 που έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Χρόνια πολλά και Ευλογημένα σε όλες και όλους που έχουν τα Ονομαστήριά των, και διακονούν Ιερούς Ναούς που πανηγυρίζουν

21-05-2019 Εσπερινός των Αγίων Δευτέρα Εσπέρας μετά του Παραλύτου.pdf

21-05-2019 Όρθρος των Αγίων Τρίτη πρωί μετά του Παραλύτου.pdf

21-05-2019 Εσπερινός των Αγίων Δευτέρα Εσπέρας μετά του Παραλύτου.mel

21-05-2019 Όρθρος των Αγίων Τρίτη πρωί μετά του Παραλύτου.mel

 

  Ψήφισες ήδη μία φορά.