Εσπερινός Όρθρος Θεία Λειτουργία και Δοξολογία 1ης Ιανουαρίου 2020

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

 του όρθρου της Θείας Λειτουργίας και της Δοξολογίας της 1ης  Ιανουαρίου 2020

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜEΝΟ ΤΟ 2020  ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΑΝΤΑ

01-01-2020 Εσπερινός.pdf

01-01-2021 Όρθρος Θεία Λειτουργία και Δοξολογία.pdf.

01-01-2020 Εσπερινός.mel

01-01-2020 Όρθρος Θεία Λειτουργία και Δοξολογία.mel