Εξωτερικές παραπομπές

Από εδώ παραπέμπεσθε σε άλλα sites ή forums στα οποία έχουν ανέβει από Μελωδογράφους έγγραφα και βιβλία Μελωδού και pdf κατασκευασμένα με τον Μελωδό και άλλα σχετικά με το Μελωδό θέματα.

Στο Φόρουμ του Μελωδού

Μουσικά έγγραφα και βιβλία γραμμένα με το Μελωδό

Στο Ψαλτολόγιο

Σύντομον Δοξαστάριον Πέτρου του Πελοποννησίου

Αναστασιματάριον Κων/νου Πρίγγου

Μουσικὰ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου

Μουσικὰ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

Μουσικὰ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

Μακάριος ανήρ

Άξιον εστίν βαρέος ήχου

Ανοιξαντάρια Θεοδώρου Φωκαέως Ήχος Πλ. Δ”

Συλλογή των λεγομένων «Δογματικών» Θεοτοκίων

Οδηγός σύντομων προσομοίων

Δοξολογία Β΄ήχου Βαλασίου Ιερέως

Σύντομα ευλογητάρια

Συντεταγμένες ακολουθίες από Βασίλειο Κιαμηλίδη και άλλους

Συνθέσεις μελών από Χρήστο Τσακίρογλου

Συνθέσεις μελών από Κων/νο Βαγενά

«Στιχολόγιον» υπό Απ. Παπαχρήστου

Αναστασιματάριο  (Ιωάννου Πρωτοψάλτου)

Παραγωγή διαστημάτων ακριβείας

Η κλίμακα του βαρέος διατονικού ήχου

Το πρόγραμμα Μελωδός

Έκδοση επίδειξης του αναβαθμισμένου Χρυσού Μελωδού 2012 (δωρεάν)

Μελωδός ή Βυζαντινή Κάλαμος …

 

Μέσα σε άλλα φόρουμ έχουν αναρτήσει πολλοί που γράφουν με το πρόγραμμα Μελωδός.

Όποιος θέλει να αναρτηθεί η παραπομπή σε κάποιο έργο του ας στείλει e-mail.