Γραμματοσειρές

Στην περιοχή αυτή να ανεβαίνουν μόνο μουσικές γραμματοσειρές και οι αποκλίσεις τους από Μελωδογράφους κατασκευαστές γραμματοσειρών. Για τα πνευματικά τους δικαιώματα δες το κεντρικό άρθρο της Βιβλιοθήκης.