04-12-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίας Βαρβάρας και Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

της  04-12-2019  Εσπερινός  και Όρθρος Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

04-12-2019 Εσπερινός Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.pdf

04-12-2019 Όρθρος Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.pdf

04-12-2019 Εσπερινός Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.mel

04-12-2019 Όρθρος Αγίας Βαρβάρας & Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού.mel